Daar gaan we weer: Verdubbeling gemeentelijke belastingen is nodig

Voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Wiebes van Financiën: Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied past volgens de Rfv bij de wil van het kabinet het belastingstelsel te vereenvoudigen. Gepleit wordt voor een verdubbeling van het huidige, lokale belastinggebied.

De rijksbelastingen kunnen dan tegelijkertijd omlaag, waardoor de inkomenseffecten voor burgers beperkt zijn.

Deze quote hebben we vaker gehoord….

Lagere collectieve lasten

De Rfv stelt dat in zijn advies Lokaal belastinggebied. Verruiming van het lokale belastinggebied leidt tot een doelmatiger afweging tussen kosten en baten bij gemeenten en vergoot de welvaartswinst.

Verlaging gemeentefonds

Behalve dus het herinvoering van de ozb ‘oude-stijl’, is de introductie van een ingezetenenbelasting in de vorm van een bedrag per inwoner van 18 jaar en ouder of per huishouden een optie. ‘De belasting is te vergelijken met het lidmaatschapgeld van een vereniging. De belasting is eenvoudig in te voeren en kent geen nadelige effecten op het gedrag van burgers doordat ontwijking niet mogelijk is‘, aldus de Raad.

Lees verder via Binnenlands Bestuur.

Photo by dietmut

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close