Gegijzeld door bankiers, “Europa” en haar euro

Wij vertrouwen de Europarlementariërs – die ons steeds verder het euromoeras in duwen – meer dan onze nationale parlementen!  Wij voelen ons machteloze gijzelaars van “Brussel” (de gijzelnemer) en we weten ons in de tang genomen via de euro. Teneinde ondragelijke cognitieve dissonantie te vermijden, identificeren we ons met onze gijzelnemer, we gaan hem “vertrouwen”. Wij lijden dus collectief aan het Stockholmsyndroom als het gaat om onze relatie met de Europese Unie, ons lidmaatschap van de club van de eurolanden. Dit is te lezen in de laatste SCP-kwartaalrapportage Continu Onderzoek burgerperspectieven dat gaat over het derde kwartaal van 2013.  Ik verwijs naar de digitale versie van het SCP-rapport zoals dat op de SCP-site staat en daar is te raadplegen en downloaden.

Meer info te vinden bij Gegijzeld door bankiers, “Europa” en haar euro

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close