in

Verklarende woordenlijst: Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is

puzzel woordenlijst 2

Wat wordt er bedoeld met de Cabal? Waarom is deze term niet hetzelfde als de Illuminati? Wat betekent Deep State en wat is een schaduwregering? Wat is het verschil tussen Pedogate en Pizzagate? Wie zijn de White Hats en de Positive Military?

Waarom behoren niet alle Illuminati-groepen tot de satanische Cabal en wat is het verschil tussen de Witte adel en de Zwarte adel? Hieronder een begrippenlijst met termen waarmee veel mensen (nog) niet zijn vertrouwd.

Door een beter inzicht te krijgen wie wat is, wordt ook meer duidelijk over de machtsstructuur en machtsstrijd die binnen de Illuminati gaande is.

A

Adrenochrome

Een drug verkregen uit geadrenaliseerd bloed, door het slachtoffer langdurig te terroriseren en pijnigen om het adrenalineniveau te verhogen. Bloed van kinderdonors zou een verjongend effect hebben en is populair bij Hollywood-beroemdheden. Adrenochrome gaat hand in hand met andere vormen van drugshandel, orgaan- en kinderhandel.

Agenda-21

Agenda voor de 21e eeuw van de Verenigde Naties. Het doel van dit wereldwijd te implementeren actieplan is het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Totale inventaris en controle. Agenda 21 leidt uiteindelijk tot een streng gereguleerde controlemaatschappij waarbij de individuele mens al zijn vrijheid verliest. Het ‘klimaat’ en ‘duurzaamheid’ zijn de toverwoorden waarmee overheden steeds meer zeggenschap weggeven aan beleidsmaatregelen vanuit de EU of NGO’s.

AI: Artificiële Intelligentie (Artificial Intelligence)

Kunstmatige intelligentie (Artificiële Intelligentie, afgekort AI) is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren het denkvermogen van een mens. AI wordt ook ingezet om de gedachten en gedrag van mensen te beïnvloeden.

Alfabet agentschappen (Alphabet agencies)

Amerikaanse overheidsdiensten die vaak worden aangeduid met een afkorting zoals: CIA, FBI, NSA, DHL, NASA, BLM, et cetera. Deze agentschappen zijn vaak verdeeld in verschillende facties die voor of tegen bepaalde Illuminati-facties opereren. Bovendien werken er bij deze alfabet agentschappen zowel White Hats als Black Hats.

Alliantie

Gecoördineerde internationale operatie van afzonderlijke groeperingen zoals de White Hats, mensen uit de legertop en vanuit andere hoge en invloedrijke posities, die als doel hebben de Cabal neer te halen.

Alternatieve Media

Alle mediakanalen buiten de mainstream media — met name internet en social media — zoals: blogs, online radio, Youtube, Twitter en Facebook. Gerenommeerde namen binnen de alternatieve media zijn onder andere: Wikileaks, David Icke en Infowars. Helaas zijn veel alternatieve mediakanalen inmiddels ook geïnfiltreerd en of aangestuurd door de Deep State of bepaalde Illuminati-facties en bieden geen onafhankelijke of zuiver objectieve berichtgeving.

Archonten

Een verzamelnaam voor duistere machten. Binnen de archonten onderscheiden we fysieke archonten die incarneren binnen machtige Illuminati-bloedlijnen (vooral binnen de Jezuïeten-orde) en niet-fysieke archonten die hun invloed uitoefenen vanuit de astrale gebieden.

Area 51

Area 51 is een uiterst geheime Amerikaanse luchtmachtbasis in de afgelegen woestijn van Nevada. Het is de meest bekende DUMB, hetgeen staat voor Deep Underground Military Base. Het dankt zijn naam aan CIA-documenten die ernaar verwezen met codenaam Area 51. Getuigen en lokale bewoners signaleren regelmatig UFO’s in het gebied. Een andere bekende DUMB is de Dulce Base in New Mexico. Deze kreeg mede bekendheid nadat klokkenluider Philip Schneider vertelde over gevechten tussen buitenaardsen. Er zouden daar in de zeven verdiepingen onder de grond gruwelijke genetische experimenten met buitenaardsen en mensen plaatsvinden.

B

Black Budget Projects

Geheime projecten waarop geen toezicht is door het parlement of de president en die niet officieel in de boeken staan. Het budget is op illegale wijze verkregen. Deze projecten hebben vaak te maken met het geheime ruimtevaartprogramma, ontwikkeling van geavanceerde technologie die voor de mensheid geheim wordt gehouden en programma’s waarmee de mensheid kan worden onderdrukt.

Black Hats

Een algemene term om de bad guys aan te duiden en de tegenhangers van de White Hats. Men bedoelt met name mensen op invloedrijke posities die werken bij overheidsdiensten, leger of andere organisatie en zijn betrokken bij geheime (deel)projecten, die de agenda van de Cabal en de New World Order steunen.

Black ops

Black operations zijn geheime (militaire) operaties, vaak gericht op het verkrijgen van informatie of de verwijdering en arrestatie van ongewenste en of criminele elementen. Een black operation vergt een zekere vorm van misleiding om te verbergen welke entiteiten er achter zitten. Black ops kunnen door zowel White Hats als Black Hats worden uitgevoerd.

Bohemian Club

Geheim genootschap waarbij politieke top eens per jaar samenkomt in de Bohemian Grove in Noord-Californië. De Bohemian Club is één van de meest machtige mannenclubs en tevens een satanische doodscultus. Naast politieke besprekingen worden er allerlei occulte rituelen gehouden, zoals de Cremation of Care Ceremony, een mensofferritueel. Tijdens perverse orgies worden ook kinderen misbruikt en soms gedood. De Bohemian Club gebruikt een uil als symbool, zie dit artikel over de symboliek en occulte betekenis.

De Bohemian Club is een van de vele geheime genootschappen waarbij de meest machtige politieke (wereld)leiders eens per jaar samenkomen.

C

Cabal

Cabal betekent in het Engels een ‘geheime politieke kliek’. De term wordt gebruikt om de wereldwijde elite aan te duiden, die door middel van geheime genootschappen en complotten, ten koste van de mensheid, wereldwijd totale macht en rijkdom in handen probeert te krijgen. Cabal is de allesomvattende term die verwijst naar de gehele top van de (aardse) machtsstructuur, inclusief de: IlluminatiCovensParents en Draco’s.

Andere benamingen voor de Cabal zijn ook wel: global elite; heersende schaduwelite; oligarchen; de New World Order; of de 1%. Andere gebruikte synoniemen refereren vaak naar een deel van de Cabal, zoals: de Illuminati, de Khazariaanse maffiasatanistenZionisten, Zionazis, Illuminazi’s, NaziZionists, militair-industrieel complexDuistere Transnationale Beveiligingstaat, et cetera.

> Lees ook: Wie is de Cabal?

Chemtrails

Vliegtuigsporen met chemische nanodeeltjes. In tegenstelling tot contrails, ofwel condensstrepen, blijven chemtrails soms uren in de lucht hangen, waarbij de strepen uitwaaieren tot een gestreept wolkendek of een aaneengesloten sluierbewolking.

Door middel van chemtrails worden metaaldeeltjes zoals bijvoorbeeld barium, aluminium, arseen en mangaan of andere nanodeeltjes in de lucht verspreid. Vermoedelijk omwille van weermanipulatie en / of het blokkeren van zonlicht. Chemtrails spelen een rol bij de transhumanistische agenda. Ze worden, volgens insiders, gebruikt om virussen en nanodeeltjes te verspreiden die de gezondheid en psyche van de mens beïnvloeden. Ze worden onder andere in verband gebracht met Morgellons Disease, waarbij niet-organische vezels of deeltjes in de huid worden aangetroffen. Chemtrails worden onterecht door veel mensen afgedaan als complottheorie, maar zijn wel degelijk door instanties erkend, zij het onder een andere naam zoals Geo-engineering, Solar Radiation Management, Weather Modification, etc.

Chinese Elders

Leiders van Aziatische Illuminatifactie, gelieerd aan de White Dragon Group. Ze zijn niet per definitie Chinees, en kunnen afkomstig zijn uit diverse Aziatische landen. Ze behoren tot de bloedlijn van het ‘drakenras’, een andere bloedlijn dan de Europese Illuminati-bloedlijnen. Zij streven naar de controle op het financiële stelsel, gebaseerd op de goudvoorraad in Azië, dat ze claimen te beheren. Het is twijfelachtig of zij toegang hebben tot deze goudvoorraad en hun motieven zijn dubieus.

Covens

Onderdeel van de Cabal machtsstructuur. Covens (heksengroepen) staan in hiërarchie boven de Illuminati en onder de Parents. Zij beïnvloeden met Zwarte magie veel zaken op deze planeet, waarbij ze de kennis van de oude mysteriescholen vervormen. Koningin Elisabeth staat aan het hoofd van één van de Covens. De bovenste lagen van de machtsstructuur, waaronder ook de Covens, zijn inmiddels volledig ingestort. Als gevolg hiervan is de Illuminati-structuur verbrokkeld in verschillende facties en allerlei splintergroepen.

Crisisacteurs

Acteurs die slachtoffer spelen tijdens terreuroefeningen en daadwerkelijke aanslagen. Het kunnen zowel ‘getuigen’ zijn die aan de pers een, van tevoren ingestudeerde, verhaallijn vertellen, als  ‘gewonden’ die tijdens een valse vlag-aanslag zogenaamd gewond zijn geraakt. In het laatste geval worden de crisisacteurs geschminkt met namaakwonden en nep-bloed. Oorlogsveteranen die tijdens hun diensttijd hun ledematen zijn verloren, worden soms ingezet om de zwaargewonden te spelen.

D

Deep State

Een netwerk van invloedrijke leden binnen overheidsinstanties, het leger, grote corporaties en de financiële top, die achter de schermen zijn betrokken bij de manipulatie en controle door overheidsbeleid. Ze worden aangestuurd door geheime genootschappen die opereren buiten overheidscontrole en landsgrenzen. Ze streven ernaar om hun eigen agenda door te voeren door infiltratie van politieke groeperingen, manipulatie van politici en verkiezingen en het ondermijnen en onder druk zetten van gekozen regeringen.

> Lees ook: An in-Depth look into who the Cabal (Deep State) really is

Disclosure

Het proces waarbij de geheimen van de IlluminatiDeep State en het geheime ruimtevaartprogramma wordt onthuld, noemen we disclosure. De term wordt specifiek gebruikt met betrekking tot de onthulling van het bestaan van buitenaardsen, break-away civilisations, UFO-technologie en buitenaardse koloniën op Mars en de Maan.

Draco’s

Bovenste laag in de aardse machtsstructuur. De voorouders van de Illuminati hebben tienduizenden jaren geleden een overeenkomst met de Draco’s gesloten in ruil voor technologie en bescherming. Draco’s zijn enorm grote, krachtige reptiliaanse wezens en staan bekend om hun militarisme en meedogenloosheid. Qua uiterlijk lijken ze op de wezens Tskalikin in de film Jupiter Ascending. De Draco’s zijn inmiddels (grotendeels) van de planeet verwijderd en worden door veel buitenaardse groepen als vijand gezien en als zodanig bestreden. De top van de Illuminati heeft Draco-dna in hun genen.

Door de geheimzinnigheid rond het bestaan van buitenaardsen en de ridiculisering en beeldvorming binnen de massa-media, is het voor veel mensen ondenkbaar dat de Cabal deals met kwaadaardige, buitenaardse indringers heeft gesloten.

Dragon Groups

Aziatische en Westerse facties van de Illuminati, op basis van aristocratische bloedlijnen. Elke Dragon Group heeft zijn eigen kleurcode. De Black Dragons zijn de Chinese Kumangtang en de Amerikaanse Bush-Cheney-groep, de Blue Dragons zijn de Amerikaanse-Britse groep onder leiding van de Clintons, de Red Dragons zijn een Russische groep. Zowel de White Dragon Society als de Dragon Gate zijn Aziatische oppositiegroepen van de Cabal. De White Dragon Society wil de Cabal omver werpen, maar hun motieven zijn wellicht niet helemaal zuiver. Daarnaast heb je ook nog een Green Dragon en Golden Dragon Group.

Duistere Transnationale Beveiligingsstaat

Andere term voor militair-industrieel complexDeep State of schaduwregering die zich bezig houdt met het geheime ruimtevaartprogramma.

> Lees ook: Steven Greer over de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat

DUMB

Deep Underground Military Base, waar uiterst geheime militaire projecten plaatsvinden, vaak met buitenaardse groepen. Deze ondergrondse militaire basissen zijn onderling verbonden via een tunnelsysteem en super high speed train-systeem. Zie ook Area 51.

F

Fake News

Term bedacht door de CIA en gepromoot door de mainstream media om de onthullingen door de waarheidsbeweging en alternatieve media in diskrediet te brengen. De term Fake News wordt nu ook steeds vaker tégen de mainstream media gebruikt. Zie ook Operatie Mockingbird.

> Kijk ook video: Term Fake News geïntroduceerd om het kritische geluid op de officiële verhaallijn te labelen

G

Geheime genootschappen (Secret Societies)

Geheime genootschappen zijn eliteclubjes waarbij leden en/of deelnemers een geheimhoudingseed hebben afgezworen. De meest invloedrijke mensen zijn vaak lid van verschillende geheime genootschappen, zoals de Bilderberg Groep, de Bohemian Club, de Ridders van Malta, de Club van Rome, the Council on Foreign Relations, et cetera. Tijdens hun bijeenkomsten wordt de wereldwijde politieke agenda vastgesteld, die het gemeenschappelijke doel van een Nieuwe Wereld Orde zeker stelt. Politieke figuren en organisaties krijgen via deze genootschappen hun opdrachten. Democratische processen worden zo omzeild. Ook de media, die in een normaal functionerende samenleving de controlerende macht heeft, krijgen óf geen inzage in het beleid óf zijn zelf aan geheimhouding onderworpen. Zie bijvoorbeeld het diagram bij mainstream media, waarbij alle (hoofd)redacteuren van de grote mediakanalen lid zijn van geheime genootschappen.

Black Nobility Pyramid 1200

Machtsstructuur met geheime genootschappen die tezamen de schaduwregering vormen.

H

Haarp

Haarp staat voor High Frequency Active Auroral Research Program, maar is eigenlijk een geheim wapen dat wordt gebruikt voor weermodificatie, weeroorlogsvoering (zoals de creatie van orkanen en overstromingen) en elektromagnetische oorlogsvoering.

Hoax

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die wordt gebruikt bij valse-vlag-aanslagen, waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen. Bij deze nep-aanslagen worden crisisacteurs ingezet om slachtoffer te spelen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de schietpartij op de school Sandy Hook. Bij elke valse vlag-aanslag worden dingen in scene gezet. De bevolking wordt hierbij op een afschuwelijke manier voor de gek gehouden. Ook bij valse-vlag-aanslagen waarbij wél dodelijke slachtoffers vallen, worden crisisacteurs ingezet die voor fotogenieke plaatjes moeten zorgen en de gewenste verhaallijn aan de pers moeten vertellen. In dat geval spreek je echter niet van een hoax, maar van een valse vlag.

I

Illuminati

Elite groepering waarvan de bloedlijnen al millennia lang aan de macht zijn. Ze zijn van mening dat ze een superieure vorm van verlichting bezitten en het goddelijke recht hebben om te regeren. Ze zijn uit op een wereldheerschappij. Er is een verschil tussen de gnostische Illuminati en de satanische Illuminati (Illuminati-bloedlijnen). De Illuminati-bloedlijnen zijn bovendien uiteen gevallen in verschillende facties.

Illuminati-bloedlijnen

De Orde der Perfectionisten, later de Illuminati genoemd, werd op 1 mei 1776 in Beieren opgericht door Adam Weishaupt. Dit geheime genootschap ontwikkelde een plan om een Nieuwe Wereld Orde (NWO) te implementeren. De Illuminati geloven in de heerschappij op basis van genetische afkomst. In het westen is de macht dan ook al millennia in handen van 13 Illuminati-bloedlijnen. Deze families behoren tot de Zwarte Adel, beoefenen zwarte magie en zijn heimelijk satanisten. De Illuminati zijn onderdeel van de Cabal en vallen qua hiërarchie onder de CovensParents en Draco’s.

Illuminati-facties

De Illuminati was ooit één groep die samenwerkte met een volledige wereldheerschappij als doel. De afgelopen jaren is de Illuminati uiteen gevallen in verschillende facties en splintergroeperingen. De belangrijkste facties zijn de: JezuïetenZionistenNazi’sgeheime genootschappen en de Aziatische factie. De oorspronkelijke Illuminati is bovendien uiteengevallen in de gnostische Illuminati en de satanische Illuminati-bloedlijnen, die elkaar bestrijden.

Illuminati, gnostische

Deze groep komt voort uit de Russische aristocratie en was een aantal generaties geleden nog onderdeel van de Cabal. Nadat de Romanov-dynastie door de Cabal werd vernietigd, braken ze met de Cabal. Sindsdien voeren ze een interne strijd met de Rothschild-factie die veel invloed heeft op de Jezuïeten en de Europese Illuminati-bloedlijnen en de (overwegend Amerikaanse) Rockefeller-factie. Ze gebruiken dezelfde symboliek en occultisme als de Illuminati, maar verwerpen openlijk het satanisme en de kindofferrituelen. Gnostische Illuminati streven naar een meritocratie en zijn tegen machtsopvolging op basis van afkomst of bloedlijn. De gnostische Illuminati zijn gelieerd aan de positieve militairen, de (positieve) Tempeliers en White Dragon Society, maar zijn ook geïnfiltreerd door negatieve elementen.

Illuminati symbolen

Symboliek die voortkomt uit de mysteriescholen. Deze symbolen zijn afgeleid van de heilige geometrie en kan voor zowel positieve als negatieve doeleinden worden aangewend. De Illuminati gebruiken deze symbolen voor eigen gewin. De oorspronkelijke leer van de mysteriescholen is in de afgelopen millennia gecorrumpeerd, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de symbolen verloren ging.

Insiders

Algemene term om mensen aan te duiden die onderdeel zijn van de IlluminatiDeep State en / of White Hats en toegang hebben tot geheime informatie (intel).

Intel

Geheime informatie (military intelligence) van insiders die mag worden vrijgegeven.

Illuminati-symbolen zijn terug te vinden in de architectuur, stratenplan van steden zoals Washington DC, het Amerikaanse bankbiljet, emblemen, logo’s en zelfs in de entertainmentindustrie. Hierboven het Pentagon (links) dat onder invloed staat van de Farnese familie, die in een vijfhoekig kasteel wonen (rechts).

J

Jezuïeten

Een van de vijf facties van de Illuminati. Slechts 10% van alle Jezuïeten behoort tot deze factie, waaronder enkele kardinalen, de zwarte paus, de witte paus (Francis) en de Zwarte adel in Italië. De Jezuïeten-orde is de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. De werkelijke macht achter het Vaticaan is in handen van de Zwarte adel. Dat zijn de families zoals de Borgia, Farnese, Orsini en Aldobrandini. Zij zijn onderdeel van de 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati. Volgens sommige bronnen gaan deze bloedlijnen duizenden jaren terug in de geschiedenis. Ze hebben altijd geprobeerd om de aarde en de mensheid te domineren. > Zie ook: archonten.

K

Khazariaanse maffia (Khazarian Mafia)

Archonten die tijdens de Khazariaanse invasie op aarde kwamen, in het gebied tussen de Zwarte en Kaspische Zee en huidige Oekraïne. Ze hebben de Russische en oorspronkelijke Europese koningshuizen grotendeels uitgemoord en vervangen door hun nep-monarchen. Hun nakomelingen zijn onderdeel van de groep die we nu kennen als de satanische Illuminati.

L

LARP

Een soort rollenspel waarin deelnemers scenario’s fysiek uitvoeren, meestal met kostuums en rekwisieten. Binnen de alternatieve media wordt de term vaak gebruikt voor iemand die zich anders voordoet dan deze persoon in werkelijkheid is. LARP staat voor Live Acting Role Playing.

Lichtstrijders (Light Warriors)

Lichtstrijders zijn onderdeel van de vrijheidsbeweging en werken samen om het kwaad te beperken en het leven binnen het multiversum te beschermen. Ze richten zich daarbij ook op de niet-stoffelijke wereld.

Lichtwerkers (Light Workers)

Meerduidige term die meestal verwijst naar mensen binnen de vrijheidsbeweging die vooral zijn gericht op de spirituele ontwaking en de bevrijding van de mensheid. Helaas wordt de term binnen de New Age beweging veelvuldig misbruikt voor mensen die het valse licht promoten door het kwaad niet in te (willen) dammen.

> Lees ook: Waarom ik geen Lichtwerker meer ben

Loosh

De etherische levensenergie die vrijkomt bij extreme emoties. Kwaadaardige entiteiten (demonen) die zich voeden met loosh, worden tijdens occulte satanische rituelen geëerd. Door het verkrachten, martelen en offeren van met name kinderen, wordt een maximum aan loosh gegenereerd. De satanische elite is ervan overtuigd dat ze in ruil daarvoor macht, aanzien en rijkdom vergaren.

M

Mainstream media (MSM)

Alle grote mediakanalen, zowel televisienetwerken als kranten en radio, die gesponsord en gecontroleerd worden door de Cabal, zoals CNN, NBC, the New York Times, BBC, NOS, RTL, de Telegraaf, de Volkskrant, het NRC en velen anderen. Deze massacommunicatiemiddelen hadden voor de komst van internet, alternatieve en social media, een monopolypositie, waarbij de gewenste verhaallijn zorgvuldig werd geconstrueerd en bewaakt. Binnen bepaalde kaders is er persvrijheid, maar onderwerpen die bedreigend zijn voor de Cabal, worden verdraaid of simpelweg niet gepubliceerd.

Overzicht van alle CEO’s en (hoofd)redacteuren van grote mediakanalen, die onderdeel zijn van de Council on Foreign Relations en andere geheime genootschappen.

Matrix

De term ‘Matrix’ verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan controle via het financiële systeem, het juridisch systeem, het feodale systeem, de media, et cetera. De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie. Het is een script dat is geschreven door duistere krachten en het biedt ons een beperkte keuzevrijheid. Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind-control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed. Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gegijzeld’.

Militair-industrieel complex

Het militair-industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke en militaire leiderschap in combinatie met de wapenindustrie. Ze behartigen de gezamenlijke belangen en beïnvloeden het politieke beleid. Daarbij worden heimelijk wapendeals met de ‘zogenaamde’ vijanden gesloten en wordt voortdurend aangestuurd op gewapende conflicten om de oorlogsindustrie te voeden.

> Lees ook: Het militair industrieel complex – Geld verdienen aan massamoord

Mind-Control

Alle vormen van psychologische manipulatie en het ingrijpen in neurologische processen om denkwijzen en gedrag te beïnvloeden. De CIA en de Deep State heeft op basis van jarenlange, mensonterende experimenten verfijnde mind-control-technieken ontwikkeld, waarbij men mensenrechtenschendingen niet schuwt. Middels subliminal messaging wordt via massamedia, popmuziek en organisaties (betrokken bij social engineering), mind-control toegepast.

> Lees ook: MK-Ultra

MK-Ultra

Een op trauma gebaseerd mind-control-programma van de CIA, waarbij de geest van slachtoffers wordt opgesplitst in alters. Met bepaalde, geprogrammeerde triggers kunnen mensen (tegen hun wil) geactiveerd worden tot seksslaaf of huurmoordenaar.

Mysteriescholen (Mystery Schools)

Leerscholen waarbij esotherische en spirituele kennis,  die geheim wordt gehouden voor een breder publiek, wordt overgedragen. Omdat leden van de mysteriescholen vanwege hun kennis werden vervolgd, zijn ze ondergronds gegaan. De Illuminati hebben de leer van de mysteriescholen onderdrukt en misbruikt voor persoonlijk gewin en de onderdrukking van de mensheid. Zij zorgden ervoor dat de kennis alleen toegankelijk was voor de ingewijden van hun geheime genootschappen.

N

Nazi’s

De Nazi’s zijn net als de andere facties onder de koepel van de Illuminati gecreëerd. Toen de rol van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld, verdwenen prominente Nazi-leiders en -wetenschappers via Project Paperclip naar de VS en Zuid-Amerika. Daar ondergedoken konden ze in het geheim bij overheidsorganisaties zoals NASA, CIA en NSA hun werkzaamheden voortzetten. Het Nazi hoofdkwartier is na de Tweede Wereldoorlog verplaatst van Duitsland naar Washington DC.

De Bush- en Clinton-families zijn onderdeel van deze Nazigroep. Bush is genetisch gelieerd aan het Britse koningshuis (ook Nazi’s), wiens oorspronkelijke achternaam Gotha-Saxe-Coburg was voordat men deze omtoverde naar Windsor. Hitler is een bastaardzoon van King George V, de grootvader van koningin Elizabeth II.

Een deel van de Nazi’s die na WWII zijn gevlucht, zijn onderdeel van de break-away group die betrokken is het het geheime ruimtevaartprogramma op onder andere Antarctica.

> Lees ook over de geschiedenis van de Nazi’s en het Nederlandse koningshuis.

Obama Bushheredity 1024x845 1

Prominente figuren uit de politiek en entertainmentindustrie zijn vaak (verre) familie van elkaar. De familie Bush is genetisch gelieerd aan de meeste Europese koningshuizen.

Ndrangheta

De ‘Ndrangheta is een, van oorsprong Italiaans misdaadsyndicaat, dat wordt gezien als de sterkste en gevaarlijkste misdaadorganisatie in Italië en de rest van de wereld. Ze houden zich bezig met drugshandel, mensenhandel en afpersing. Ook leveren ze kinderen aan satanische- en pedonetwerken.

Negende Cirkel

De Negende Cirkel is een satanische sekte die sterk is verweven met de Katholieke kerk en de Italiaanse Zwarte adel en wereldwijd actief is. De term de ‘Negende Cirkel’ verwijst naar het boek Inferno van Dante. In dit 14e eeuwse boek worden de negen cirkels van de hel beschreven. De negende cirkel is de verblijfplaats van Satan en is (volgens de satanisten) het centrum van creatie. Degenen die het heilig vertrouwen schenden, komen in deze negende cirkel terecht. De ergste zonde (en voorwaarde om in de cirkel van creatie te kunnen komen) is het verraad van de heilige onschuld, zoals de onschuld van het kind. De Negende cirkel houdt zich dan ook bezig met het martelen, verkrachten en offeren van kinderen. Vooral mensen aan de top van de samenleving, zoals koningshuizen, zijn onderdeel van de Negende Cirkel.

New Age

New Age is een westerse spirituele beweging, gebaseerd op de theosofie van Helena Blavatsky (1831-1891) en een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen, die vooral uit het oosten afkomstig zijn. Volgens Professor Walter J. Veith komt de New Age rechtstreeks uit de koker van de geheime genootschappen en de Illuminati.

Nieuwe Wereld Orde (NWO, New World Order)

De Nieuwe Wereld Orde (ook wel New World Order of One World Order genoemd) is de ambitie van de heersende schaduwelite om een totaalheerschappij te creëren, gebaseerd op een fascistische ideologie. Dit houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie. Zie ook Agenda 21.

O

Octopus

Misdaad syndicaat dat in Nederland ‘Octopus’ wordt genoemd en banden heeft met het internationale maffianetwerk Ndrangheta. De Octopus heeft wereldwijd zijn tentakels in veel machtige (geheime) organisaties en houdt zich bezig met drugshandel, kinderhandel, mensenhandel, orgaanhandel en wapenhandel.

Ontwaken, wakker worden of zijn

De term ‘ontwaken’ heeft betrekking op dát deel van de bevolking dat zich bewust wordt van hetgeen gaande is in de wereld. Er zijn verschillende stadia van ontwaken, variërend van het doorzien van Fake News, overheidsmanipulatie en wie er aan de touwtjes trekken in de wereld, tot het bereiken van een staat van verlichting.

Operatie Mockingbird

Operation Mockingbird was een grootschalig programma van de CIA om de nieuwsmedia op verschillende manieren voor propaganda doeleinden te manipuleren. Het bestaat al sinds 1950 en vindt nog steeds op grote schaal plaats. Er zijn verschillende werkwijzen, zoals het financieren van studenten- en culturele organisaties, klimaat actie- en protestgroepen, of het infiltreren binnen redacties van media agentschappen. Zie ook Fake News.

P

Parents

Onderdeel van de Cabal machtsstructuur. De 21 Parents waren namens de Draco’s de aardebewaarders en voogden van de mensheid. Ze stonden in hiërarchie boven de Illuminati en beheerden ieder een Coven. Er zijn nog maar 2 van de 21 Parents over.

Pedogate

Verzamelterm voor het internationale pedofiele netwerk waarbij kinderen worden verhandeld en misbruikt. Hierbij zijn de CIA, geheime diensten en andere elementen binnen de Deep State betrokken. Pedogate wordt in verband gebracht met hooggeplaatste personen in de politiek en de entertainmentindustrie (zoals Hollywood), waarbij film- en fotomateriaal is gebruikt om prominente figuren chantabel te maken. Volgens inschattingen van de VN worden jaarlijks wereldwijd 1,8 miljoen kinderen verhandeld. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk vele malen hoger.

Pedonetwerken, elite

Pedonetwerken waarbij kinderen in opdracht van de Cabal worden verhandeld en misbruikt door mensen uit de ‘hoogste kringen’. Vaak vindt het misbruik plaats in de kelders van elite seksfeesten. Kindseksslaven zijn voor betrokkenen een kostbare handelswaar en deze vorm van mensenhandel is uiterst lucratief. Het pedofiele film- en bewijsmateriaal wordt gebruikt om betrokkenen chantabel en loyaal aan het criminele netwerk te maken. Daarnaast is men daardoor verzekerd van bescherming door poortwachters op sleutelposities binnen politie en justitie. Pedonetwerken zijn nauw verweven met de georganiseerde misdaad die de kinderen ontvoert en het vuile werk opknapt.

Pizzagate

Pizzagate is het pedofilieschandaal en satanisch ritueel misbruik van kinderen, dat naar buiten kwam via (naar Wikileaks) gelekte emails, afkomstig van de DNC, de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton. In de emails staan talloze verwijzingen naar feestjes met (Italiaanse) etenswaren. Het zijn codewoorden die verwijzen naar pedofiele perversiteiten. Pizzarestaurants in Washington DC fungeerden als een façade voor een ondergronds en digitaal pedonetwerk. Uit de emails blijkt dat politieke kopstukken zoals Podesta en Obama hierbij zijn betrokken.

Pizza fashion hype

Veel sterren in Hollywood zijn misbruikt of onderdeel van pedonetwerken. Pizza en pasta zijn codewoorden met een verborgen betekenis. Het is dan ook geen toeval dat de modetrend van kleding met pizza-prints vanuit Hollywood is ontstaan. Becky G (tweede van links) maakt hierboven een Baphomet-handgebaar. De haarlok die haar oog bedekt verwijst naar het alziende oog symbool. 

Positieve militairen (Positive Military)

Een machtige en positieve groep binnen het Amerikaanse leger die vanaf de jaren ’50 Het Plan heeft ontwikkeld om de criminele Cabal te arresteren. Drake Bailey is hun woordvoerder. De groep heeft contact met internationale groeperingen en buitenaardse verzetsgroepen. Men streeft naar een herstel van soevereiniteit, terugkeer naar het oorspronkelijke rechtssysteem en de bevrijding van de bevolking. De leiding ligt onder andere bij generaals die in de afgelopen decennia zijn ontslagen, omdat ze niet loyaal genoeg waren aan de Cabal.

Lees hier en hier over het ontstaan en de achtergrond van dit plan.

Project Paperclip

Operatie Paperclip was een geheime operatie vanuit de Verenigde Staten, om de technologie en de geleerden van de Nazi’s naar de VS te halen. Er was vooral interesse in de ruimtevaarttechnologie. Prominente Nazi’s die hun dood geveinsd hadden, gingen heimelijk werken voor Amerikaanse overheidsorganisaties zoals de CIA (1947) en kregen dan een nieuwe identiteit.

Klokkenluiders uit het geheime ruimtevaartprogramma vertellen dat de Nazi’s al aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het bezit waren van anti-zwaartekrachttechnologie. Om deze technologie in handen te krijgen werden veel Nazi ingenieurs en wetenschappers na WWII naar de VS overgebracht. Uit onthulde (en voorheen geheime) documenten van de FBI blijkt dat Hitler na zijn geveinsde dood in Zuid-Amerika is ondergedoken, met medeweten van de Deep State.

Psy-op, Psychologische operatie

Psychologische operaties (psy-ops) zijn vooraf geplande operaties om geselecteerde informatie en aanwijzingen over te brengen op het publiek, om hun emoties, motieven en objectieve redenering te beïnvloeden en daarmee overheden, groepen en organisaties te manipuleren.

Q

Q/Q-anon

Anonieme bron met Q-clearance die ‘broodkruimels’ lekt van de geheime operaties die de internationale alliantie heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren. De datadump wordt gedeeld via chatboards zoals: 4chan en 8chan en verzameld op de Q-map. Q heeft direct toegang tot (informatie van) president Trump. Tot op heden heeft de mainstream media nog niet naar een verband tussen Qanon en Trump durven vragen.

R

Red Pill, to be red-pilled

Het slikken van de ‘rode pil’ wordt als synoniem gebruikt voor het ontwaken en de waarheid onder ogen (willen) zien. Het verwijst naar de film de Matrix waarbij Neo de keuze krijgt om óf de rode pil te slikken — waarbij hij de waarheid te zien krijgt en overziet hoe de wereld werkelijk in elkaar zit — of de blauwe pil, die zorgt dat hij in een onnozele staat van onwetendheid blijft.

Rothschilds

De Rothschildfamilie was een van de meest rijke en machtige families op aarde, doordat ze onder andere alle centrale banken bezitten. Rothschild is tevens de bankier van het Vaticaan. Naast de City of London schijnt ook Israël grotendeels in handen te zijn van de Rothschilds. Ze zijn inmiddels een groot deel van hun kapitaal kwijtgeraakt doordat dit door een list van Marduk is ondergebracht in de World Trust.

RV, Revaluation

Algemene term die wordt gebruikt om een financiële reset aan te duiden, zoals de revaluatie van valuta. Met name de valuta die in de afgelopen decennia zijn gedegradeerd zoals de Iraakse dinar en de Zimbabwaanse dollar. Deze specifieke RV is waarschijnlijk een poging tot zwendel van de Rothschilds om nieuwe fondsen te creëren, maar het is niet uitgesloten dat er vanuit andere groepen ook plannen voor een financiële reset RV op stapel staan. De World Trust streeft een hervorming van het financiële systeem na, waarbij de Rothschilds en andere Illuminati-facties hun macht verliezen.

S

Satanisch ritueel misbruik

Alle vormen van misbruik waarbij kinderen seksueel worden misbruikt, gefolterd en vermoord. Dit onder invloed van satanisme. Men gebruikt occulte symbolen, numerologie, astrologie, mantra’s en rituelen om macht te verkrijgen. Satanisch ritueel misbruik dient niet alleen de dader, maar wordt ook gedaan ten bate van andere entiteiten (demonen) die zich voeden met loosh van de slachtoffers.

Satanisme

De Cabal aanbidt duistere krachten en de planeet Saturnus (=Satan) die ook wel de ‘Zwarte Zon’ wordt genoemd. Satanisten houden zich bezig met het occulte: astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en Zwarte magie. Zwarte magie wordt toegepast vanuit persoonlijk winstbejag, zoals het verkrijgen van meer macht, status en rijkdom en vereist (mensen)offers. Tijdens occulte offerrituelen worden andere entiteiten (demonen) uitgenodigd, die bezit nemen van de gastheer of -vrouw die deelneemt aan het ritueel. Dat is een vorm van ‘de ziel aan de duivel verkopen’. Deze entiteit hecht zich aan het astrale lichaam van de gastheer.

Schaduwregering (shadow government, secret government)

De schaduwregering is de ware machthebber achter de schermen van de ‘democratisch’ gekozen volksvertegenwoordigers. Van officiële regeringen wordt verwacht dat ze deze schaduwregering dienen. Via geheime genootschappen wordt de internationale politieke agenda uiteengezet, waarbij landelijke politici onder druk worden gezet om deze te implementeren door middel van manipulatie, omkoping, chantage of bedreiging.

Secret Space Program (SSp, Geheime ruimtevaartprogramma)

Het geheime ruimtevaartprogramma dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht door de Nazi’s. Ze hebben een geheime basis op Antarctica. Er gaan biljoenen dollars om in hun Black Budget Projects, dat onder andere wordt verkregen door middel van drugshandel en mensenhandel (orgaanhandel, seksslaven, pedonetwerken). De technologie binnen het SSp (Secret Space program) loopt ver vooruit op wat er officieel bestaat. Men heeft beschikking over nul-punt-energie en technologie om in korte tijd naar bijvoorbeeld de Maan of Mars te reizen, waar decennia geleden in het grootste geheim aardse koloniën zijn gevestigd.

> Lees ook : Robert David Steele interviewt Kerry Cassidy over het Geheime Ruimteprogramma
> Bekijk ook de video: The Secret Space Program – A Brief Overview

Seksslavernij

Slachtoffers afkomstig uit satanische netwerken en MK-Ultra-programma’s worden vaak gedwongen tot seksslavernij. Vaak zijn seksslaven reeds vanaf hun geboorte, of op zeer jonge leeftijd geprogrammeerd voor hun rol en zijn ze het ‘bezit’ van elite pedonetwerken. Overlevenden die getuigen als kind in dergelijke netwerken gevangen te zijn gehouden, spreken van misbruik door hooggeplaatste personen en een leven in mensonterende omstandigheden. Veel kindseksslaven worden op (pre)puberale leeftijd gedood.

Snuff-films

Pornofilms (vaak kinderporno) waarbij het verkrachte slachtoffer wordt vermoord. Hoe gewelddadiger de film, hoe hoger het bedrag is dat de film oplevert. Het Pizzagate-schandaal wordt in verband gebracht met dit soort praktijken. Ook in de Epstein-zaak was er sprake van deze extreme vorm van misbruik, hetgeen onbeschreven is gebleven in de mainstream media.

Storm

De ‘Storm van Trump’ is een metafoor die wordt gebruikt door Trump-supporters, om de strijd tegen de corruptie en mensenrechtenschendingen van de Deep State aan te duiden. Eind oktober zei Trump tijdens een persconferentie met de Marine, dat dit wellicht ‘De stilte voor de storm’ zou kunnen zijn. Daarna verschenen de broodkruimels van Q-Anon op het chatboard ‘De stilte voor de storm’. De term ‘Storm’ wordt vaak gebruikt om de voorbereidingen en verwachtte arrestaties van corrupte politici, topambtenaren en andere hooggeplaatste figuren te beschrijven. We zitten inmiddels volop in de Storm.

T

Tempelorde of Orde van de Tempeliers (Knights Templars)

Deze overwegend positieve groep heeft zijn oorsprong in de oorspronkelijke Europese adel die bijna helemaal is weggevaagd door de Rothschilds. De Tempeliers hebben nog steeds een sterke machtsbasis in de Amerikaanse marine, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa. Hun contactpersoon is Lord Blackheath. Ze zijn nauw betrokken bij de creatie van een nieuw financieel systeem met de alliantie van 134 naties. Ze werken samen met de positieve militairen en White Hats om de Rothschild-factie neer te halen. Ze zijn de tegenhanger van de negatieve, Zionistische Tempeliersgroepen.

Trauma based mind-control

Dit principe kan individueel, groepsmatig of voor een hele beschaving worden toegepast door de  controlerende machten. Bij de aanslagen op 9/11 is dit psychologische machtsmiddel met succes gebruikt: door de emotionele schok (trauma)  kon men direct erna de zogenaamde schuldigen aanwijzen, wat door het merendeel van de mensen voor zoete koek als de waarheid is aangenomen. Pas jaren later en mondjesmaat, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat het voorgekauwde verhaal niet klopt. Zie ook MK-Ultra.

V

Valse-vlag-aanslag (False Flag Attack)

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip dat aanviel, de vlag van een ander land voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld, terwijl de aanval door een ander was uitgevoerd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het niet anders. Degenen die de schuld krijgen van de aanslag, zijn ‘slechts’ stromannen en niet diegenen die de aanslag hebben bedacht, georganiseerd en gefinancierd. De stromannen zijn vaak door middel van mind-control ‘geprepareerd’ om de rol van dader te spelen. In sommige gevallen hebben ze de aanslag helemaal niet gepleegd en krijgen ze onterecht de schuld. Vaak worden ze tijdens of vlak na de aanslag gedood. De doden kunnen immers niet meer spreken. In de posts van Qanon is de suggestie gedaan dat mensen gehypnotiseerd worden door zogenaamde psychiaters, en door een trigger tot de daad van het plegen van een aanslag overgaan.

> Zie ook: Hoax
> Lees ook: De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

Vrijheidsbeweging

Verwijzing naar alle mensen en groeperingen die wereldwijd toewerken naar het elimineren van de Cabal, de bevrijding van de mensheid, waarmee de destructie van de planeet een halt wordt toegeroepen.

Vrijmetselarij (Free Masonry)

De Vrijmetselarij is een internationaal genootschap, dat is opgedeeld in zogeheten ‘loges’. Het oorspronkelijke doel van de Vrijmetselaars was het bereiken van een hoger spiritueel en ethisch niveau. Dat gebeurt door onderling overleg en geheime rituelen. Symboliek is een belangrijk onderdeel van hun occulte kennis. Deze kennis is alleen toegankelijk voor ingewijde Vrijmetselaars. De organisatie is in de 19e eeuw geïnfiltreerd door de Illuminati, omdat ze dit respectabele forum als dekmantel voor hun clandestiene activiteiten wilden gebruiken, vanwege het geheime karakter. Niet alle Vrijmetselaars behoren tot de Illuminati en Vrijmetselaars van een lagere graad weten meestal niet waar satanische ‘broeders’ met een hogere graad bij zijn betrokken. De P2-loge in Italië wordt gezien als de machtigste en meest kwaadaardige Vrijmetselaarsloge. Ze hebben het Vaticaan en de maffia in hun macht en zijn gelieerd aan de Zwarte adel.

De symbolen gebruikt door Vrijmetselaars en de (satanische) Illuminati zijn oorspronkelijk afkomstig uit de mysteriescholen, waarna ze zijn vervormd en worden gebruikt voor schandelijke doeleinden.

W

Waarheidsbeweging (Truth Movement, Truther Community)

Alle mensen die afzonderlijk of in samenwerking toewerken naar het onthullen en naar buiten brengen van de waarheid, die wordt onderdrukt door de media, de wetenschap en onderwijsinstituten. De waarheidsbeweging maakt overwegend gebruik van publicaties op internet en via social media.

White Dragon Society

De White Dragon Society vertegenwoordigt de belangen van enkele oude Chinese koninklijke lijnen, ondersteund door vele vechtsportgroepen over de hele wereld. Hun contactpersoon is Benjamin Fulford. Hun belangrijkste drijfveer is om de Cabal ten val te brengen, maar hun motieven zijn misschien niet helemaal zuiver, omdat ze hun rol in de nieuwe samenleving na het evenement als een beetje te dominant en controlerend zien.  Zie ook Dragon Groups.

White Hats

Een algemene term om de good guys aan te duiden, met name de goede mensen op invloedrijke posities die werken bij overheidsdiensten, of andere organisatie en betrokken zijn bij geheime (deel)projecten. Het doel is om de Cabal te verwijderen, te ontmaskeren en te berechten. Het zijn de tegenhangers van de Black Hats.

Witte adel

Niet alle aristocratische families hebben zich historisch verbonden aan de Cabal. De tegenhanger van de Zwarte adel is de Witte adel. De gemeenschappelijke deler van al deze Witte adellijke families is de occulte traditie, die een paar millennia teruggaat naar de mysteriescholen van het oude Rome, Griekenland en Egypte. Mysteries van de godinnen zijn hun grootste geheim en hun belangrijkste occulte wapen tegen de Cabal. Veel van de Witte adel-families hebben een sterke connectie met Maria Magdalena en de Heilige Graal-mysteries. Ze zijn gelieerd aan de positieve Tempeliers-groepen.

World Trust

De World Holding Trust is het grootste fonds ter wereld, waarin het hele financiële systeem en kapitaal van de wereld is ondergebracht. Dit kapitaal behoort aan de gehele mensheid toe. Het is momenteel in het beheer van de meester-trustee Kim Goguendie zegt het kapitaal terug te willen geven aan de mensheid. In artikelen wordt het afgekort als Manna World Trust, World Trust of Trust. De Trust staat ook wel bekend als de Collateral Accounts.

> Lees hier meer over de Trust

Z

Zionisten

De zionisten zijn een Illuminati-factie. Het Zionisme is een beweging die door de Illuminati is gecreëerd, met als doel om de staat Israël op te richten en zo een conflict in het Midden-Oosten te creëren. Een derde wereldoorlog zou moeten leiden tot een strijd waarbij de Islam en het politiek Zionisme elkaar gelijktijdig zouden uitschakelen, om zo in Israël het Kalifaat te kunnen stichten. Het herbouwen van Solomon’s Tempel was onderdeel van het plan. Jeruzalem zou daarbij het nieuwe machtscentrum van de Nieuwe Wereld Orde worden.

Zwarte adel

De Zwarte adel is de satanische Illuminati. Het Nederlandse koningshuis behoort ook tot de Zwarte adel. De Spaanse en Italiaanse Zwarte adel heeft de meeste macht. Dat zijn de families zoals de Borgia, Pallavicini, Farnese, Orsini, Massimo, Borghese, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolani en Luzzatti. Nazaten wonen ook in andere landen. Zij zijn onderdeel van de 13 Zoroastrische bloedlijnen van de Illuminati en krijgen hun bevelen rechtstreeks van de archonten. Ze hebben een occulte oorlog ontketend tegen de mensheid en de Witte adel die licht, liefde, compassie en vrouwelijke energie probeert te verspreiden en streeft naar wereldvrede.

Zwarte magie

Het praktiseren van het occulte (astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en satanische rituelen) met als doel om meer macht, status en rijkdom te verkrijgen. Zwarte magie wordt door de satanische Illuminati toegepast uit persoonlijk winstbejag en vereist (mensen)offers. Tijdens occulte offerrituelen worden andere entiteiten (demonen) uitgenodigd die zich voeden met de loosh van de slachtoffers. Witte magie maakt gebruik van vergelijkbaar occultisme, maar het mag nooit ten koste van anderen gaan.

Zwarte schermen

Inlogschermen van het zwarte, bancaire systeem. Dit systeem bestaat parallel aan het officiële bancaire systeem en er gaat minstens zoveel geld in om. Sinds de inlogcodes in handen zijn gekomen van de huidige trustee, hebben voormalige trustees geen toegang meer tot dit deel van het financiële systeem.

> Lees in dit artikel meer over dit zwarte bancaire systeem

Deze lijst is niet volledig en zal gaandeweg worden aangevuld met nieuwe termen, verklaringen  en links.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
52e9d4414252ab14ea898675c6203f78083edbed5753764c772c7d 640 corona

Houden zich niet aan quarantainemaatregelen: Abnormaal hoog percentage Afrikanen met Corona in Luikse ziekenhuizen

ai gedachten lezen facial

Nieuw AI-systeem vertaalt menselijke gedachten in tekst: 97% accuraat