in , , ,

Longread: 4G netwerk en Wifi zijn niet best voor het complete eco-systeem

cbeac3c93253286ba8e57ee0 640 straling1

10553471 806140496094820 7811298555663674479 n

Notitie aan elk medemens! Knip en plak deze informatie en geef die aan je buren, artsen, ouders, scholen, werkgever, restaurants, hotels, bussen, NS, campings om mensen te gaan waarschuwen en informeren.
Bron onderstaand artikel: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/open-brief-aan-kpn-en-de-andere-telecom-providers/

Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..

 

* * *

– Open brief aan KPN na onderzoek-

 

Humanitaire crisis door straling

 

OPEN BRIEF aan KPN en alle andere telecom-providers

 

De aanleiding voor deze brief:

* KPN heeft gelogen tegen de Nederlandse Overheid over de effecten en de gezondheidsgevaren van hun producten en diensten. Daarnaast zijn er allerlei onderzoeken niet openbaar gemaakt/’ verdwenen’  en worden alle burgers onthouden van medische gezondheids-informatie.  Naar ons inziens, is er zelfs mogelijkerwijs een vinger in de pap bij de gezondheidsraad (vanuit een overkoepelend telecom-orgaan), die foutieve informatie over GSM/Wi-FI en zendmasten geeft. Dit, terwijl de gezondheidsraad op de hoogte is van wereldwijde sterfte onder mensen, dieren en planten.

* Wi-Fi blijkt een oorlogswapen te zijn, ontwikkeld door het leger om mensen te bestralen tot kanker. Er zijn nu letterlijk 3 miljoen oorlogswapens geopend in Nederlandse huishoudens. Artsen, GGD en GGZ hebben nog nooit zulke grootscheepse meldingen gehad van mensen die ineens ‘ niet slapen’, ‘ in paniek zijn’, ‘ ziek zijn’, ‘ vreemde koortsen en zieke kinderen. Volgens ons onderzoek direct te herleiden naar het openen van Wi-Fi-Hotspots, in Combinatie van het signaal van 4G, wat bestempeld is door wetenschappers en artsen in rapporten (verstuurd aan Neelie Kroes) als ‘ dodelijk’.

Zowel de gezondheidsraad als de verantwoordelijke minister van destijds,VVD-er Neelie Kroes, hebben rapporten en Medische-Appels binnengekregen, ondertekend door vooraanstaande onderzoekers; deze zijn gewoon van ‘ tafel geveegd’.

* KPN is benaderd door redactie-leden en zegt zelfs dat ze ‘ van niets weten’, ‘ er geen enkele informatie is dat straling de mens aantast’, terwijl er duizenden kanker-meldingen, rechtszaken en appels zijn geweest.

* Nederlandse stralingsnormen zijn in strijd met 1. De Grondwet en 2. De Universele mensenrechten

* KPN meldt niet aan de regering wat al zo’n tien jaar speelt. Ze verduistert opzettelijk informatie, waar de regering en de bevolking recht op heeft. Ze geeft foutieve, misleidende informatie aan journalisten..!

Behalve een wereldwijde test is digitale telefonie ook een verdergaande vervreemding van onze natuurlijk menselijk contacten. De digitale oma en opa hebben definitief hun intrede gedaan.

* KPN heeft geen klachtenloket voor enige klacht of melding over hun producten met betrekking tot letsel of gezondheidsschade. Dit, terwijl er vele meldingen worden gemaakt, zelfs over ziek worden van Wi-Fi, en inmiddels scholen en grote bedrijven over zijn gegaan tot gehele ontruiming van de Wi-Fi routers wegens zieke kinderen en werknemers.
Deze meldingen komen al jaren binnen, en KPN verkoopt dus gevaarlijke apparatuur, met het ‘ weten’  dat er scholen en bedrijven meldingen maken en het hele gebouw ontruimen. Dit betekent dus, met ‘ kennis van zaken’, burgers misleiden en zelfs lekker te maken met reclame ‘ Voel je vrij met 4G en Wi-Fi’  terwijl er inmiddels duizenden mensen meldingen maken dat ze ziek zijn.

* KPN geeft geen informatie op haar website over straling en het gebruik van Wi-Fi en gsm.. Is dit niet bizar..?? Terwijl er zoveel wetenschappelijke aanleiding toe is..??

* KPN verwijderd geen zendmasten, zelfs naar onze inzage, na klachten meerdere buren die ernstig ziek zijn van een geplaatste zendmast. Zelfs niet als de gemeente meldingen maakt aan KPN, met de vraag om de zendmast te verwijderen. Dit betekent dat KPN boven de wet staat. Hoe is dat mogelijk in een land als Nederland? En waarom is Nederland het enige land ter wereld waar de telecom-provider in zowel de politiek, de media en een heel land zo een grote vinger in de pap heeft dat hele straten verkankerd worden, en zelfs de eigen burger geen recht van spreken heeft?

* Hoe kan het dat Nederland 1 van de hoogste stralings-dichtheid ter wereld heeft? De gemeten straling is 1 miljoen maal de toegestane waarde van wat gezond is voor de mens. Het enige orgaan wat dit controleert is de gezondheidsraad en de ICNRIP, en in beide organen zit dezelfde persoon op de stralingsnormen. Niemand controleert deze organen..!!

Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

* De ‘ reguliere’ media in Nederland zijn TE mild geweest. Als tv zenders en kranten al jaren geleden hadden bericht : ‘WI-FI levensgevaarlijk’, zaten we NU niet in 3 miljoen hotspots! Als de media morgen bericht ‘ WI-FI blijkt oorlogswapen te zijn, wat gebruik maakt van magnetrongolven’, kunnen morgen mensen zichzelf en kinderen beschermen. Dit gaat om grootschalige meldingen, wat direct door media dient te worden opgepakt. De journalistieke code is ‘ Eerlijke informatie voorziening’, en die van ‘ De mens heeft recht op een waarschuwing door de media als zij in gevaar is’. Wij doen een beroep op alle collega’s in de journalistiek. Elke dag in het leven met de straling van 4G en WI-FI is ‘ teveel’.

Muizen, kinderen, plankton, en ook mensen hebben directe DNA-schade al in enkele minuten in contact met deze straling. Iedereen is ‘ belazerd’  door de industrie, ook de regering. Wij journalisten moeten ‘ niet meer mild zijn’. In de krant had al lang moeten staan ‘ Wi-FI ooit ingezet als oorlogswapen’. ‘ KPN gevraagd om persverklaring wegens doofpot affaire straling’. ‘ Telecom-providers belazeren regering en de bevolking’. ‘ Duizenden letselschade meldingen inmiddels gedaan vanwege straling’. De media mag niet meer dienen als tool van de ‘ elite’, maar is een informatie-orgaan voor de bevolking. En zij loopt gevaar. Niet nu, maar alles in ons eco-systeem zal in enkele jaren volledig ‘ kapot zijn’ in deze straling.

* Als er een paar mensen ziek zijn door rotte zalm word alle zalm uit de schappen gehaald, en is het in alle kranten te lezen. Dit gaat om inmiddels honderd duizenden Nederlanders met stralings-klachten, en los duizenden officiële meldingen, en NOG zit KPN te liegen en te bedriegen, en zitten de zieke mensen radeloos thuis.

 

Fotovastgelegd door nieuwe techniek, die straling kan vastleggen. Dit voelen alle mensen met klachten. Dit is ' bestraling'. Bijgaand een foto van de Franse stad Parijs, waar hotspots geopend zijn in combinatie met 4G.

Foto: Moderne apparatuur kunnen nu waarnemen wat gewone mensen al voelden. Dit is een foto gemaakt van de Franse stad Parijs, waar je de electromagnetische velden ziet van zendmasten en Wi-Fi. Dankzij de plaatsing van zendmasten en het openen van hotspots/uitzenden van Wi-FI, leven en slapen mensen en dieren in deze ‘ wolken’, die catastrofaal zijn.

Er is hier sprake van een ‘ humanitaire ramp’, direct veroorzaakt door providers.

 

OPEN BRIEF AAN KPN (en alle andere providers)

 

Beste KPN-directie,

Wij voeren een landelijk mediaonderzoek waarbij alle media betrokken is binnen Nederland. Na tien jaar onderzoek door redactieleden, hebben wij het afgelopen jaar al onze e-mails, telefoontjes en onderzoeken opgestuurd aan uw KPN. De essentie van deze berichten is dat er momenteel duizenden meldingen worden gedaan vanuit heel Nederland aan landelijke en regionale media, door zowel burgers, gemeenten, provinciale staten dat er mensen meldingen maken van:

* Zieke kinderen na het plaatsen van 4G-masten (en opening Wi-Fi/Wi-Fi hotspots)

* Ziek zijn na plaatsen zendmast rondom wijk/woning

* Mensen die niet meer kunnen slapen / functioneren of werken door 4G of Wi-Fi.

Kinderen zijn ook al risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

* Mensen die niets anders meer kunnen, dan een rechtszaak beginnen, vanwege letselschade dat hen is toegebracht door uw KPN. Mensen die brieven ontvangen, meldingen en klachten en zelfs rechtszaken winnen; maar nog steeds geeft KPN geen openheid, dat de zendmasten mogelijk dodelijke tot zeer ernstige letselschade aan dieren, mensen en planten toebrengen.

* KPN vermeldt nergens op haar website of in de gebruiksaanwijzing dat de Wi-Fi en de 4G-masten ernstige bijwerkingen hebben zoals kanker, leukemie, hersenletsel, botkanker, slapeloosheid en een lijst van tientallen ernstige lichamelijke klachten die blijken uit ongeveer 33.000 onderzoeken naar electro-magnetische straling wereldwijd.

* Wi-Fi word in landen waar al meer onderzoek is gedaan naar deze straling, aan banden gelegd  inmiddels, na ernstig letselschade, zoals een rechter in Duitsland vrig jaar heeft besloten. In Frankrijk word wi-fi in creches al op meerdere plakken verboden na onderzoek dat het de jonge kinder-hersenen aantast. In de UK en VS zijn er inmiddels miljarden toegekend aan groepen burgers, die letselschadezaken hebben gestart na ernstige vormen van kanker door straling van telecom.

Het blijkt officieel de hoofdoorzaak te zijn van: ADHD onder kinderen, leukemie, hersen-Tia’s, hormoon-disbalanssen, DNA schade, bomen in Nederland hebben massaal kanker na plaatsing van de zendmasten, bijenvolkeren kunnen mogelijk uitsterven (officieel bewijsbaar) uit door Wi-Fi en zendmasten. De DNA schade van Wi-Fi is onomkeerbaar. Dit betekent, Wi-Fi muteert cellen en DNA: Kinderen en tieners zijn bewijsbaar en aangetoond in groten getale onvruchtbaar na het dragen van een smartphone of het slapen in Wi-Fi. Dit betekent dat door straling (bewijsbaar uit onderzoek) binnen vijf generaties de ‘ mens’  gaat uitsterven door de straling van providers. (Zie bron van de professor in dit artikel op youtube, die hiervoor waarschuwt en zijn onderzoek uitlegt)

* Het blijkt dat de Mobiele providers wereldwijd en dus ook KPN de schadelijke effecten al  jaren weet. Een oud-directeur geeft in Zembla zelfs toe, dat ze op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van hun masten en apparatuur. Dit was in een tijd van 2G. De masten hebben nu een sterkte die honderden malen sterker is en dus desastreus voor ‘ al het leven’.

Als je autoradio ernstig gestoord wordt, wanneer je onder of langs zo'n GSM-mast rijdt, wat voor invloed denk je dat die masten en de EMS (elektro-magnetische straling) voor effect op ons en het Aardeveld hebben?

* Het is in strijd met de grondwet dat een provider in openbaar milieu 4G- masten plaatst, waarvan in Rapporten in andere woorden word gesproken als  ‘ dodelijk voor vrijwel al het leven’.’ Onomkeerbare gevolgen voor de hele mensheid’, ‘ Misdaad tegen de mensheid’. Dieren, planten en mensen hebben een verwacht eindstadium kanker met 4G!

* Wij hebben vele meldingen gelezen van Nederlanders die ernstig ziek zijn van straling, moeten verhuizen of klachten hebben van jullie straling. Normaliter worden klachten geregistreerd, komt dit in de bijsluiter te staan, en komt er eerlijke informatie-voorziening om burgers te beschermen tegen oa. kanker. Dit betekent dat de meldingen bij KPN bekend zijn, en dus ook dat KPN weet dat ze producten verkopen en maken die mensen dodelijk ziek maken. KPN heeft deze meldingen binnengekregen, en vermeldt niets op de gebruiksaanwijzing of hun website. Dit betekent :  verduistering met kennis van zaken.

Dit betekent ook gerechtelijk: De grondwet overschrijden op meerdere gebieden, te weten:

* De mens heeft recht op een gezond leefmilieu. (Mensen moeten verhuizen om zichzelf en de kinderen te redden! Dit blijkt uit duizenden officiële meldingen en rechtszaken in Nederland).

* De mens heeft recht op eerlijke informatieverstrekking: KPN houdt medische informatie achter en verkoopt onder valse voorwendselen levensgevaarlijke producten

* In het buitenland wordt wel eerlijk informatie verstrekt over het gebruik van mobieltjes, Wi-Fi en de plaatsing van zendmasten. Er is dus geen leugentje meer mogelijk, en er kan niet omheen worden gedraaid. De regeringen in Europa geven een ernstig negatief signaal af over 4G en Wi-Fi. En KPN zegt openlijk aan onze redactieleden: ‘ Dat ze van niets weten’, dat klopt niet, wij hebben hier duizenden meldingen. Wat heeft u als woordvoerder hier aan toe te voegen?

*Lichamelijke klachten onder kinderen (die massaal leukemie krijgen, evenals huisdieren, van de Wifi!)

Lieve mensen, als providers iets op de markt brengen waarvan ze weten dat het complete eco-systeem doodt gaat, betekent dit dat zij alle mensenrechten overschrijden. Wat te doen? De van heeft al ingediend een schending van mensenrechten. Politici over de hele wereld debatteren over deze schande. Doelbewust mensen bestralen in steden en eigen huizen, op alle ppenbare gelegenheden tot zwaar ziekmakende kanker is strafbaar.

Overige klachten die ze ‘ gewoon weten’ en even voor het gemak niet in de gebruiksaanwijzing plaatsen, evenals alle rechtszaken wegmoffelen uit de media en de inmiddels miljoenen zieke mensen totaal negeren. Gewoon doorplaatsen die 4g (die niemand wilde) en ondanks alle waarschuwing buitenland lekker mensen wifi kastjes verkopen. De Echte klachten die bekend zijn uit rapporten en aan al eerder overleden mensen gespot:

Effecten van de straling(-)

Wat onderzoeken zeggen over de effecten van gepulste straling:
* Beschadiging van het DNA
* Verstoring van de celcommunicatie
* Beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel
* Verzwakking van het immuunsysteem
* Nadelige invloed op het hormonale systeem
* Verminderde aanmaak van melatonine
* Verhoogd risico op kanker
* Verhoogde kans op onvruchtbaarheid, misvormingen en verstoord verloop van de zwangerschap
* Opening van de bloed – hersenbarrière
* EEG veranderingen ook tijdens het slapen
De volgende gezondheidsrisico´s worden in verband gebracht met gepulste straling:
* Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting, vermoeidheid, depressie en irritatie
* ADHD
*Botkanker
*Gevoel dat je hoofd ‘ uit elkaar spat’
* Tintelingen op de huid (dat is straling die ketst op je huid)
* Paniekaanvallen zonder verklaring
* Onrust zonder verklaren
* Hersen en teelbal/baarmoeder kanker
( Onvruchtbaarheid van tieners word 50% al geschat die nooit kinderen kunnen krijgen omdat de smartphone sperma kapot straalt.)
* Door heel nederland  hebben bossen en huisdieren en planten kanker sinds er 4g en wifi is
* Bijen sterven uit met wifi- dat betekent geen bestuiving meer en dus geen eten meer.
* Opgezette aders in handen
* Hartklachten en hartfalen
* CVS – klachten
( verslavingsgevoelig door slechte slapen en paniek-gevoel)
* Tanden breken af, tanderosie zomaar, mdat wifi je tanden broos maakt en calcium onttrekt
* Vermindering van het leervermogen
* Verstoring van in- en doorslapen
* Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en ontwikkelingsproblemen
* Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
* Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
* Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
* Veranderingen in het bloedbeeld, met name bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig. Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op bloedarmoede.
* Verstoring de doorbloeding
* Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
* Mogelijke verergering van alle reeds aanwezige ziekten
* Toename van kanker, vooral van hersentumoren (Lees de bron)

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.

Er bestaat officiële oorlogsdocumentatie dat Wi-Fi ontwikkeld is door het leger, om ambassadepersoneel te verkankeren. Dit zijn officiële documenten, zelfs bevestigd door experts die er zelf mee hebben gewerkt en medewerkers van de telecom-industrie. Kortom, gewoon bevestigd. Geen twijfel over mogelijk, en geen ‘ afwimpel-verhaal’.  Bestraling van Wi-Fi verkankert dus mensen, wat nu verkocht word als consumentenproduct. Graag hierop uw reactie. KPN is al gebeld hierover en er zijn brieven gestuurd. Geen reactie. Het gaat hier om informatie die gewoon opvraagbaar is, en niet ‘ niet waar’, of ‘ valt wel mee’, ‘ niet bekend’.

“Het zou een fout zijn om nu het zich opstapelende bewijs te negeren, dat aantoont dat er een verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s. Met name waarbij het gaat om de kwetsbaarheid van kinderen in dit verband”… !
Neurochirurg Kevin O’Neill,

voorzitter ‘Brain Tumour Research Campaign’.

Het is bekend bij KPN dat Wi-Fi een magnetronstraling is, en dat hiermee de grondwet is overtreden. Bovendien is bekend dat er inmiddels duizenden mensen letselschade hebben dan al niet via kanker, leukemie en hersentumoren door het gebruik van GSM , Wi-Fi, of zendmasten. Waarom geeft u geen persverklaring? Komt er een ernstige waarschuwing in de gebruiksaanwijzing, en waarom ontkent u tot op heden alles, terwijl er 33.000 onderzoeken zijn, en de Europese raad en zelfs onze buurlanden een ernstig signaal afgeven?

* Waarom kunnen alle stervende mensen, zieke mensen geen letselschade indienen bij KPN? Er staat nergens een letselschadeformulier waar deze mensen terecht kunnen.

8 Waarom bent u inmiddels zelf niet naar de media gestapt om de bevolking te waarschuwen, aangezien we in 3 miljoen oorlogswapens door o.a. KPN zijn gezet, en de Europese Raad zelfs inmiddels een ‘ misdaad tegen de mensheid’  heeft ingediend?

Mogen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie.

* * *

Onderstaand enkele bronnen:

https://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/category/straling/

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schadelijke-straling-doofpot-op-europees-niveau/

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/misdaden-tegen-de-menselijkheid-mensheid

KPN vertrapt zo’n 4 basale mensenrechten:

http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

http://www.mast-victims.org/

Deze website heeft inmiddels vele letselschade verhalen en meldingen binnen!

http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/8001/tv_dialoog_biologische_effecten_van_ems

Waar gaat dit allemaal om..?!

Onze Mensenrechten.
De mensheid verdient het, om haar Mensenrechten terug te krijgen. Bedrijven verkopen producten die mensen misleiden en ziek maken, om geld te verdienen. Dit heet ‘ coorporate criminals’. Dit is niet gewoon. Het is niet’ normaal’ om vergiftigd te worden, bestraald, verkankerd, gevangen te worden gehouden, een slaaf te zijn, en te worden misleid om vervolgens ziek te worden wegens het moedwillig verkopen van producten of eten die ons ziek maken.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?

Noem het maar op: Olie-boringen, de lucht vervuilen met chemtrails (openbare lucht, wat van de mensen is). Aspartaam in ons eten stoppen, rattengif, aceton in sigaretten, fluoride in ons water stoppen (recht op zuiver drinkwater!), de media betalen om ons recht op eerlijke informatie-voorziening van ons af te nemen, de regering verbieden om onze vrijheid terug te geven, ons geld-systeem controleren: Dit is een misdaad tegen de Universele wetten van de mens. Elke rechter van de nieuwe tijd, zal handelen naar de Universele Waarden & Mensenrechten.

De aarde is ‘ van de mens’, en onze rechten worden overschreden door bedrijven. Dat is de essentie van vrijwel alle leed op dit moment. De verkoop van bedrijven van oorlogswapens. De verkoop van benzine wat de aarde vervuilt heeft. Monsanto die denkt dat ze ons eten kan manipuleren en gewassen op kan kopen: Onze moeder aarde kan ‘ kopen’. Vergeet niet dat dit misdaden tegen de mensheid zijn. Wij doen een oproep aan alle medemensen, in welke positie jij ook bent, om vanaf vandaag en de dag hierna in al je handelen ‘ De universele rechten van de mens’, tot je neemt. Jij bent nodig. Of je nu bij een coorporate werkt in het rechtssysteem of de politiek. Wij zijn samen 1 geheel. 1 mens. Ook jij bent onderdeel van alles wat leeft. De misdaden moeten stoppen, en wij allemaal zijn hier nu aanwezig om het hele systeem om te kantelen, naar een systeem wat werkt voor het hele geheel.

Her-inner je weer dat we allen 1 zijn..!
– We are One

Bronnen en aanvullend feitenmateriaal:

* Kijk naar deze film van de professor, die ook uitspreekt dat dit een misdaad tegen de mensheid is. De reden dat meer tieners op dit moment onvruchtbaar zijn (en nooit kinderen zullen krijgen) is de blootstelling aan straling door de smartphone en Wi-Fi (en 4G). Zaad en eicellen zijn gemuteerd door contact met de straling. Professor aan het vertellen dat de mensheid binnen 5 generaties zal zijn ‘verdwenen’, als we niets doen.

* Wetenschappelijk bewijs voor hoe straling ons bloed en DNA aan het muteren is door contact:

* Dit is een verbazingwekkende film over een verhaal van een telecommedewerker die iets deed, nadat hij ‘ genoeg’  had van zijn eigen werkgever (de telecom-industrie), en ziek werd van een zendmast in zijn straat. Hij heeft GSM-masten met een tank omver gereden, nadat ze hen niet hadden verwijderd in zijn buurt. Hij vertelt in het interview hoe gevaarlijk de masten zijn en hij vertelt ons waarom zij het ons niet hebben verteld.

https://www.youtube.com/watch?v=Urzibz5_CyQ

http://www.tmz.com/2012/09/10/sheryl-crow-cell-phone-brain-tumor-katie-couric/

http://www.dailymail.co.uk/health/article-11519/Mobile-firms-face-lawsuits.html

* Deze professor heeft momenteel 800 onderzoeken (bewijs) en 45 publicaties over de zaak: HIER

elektrosmog1Meer wetenschappelijk bewijs: Deze man vertelt on, hoe gevaarlijk de situatie is. En ook wat er staat te gebeuren als we niet zeer binnenkort iets doen, met onze hele menselijke soort en milieu. Dit is wat al onze onderzoek, feiten en getuigen ons ook vertellen.

https://www.youtube.com/watch?v=BH3gJctqKk4

https://www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4http://humansarefree.com/2014/01/the-4g-radiation-dangers-30-minutes-of.html

http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-shocking-facts-health-dangers-wifi/

http://www.prisonplanet.com/new-study-links-over-7000-cancer-deaths-to-cell-phone-tower-radiation-exposures.html

http://www.dailymail.co.uk/health/article-473553/Orange-remove-mobile-mast-tower-doom-cancer-rate-soared.html

* Het helden-verhaal van de verpleegster, die haar zaak heeft gewonnen, met letselschade-claim. ‘Bestraald worden door zeer gevaarlijke straling’. Omdat ze de feiten kent, heeft ze de zaak gewonnen.

http://nypost.com/2014/11/23/nurse-with-rare-brain-disorder-wins-4m-suit-against-hospital/

x

Meer zaken die wij hebben onderzocht:

Humanitaire crisis 

 • WiFi-straling in huis, zichtbar gemaakt met dezelfde techniek, die je bovenaan dit artikel ziet, bij het buitenbeeld van Parijs. Het lijken leuke 'slingers', maar feitelijk hebben we het hier over een uiterst schadelijke straling.Wifi is een magnetron wapen, dit word bevestigd door experts en wetenschappers. Dit is openbaar op internet toegankelijk voor iedereen. Ook voor onze overheid. De minister die de brief heeft gestuurd dat ze ‘ even heeft gevraagd aan de providers hoe dit verhaal zit’, had makkelijk op internet hele onderzoeken kunnen vinden en deze getuigenissen die overduidelijk gewoon ‘ waar zijn’. https://www.youtube.com/watch?v=z99_SzoXZdY
 • Een nieuwer onderzoek in deze documentaire, over ‘ de onzichtbare wapens’ van de telecom industrie. Wederom, bizar hoe dit kan gebeuren en de mensheid hier in moet leven, opgedrongen en al. Als je dit relateerd aan het strafrecht, gaat dit over de grondwet heen ‘ recht op een vrij leven’, ‘ recht op een gezond leefklimaat ‘ recht op een leven zonder vergiftiging en marteling’. ‘ Recht op eerlijke informatievoorziening’.
 • Een onderzoek over de ‘ smartmeters’, die ze in elk huishouden willen installeren. Weer is er sprake van installatie in je prive-leven van gevaarlijke technologie wat word doorgedrukt door een industrie, ten kostte van ons ‘ leven’. https://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U

WHO de World health organization

Dit is wat er momenteel word gecommuniceerd door de Wereld gezondheids organisatiehttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Oorlogswapens die nog erger zijn

Het verhaal dat het leger wifi wapens gebruikt om mensen te verkolen in enkele seconden is nog maar een klein onderdeel van het verhaal. Voorbeeld: http://www.geek.com/news/the-most-dangerous-wifi-device-22000-sniper-rifle-that-aims-itself-1555837/

http://rt.com/news/214955-china-ray-gun-poly/

 • Een intrigerend Interview met woonbioloog Koen van Diessen: http://www.debeterewereld.nl/lichaam-geest/interview-met-woonbioloog-koen-van-biesen/  Een expert die ook ‘ getuige is’, en gewoon feitelijke informatie afgeeft waarmee onze regering helemaal niets doet. Dit is ‘ geen normale gang van zaken’  voor een overheid)
 • Het overkoepelde orgaan voor deze hele industrie is de GSM association. De top van deze industrie is op de hoogte van al deze zaken. Dit was de directeur van deze organisatie, al op 62-jarige leeftijd overleden aan een ernstige vorm van kanker: http://www.globaltelecomsbusiness.com/article/3296236/Rob-Conway-dies-at-62.html#.VMqBTy6WZ-Z
 • Deze Duitse expert (getuige) geeft ook een ernstig signaal af: http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3911/duitsland_interview_met_prof._karl_hecht_%28upd._en_ext._met_link_cv_prof._hecht%29
 • Het valt inmiddels meer mensen op, dat het niet ‘ klopt’dat er een dubbele pet is bij de gezondheidsraad. De gezondheidsraad adviseert de overheid over de stralingsnormen en stralingsschade. Het is duidelijk dat deze absoluut geen juiste adviezen afgeven. De ICNRIP is de organisatie die jaarlijks in ons land de stralingswaarden doormeten. De ‘ normen’ zijn exorbitant ‘ hoog’ en absoluut geen gezonde waarden. De expertise van ICNRIP klopt dus niet, of er word met de waarden geschoven.
  De metingen kunnen kloppen, maar de afgifte van de adviezen niet. 4g en wifi had nooit geplaatst kunnen worden als de stralingsnormen waren opgeschroefd. Het zou ook niet mogen kunnen dat er zowel als in de gezondheidsraad als in de ICNRIP dezelfde persoon ‘ zit. Deze persoon zit in twee organen, dit zou niet mogen/moeten kunnen, als deze twee elkaar op de vingers zouden moeten tikken. http://www.docstoc.com/docs/157653855/
 • Dit is het orgaan wat de gezondheidsraad weer moet informeren. Dezelfde onderzoeker werkt bij de gezondheidsraad en ook bij de ICNRIP. Dit is niet handig, gezien de controlerende functies. http://www.icnirp.org/
 • Een voorbeeld van buitenlandse advocatuur over kankerschade door mobiele telefoons. Wederom goed zichtbaar, dat in het buitenland slachtoffers een aanklacht kunnen. http://www.cancercellphonelawsuit.com/
 • Providers smijten met geld bij onze overheid. Naast dat de stralingswetten zijn opgekocht, frequencies zijn gesleten (om de staatskas te vullen heeft KPN een paar miljard neergelegd voor frequencies. Dit is mogelijk door de normen op te schroeven, wat betaald is met vee geld.) Ook belangrijke functionarissen bijken soms lijntjes te hebben met de industrie. Toeval? : http://tweakers.net/nieuws/97394/kpn-benoemt-nederlandse-oud-minister-tot-financieel-directeur.html
 • Hersenkanker en mobiele telefonie: http://cachedtech.com/study-reveals-link-between-samsung-cell-phones-brain-cancer/
 • Het laatste wat er nog moet gebeuren is debatteren over de gevolgen van de straling. Het is onfeilbaar, onomstotelijk bewezen. Hoeveel doden en zieken moeten er nog vallen voor de overheid haar burgers beschermt? Dit is geen debat meer waard, de grenzen zijn nu ‘ overschreden’. Deze wetenschapper zegt ook ‘ er is geen tijd meer om te discussiëren’. http://www.kinderenenstraling.nl/?attachment_id=959
 • Dit is een film van het congres wat debatteert al in 2008 over de gevolgen voor de mensheid. Nu, 6 jaar later, zitten we in nog veel ergere straling dan hier al word besproken. https://www.youtube.com/watch?v=nbj1wWDpoTM
 • downtown-dubai-free-wifiSpits nieuw vermeld hier dat de bevolking binnen korte tijd 50% meer kanker heeft. Er worden geen redenen bij gemeld. De stralingsdosis die wij nu voor onze kiezen krijgen, is 1 van de hoofdredenen van deze voorspelling. Kinderen groeien nu al op met bestraling overal waar ze gaan. Als de stralingsbronnen worden ge-elimineert, zullen vele toekomstige mogelijke kankergevallen ‘ afnemen’. http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2014/02/binnen-20-jaar-ruim-50-meer-kanker
 • Het is zaak voor de kankervereniging een melding te maken over straling gerelateerd met kanker, om kanker te voorkomen.
 • Er zouden reclame campagnes ingezet moeten worden zoals door SIRE, om de bevolking te informeren.
 • Europese landen verbieden/ waarschuwen voor de verkoop en het gebruik van Wifi, verspreid door telecomproviders. Wat doet Nederland? http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/ddt-softenon-asbest-tabak-en-ems/
 • Gemeente mag zendmast gaan ‘ weigeren’. Dit was eerst niet mogelijk. Dit is de reden dat de industrie in korte tijd het hele land volzet met masten, omdat vele gemeenten er voor gaan kiezen de inwoners te gaan beschermen. http://zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/10/Haarlems-Dagblad-20-oktober-2014.pdf
 • Met al deze bestaande kennis en feiten, alarmen en waarschuwingen, zieken, aanklachten en sterfgevallen: Leest U de volgende brief naar onze overheid. https://www.dropbox.com/s/htdqni581rdipo0/ALARA%28openb%29.docx?dl=0
 • De OPTA geeft adviezen over de stralingswaarden. Deze waarden zijn niet humanitair, en zelfs volgens experts ‘ een miljoen maal te hoog’  in Nederland. De Zou de OPTA  kunnen verantwoorden waarom de waarden nog zo hoog liggen, en waarom er niets op overheidsniveau word ondernomen? http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijke_Post_en_Telecommunicatie_Autoriteit

Meer bronnen:

http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/10/newsletter_20141004.html

http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/?action=print&arc_year=2014&arc_month=05

http://omega.twoday.net/stories/466717/

http://www.tetrawatch.net/science/chronic.php

http://www.popsci.com/science/article/2010-02/disconnected

http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newslatest/latest0701/skin-cancer-fm.html

http://www.dailytech.com/Study+Cell+Phones+Worse+Than+Smoking/article11301.htm

http://www.dailytech.com/Yet+Another+Study+Cell+Phone+Use+Increases+Risk+of+Certain+Tumors+50/article10727.htm

http://www.dailytech.com/San+Francisco+is+First+US+City+to+Pass+Cell+Phone+Radiation+Law/article18752.htm

http://www.dailytech.com/Top+Doctor+Warns+Of+Cell+Phones+Causing+Cancer+Cites+Upcoming+Data/article12485.htm

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/celebrity-backing-for-battle-to-block-mast-plan-1.1091764?localLinksEnabled=false


Petitie en BRON tweede document. Tekenen is heel belangrijk!

Groot document met vele feiten, bewijzen en meer informatie:

Dit document heeft dezelfde leidraden aangehouden, is alleen wat technischer en rustiger, maar komt op hetzelfde neer.

http://www.verminder-electrosmog.nl/nieuws/

 

Bron met meer technische feiten en informatie: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5

Bron en copyright artikel: www.enlighteningmedia.com

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
boerenopstand2

Bouwers voeren morgen actie op wegen, boeren doen mogelijk mee

human 945258 640

Overbevolking: het probleem aller problemen