in , , , , , , , , ,

Samenzwering of alleen maar theorie? Zijn de problemen die we te horen krijgen, echte problemen of…. 

samenzwering 1556367524
knollzw / Pixabay

We zijn er iedere dag getuigen van dat het systeem steeds meer moeite heeft met kritiek. De censuur neemt toe, en er zijn constant pogingen om mensen met een andere mening in de sociale media monddood te maken. Artikelen worden geblokkeerd, video’s worden gewist, en niet zelden wordt een account op Facebook of YouTube gewoon gesloten.

Daar komt nog bij dat steeds vaker wordt gezegd dat mensen met een andere mening dan de gangbare ideologie, zich schuldig maken aan het verspreiden van samenzweringstheorieën. Als het verzet toeneemt, volgt de repressie met oplopende snelheid. Laten we dus maar eens kijken hoe het zit met al die samenzweringen, of zou het gewoon theorie zijn?

Opnieuw een interessant artikel in vier delen van Douwe jagersma. Douwe bespreekt de problemen van deze tijd waar we mee te maken hebben of waarvan we moeten denken mee te maken te hebben.

Ikzelf ben het op een paar punten met Douwe oneens, maar ik laat het oordeel aan de lezer over.

SAMENZWERING OF ALLEEN MAAR THEORIE DEEL I

Door Douwe Jagersma

mediaalwareness

We hebben vaker geschreven over de bevolkingsuitwisseling. Het plan van de globalisten om migranten uit Afrika en het Midden Oosten in grote aantallen naar Europa te halen. Wie over deze zaak schrijft of spreekt, wordt al snel beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of het rondstrooien van samenzweringstheorieën. Zowel de elite als de gelijkgeschakelde pers beweren bij hoog en laag dat er niets aan de hand is, en dat we alleen maar spoken zien.

Toch is de bevolkingsuitwisseling een harde realiteit. We hebben eerder laten zien hoe de Verenigde Naties al in 2000/2001 met het plan voor een massamigratie naar Europa op de proppen kwam. Ook hebben we miljoenen migranten naar Europa zien komen, vooral vanaf 2015. En de kers op de taart is natuurlijk het Global Pact for Migration.

Junckers migranten

Dit pact maakt de bevolkingsuitwisseling zelfs legaal. Geen nepnieuws dus, maar de harde waarheid. Trouwens, voor wie nog twijfelt, ga een uurtje de straat op in de grote en middel grote steden van Europa. Of het Parijs, Berlijn of Amsterdam is, je kunt de bevolkingsuitwisseling om je heen in actie zien. Soms zelfs op schrikbarende wijze.

Ook de bewering dat steeds meer vrouwen de straat niet meer op durven, omdat vooral jonge mannelijke migranten jacht op hen maken, wordt als niet waar afgedaan. Cijfers zijn er niet, of nauwelijks, omdat het niet in het belang van de autoriteiten is om dit soort dingen te registeren.

Maar helemaal verbergen kunnen ze het natuurlijk niet. Vooral in landen met veel migranten zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Scandinavië is het aantal verkrachtingen en andere seksuele delicten tot een epidemie geworden.

Vooral tijdens grote feesten en concerten, en in de late avond op straat, komen deze aanvallen steeds meer voor. En dan zijn er nog de zogenaamde groepsverkrachtingen, een fenomeen dat in Europa vroeger nooit voorkwam. Het is dus geen wonder dat steeds meer vrouwen en jonge meisjes alleen nog in groepen over straat gaan, en meestal zijn ze gewapend met pepperspray. Ook dat zagen we nooit eerder.

Natuurlijk maken ook Europeanen zich schuldig aan seksuele misdaden, maar niemand kan ontkennen dat er sprake is van een dramatische toename sinds de komst van grote groepen migranten.

telegraaf20181107

Migranten uit landen met een heel ander beeld van vrouwen, en dat is meestal geen positief beeld. Ook dit alles is een harde realiteit, ondanks alle ontkenningen en goedpraterij. Op een zeker moment komt de waarheid altijd boven tafel.

Daar komen ook nog eens de vele messenmoorden en aanvallen met messen en bijlen bij. Alleen in Engeland zijn er dit jaar al 45 doden gevallen als gevolg van steekpartijen. In de meeste gevallen komen zowel de daders als de slachtoffers uit migranten gemeenschappen. En verder zijn er natuurlijk nog de eerwraak zaken en het constant toenemende huiselijk geweld. Niemand kan er meer om heen, dat Europa er in de laatste 10 jaar niet veiliger op is geworden.

Dan komen we bij de Brexit. Al meer dan twee jaar geleden stemden de Britten in een referendum om de EU te verlaten. We schreven toen al dat de elite er alles aan zou doen om dit te voorkomen. We gingen er van uit dat May, een Brexit tegenstander, premier was gemaakt om juist dat voor elkaar te krijgen. Het moest dan wel op zo’n manier gebeuren, dat het zou lijken dat de wil van het volk geen geweld was aan gedaan.

Ook dit werd afgedaan als een samenzweringstheorie. Als we naar de intussen ontstane chaos kijken, en de rol van May in dit alles, kunnen we alleen maar zeggen dat onze analyse steeds meer op lijkt te gaan. May, en praktische alle andere fracties in het Lagerhuis, hebben de Brexit in zo’n kwaad daglicht geplaatst, dat de kans groot is dat het gewoon niet door gaat. Men hoopt dat de Britten er intussen zo genoeg van hebben, dat er tegen zo’n besluit niet of nauwelijks geprotesteerd zal worden.

raadvaneuropa

En ja, natuurlijk zit het gespuis in Brussel ook in het complot. Dat is geen theorie, maar de bittere waarheid. We schreven het al eerder, maar we herhalen het toch maar weer eens: democratie in Europa bestaat niet! Er bestaat alleen een schijndemocratie die als rookgordijn wordt gebruikt om de misdaden van de elite te dekken. Gelukkig krijgen steeds meer mensen dit in de gaten, en zal de rekening ooit gepresenteerd worden. De vraag is alleen nog wanneer.

Blijft er nog een voorbeeld over, en wel de islamisering in steeds meer Europese landen. Volgens de goedgelovigen, de soft linkse warhoofden, de collaborateurs en de volksverraders is er helemaal geen sprake van islamisering. Het zou alleen maar gaan om een kleine minderheid die nu, en ook later, geen invloed kan hebben op de toestand in Europa.

De feiten vertellen echter een ander verhaal. Je ziet overal moslim partijen die posities krijgen in gemeenteraden, provincies en zelfs het parlement. Het aantal moskees stijgt constant.

Zo zijn er alleen al in de Duitse deelstaat NordRhein Westfalen intussen meer dan 850 moskees. Een gigantisch aantal. Daar van worden er 109 in de gaten gehouden door de binnenlandse veiligheidsdienst omdat er salafisten, staatsvijandelijke figuren of potentiële terroristen in rondhangen.

Traditionele Europese feesten krijgen andere namen, of een andere vorm, om de islamisten niet voor het hoofd te stoten.

En, het toppunt tot nu toe; in het Duitse Beieren zal het islamonderwijs binnenkort een gedwongen keuzevak worden.

islamists danger europe 12

Toch blijft men hardnekkig ontkennen dat we met een duidelijke islamisering te maken hebben. We kunnen het alleen maar realiteitsontkenning op grote schaal noemen.

We hebben nu een aantal zaken bekeken waarvan we zonder twijfel kunnen zeggen dat het hierbij niet om samenzweringstheorieën gaat. De elite en hun betaalde leugenaars in de media en op andere sleutelposities, doen er alles aan om de waarheid te verbergen, zodat zij ongestoord door kunnen gaan met het uitvoeren van hun agenda. Een agenda die ons vijandig gezind is.

Hou dit dus in het achterhoofd als de zoveelste leugen wordt opgediend. Bestaan er dan helemaal geen samenzweringen meer. Hoort dit fenomeen bij een lang vervlogen tijd, of zit het toch anders? Volgende week zullen we in het tweede deel van dit verhaal een rasechte samenzwering bekijken. Een samenzwering die ons leven en ons continent voorgoed kan veranderen. Tenminste, als we dat toelaten.

SAMENZWERING OF ALLEEN MAAR THEORIE DEEL 2

nepnieuws

Vorige week hebben we een aantal zaken bekeken waarvan wordt gezegd dat ze eigenlijk niet bestaan. Beweer je dat ze wel degelijk realiteit zijn, wordt je beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of het grossieren in samenzweringstheorieën. Laten we deze week voor de verandering maar eens kijken naar een echte samenzwering; de zogenaamde klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt. Volgens de globalisten elite is die klimaatverandering zo bedreigend dat er radicale maatregelen nodig zijn. Geen kolen en geen diesel meer. Alleen nog maar elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. We hebben het natuurlijk over de groene agenda, die parallel loopt met de algemene agenda van de globalisten. Omdat een aantal krachten in deze zaak samenspelen en manipuleren, kunnen we met recht spreken over een samenzwering. Dat is zeker geen theorie. Laten we naar de feiten kijken.

Het klimaat is altijd veranderd, en dat zal ook altijd zo blijven. De zogenaamde CO2 uitstoot, waar de woordvoerders van de elite en betaalde wetenschappers de mond over vol hebben, levert daar nauwelijks een bijdrage aan. Ieder die al wat langer op deze aarde rond loopt weet dat er altijd grote verschillen zijn geweest Soms hete zomers, dan weer alleen maar regen. We hebben ijzige winters gezien, en ook zogenaamde kwakkelwinters. Iedere keer is het anders, maar dat gaat vooral uit van de natuur, niet van de mens. En dat is ook prima zo. Als we nog verder terug gaan zijn er ook ijstijden geweest, grote en kleine. Daar kwam geen diesel en geen kolencentrale aan te pas, en het is ook altijd vanzelf weer goed gekomen. De natuur heeft voor bijna alles een oplossing, als de mens zijn vingers maar thuis houdt.

Nu wordt er met alle macht aan de alarmbel getrokken omdat de aarde teveel zou opwarmen. Maar voordat de paniek echt toeslaat, zullen we eens kijken naar de alarmroepen uit het verleden. Nog niet zo lang geleden was het de zogenaamde zurenregen die een bedreiging vormde. De bossen zouden sterven en wij zouden als gevolg daar van gebrek aan zuurstof krijgen. Later was het weer het gat in de ozonlaag dat niet van de voorpagina’s was af te slaan. Beiden alarmfasen zijn gekomen, en ook weer vertrokken zonder noemenswaardige effecten. Nu is het weer de CO2 uitstoot en het fijnstof, met de dieselmotor als de grote boosdoener. Natuurlijk zal ook deze hype ooit weer verdwijnen, maar het is wel goed om te midden van zoveel hysterisch gekrijs uit de groene hoek, naar de verborgen agenda te kijken. Want die is er wel degelijk

glglgl

Nog niet zo heel lang geleden moest iedereen een diesel kopen. Het was goedkoper en beter voor het milieu. Dat is nu weer volledig omgedraaid, en in sommige Europese steden zijn er al straten waar diesels niet meer mogen rijden. Doe je dat toch, kun je op een stevige boete rekenen. In Duitsland heeft het zogenaamde dieselrijverbod al in een aantal plaatsen voor demonstraties gezorgd. Maar waarom deze omslag, die nog maar een paar jaar geleden ondenkbaar was? Het antwoord is eenvoudig; de elektrische auto moet verkocht worden. Dat is de enige echte drijfveer. Geld dus, wat zou het ook anders zijn?

Volgens de elite is de elektrische auto de redding voor mens en milieu. Zoals meestal met dit soort zaken is dit totale onzin. Een elektrische auto is net zo slecht voor het milieu als een diesel, alleen op andere terreinen. Ten eerste kan zo’n auto maar een paar honderd kilometer rijden, en moet dan weer aan de lader. Dus moet men toch op zoek naar andere vormen van vervoer. Dat is al onhandig, maar er is veel meer. De batterij in een elektrische auto gaat maar 5 jaar mee. Is deze batterij eenmaal op, zit een nieuwe kopen er niet in, om dat de prijs zo hoog is dat een nieuwe auto een beter optie is. Kassa voor de producent dus. Dan de milieuaspecten; de kosten voor het vernietigen van gebruikte batterijen zijn hoog en het proces belast het milieu behoorlijk. Daar komt nog bij dat in Zuid Amerika grote schade wordt aangericht aan zowel mens als milieu, om de grondstoffen die nodig zijn voor de batterijen te winnen.

Daar hoor je de groene lobby natuurlijk nooit over. Intussen worden duizenden goed functionerende diesel auto’s op de schroothoop gegooid, wat ook het milieu niet te goede komt. Trek daar nog eens al de kosten, en de fantasie belastingen bij op, en de totale waanzin van de groene agenda wordt duidelijk. Daar komt nog eens bij dat wij het zijn die voor deze agenda mogen betalen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de laagste inkomens in percentage het meest moeten betalen voor de groene agenda. En er is ook nog sprake van chantage. Ergens in midden Nederland kreeg een taxi bedrijf alleen het contract voor de regiotaxi als men met alleen elektrische auto’s zou gaan rijden. Het bedrijf gaf toe, en weer is de producent de winnaar.

Maar we zijn er nog niet, want het gaat nog veel verder. Laten we nu even naar de windenergie kijken. Ook dat zou zo’n uitkomst voor het milieu zijn. Overal zien we windmolenparken opduiken, wat niet alleen een lelijk gezicht is, maar eigenlijk gewoon als horizonvervuiling kan worden aangemerkt. De groene lobbyisten en de elite kunnen niet vaak genoeg roepen hoe schoon en geweldig de windenergie is. Maar ook in dit geval ziet de waarheid er heel anders uit. De gigantische windmolens zijn een ramp voor de natuur. Vogels worden bij honderden doodgeslagen door de wieken, de machines veroorzaken massale insectensterfte wat ook weer de vogelwereld treft, en vleermuizen die in de buurt komen van dit energie geweld gaan dood omdat hun longen barsten door de luchtdruk die de molens veroorzaken. Als dan zo’n windmolen versleten is en gesloopt moet worden, zijn de kosten van verwijdering en het sloopproces weer belastend voor het milieu.

En die kosten zijn ook erg hoog trouwens, omdat er zwaar materieel moet worden ingezet. Ook deze windmolens zijn dus meer schadelijk voor hun omgeving, en de natuur in het algemeen, dan dat ze voordelen opleveren. Met zonnepanelen is dat wat minder het geval. Maar deze nieuwe “dakpannen” werken eigenlijk alleen maar op volledige kracht tijdens helder vriesweer. Precies dat soort weer komt niet al te veel voor. Tijdens een hete periode met veel zon werken de panelen op zijn slechtst. Dat hoor je natuurlijk nooit in de verkooppraatjes, maar het is wel een feit. En of deze panelen nu echt de energiekosten verminderen, zal nog bewezen moeten worden. Tot nu toe worden alleen de producenten, en de firma’s die de panelen plaatsen er beter van.

Het is dus duidelijk dat de hele energieomslag, waar de globalisten en de groene ideologen steeds mee schermen, vol onzekerheid zit, en dat de enige zekerheid is dat bepaalde figuren er goed aan verdienen. Af en toe kom je dingen tegen die aangeven wat voor een waanzin het eigenlijk allemaal is. Zo heeft de NASA recent een rapport uitgebracht waar uit blijkt dat het ijs op de Noord Pool weer groeit. Al jaren lopen allerhande lobbyisten te beweren dat door de opwarming van de aarde het ijs steeds meer zal smelten, en dat dit tot gigantische overstromingen en andere problemen gaat leiden. Niet dus, zoals nu blijkt. En nu we het toch over onzin hebben, gaan we even terug naar de CO2 uitstoot. De dieselrijverboden waar we eerder over spraken worden veroorzaakt door de EU regelgeving. Echter deze regels zijn opgesteld op valse onderzoeksgegevens.

Het is gebleken dat in veel gevallen de meetstations veel te dicht aan de rijbaan staan. Daarom lijkt het dat de CO2 uitstoot van de voorbijrijdende auto’s op veel plaatsen dik over de norm heen gaat. Echter; plaats je hetzelfde meetstation iets verder naar achteren is er van overschrijding praktisch nergens sprake meer. Toch blijft men weigeren de meetstations te verplaatsen. Opnieuw zien we realiteitsontkenning om een ideologische agenda door te drukken. De diesels moeten weg, en alles moet elektrisch. Bewijzen die hier tegen spreken worden genegeerd of, en daar komt ie weer, als samenzweringstheorie weggezet. De heersende ideologie moet zegevieren, of de basis ervan nu bestaat uit leugens of niet. Tijd dus om wakker te worden

KLIMAAT GRETA EN HAAR MACHTIGE STEUNPILAREN, OF HOE DE WAANZIN EEN HOOGTEPUNT BEREIKTE.

En ook zagen we een echte samenzwering in actie; de zogenaamde klimaat verandering door toe doen van de mens. In deze aflevering zullen we beschrijven wat een enorme vormen deze onzin heeft aangenomen. En omdat te doen maken we een uitstapje naar Zweden.

Iedere activist weet hoe moeilijk het is om een nieuwe beweging van de grond af op te bouwen. Wat de aanleiding ook is, bijna iedere beweging kent meestal een moeilijke geboorte. Er is gebrek aan geld, het ontbreek aan ervaring, en nog het belangrijkste; er is altijd een tekort aan mensen. Veel beginnende bewegingen of organisaties halen het dan ook niet, of kennen maar een kortstondig leven. Maar er zijn uitzonderingen. Kijk bijvoorbeeld naar de 16-jarige Greta Thunberg, de klimaat activiste uit Zweden. Zij maakte zich, op een dag in augustus 2018, zo veel zorgen over de klimaatverandering waar iedereen het over lijkt te hebben, dat ze besloot om in actie te komen. Ze maakte een bord en begon een schoolstaking, waarbij ze op vrijdag uit de klas wegbleef. Het idee sloeg aan, en binnen enkele maanden werd haar initiatief niet alleen in Zweden maar ook in veel Europese landen overgenomen. In de betrokken landen gingen scholieren op vrijdag niet meer naar school, maar trokken ze de straat op om te demonstreren. Het fenomeen greep zo snel om zich heen, dat eigenlijk iedere ervaren activist er wantrouwig van moet worden.

Greta zegt maar een doel te hebben: iedereen moet zo in paniek raken over het klimaat, dat men het gevoel krijgt dat het eigen huis in brand staat. Ze klaagt de regeringen van de wereld aan, omdat ze niets of veel te weinig hebben gedaan. Daarom staakt ze op vrijdag. Intussen zijn er Greta demo’s in vele steden, inclusief steden in Nederland, en de betrokken scholieren weigeren domweg om naar school te gaan. Gelijktijdig reist Greta van demo naar demo, en wordt overal als een soort zaligmakend wezen ontvangen. Haar toespraken houdt ze naar eigen zeggen kort, om zo weinig mogelijk bij te dragen aan de CO2 uitstoot. Niet alleen haar volgelingen liggen haar ten voeten, hetzelfde kunnen we zeggen van de media, en zelfs de vertegenwoordigers van de heersende elite kunnen geen genoeg van Klimaat Greta krijgen. In de laatste weken is ze voorgedragen voor de Nobel Prijs voor de Vrede, en heeft ze de Gouden Camera ontvangen. Deze laatste prijs had ze overigens maar kort in haar bezit. Ze stuurde de prijs terug toen ze in de gaten kreeg dat de organisatoren aan een andere winnares een auto cadeau hadden gedaan. Maar ondanks deze tegenvaller gaat haar zegetocht gewoon verder.

Zoals we al zeiden kunnen de media niet genoeg van Greta krijgen. Ze is niet van de voorpagina’s en de beeldschermen af te slaan. Er wordt dan het idee gegeven dat het om een gewoon meisje uit het volk gaat, die haar geweten laat spreken. Iedereen die dit leest zal denken dat het eigenlijk te mooi is om waar te zijn. En dat is de spijker op de kop. Greta Thunberg is echt niet zo maar een meisje uit het volk. Ze komt uit een bemiddelde familie van artiesten en wetenschappers. Haar moeder is zangeres en vertegenwoordigde Zweden in 2009 op het Eurovisie Song Festival in Moskou. Haar vader is een bekende auteur en zakenman. Hij schijnt ondermeer te investeren in klimaatbeheersing. Daar komt nog bij dat vroegere familieleden in de wetenschap actief waren, en dat een van hen in de 19de eeuw het begrip “klimaat verandering” heeft uitgevonden ( Ja, toen al!). Dat Greta nu dus bezig is, zo als ze bezig is, kan zeker geen toeval worden genoemd. Haar familie beschikt over een groot netwerk en veel mediacontacten. Het was dus niet moeilijk om het initiatief van dochterlief aan de man of vrouw te brengen.

wgl05.19 greta thurnberg

Dat verklaart de explosieve groei van de Greta beweging. Haar steunpilaren zijn zelfs zo machtig dat het de scholieren niet eens kwalijk wordt genomen dat ze de leerplicht ontduiken tijdens de vrijdag demo’s. Natuurlijk mompelen hier en daar wel wat schoolbesturen dat het zo niet kan. Maar ook dat heeft weinig effect. Zelfs als je er van uit gaat dat Greta de wind en de tijdgeest mee heeft, en dat heeft ze, kan zo’n fenomeen alleen maar ontstaan als het gewild is door de machthebbers. Natuurlijk halen de groene ideologen Greta en haar discipelen met gejuich binnen. Het dient immers de groene agenda waar we in een eerder deel over spraken. Voor deze agenda is niets te dol. Het groene gedachtegoed moet aan alle kanten gepromoot worden, en hiervoor is Greta natuurlijk een geweldig product.

Voor alle duidelijkheid; natuurlijk is het geweldig als jongeren de straat op gaan voor een andere of betere wereld. Dat kan niet vaak genoeg gebeuren. Maar dan moet het geen beweging zijn die is gebaseerd op valse voorwendselen, en gebruik maakt van de goedgelovigheid van duizenden. Een beweging die wordt gesponsord door de elite, bewierookt door de groene ideologen, en op bijna volledige steun kan rekenen in de gelijkgeschakelde pers, zal in deze wereld nooit iets fundamenteel veranderen. Het is gewoon het op de spits drijven van de klimaatwaanzin, die onbewezen is en alleen maar geld kost. Ons geld! En nu we het toch over geld hebben, waar komt het geld voor al die Greta demo’s vandaan? Er lijkt geen gebrek aan te zijn. Op zich zegt dat al genoeg. We weten immers wie de agenda van de elite financiert. Het zou wel heel vreemd zijn als het bij deze beweging anders was.

Natuurlijk is het een hype die op een zeker moment ook weer over zal waaien. We kunnen nu al vaststellen hoe oppervlakkig het allemaal is. Na de demo’s zijn de gebruikte velden en pleinen vaak bezaait met achtergelaten afval, dat door de scholieren achteloos is weggesmeten. Nog afgezien van het slechte voorbeeld dat het geeft, zal dit ook het milieu niet ten goede komen. Verder lijken de scholieren ook een tweede agenda te hebben. Toen er laatst ergens in Duitsland schoolvakanties waren, kwam er bijna geen demonstrant meer opdagen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de Greta demo’s nooit in het weekend worden gehouden. De scholieren maken gebruik van de klimaatwaanzin om een dagje te spijbelen. Het is maar hoe je er tegen aankijkt.

Een ding is zeker, in de huidige wereld in niets te gek als het er om gaat om de groene agenda bij iedereen door de strot te rammen. Zelf denken mag niet, iedereen moet onvoorwaardelijk het wereldbeeld overnemen dat is ontworpen door de ideologen van de elite. Bewijzen of waarheidsvinding spelen geen rol meer. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dit alles niet zo maar zonder meer aannemen. Maar het zijn er nog veel te weinig. Reden te meer om de waanzin steeds opnieuw aan de kaak te stellen. Daar zullen we dan ook met veel enthousiasme mee door gaan.

SAMENZWERING OF ALLEEN MAAR THEORIE DEEL 4 Slot

Als het met het klimaat meevalt, zijn er dan nog echte zaken die ons bedreigen? En zo ja, waarom horen we daar dan zo weinig over?

En ook zagen we een echte samenzwering in actie; de zogenaamde klimaat verandering door toe doen van de mens, waarbij Greta Thunberg en haar volgelingen optreden als hoogtepunt van de waanzin. Toch zijn er wel degelijk dingen die ons leven en gezondheid bedreigen. Maar voor we verder gaan, even een waarschuwing; waar we nu naar gaan kijken kan door sommige krachten worden weggezet als het grossieren in samenzweringstheorieën. Daar laten we ons echter niet door tegenhouden, we weten immers intussen hoe het werkt, en hoe we een echte leugen kunnen herkennen.

Chemtrails

chem

Op iedere heldere dag zijn ze te zien. Gewoon met het blote oog. Grillige strepen die de blauwe lucht bedekken. Strepen die worden veroorzaakt door hoogvliegende vliegtuigen. Maar waarvoor dienen deze strepen? De gangbare verklaring is dat het om condensstrepen gaat. Nu is het inderdaad zo dat vliegtuigen condensstrepen kunnen veroorzaken, als de hitte van de motoren in aanraking komt met de koude lucht. Maar de strepen die we tegenwoordig steeds vaker zien, kunnen onmogelijk alleen maar condensstrepen zijn. Kijk maar eens naar de lucht als de strepen weer eens tevoorschijn komen. De strepen lopen alle kanten op. Soms lijkt het een breiwerk, andere keren vertonen de strepen vreemde bochten of waaieren uit. Dit schouwspel kan nooit alleen door vliegtuigen worden veroorzaakt die van A naar B vliegen. Een vliegtuig gaat recht op zijn doel of, niet steeds op en neer of heen en weer. Dat heeft ten eerste geen zin, en ten tweede kost het veel te veel brandstof.

Er moet dus een andere verklaring voor de strepen bestaan, die over heel Europa te aanschouwen zijn. Vaak in de ochtend, maar ook in de vroege avond zit de lucht soms vol met de mysterieuze patronen. Steeds vaker wordt er gezegd dat het niet om condensstrepen gaat, maar om zogenaamde chemtrails. Het zou hierbij om grote hoeveelheden chemicaliën gaan, die met vliegtuigen in de lucht worden gespoten. Het doel is om het klimaat, of beter gezegd het weer, te kunnen besturen en beïnvloeden. Er wordt ook gezegd dat het hierbij om een Amerikaans project gaat, en dat de beïnvloeding van het weer van nut kan zijn om militaire overwinningen te behalen.

Of dit klopt weet niemand, maar er zijn eerdere pogingen geweest om het weer te beïnvloeden. Zo veroorzaakte vliegtuigen uit de voormalige Sovjet Unie soms explosies in de atmosfeer, om regenbuien bij grote sport en andere evenementen vandaan te houden. Maar wat we nu zien is ten eerste veel groter en ook gevaarlijker. Als er grote hoeveelheden chemicaliën over ons allemaal worden uitgespoten is het niet verwonderlijk dat er steeds meer vreemde ziektes opduiken, en dat ook de kankergevallen langzaam aan een epidemie zijn geworden.

Vorig jaar waren er geruchten dat President Trump bevel had gegeven om met de chemtrails te stoppen. Een paar weken lang waren er geen strepen meer te zien. Maar al snel ging het allemaal weer van start, en nu zijn de strepen weer bijna dagelijks te aanschouwen. Terwijl dit alles gaande is, maken sommige activisten zich druk over de CO2 uitstoot. Ze zouden eens vaker naar boven moeten kijken, en de juiste vragen stellen. Maar dat is natuurlijk minder populair dan achter Klimaat Greta aan te huppelen. Als het echt een Amerikaans project is, en daar lijkt het wel op, zou het nog wel eens kunnen zijn dat de Amerikaanse Ramstein basis in Duitsland een rol speelt. Van daar worden immers ook de zogenaamde killer drones bestuurd en uitgestuurd, die in het Midden Oosten en andere regio’s worden ingezet, en die veel burgerslachtoffers maken.

Op Ramstein komen de meeste Amerikaanse draadjes samen. Dus kunnen we zeker niet uitsluiten dat ook de chemtrails daar hun oorsprong vinden.

Landbouwgif

694 1

Geregeld horen we huilverhalen over de bijen en andere insecten die uitsterven door de gifstoffen die door de intensieve landbouw worden gebruikt. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar als de bijen al sterven, want doen al die gifstoffen dan met ons? Waarom wordt daar geen groot alarm over geslagen? De groente, het fruit, en natuurlijk ook het vlees. Overal zitten gevaarlijke stoffen in die daar niet thuis horen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we steeds ongezonder worden. Eigenlijk ligt het allemaal voor de hand, maar steeds opnieuw staat de elite toe dat deze stoffen in gebruik blijven. De belangen van de producenten, en natuurlijk het groot kapitaal, worden steeds opnieuw boven onze gezondheid geplaatst. Altijd is er weer een reden om een bepaalde stof even niet in de ban te doen.

Het resultaat is dat er nauwelijks nog veilig voedsel te krijgen is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat al deze stoffen doen met de lucht en het grondwater. Natuurlijk zullen sommige zeggen dat biologisch voedsel het antwoord is. Onzin natuurlijk, want daar spelen dezelfde belangen. Keurmerken zijn meestal het papier niet waard waarop ze gedrukt worden. Tegen deze gifaanval zouden de jongeren de straat op moeten gaan. Dit probleem is immers duidelijk en tastbaar. En, laten we niet vergeten dat tegenactie in dit geval echt levens kan redden, zowel van mens als dier. Alleen met gezond verstand kunnen we richting een gezond lichaam gaan.

5G

2019 03 06 OPN1 5G en huidaandoeningen 4 FC web

Misschien nog wel de grootste bedreiging van allemaal, zal het invoeren zijn van het 5G netwerk voor de mobiele telefoon. Het netwerk moet binnen een paar jaar functioneren, maar de proeven zijn in een aantal landen al begonnen. Het 5G systeem is veel schadelijker voor de gezondheid van mens en dier dan de huidige netwerken, omdat gebruik gemaakt gaat worden van frequenties die door de bandbreedte veel meer straling zullen veroorzaken dan wat we nu kennen. Het 5G netwerk zal het internet razend snel maken, maar dit voordeel verbleekt als we naar de details van het project kijken. Het systeem gaat gebruik maken van zogenaamde microgolven. Deze microgolven worden al sinds 1949 als militaire wapens ingezet.

De golven kunnen grote schade aanrichten aan een aantal organen, waaronder de hersenen, of deze organen zelfs helemaal uitschakelen. In militaire kringen wordt dan gesproken over het “doden zonder kogels”. Deze zelfde golven zullen dus in de toekomst door onze mobiele telefoons worden uitgezonden. Hoe groot de risico’s zullen zijn is niet bekend, en lijkt ook niemand te interesseren.

Daar komt nog bij dat het bereik van 5G veel minder is dan van de huidige netwerken. Dat betekend dat er veel meer antennes nodig zullen zijn, die ook veel dichter bij elkaar geplaatst zullen worden. Dat zal de straling nog meer concentreren wat naast de mens, ook de dierenwereld zal treffen. Niet iedereen negeert overigens de gevaren. Een project in Brussel om het nieuwe netwerk te testen, werd afgelast. Een woordvoerder voor de Gemeente Brussel zei dat men niet zou toestaan dat de Brusselse burgers als proefdieren worden gebruikt. In een aantal Duitse steden lopen deze projecten wel gewoon door. Dat is niet verwonderlijk want de Duitse regering, met Merkel voorop, geeft geen cent voor de eigen bevolking. Misschien is 5G nog te stoppen, maar de belangen zijn enorm, dus veel hoop is er niet. Alleen al het verkopen van de frequenties zal vele miljoenen opleveren.

Conclusie

Over al deze zaken wil de heersende elite niet praten. Men wil er zelfs niet aan herinnerd worden. Mensen die deze problemen toch aankaarten, worden al snel beschuldigd van het verspreiden van samenzweringstheorieën, of zelfs opruiing. Binnen de elite is de waarheid geen graag geziene gast. Zoals een oud spreekwoord uit het Midden Oosten al zegt: “Wie de waarheid spreekt is al uit 7 dorpen weggejaagd.” Deze serie artikelen is nu ten einde, maar de onderwerpen zijn zo belangrijk, en zo bedreigend, dat we in de toekomst regelmatig naar deze zaken zullen terugkeren. Zoals we eerder schreven, de elite is doodsbang voor publiciteit. Dat is dus ons belangrijkste wapen. Niemand zal ons er aan hinderen dit wapen steeds opnieuw in te zetten. De censuur doorbreken, om levens te redden.

Lees verder bij de bron: Gerrit Herders Blog en de Facebookwall

 

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
censored 1556361342

De altijd nette en met feiten onderbouwende dr. Jan van de Beek wegens anti-immigratie uitlatingen geschorst op Twitter

koningsdag 1556374866

Koningsdag tussenstand: 50 ‘jongeren’ slopen trein, ‘jongeren’ aangehouden voorbereiden massale vechtpartij met wapens en meer