TE LAAT is al gesloopt: CPB nu wel positief over kabinet: verzorgingsstaat is vergrijzingsproof

Nederland is veel sterker uit de crisis gekomen. De crisismaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen hebben op lange termijn een glorieus effect: de verzorgingsstaat is na de verbouwing houdbaar voor alle generaties. Dit concludeert het Centraal Planbureau in de studie Minder zorg om vergrijzing die vandaag is gepresenteerd.

Vier jaar geleden schetste het CPB in een vergelijkbare studie nog een doemscenario. Toen voorzagen de rekenmeesters dat de rijksoverheid op lange termijn bij ongewijzigd beleid jaarlijks 29 miljard euro extra zou uitgeven door de vergrijzing. Toen was de pensioenleeftijd nog 65 jaar en werd de ouderenzorg nog door het rijk geregeld.

Nu heeft het kabinet fors ingegrepen waardoor die uitgavenexplosie wordt voorkomen. De begrotingstijdbommen AOW en ouderenzorg zijn effectief gedemonteerd.

De pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar en, belangrijker nog, daarna gekoppeld aan de levensverwachting. De vuistregel is nu dat de Nederlander gemiddeld iets meer dan 18 jaar AOW krijgt. Het CPB voorziet dat de levensverwachting voor degenen die in 2060  geboren worden, 88 jaar zal zijn. De pensioenleeftijd ligt dan rond 71,5 jaar.

Lees verder via VK.

Photo by ritzotencate

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close