Oude kliek blijft zitten: Uitstroom jonge ambtenaren groot

Het aantal jongeren (tot dertig jaar) dat, vrijwillig of gedwongen, de overheid verlaat is zorgwekkend. Terwijl het ambtenarenkorps in 2013 voor niet meer dan 5 procent uit jongeren bestond, bedroeg hun aandeel in de uitstroom 8 procent.

Dat blijkt uit de monitor Trends en Cijfers 2014 die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenkort presenteert. Het rijk spant volgens de monitor  de kroon: het personeels­bestand daar bestond daar vorig jaar voor 6 procent uit jongeren, maar hun aandeel in de uitstroom was twee keer zo groot. Bij gemeenten was in 2013 slechts 4 procent van het personeelsbestand jonger dan dertig. Hun aandeel in de uitstroom bedroeg er 6 procent.

Al met al maakt het openbaar bestuur een stramme indruk. Veruit de meeste ambtenaren blijven zitten waar ze zitten, waardoor organisaties in hoog tempo vergrijzen en ontgroenen. Een oliespuit is voor het overheidsmobiel nog niet in zicht. De bezuinigingen krijgen in 2015 pas echt hun beslag.

via Binnenlands Bestuur.

Foto via Minister-president

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close