Samenleving 2.0 , alles verboten: Straf voor jonge sneeuwballengooiers

Heb jij er iets over te zeggen?