in ,

Maak kennis met het orgaan dat ons geld controleert en manipuleert

bis 2

Er bestaat een machtige internationale organisatie waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord en op een zeer geheime manier het geld van de hele wereld controleert.

Dit nooit verkozen orgaan luistert naar de naam Bank for International Settlements (BIS) en fungeert als Centrale Bank voor alle nationale banken in de wereld. De BIS is gelokaliseerd in het Zwitserse Bazel maar heeft eveneens vestigingen in Hong Kong en Mexico City. In essentie is dit orgaan nooit verkozen, ze zijn aan niemand enige verantwoording verschuldigd in de wereld en ze betalen geen belastingen en hoeven aan geen enkele nationale of internationale wet te voldoen. Laat u verder niets wijsmaken door allerlei mooipraters. De BIS is een staat op zichzelf waar niemand belasting betaald en iedereen ver doorgedreven diplomatieke bescherming heeft. En, onze gouverneur van de NATIONALE bank is hier eveneens lid van via de ECB.

De BIS heeft een onaangename reputatie omdat deze bank geld heeft witgewassen voor het nazibewind. Nu echter controleren ze alle geld van de wereld op hun eigenhandige manier zonder dat er één regering invloed op heeft of hen kan stoppen. Ook de ECB staat onder directe controle van de BIS. Vandaag de dag staan er 58 nationale banken onder directe controle en de BIS heeft veel meer macht en invloed op elke economie in de wereld dan mensen en politici beseffen! En de macht neemt elke dag toe als politici de BIS niet gaat stoppen!

Elke twee maanden hebben alle ‘gouverneurs‘ van de 58 nationale banken een ‘Globale Economische Vergadering‘ in het hoofdkantoor van de BIS in Bazel. Gedurende deze vergaderingen worden er beslissingen genomen die van invloed zijn voor alle levende wezens op deze planeet en toch heeft niemand van ons, inclusief politici, enige inbreng op wat daar bedisseld wordt. De BIS is een zoveelste organisatie in het leven geroepen door de ‘elite’ van de wereld met als beoogde doel de hoeksteen te worden van een aankomend wereldomvattend economisch systeem.

Het is ons doel om mensen te onderwijzen over deze organisatie en het plan om alle economieën in de wereld naar hun hand te zetten. Zonde genoeg zijn maar weinig mensen op de hoogte van wat de BIS in werkelijkheid voorstelt en nog minder mensen weten dat er elke twee maanden een Globale Economische vergadering is in Bazel.

De vergaderingen

Elke twee maanden vergaderen een dozijn bankiers van ‘s werelds grootste nationale banken welke een omzetmoeten hebben van meer dan 51 biljoen, om tijdens een groot diner alle problemen aan een ronde tafel te bespreken op de 17e verdieping in het cilindervormige kantoorgebouw van de BIS in Bazel met panoramisch uitzicht over de Rijn. Ze discussiëren over geld en economie en niet zoals academici erover praten tenslotte vertegenwoordigen allen driekwart van het Bruto Nationaal Product van de wereld. De vaste deelnemers zijn: FED, ECB, Bank of England, Bank of Japan, India, China, Mexico, Brazilië en nog wat in hun ogen niet veel voorstellende landen met af en toe een uitnodiging voor een niet vast lid. Tijdens deze diner/vergaderpartij worden geen stafleden toegestaan en de vergaderingen worden gevoerd in een atmosfeer van totale geheimhouding. Ook worden er geen transcripten of notulen gemaakt. Dus, het lot van de wereldeconomie ligt in handen van een stelletje nooit verkozen nationale bankiers die geheime vergaderingen houden en waarover nooit iemand zal lezen of horen over hetgeen daar besproken is geweest. Ik denk niet dat we voor de beslissingen voortkomend uit de vergaderingen het woord democratisch kunnen gebruiken!

Dit is zeker de richting die we uitgaan als we eens door een wereldregering worden geregeerd. De ‘elite‘ is ervan overtuigd dat ‘grote omvattende beslissingen‘ veel te belangrijk zijn omdat aan ‘normale mensen‘ over te laten. Zodoende zie we dat de meeste door ‘elite‘ in het leven geroepen instituten onafhankelijk van elk democratisch proces regeren! Wie hebben er mogen stemmen voor de EU, euro, de EU grondwet en zo verder? Ik denk niemand. Alles is door onze strot geramd. Slikken zonder kauwen en probeer niet te herkauwen! Democratie? De pot op!

Verschenen artikels

Erg genoeg is dit alles al heel lang geleden gepland. In een artikel “Who Runs The World? Solid Proof That a Core Group of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings” staat een citaat van professor Carrol Quigley uit een boek dat hij in 1966 schreef. Daar staat letterlijk in te lezen wat voor plannen de ‘elite’ toen al hadden voor de Bank for International Settlements.

‘de macht van het financieel kapitalisme heeft een andere vergaande richting, niets anders dan het creëren van een wereldsysteem voor financiële controle in private handen om elk politiek systeem en elke economie in alle landen van de wereld blijvend te kunnen controleren en manipuleren!’

‘Het systeem moet gecontroleerd worden via een leenstelsel door alle nationale banken van de wereld die daarvoor een kartel moeten vormen, gestuurd via geheime overeenkomsten welke worden medegedeeld in frequente private vergaderingen en conferenties.’

‘Aan de top van het nationale bankenkartel staat de Bank for International Settlements in Bazel, een private bank waarvan alle nationale banken in de wereld eigenaars zijn en die zelf ook private banken zijn in de vorm van een NV zodat niemand weet wie de aandeelhouders zijn!’

Nu is de BIS niet meer weg te denken voor het manipuleren van alle politieke systemen en economieën. Daarom regeert de bank Goldman Sachs heel Europa, gesteund door ECB en BIS. Banken regeren de wereld effectief en onze op ‘democratische manier’ verkozen regeringen heten in feite Jan Klaassen en Katrijn.

Zo schrijft Ellen Brown:

‘Jarenlang bleef de BIS op de achtergrond, opererend vanuit een verlaten hotel. Maar er werden wel belangrijke beslissingen genomen voor munteenheden over heel de wereld wat betreft devalueren. Ook het manipuleren van goudprijzen werd hier bedisseld, offshore bankieren, en de manipulatie van intrestpercentages. In 1977 traden ze dan effectief uit hun schemerwereld en betrokken hun kantoorgebouw in Bazel.’

Het nieuwe gebouw werd beschreven als een cilindrische wolkenkrabber welke volledig uitrijst boven de middeleeuwse stad zoals een compleet misplaatste nucleaire reactor. Als snel kreeg deze de bijnaam: ‘de Toren van Bazel’ (notitie redactie: hoewel het gebazel, verkocht in deze toren een groot negatief effect heeft op ons dagelijkse leven terwijl wij maar vooral onze regeringen er geen flikker aan kunnen, willen dan wel durven doen.)

‘Vandaag de dag geniet de BIS volledige immuniteit! Ze betalen helemaal geen belastingen en hebben een private politiemacht. Zoals Mayer Rotschild het ooit voorzag: boven de wet staan!

(notitie redactie: Over de politiemacht van de BIS willen we het volgende kwijt. Zij zijn aanwezig bij alle G8 en G20 vergaderingen waar dan ook ter wereld. Ze houden ervan om mensen die protesteren hun armen of benen te breken. Alle aanwezige journalisten krijgen eenzelfde behandeling en we kunnen binnen 2 uur een twintigtal journalisten en fotoreporters op laten draven die door de private, diplomatische beschermde, politiemacht van de BIS het ziekenhuis zijn in getimmerd. Verder zijn hiervan duizenden foto’s en honderden films gemaakt. De vraag dringt zich op waarom er wel een reportage wordt gemaakt van een lokale politieman die iemand een klap verkoopt, terwijl expliciete mishandelingen en martelpraktijken in het openbaar, gepleegd door de private politiemacht van de BIS nooit de ether halen. Is er dan toch censuur waar iedere ‘journalist’ bij hoog en laag over beweert dat die niet bestaat?)

Nu, proberen de globale ‘elite’, want zo denken ze over zichzelf, een domme massa voor hun karretje te spannen en daar maken u en wij geen deel vanuit, om alle mensen onder één systeem te brengen. Dat zal geen

enkele cultuur toelaten. Ze hebben dit in het Westen nu dik veertig jaar, en in Amerika al zeker 200 jaar, uitgeprobeerd. Het WERKT niet! Een multiculturele samenleving is iets dat nooit zal bestaan! Iedereen hunkert naar zijn eigen cultuur en daardoor ontstaat er rottigheid die wettelijk wel een naam is gegeven (racisme, maar voortkomt uit onze enige en echte identiteit) of discriminatie terwijl dit gegeven zelfs door overheden volledig wordt verkracht als het hen uitkomt.

Hun waanidee is, dat ze ervan overtuigd zijn dat wat de mensheid nodig heeft, niet meer is dan één wereldregering om nooit geen onlusten meer te hebben. Ze vertellen dat publiekelijk maar niemand schijnt te horen omdat iedereen luistert zoals ook veel mensen kijken en niets zien!

We laten een speech van Jean-­Claude Trichet, toen nog opperhoofd van de ECB, voor de Council On Foreign Relations de revue passeren in New York.

‘Het meest toonaangevende forum voor alle nationale bankiers is de Globale Economische Vergadering welke plaats heeft in het hoofdkwartier van de BIS in Bazel! (Over deze pipo en zijn opvolger ga ik niet veel woorden vuil maken. Het zijn criminelen, oplichters, fraudeurs en dieven.

[pdf-embedder url=”https://jdreport.com/wp-content/uploads/2018/09/r100428b.pdf”]

Zie hier het bewijs uit 2010 r100428b

Ik word alleen al kotsmisselijk van dit soort figuren als ik aan hen denk omdat ze zichzelf voor een mooi klotenbaantje of wat geld dan wel aandelen alle mensen misleiden en bedriegen, zelfs degenen die ze liefhebben en vrienden. Het zijn niet meer dan een stelletje geldhoeren!

Als we alles bekijken heeft dit orgaan 31 gouverneurs van nationale banken als permanente leden plus een aantal gouverneurs welke deelnemen op roterende basis. Ze ontlenen hun macht over politiek en economie via de munteenheden die in feite alleen nog bestaan uit fiat of vals geld nadat ze in 2003 de gouden Zwitserse frank hebben laten vallen als hun eigen munt.

Het ‘kapitaal’ van de BIS bestaat voor 44% uit dollars, 34% euro’s, 11% Japanse yen en 11% Engelse ponden. Daarnaast controleren ze zo ongeveer, volgens de balans van 2005 omdat het daarna nooit meer in een gepubliceerd jaarrapport ter sprake is gekomen, 712 ton goud. Hoe deze 712 ton goud moet verdeeld worden over de verschillenden nationale banken is echter niet geweten.

Door het controleren van de belangrijkste munten van de wereld en het grootste gedeelte van het goud kan de BIS alle economieën ter wereld controleren en manipuleren. Politici doen in een land slaafs wat de nationale bank hen opdraagt te doen. Ondanks de wetenschap dat bezuinigingen in een land de ganse situatie alleen maar erger maken, doen ze niets anders en spreken onze verkozen harlekijnen de nationale bank en dus het oordeel van de BIS niet en nooit tegen! Men mag niet vergeten dat alle geld dat er omgaat in banken voortkomt uit gebakken lucht. Ze hebben zich verheven tot een industrie die teert op vals geld dat nergens en nooit heeft bestaan of men moet de bankcomputer serieus nemen. Geen enkele bank heeft echt geld. Daarom moet u uw cash geld ook bestellen en worden bedragen boven de 10.000 euro zogenaamd niet aanvaard omdat deze uit zwart geld transacties voort zouden kunnen komen. Zo dwingen ze ons te betalen met een bankkaart omdat vals geld gemakkelijker via het kartel heen en weer wordt geslingerd dan echt geld. Op deze manier kan de economie worden gemanipuleerd! Door vals geld in omloop te brengen waar iedereen wordt gedwongen mee te betalen via bankkaarten, visakaarten en allerlei andere onzin zoals cheques etc omdat er van alle geld in de bankcomputer maar 3% echt geld bestaat. Indien er op wat voor manier een run op de bank bestaat om alle geld op te nemen is iedere bank failliet in een paar uur tijd. En vele mensen zullen het verder moeten stellen zonder geld want de bank kan niet eens 5% van alle beheerde gelden teruggeven. Volgens de wet moeten ze dat kunnen maar ze kunnen het niet. Uw geld is ‘verdwenen.’ Als dit niet onder de strafwet valt dan weet ik niet meer wat strafbaar is of waarom iedereen zoiets niet mag.

Maar ik herken duidelijk bedrog, fraude, witwassen van geld en vals geld in omloop brengen!

Dus nu wat vragen en antwoorden om te zien of alles is blijven hangen!

  1. Wie controleert het geld? De nationale banken!
  2. Wie controleert de nationale banken? De Bank for International Settlements!

  3. Als we het niet eens zijn met een besluit van de BIS kan er dan wat aan gedaan worden? Nee … door niemand!

De BIS staat boven de wet, zo ook de huidige ESM! De Bis is nu meer transparant en toch kennen de gewone mensen deze ‘bank’ niet of nog niet goed genoeg. Alles in en rondom de BIS is gehuld in een geheimzinnige mist. De tweemaandelijkse vergaderingen zijn supergeheim want daar mag zelfs geen secretaresse bij zijn, worden geen notulen of aantekeningen gemaakt. Maar het meest ambetante aan de BIS is, het is een privaat orgaan met een dikke vinger in de pap bij regeringen en manipuleert de ganse economische wereld zonder dat er maar enigerlei controle is van een overheidsorgaan dan wel regering. Het is een hallucinante situatie. Terwijl iedereen meer privacy verliest blijven dit soort oplichters ongemoeid. Sterker nog, door hun diplomatieke onschendbaarheid kunnen en mogen ze niet worden gecontroleerd!

Hun immuniteit is uitgebreid voor alle criminele feiten, is inclusief moord, en administratieve bezigheden tijdens en na hun dienstverband bij de BIS tot aan hun dood. Verder mag niemand ooit enige aanspraak maken op of eis stellen aan de BIS zonder een overeenkomst van deze bank. Ooit al van zulke onzin gehoord? Allemaal goedgekeurd door de landen Amerika, Engeland, Nederland, België en Japan in 1930 bij de ondertekening van de overeenkomst?

Lijkt deze ganse onzin niet op een legale paraplu waardoor alle wetten als regendruppels naar beneden glijden en het riool in verdwijnen? Ze kunnen doen wat ze willen zonder enige juridische consequenties. Niemand in de ganse wereld kan hen wat maken.

Serieuze economen, en dat zijn niet de economen die in massamedia kolommetjes schrijven of les geven aan universiteiten, speculeren dat de BIS de wereld naar één wereldmunt wil manipuleren! Zoals de BIS de euro al propageerde toen de EU nog EEG heette en uit 6 landen bestond. Maar om een continent failliet te krijgen moeten de economisch sterke landen worden samengebracht met de economisch zwakste landen in de regio wat is gebeurd in de EU en zie het resultaat.

Het failliet, waar ik als niet­-econoom al voor waarschuw vanaf het moment dat er sprake was voor invoering van één munt in Europa, is een feit geworden. Europa is failliet en geen enkele regering wil het weten. De euro heeft op dit moment nog minder waarde dan wc­ papier! De BIS maakt gebruik van SDR’s, een waardeloos stuk papier waardoor ze zoveel vals geld uit de gebakken lucht kunnen toveren als ze willen. En ze maken er grif gebruik van. Daarom moest de koppeling van munten aan goud verdwijnen. En zo hebben ze alle financiële macht naar zich toegetrokken. De SDR is even waardeloos dan de euro, dollar of elke andere munt in de wereld behalve de Cubaanse peso omdat dit de enige munt in de wereld is die gerelateerd is aan goud. Doordat ook de BRIC landen steeds meer goud aankopen, met China voorop, is er een kentering aan het ontstaan. Het zou wel eens kunnen zijn dat de BIS de grote verliezer gaat worden en de ganse Westerse wereld meeneemt in zijn val. Dan zal er nog alleen goud en zilver zijn om te betalen!

Elke financiële crisis, of het nu lokaal is of regionaal, zal door deze opeenvolgende crises steeds meer centralisatie doen ontstaan, op weg naar totale controle, meer globalisering, en dat is de weg naar één wereldmunt!

Voor de mensen die ons niet geloven! RUST ZACHT!

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

Photo by corno.fulgur75 cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
39648856061 a9bdab6590 Martin Selmayr

EU ombudsvrouw: aanstelling topambtenaar Selmayr deugt niet, maar we doen er niets aan

27938855287 78bfa5ce52 hitler

Hitler’s gewillige zakelijke bondgenoten hebben nog steeds macht in Europa en de Wereld