in , ,

Verkiezingstijd: D66 komt met een privacy-agenda wegens privacy is een grondrecht

Trap er vooral niet in mensen!

Volgens de partij is privacy een grondrecht en mag de overheid persoonlijke gegevens niet zomaar gebruiken. D66 heeft daarom voor dit jaar een privacy-agenda opgesteld met de volgende 16 punten;

 1. Geef de privacywaakhond tanden.
 2. Schaf de bewaarplicht van telecomgegevens af.
 3. Voorzie in een volwaardige meldplicht voor datalekken.
 4. Beperk de doorgifte van privégegevens aan andere landen.
 5. Alle overheidsdiensten een privacyfunctionaris.
 6. Zorg voor goed beveiligde overheidswebsites.
 7. Voorzie in heldere voorwaarden voor consumenten.
 8. Bied mensen inzicht in verzamelde gegevens.
 9. Regel een verwijderplicht.
 10. Maak correctie recht toegankelijker.
 11. Houd persoonsgegevens binnen Nederland.
 12. Houd de notificatieplicht in stand.
 13. Verbeter de controle op de geheime diensten.
 14. Pleit voor strikte regels voor gegevensuitwisseling binnen en buiten Europa.
 15. Zet in op sterke Europese privacywetgeving in 2015.
 16. Beperk de opslag van biometrische gegevens. 

Lees verder via PrivacyNieuws.

Geef een antwoord

PRUTSERS: Politiewebsites maakten kapen DigiD mogelijk

Waanzin: Meer dan 75% van alle pgb’s is nog niet uitbetaald #pgbalarm