in ,

U bent teveel, dus kloppen wij uw zak leeg dan is uw planetaire vervuilings gewicht lichter

1456490210 7188 RZ16.weer 8

1456490210-9689-Shot-2016-02-24-at-15.37.46

Dat is het doel, die windturbines slechts een vehikel voor kapitaaloverdracht

De uitrol van Agenda 21 is nu in volle gang, na een kwart eeuw geesten rijp maken. Omdat u daar in reguliere media niets over leest, bij ons even een uitleg WAT er nu gebeurt. Ook voor de doorgewinterde Climategaters zitten er nieuwtjes in. Maar helaas: hoe meer ik me voorneem korte blogs te schrijven, hoe langer ze worden. Als adempauze bij het lezen enkele gisteren genomen foto’s van de meest zichtbare exponenten van Agenda 21. Die klimaatzuilen van Hercules, de weermachines die de Reichsoverheid overal met de permanente Crisiswet doorduwt, op last van Agenda 21-clubs.

Het was fantastisch fotoweer, voorbijtrekkende hoosbuien met een zonnetje op de achtergrond.

1456490210-8672-RZ16.weer-

Klimaatzuilen die het weer van de toekomst bezweren. Terwijl hun functie in de praktijk vooral uitdraait op: kapitaaloverdracht van uw portemonnee naar een nieuwe elite. Dat is niet de bijkomstigheid, maar het werkelijke doel van subsidie-afhankelijke energie die dankzij de wisselvalligheid van het weer altijd subsidie-afhankelijk blijft.

Reshaping the International Order (Rio), dat is wat ecofascisten met de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992 op poten zetten met Agenda 21. ‘Duurzame Ontwikkeling’ heet dat in naam, en de gehele elite onderschrijft die agenda. U- lezer- u consumeert teveel. En De Planeet wil nu dat u daar ogenblikkelijk mee ophoudt. Anders zwaait er wat. Deze boodschap- kern van Agenda 21- is nu de mainstream geestelijke leer van onze media geworden en van overheidsbeleid, van Links tot Rechts stemt iedereen met deze leer in. Ook de VNO-NCW is er fanatiek aanhanger van.

1456490210-3781-Shot-2016-02-26-at-09.44.21

En de over Nederland uitgerolde windturbines zijn er de meest zichtbare symbolen van.  De Nieuwe Energie. Ik kan nu werken, terwijl het windstil is. In dit beeld  hieronder heb ik gisteren de essentie van Agenda 21 eindelijk weten vangen. Een backup FOSSIELE centrale levert de stabiele basislast, terwijl die turbines er vooral zijn om kapitaal over te dragen. De transitie naar een volledig van de overheid afhankelijke energievoorziening.
1456490210-7188-RZ16.weer-8

Windturbines voor de zichtbaarheid, de gascentrale die het echte werk levert

Meer dan 10 procent in de totale energiemix zullen ze niet uit kunnen maken zonder opslag. Nu parasiteren ze op netstabiliteit, de gascentrale ronkt (met rendementsverlies) om de zaak stabiel te houden. Energie winnen uit het Nederlandse wisselvallige weer, de wisselvallige natuur. Het is een huzarenstukje van een kwart eeuw meester-propaganda. Vrijwel iedereen in Nederland gelooft/wil geloven dat je zo de economie kunt aandrijven.

Dat voelt goed. Agenda 21-ecofascisten van Greenpeace en WWF hameren er dagelijks op dat het mogelijk is.

Het klootjesvolk ging Duurzaam als vanzelf associeren met windturbines, de fysieke symbolen van Agenda 21, die klimaatzuilen die het gevoel geven dat er ‘iets’ gedaan wordt. Die gaan maximaal 20 jaar mee. en dan zijn ze aan vervanging toe. Ik trof deze week bij ’s lands oudste windpark nog Duitse ingenieurs die de turbines uit 1996 (minimolens) inspecteerden op vermoeiing.
1456490210-7146-RZ16.weer-13

De uitrol van Agenda 21, het zichtbare deel. Ze mogen gewoon liegen over de opbrengst van ‘400 duizend huishoudens’ uit 89 turbines, terwijl geen enkel huishouden windstroom direct afneemt, die basislast komt van fossiele centrales en kerncentrales.

Het K-woord heet Kapitaaloverdracht
Omdat ‘duurzaam’ een lege huls is- hoe lang houdbaar moet iets zijn- krijgt het een zeer specifieke invulling door een kluit Niet Gekozen Organisaties (NGO) en instanties met een zeer specifiek doel.  ‘Het Klimaat’ (als risico boven alle andere risico’s van het menselijk leven) is de groene schaamlap voor het op poten zetten van kapitaaloverdracht naar een (nieuwe) elite, georganiseerd door ondermeer de Wereldbank.
1456490211-5872-Shot-2016-02-24-at-15.08.50

Ha Fijn, de Wereldbank gaat het weer van de toekomst veilig maken met kapitaaloverdracht 29 miljard per jaar in diepe CO2-zakken

Met ‘De Klimaatverandering’ schep je met uitgeademde lucht (CO2) een nieuwe commodity- een waarde uit niets en excuus voor alles- waarin dan plots levendige handel moet ontstaan. Zoals via het Kyoto-protocol of via de COP-conferenties in Parijs. Daar dansten 30 duizend lobbyisten rond de gedroomde pot klimaatgeld.
1456490212-1176-Shot-2016-02-24-at-15.04.49

De Nieuwe Elite met steun van onze overheid. De wereld rondvliegen om het klootjesvolk te vertellen dat zij een CO2-budget moeten krijgen

Het Green Climate Fund waar de gesjeesde IUCN-directeur Maas Goote (D66)- typisch lid van de nieuwe klimaat-kosmopolitische profiteurselite- zo voor lobbyde als klimaatonderhandelaar voor de Nederlandse overheid, vliegend van Durban naar Azie en dan weer in Panama.  Iedereen in Parijs wilde iets los krijgen van de voorgenomen kapitaaloverdracht van het door Bjorn Lomborg geschatte bedrag van 1 tot 2 biljoen euro PER JAAR. Uit naam van CO2, de handel in hete lucht, te kloppen uit de zak van Jan Publiek, voor zijn eigen bestwil.

Je ziet ze vaak eerst of tegelijk voor de overheid werken om zo de condities te scheppen, waaruit ze daarna kunnen poen scheppen.
1456490212-7750-RZ16.weer-1

Wie gelooft nu dat je uit het wisselvallige weer stabiel energie kunt winnen, waarbij je tegelijk kernenergie verbiedt? Duurzaam gaat in werkelijkheid dus niet over CO2

Triple P: drie keer Pik Omhoog
Dat K-woord van Kapitaaloverdracht is het kernwoord van ‘Sustainable’. Kapitaaloverdracht, dat is ook wat het Energieakkoord- uitvloeisel van Agenda 21- is: tenminste 74 miljard euro belastinggeld voor een subsidie-elite met ‘het Klimaat’ als schaamlap en ‘De Transitie’. Met die kapitaaloverdracht schep je een voldongen feit als overheid en NGO’s, met zoveel mogelijk partijen die je financieel medeplichtig/afhankelijk maakt.

Net als die drie P’s: People Planet Profit, die ook enkel over kapitaaloverdracht gaan. Dat gaat over een profit voor een zeer klein clubje people met de planet als excuus: kapitaaloverdracht. Je verlegt bij ondernemen de risicoperceptie. En verheft politiek-propagandistisch bepaalde risico’s als de klimaatcatastrofe boven de dagelijkse behoeften van echt bestaande mensen in het nu.

De planeet vraagt ons alvast helemaal niets. Alleen schizofrene patiënten in een gesticht horen De Aarde tegen zich praten. En misschien de nationale klimaatheks Marjan Minnesma op eenzame momenten tijdens haar Lange Mars naar Parijs.1456490212-8578-RZ16.weer-12

  • Geloof mij niet, ga zelf nadenken en stel jezelf de vraag: Welke People gaan profiteren?

MVO: was er voor de Groene Kerk geen moraal?
Het maken van winst was altijd al een zaak van mensen. Of het nu de olieboer is of de windhandelaar of handelaar in hete lucht (CO2)… Dus het gaat hier om winst voor een zeer specifieke club mensen, die zich een taal en gewoonte eigen maakt, die de piketpalen uitzet waarbinnen de winst gemaakt gaat worden, de voorwaarden.

En wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ook anders, dan ‘Zeer Specifiek Gedefinieerd’ ondernemen?Alsof directeuren van bedrijven en ondernemersvoor Agenda 21 geen enkel normbesef hadden. Pas toen ze naar de Groene Kerk gingen, kwam er iets van de verantwoording terecht? Wie gelooft dat nu?
1456490212-3872-RZ16.weer-2

Een meesterlijk stukje propaganda: iedereen laten geloven dat je met het wisselvallige weer een stabiele energievoorziening kunt leveren

Machtsgreep nieuwe elite na 25 jaar continue propaganda
Die Energietransitie betekent dus niets anders dan een machtsgreep van een nieuwe elite, met nieuwe winnaars. Dat is ook wat ecofascist Jan Rotmans predikt en twittert op kosten van de overheidsbureaucratie. Een nieuwe economie waarin vrij kapitaalverkeer is beperkt (contant geld verdwijnt, zo wil ECB-president Schauble al) Daarin krijgt iedere burger een CO2-budget opgelegd.

Vergelijk dat idee met de CO2-zondencalculator de Ecologische Voetafdruk, die per land zou berekenen hoezeer dat ‘De Aarde’ zou overbelasten: wij verbruiken al 3 aardes, dat werk. En zit je daar overheen, dan heet dat ‘overshoot’. De ambitie is er al op EU-niveau dat op persoonsniveau in te voeren. Alleen zou het technisch (nog) te gecompliseerd zijn.

Die Voetafdruk is 1 van de vele Agenda 21-campagnetools die ‘De Boodschap’ er in moet rammen: u bent Teveel. Uw planetaire gewicht moet lichter worden door uw zakken uit te kloppen. Met het klimaat als excuus.  Het is een marketing-tool van de CO2-compensatie-industrie, die van hete lucht een commodity moest maken. Ontwikkeld aan Columbia University door de ecofascist Martin Rees. Die universiteit, daar werd ook het idee ontwikkeld om de economie te hervormen van kapitaal naar energie. Ook de Peak Oil Theory komt er vandaan: 1951 waarschuwde RK Hubbert (van Technocracy Inc)  dat de olie op zou raken.

De Club van Rome deed het in 1972. Steeds bij een crisis of schaarste grijpen de protagonisten van een technocratische mondiale agenda hun kans.

(Klimaat)wetenschap speelde nooit enige rol bij de Verenigde Naties. Behalve als retorische stok om je tegenstanders monddood te slaan, en bij het medeplichtig maken van de academische elite. In 1990- voor het IPCC-circus goed en wel was opgestart lag de agenda al vast. Het is CO2, het is een Catastrofe, en dat moet koste wat kost bestreden anders zwaait er wat. De Ecologische Voetafdruk is pseudowetenschap.
1456490212-5355-RZ16.weer-4

De grote en de kleine naast elkaar; De Symbolen van Agenda 21 groeien met uitrol van haar invloed

Dr NO: Pier Vellinga
Onze nationale klimaatpaus Pier Vellinga heeft op klimaatwetenschappelijk gebied nooit iets van enige waarde gepubliceerd, zie zijn citatie-index.  Vellinga’s naam is in totaal ongeveer 3100 maal geciteerd, maar slechts zelden als eerste auteur van een paper en NOOIT over een klimaatwetenschappelijk onderwerp. Zijn meeste citaties (471) dankt hij aan medewerking aan een economisch onderdeel van het IPCC-rapport uit 1996 als laatste auteur, achter zijn huidige grootste criticus: Richard Tol.

Vellinga is een rapportpoeper en machtspoliticus. Geen wetenschapper. Hij begon als zeespiegel/kustverdedigings-opportunist, die de handel in hete lucht goed kon gebruiken om zichzelf aan onderzoeksmiljoenen te helpen. Dat is hem zeer goed gelukt met Klimaat voor Ruimte, de Deltacommissie. Zo schiep hij zoveel mogelijk academische medeplichtigen die in academisch proza ‘ooh wat erg die CO2, maar er is meer onderzoek nodig’ gingen roepen. En dit hier is het enige dat hem werkelijk interesseert:
1456490212-9731-Shot-2016-02-26-at-09.44.43

Agenda 21: niemand is daar werkelijk in geïnteresseerd, maar de tijd is geduldig: linksom of rechtsom krijgen ze hun zin met een technocratisch masterplan

Hete Lucht, grote bedrijven worden verplicht er geld voor af te dragen (Kyoto). Er is al een complet CO2-compensatie-industrie opgezet die land grijpt in Afrika om daar CO2-zonden te compenseren. Vanuit Agenda 21  (Klimaatverdragen en ‘biodiversiteit’) en de Verenigde Naties komt verdrag na regel via de Europese achterdeur op het bord van Nederlandse ambtenaren. Bureaucraten en de Pier Vellinga’s van deze wereld die overigens zelf fanatiek verspreider zijn. Die ambtenaren subsidieerden alle clubs die deze Agenda 21 helpen uitdragen.

Hoeveel subsidie er exact naar die milieuclubs is gegaan en van die clubs als Oxfam Novib die beweren dat ze de Derde Wereld helpen door er de koloniaal uit te hangen: ik moet dat nog exact uitzoeken. Maar een miljard euro moet het minimaal zijn, dat onze goeie overheid uitdeelde om bij Jan Publiek de boodschap er in te rammen: u bent teveel, dus zijn er meer belastingen nodig om uw planetaire gewicht lichter te maken.
1456490213-2256-RZ16.weer-7

Klimaatzuil

Postcodeloterij ’s lands grootste investeerder in ecofascistische ideologie
Een andere instantie die hielp om de ‘Grote Noodzaak’ van Agenda 21 er bij het Nederlands publiek in te rammen via media-campagnes en steeds aanhoudende mediadruk, dat is de Postcode Loterij van dr Faustus: Boudewijn Poelmann. Hij keerde sinds 1990 minimaal een half miljard euro uit voor campagneclubs, die niets anders doen dan de hele dag druk zetten op hun linkse geestverwanten bij zelfbenoemde kwaliteitsmedia en de kwaliteitsukkels van het door de staat op de been gehouden NOS Journaal. Het zijn vaak clubs met personeel dat ook bij de overheid werkt.

Om Agenda 21-thema’s als de handel in Hete Lucht (CO2) tot ‘Het Thema Aller Tijden’ te pluggen. Clubs als Milieudefensie (dikke 30 miljoen euro), Wereld Bestuur Fonds (350 miljoen euro) en windmolenlobbyvclub Natuur en Milieu (richting de 40 miljoen euro) en kapitaal-overdrachtfirma Oxfam Novib (400 miljoen)
1456490213-8332-RZ16.weer-10

Maar het gas dat de backup-centrale aandrijft mag je niet winnen, dankzij de druk van Postcodeloterij Clubs die Agenda 21 pushen. Zie boek van Remco de Boer over hoe ze dat aanpakten

Het zijn allen clubs die bij de PvdA-pretpakketjes van reguliere media op blinde sympathie kunnen rekenen, die steeds maar roepen ‘ de overheid doet niet genoeg’ (= geef ons meer overheid). Clubs als Milieudefensie die De Verheven Moraal hebben, die bijvoorbeeld kunnen pretenderen dat zij de EERLIJKE Verzekeringswijzer mogen uitgeven. Omdat zij als enigen weten wat goed voor ons is. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols was ook klimaatgezant voor het Ministerie van VROM tijdens Kopenhagen (COP18) met Jacqueline Cramer. Tot 2010 werd 90 procent van het budget van Milieudefensie door de Staat gefinancierd, nu is dat nog 1/3de.

Het is de ambtenarij geweest bij VROM, Buitenlandse Zaken etc die al die Agenda 21-clubs op de been hield en nog steeds houdt.

Die Eerlijke Verzekeringswijzer moet bij verzekeraars een kapitaaloverdracht afdwingen richting de handel in hete lucht. Ze stellen een lijst op met de meest kapitaalkrachtige verzekeraars en gaan die stelselmatig belagen. Al die campagneclubs krijgen voor het voeren van campagne voor meer overheid en kapitaaloverdracht miljoenen euro’s subsidie van overheid. En verzekeraars zijn daar gevoelig voor, zo toont deze Achmea-blog.

Met mediadruk, naming and shaming en zelfbedachte ranglijsten van ‘goede’ en ‘slechte’ verzekeraars op het imago inhameren. En dat al een kwart eeuw lang. Met steeds nieuwe clubs die allen het zelfde roepen, maar die in werkelijkheid steeds tot de zelfde partijen zijn te herleiden.

Een parapluclub van de (door Postcode Loterij gefinancierde) European Climate Foundation kreeg onze pensioenboerin Corien Wortmann al zo gek om ABP-geld te dirigeren richting de handel in hete lucht. We liggen zo mooi op schema. Nu nog dat lastige contante geld afschaffen voor uw bestwil.

 

Lees verder bij de Bron: Climategate.nl

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1456473139 1355 690550 1723117607620217448 n

Bange burgers zijn hele brave burgers

World DataLines

Google weet van elke foto waar het is geschoten en Facebook reconstrueert onze wereld