in ,

Participatiewet in werking, vloek of zegen ?

Participatiewet voorraad

Per 1 juli 2015 is deze wet in werking getreden. Iedereen krijgt ermee te maken maar is dit nu een goed of een slecht ding ? Vele mensen staan aan de zijkant van de maatschappij. Er wordt geklaagd dat er geen werk is, geen activiteiten en alles is schreeuwend duur. De onderbuik, de “gevoelsmeter” verteld mij dat die hele participatiewet een slecht ding is. Een afbraak van de zekerheid die men heeft als burger. De overheid is alleen maar bezig de geldstromen naar de gemeenschap te korten of op te heffen.

De burger heeft genoeg aan zijn hoofd, de rekeningen moeten betaald worden en de instroom van het inkomen stagneert. Velen zakken door het ijs vanwege deze nieuwe regelgeving. Iedereen krijgt ermee te maken. Massa ontslagen, ziekte en andere invloeden van buitenaf, ze zorgen voor extra stress in deze maatschappij. Onze bestuurders beweren met droge ogen dat het allemaal wel meevalt. Helaas de praktijk werkt anders. Pensioenen, daar wordt aan geknabbeld door pensioenfondsen en banken, de huizenmarkt is overgewaardeerd en wordt kunstmatig in stand gehouden door hypotheekrente-aftrek en vraag en aanbod. Zelf doen is het credo geworden ! Zelf verantwoordelijk om je broek op te houden, enkele kreten die heel fijn klinken maar alleen slaan op bevolkingsgroepen die aan de veilige kant zitten.

De ondernemers van het MKB worden vergeten, de multinationals hebben het voor het zeggen, maar ook financiële instellingen zoals banken. De economie moet draaien, echter ze schieten zich in de voet. Bezuinigen we doen het al sind eind 70’er jaren en wat levert het op ? Een harde munt, de gulden. We prijzen ons uit de markt, begrippen als deflatie en inflatie liggen op loer. De gruwel van elke econoom. Voorspellen van markten. daar gaat het om, centen verdienen, goed voor de economie. Maar wat vergeten we hierbij ? Mensen zorgen dat de economie draait, maar de menselijke maat is geheel verdwenen. Afbraak heeft toegeslagen en niemand weet hoe dit hersteld gaat worden. Europa zou de redding zijn , maar Europa blijkt nu een wassen neus te zijn ! De voordelen voor de gewone man zijn op 1 vinger te tellen. Men hoeft geen geld om te wisselen in de euro – zone.

De voordelen voor het bedrijfsleven zijn op binnenlands niveau te verwaarlozen, echter op export niveau en import  daar valt een beetje te winnen. Betalingsverkeer is goedkoper, minder kosten om te handelen. Maar voor de gewone man is Europa een vloek. Wat heeft de nieuwe participatiewet nu met Europa te maken ?

Allereerst bekijken we wat deze wet inhoud: Een bezuiniging van 12 miljard om onder het begrotingstekort van 3% te blijven, een Europese maatregel dus. Mensen zijn gemasseerd door de gefortuneerden om te gaan werken voor een uitkering. Maar is dat nu wel zo’n goed plan ?

We ondervinden diverse problemen,

 • Enerzijds zijn we niet werkloos voor de lol
 • Arbeid moet betaald worden !
 • We betalen voor Diensten !
 • We betalen voor Nuts !
 • Vreemdelingen uit Oostblok en Noord Afrika worden hierheen gehaald om loonkosten te drukken
 • Nuts bedrijven zijn geprivatiseerd ( overgenomen door bedrijven)
 • Verdringing op de arbeidsmarkt vind plaats. ( Bouw, Vervoer, agrarische sector )
 • Opkomst digitalisering en automatisering.

Maar dan nu de participatiewet in volle glorie, de gevolgen voor de mens, en waarom dit zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid !

Er wordt steeds gezegd dat mensen in uitkeringen lui zijn, niet willen werken en heel vaak frauderen, ook wordt gezegd dat wij met zijn allen het geld voor die uitkeringen opbrengen. Mensen dit is een fabeltje, het schuldgevoel krijgt een boost. We moeten zuinig zijn op de centjes van de banken en verzekeringsmaatschappijen, want wat is de waarheid ?

De opbrengst uit de aardgasbaten wordt gereserveerd voor uitkeringen en grote projecten ! bepaalde uitkeringen worden opgebracht door de burgers van Nederland. Alle uitkeringen waar een A voor staat zoals de AOW,AAW en de AWBZ zijn uitkeringen die  uit de aardgasbaten komen. De uitkeringen die verstrekt worden door Het UWV worden opgebracht door werknemers en werkgevers. Ook zijn er uitkeringen voor algemeen nut ( NUTS) de kinderbijslag bijvoorbeeld, deze wordt door Sociale Verzekeringsbank verstrekt ( oftewel aardgasbaten )

De afbraak is de volgende: De AWBZ is opgeheven en valt onder de participatie wet, Met andere woorden deze uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken vallen nu onder de gemeenten, de algemene kosten moeten dus nu door gemeenten betaald gaan worden, Het welzijn van die groepen loopt ernstig gevaar. Geld wordt door Den Haag verdeeld over meer dan 285 gemeenten. Dit resulteert in ongelijkheid in behandeling van de kwetsbare mensen. Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, dus zullen mensen zonder loon moeten worden ingezet.

De cirkel is dan compleet, werkzoekenden, die ingeschreven staan MOETEN een tegenprestatie gaan leveren voor het ontvangen geld uit de uitkeringen. Dit geld hebben ze zelf opgebracht tijdens hun werkzame leven. Zo gaat het gebeuren dat door domme pech en ongeluk verzorgingshuizen gesloten worden door geldgebrek. Werknemers komen op straat te staan die zich moeten inschrijven. Deze mensen MOETEN dan ineens gaan werken in algemeen nut, in hetzelfde verzorgingshuis tegen een loon wat 70% van het minimumloon bedraagt.

De verzorgingstehuizen zijn dan ook geprivatiseerd en hebben een bestuur wat goed betaald krijgt, de werknemers zij er niet meer, wel “vrijwilligers” die het vuile werk opknappen, zwaar onderbetaald en onder valse voorwendselen. Het bespaarde geld gaat op de grote hoop van de algemene middelen en door naar de banken van Europa.

Diverse groepen worden verplicht aan dit onzalige plan gehoor te geven.

 • Gepensioneerden, geen garantie waardevast pensioen. Samenwonen met een mantelzorger, korting op inkomen. Hulp nodig ? Helaas, dit wordt teruggedrongen en geen compensatie meer.
 • Werklozen UWV, Inkomensvermindering van 5 % uit zelf aangebrachte gelden, Ingezet worden als gratis werknemer of stagiaire.
 • Gehandicapten, sociale werkplaatsen zijn opgeheven en van hun wordt ongeacht hun handicap verwacht deel te nemen op de normale arbeidsmarkt. Dit zonder enige hulp.
 • Werklozen en arbeidsongeschikten in de bijstand, ze worden zonder meer het vrijwilligerswerk ingedrongen , zonder dat rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. wat terug doen is hier niet op zijn plaats daar er verschillende oorzaken zijn waarom ze in de bijstand vallen. ( aanvulling werk tot 70% van minimum loon, eigen bedrijf (zzp) ) mensen die een pensioengat hebben en zonder inkomen zitten. ( boven 65 jaar) mensen die onvoldoende  in Nederland gewoond hebben en een aanvulling krijgen tot pensioennorm.
 • Wajongers, die geen werk en inkomen hebben, vallen onder bijstand, samenwonen dan ook een extra korting, dit geld ook voor ex-WAO’ers !

Kortom we worden overmatig gecontroleerd en beboet alsof we zware misdadigers zijn, de mens zit anders in elkaar, geld bezitten maakt gierig, verkeerde doelstellingen beheersen het maatschappelijke leven. Er zijn geen rechten meer alleen plichten, controle wordt buitensporig en men schiet er niets mee op. Rondpompen van geld, met een verkeerde insteek.

De mens,oftewel de burger wil zekerheid, Zijn of haar steentje bijdragen, maar zoals het er nu uitziet is deze maatschappij totaal verziekt door hebberige op macht beluste bedrijven en personen die geen feeling meer hebben. De sociale cohesie is foetsie, evenals service en verdraagzaamheid. Niemand doet er wat aan en men gaat door op de ingeslagen weg die volledig doodloopt en veel schade brengt aan de maatschappij.

We hebben noodvoorzieningen, zoals de voedselbank, een wegbezuinigende zorg naar Amerikaans Obama model. Naar de onderlagen van de bevolking wordt al niet meer geluisterd, die redden zich wel, en het valt allemaal wel mee. Dit is wat schrijver te horen krijgt. Het valt niet mee, het systeem is uitgewerkt, de hebzucht regeert, het geluk is weg, de samenhang is weg. Controles en boetes zijn ervoor in de plaats gekomen om mensen te onderdrukken en alleen maar om de economie te laten floreren ( lees geld en macht !) Protesten worden de kop ingedrukt. Ambtenaren mogen geen goede CAO hebben, want voor die grijpstuiver die ze verdienen, moeten ze wel hun leven op het spel zetten. Werknemers hebben geen zekerheid meer, Flexwerk laat de schoorsteen niet roken, en heeft tot gevolg dat producten en diensten niet meer afgenomen worden. Er kan geen huis meer gekocht worden, bouwen hoeft ook al niet meer. De neergaande spiraal is een feit.

Breng de zekerheid terug, denk basis en simpel. Stop met controleren van de allerarmsten en vertel het eerlijke verhaal ! Denk na over herverdeling van de arbeidsmarkt, “Vele varkens maken de spoeling dun” Wij zijn de maatschappij, wij hebben het voor het zeggen, protesteer tegen het onrecht en denk in oplossingen in plaats van problemen. Een wetenschappelijke opleiding wil niet zeggen dat een bestuurder intelligent is, maar een laag opgeleide kan juist heel slim uit de hoek komen. Het zit altijd in de benaderwijze !

Beste bestuurders, wethouders en burgemeesters, directeuren en raden van bestuur van instellingen en bedrijven. U heeft genoeg schade aangericht, het wordt tijd dat U gaat participeren, hart voor de mensen krijgen in plaats van het geld.

Denk aan het gezegde “Wie betaald in pinda’s en bananen, dan krijgt u werknemers als apen”.  Voor de intelligente zakenman/vrouw en bestuurder in normaal Nederlands omgezet.

Stop met bezuinigen en privatiseren, schep voorwaarden van zekerheid, vertel de waarheid en geef om de inwoners van Nederland. Verdeel alles eerlijk en schiet ideeën niet zomaar af. Verbeter de wereld en DENK NIET ALTIJD AAN UZELF, Eens legt U verantwoording af aan het volk, U mag dan hopen dat de guillotine dan niet al klaarstaat ! Het is 1 minuut voor 12.

Lees verder via: Urubin

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4852252247 f214fc18ec IMF e14187326431111

IMF: de 5 mld lastenverlichting voor NL burgers moet naar de Grieken toe!

Experts die de veiligheid van ons voedsel beoordelen hebben nauwe banden met bedrijven als Monsanto en Nestlé