in , , , ,

Het volk is duidelijk: Wij zijn tegen het TTIP verdrag tussen Europa en Amerika

18052040356 aa3311cb34 monsanto ttip e1432630368637

Het volk is duidelijk. Wij zijn tegen het Trans-Atlantische Handelsverdrag tussen Europa en Amerika. Wat TTIP vooral bevordert is de kapitalistische vrijheid op uitbuiting van arbeiders. Zeker omdat het verdrag gericht is op vrij handel tussen kapitalistische landen en daarmee lonen, het milieu en de arbeidsmarkt onder druk zetten. Met TTIP wordt de markt nog machtiger dan die al anno 2016 is. Het is daarom terecht dat veel arbeiders tegen het verdrag zijn. De meeste kapitalistische partijen steunen TTIP, de onenigheden zitten alleen in de manier waarop de heersende klasse dit onpopulaire verdrag kan op dwingen aan de arbeidersklasse!  

Voor groot kapitalisten is het ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” natuurlijk super. Zij zien grote winsten zodra ”lastige” wetgevingen overboord gezet zijn. Die ”lastige” wetgeving bestaat voornamelijk uit de restanten van de sociale zekerheid, die het kapitaal tot een minimum wil beperken. Het verdrag gaat vooral over het openen van markten, het aanwakkeren van concurrentie en het versterken van de marktwerking. In andere woorden TTIP is een enorm neoliberaal offensief, waarmee de heersende klasse in Amerika en Europa mee komt!

De markt is God, concurrentie is Koning. Deze term toont precies wat het neoliberalisme is. Een economisch systeem waarbij de markten alle macht in handen hebben en waarbij de politiek alleen bestaan om hun ”vrijheid” veilig te stellen. Het neoliberalisme is een economische ideologie en kan goed werken binnen dictaturen. Dictator Pinochet van Chili was de eerste neoliberale dictator ter wereld. Hij privatiseerde de Chileense economie. Volgens de economen van het kapitalisme, groeide de Chileense economie zo snel dat men van een ”gouden eeuw” kon praten. Natuurlijk ging dit ten kosten van de arbeidersklasse die hun sociale zekerheid zagen verdwijnen in naam van ”economische efficiëntie” De ongelijkheid groeide enorm en veel kleine bedrijven werden kapot gemaakt. Ook konden arbeiders niet staken, omdat de militaire overheid keihard optrad. Nadat Pinochet afgezet werd in maart 1990 bleef het neoliberalisme bestaan, dankzij het verraad van de Socialistische Partij van Chili die dit economische system trouw bleef!

Pinochet werd gesteund door de ijzeren dame van het neoliberalisme; Margaret Thatcher. Van mei 1979 tot november 1990 was deze vrouw, minister president van Groot Brittannië. Niet alleen was Thatcher een vurige antisocialist, ze was ook een tegenstander van de vakbonden en een trouwe aanhanger van het Amerikaanse imperialisme. Ze kon het zeer goed vinden met Ronald Reagan en steunde diens imperialistische politiek in Latijn Amerika en in het midden oosten. Thatcher steunde Saddam Hussein tegen Iran en leverde wapens aan anticommunistische regimes, bijvoorbeeld Indonesië onder dictator Suharto. Onder de indruk van Pinochet’s neoliberaal beleid, voerde Thatcher dit ook in het Verenigd Koninkrijk. Ze sloot de mijnen en voerde de privatisering van de spoorwegen door!

Grote bedrijven willen het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Omdat zij meer kansen zien om hun eeuwige drang naar winsten te vergroten. Revolutionair socialisten wijzen er daarom ook op om tegen TTIP te strijden. Onze alternatieven zijn duidelijk. Wij staan voor een Europa waarin het kapitalisme niet meer bestaat. Wij willen een wereld waarin de productie middelen in bezit van de gemeenschap staan. Natuurlijk lachen de aanhangers van het neoliberalisme om onze opvattingen. Die zouden ”ouderwets” en ”mislukt” zijn. Rechtse kranten zoals de Telegraaf brullen moord en brand over het socialisme en halen de dode stalinistische koe uit de sloot der geschiedenis, om de zogenaamde ”mislukking” van het socialisme aan te tonen. Maar de stalinistische koe was al ziek voordat hij in de sloot terecht kwam. Hij werd slechts door de partijbonzen kunstmatig in leven gelaten. Pas nadat die bonzen het kapitalisme omarmde, werd de stalinistische koe in de sloot geworpen!

Dit Europa is niet het onze. De Europese Unie is een product van het neoliberalisme dat vanaf 1992 besloot om geheel Europa te veroveren. Veel ex-stalinistische landen hebben zich laten misleiden door de EU en zijn nu deel van de neoliberale machine. Armoede en ongelijkheid zijn niet verminderd. Het vertrouwen in de democratie en vrije verkiezingen is gedaald tot een diepte punt in Oost Europa. In Roemenië kwam slechts 41% van alle stemmers opdagen om te stemmen. Ook wensen vele het regime van de stalinisten terug. Niet omdat de Roemenen gek zijn op de dictatuur, maar ze missen de (zeer beperkte) sociale zekerheid die de Roemeense Communistische Partij bood. Datzelfde kan gezegd worden over Bulgarije en ook in de Tsjechische Republiek blijft de communistische partij de derde partij van het land, tot grote ergernis van de kapitalisten en anticommunisten. Het kapitalisme biedt geen sociale zekerheid, maar eist concurrentie van arbeiders. Het systeem zet ze tegen elkaar op. Bedrijven bevechten elkaar om de winsten en daarbij worden levens kapot gemaakt!

Over TTIP zijn alle sociaal democraten, liberalen en conservatieven het eens. Er is slechts verschil over de invoering. Maar allemaal willen ze dat het bedrijfsleven in Amerika en Europa zo min mogelijk gehinderd worden. Arbeidersrechten moeten verlaagd worden, vooral in Europa want daar is de vakbeweging een groot obstakel voor het Amerikaanse kapitaal. Die willen dan ook dat het voor hun makkelijker wordt om Europese arbeiders aan te nemen en weer te ontslaan. Ontslagrechten moeten zo soepel worden dan arbeiders echte speelballen worden tussen de grote bedrijven. Alleen al daarom zijn zo veel Europeanen tegen TTIP!

Omdat we niet kunnen vertrouwen op de burgerlijke politieke partijen, zijn nieuwe arbeiderspartijen nodig. Er zijn wel gematigde socialisten die tegen TTIP zijn, maar die komen niet met socialistische alternatieven op de EU. Neem als voorbeelden maar de SP in Nederland, Die Linke in Duitsland, het Linkse Front in Frankrijk en de voormalige Coalitie van Radicaal Links in Griekenland (SYRIZA). Vooral SYRIZA laat zien hoe verraderlijk gematigde socialisten zijn zodra ze aangevallen worden door het Europese imperialisme. De Griekse regering  had de steun van de arbeidersklasse om zich tegen de EU te keren. Maar de lafbekken van SYRIZA capituleerde voor het altaar van het Europese kapitalisme. Nu is minister president Alexia Tsipras bereid om neoliberaal beleid te voeren. Luchthaven en zeehavens moeten geprivatiseerd worden, opdat de macht van het kapitalisme versterkt wordt in Griekenland. SYRIZA helpt hieraan mee!

Wie demonstreert tegen de macht van het bedrijfsleven krijgt te maken met de harde hand van de kapitalistische wetgeving. Regeringen hebben geen moeite ermee om politie eenheden in te zetten tegen demonstranten. Vooral tijdens protesten tegen TTIP gedroeg de Belgische politie zich behoorlijk wreed. Meer dan 300 demonstranten werden opgepakt, zogenaamd omdat die allemaal gewelddadig zouden zijn. Dat de politie gewelddadigheid uitlokt worden dan weer verzwegen in de kapitalistische media!

Een leuk tekstje uit TTIP is het zogenaamde ”Multilateral Agreement on Investment”, een droomproject van het kapitalisme, dat men al in de jaren 90 probeerde in te voeren. Toen wouden grote bedrijven het voor elkaar krijgen dat de rechterlijke stappen konden zetten tegen landen, wiens wetgeving niet was aangepast aan de eisen van het bedrijfsleven. Vooral het stakingsrecht wordt enorme geminacht. Dankzij enorme protesten van arbeiders tegen het ”Multilateral Agreement on Investment” moest de politiek toegeven. Maar nu met TTIP proberen ze weer om de macht van het kapitaal over de wetgeving te versterken!

In  veel kapitalistische landen staat de wetgeving aan de kant van de grote bedrijven. De Volksrepubliek China is er één van. Sinds begin jaren 90 sloeg het neoliberalisme ook daar toe. Omdat China een dictatuur is, worden de vakbonden door de staat bestuurd en zijn onder gesteld aan de wil en wet van de Chinese ”Communistische” Partij. Het bedrijfsleven is daarom heel blij met de neoliberale politiek van de Chinese regering. Zeker als de politie hun te hulp komt om stakende arbeiders een lesje te leren. In Cambodja huurt de overheid criminele bendes in, om stakers aan te vallen. Dat zelfde zie je ook in Thailand, waar de corrupte politie samen met criminelen optrekt om de multinationals te beschermen tegen stakingen!

Dat grote bedrijven in staat zijn om overheden aan te klagen omdat die geen kapitalistische politiek voeren, bewijst waarom een socialistisch land niet binnen de EU kan bestaan. SYRIZA had dit moeten weten toen ze aan de macht kwamen. Tsipras had als voormalig lid van de jongerenafdeling van de Griekse communistische partij, moeten weten hoe het neoliberale Europa in dienst van het kapitalisme staat. Echter de premier probeerde wanhopig om met de Europese lakeien, compromissen te sluiten.De (a)sociaal democraat; Jeroen Dijsselbloem van de Nederlandse; Partij van de Arbeid en President van de Euro-Groep was heel duidelijk. Griekenland moest zich houden aan neoliberaal beleid, zouden ze dat niet doen dan kregen ze geen economische hulp. Als Tsipras een echte socialist was geweest, dan had hij zijn land uit de EU gehaald. Maar hij capituleerde en zwichtte voor de druk van Dijsselbloem!

Wij blijven bij onze standpunt en blijven tegen TTIP te knokken via onze website. Nederlandse arbeiders moeten NEE zeggen tegen dit verdrag. In tegenstelling tot het nutteloze verdrag over Europa en Oekraïne, had GeenStijl beter een referendum kunnen organiseren tegen TTIP. Maar daar heeft de rechts populistische omroep PowNed, niets aan. Want bij TTIP gaat het niet over Oost Europese ”gelukzoekers” die de westerse samenleving ”overspoelen”. Nee, het gaat om de macht van het kapitalisme en daar wil PowNed niet aankomen. De rechtse populisten zijn namelijk pro-kapitalistisch. Dus van hun hoef je geen strijd tegen TTIP te verwachten!, net als de op dit moment de grootste partij van Nederland, De PVV heeft maling aan de Nederlanders en lijkt voorstander te zijn van het TTIP verdrag.

Lees verder via de Bron: World Unity

Overzicht standpunten politieke partijen over handelsverdrag EU-VS

CDA: Voorstander van onderhandelingen, beschermingsniveau waarborgen.
PVV: Nederland moet uit de EU stappen en zelf handelsverdragen sluiten.
PvdA: Vol inzetten op groei economie en creëren van werk via handelsverdragen.
VVD: Vaart maken met handelsakkoord EU-VS.
D66: Wegnemen handelsbarrières geeft economie snel een stimulans.
GroenLinks: Onderhandelingen bevriezen vanwege NSA-onthullingen.
SP: Handelsverdrag gaat ten koste van sociale rechten en publieke voorzieningen.
ChristenUnie-SGP: Blijvend vitaal houden van trans-Atlantische verhoudingen.
Artikel 50: Europese Unie moet handelsbelemmeringen wegnemen.
Piratenpartij: Afgewezen ACTA-verdrag komt via achterdeur naar binnen.
50 Plus: Handelsverdrag toetsen op consumentenbescherming.
Partij voor de Dieren: Vrijhandelsakkoorden ondermijnen democratie.

CDA
In het verkiezingsprogramma van het CDA staat TTIP niet genoemd. De partij schrijft in haar programma dat open internationale handel met andere regio’s in de wereld moet worden bevorderd. Verder willen de christendemocraten dat milieustandaarden, arbeidsnormen en dierenwelzijn onderdeel worden van Europese handelsakkoorden.
Vorig jaar heeft de partij ingestemd met het voeren van onderhandelingen met de Amerikanen voor een handelsverdrag. CDA-Europarlementariër Ria Oomen schrijft in een notitie op haar website dat het CDA voorstander is van de onderhandelingen, “mits het huidige beschermingsniveau voor de Europese burger gewaarborgd blijft.”

Partij voor de Vrijheid
De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft geen standpunt over TTIP opgenomen in het verkiezingsprogramma. Wel heeft de PVV een passage over internationale handel. Aangezien de partij wil dat Nederland uit de EU treedt, staat er in het programma: “Door ons te bevrijden van Brussel kunnen we handelsverdragen sluiten met de rest van de wereld. Onze handel met de EU blijft intact.” De PVV stemde in het voorstel om onderhandelingen te starten met de Verenigde Staten over een handelsverdrag.

PvdA
In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat het vrijhandelsverdrag niet specifiek genoemd. De partij schrijft in haar programma vol te willen inzetten op de groei van de economie en het creëren van werk via handelsverdragen met opkomende en geavanceerde economieën buiten de EU. Wel moeten er voldoende garanties worden ingebouwd op sociaal terrein, milieugebied en ontwikkelingsbeleid. De PvdA stemde in met het starten van de onderhandelingen met de Verenigde Staten voor een handelsverdrag.

VVD
De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma voorstander te zijn van een vrijhandelsverdrag met de VS. In het programma staat dat er vaart moet worden gemaakt met de onderhandelingen. Ook wil de VVD dat er snel nieuwe vrijhandelsverdragen worden gesloten met Japan, Canada, Zuid-Amerika en Zuidoost Azië. “Juist in de onderhandelingen over handelsverdragen speelt de EU voor Nederland een cruciale rol”, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. De VVD-fractie in het Europees Parlement stemde in met de onderhandelingen met de VS over TTIP.

D66
D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor het spoedig afronden van de onderhandelingen voor een handelsverdrag EU-VS. Dat zorgt volgens de partij voor economische groei en banen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. “Voor D66 zijn daarbij hoogwaardige bescherming van milieunormen en arbeidsomstandigheden, en strakke regels voor bescherming van persoonsgegevens een voorwaarde voor instemming.” D66 stemde in met de onderhandelingen voor TTIP.

GroenLinks
GroenLinks wil de TTIP-onderhandelingen met de Verenigde Staten bevriezen vanwege de onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij. GroenLinks pleit verder voor een transparant onderhandelingsproces en wil dat de Europese Commissie haar mandaat openbaar maakt. In het programma staat verder: “Het TTIP mag in geen geval ten koste gaan van hoge Europese standaarden voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieubescherming of privacy. Extra bescherming voor investeringen of intellectueel eigendom is overbodig en ongewenst.” GroenLinks stemde tegen het voorstel om onderhandelingen te starten met de VS.

SP
In het verkiezingsprogramma van de SP staat dat een gemeenschappelijke markt met de VS ten koste gaat van sociale rechten en publieke voorzieningen. Volgens de partij is het moeilijker voor kleine bedrijven om te concurreren met multinationals door dit soort verdragen. De SP keert zich daarnaast tegen het investeerder-staatarbitrage, dat mogelijk ook een onderdeel vormt van TTIP. De socialisten zijn daarom tegen een handelsverdrag met de VS. Dat komt overeen met hun stemgedrag eerder.

In het verkiezingsprogramma van de christelijke partijen staat dat zij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met de VS steunen. “Het belang van dit partnerschap is niet slechts handelspolitiek, maar ook algemeen politiek, namelijk het blijvend vitaal houden van de trans-Atlantische verhoudingen op een zo breed mogelijk front.” De samenwerkende partijen zijn concreet over hun wensen voor het handelsverdrag: Europese bedrijven moeten op de Amerikaanse markt gelijke rechten hebben. Dat geldt in het bijzonder voor Europese scheepsbouwers en rederijen. ChristenUnie-SGP stemde in met de onderhandelingen voor TTIP.

Lees verder via de Bron: Stop de bankiers

Henk en Ingrid worden genaaid: PVV is voor TTIP

De Facebookpagina Alternatieve Media Nederland publiceerde onlangs een ingezonden lijst waar de PVV zich eigenlijk mee bezig heeft gehouden en wat blijkt: de PVV komt helemaal niet op voor de gewone man. Ze naaien Henk en Ingrid minstens net zo hard als de VVD en de PvdA dat jarenlang hebben gedaan. Nu zeggen ze er alleen bij wat ze van hun extremistische pro-Israël geldschieters, waaronder David Horowitz, moeten zeggen. En dat bevalt Henk en Ingrid erg goed. Het platform JOUW RECHT VAN SPREKEN heeft zich in de zaak verdiept en onderzoekt het werkelijke stemgedrag van de PVV, zoals te lezen op hunTwitterpagina.

tweet 1

PVV modaal denkt namelijk dat onze senioren in hun poepluiers liggen, omdat we een paar vluchtelingen opvangen of dat het ligt aan Marokkaanse pensioengerechtigden die zich krom hebben gewerkt voor hun pensioen en daar in Marokko van genieten. We dagen PVV fans uit om onderstaand verhaal te weerspreken of uit te leggen hoe het ziofascistische paard van Troje dan wel opkomt voor de gewone man. Tot dan, snaveltjes toe en lekker weer racistisch zijn in achterkamertjes en bruine kroegen.

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.
2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag.
Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.
3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.
4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.
5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.
6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.
7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.
Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere
investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.
8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.
9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.
10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer.
Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politie-agent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.
11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.
12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.
13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.
14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weersbestendig te worden gemaakt
en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.
15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.
16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer.De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.
17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand.De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.
18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.
19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.
20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.
21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.
22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.
23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.
24. En paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen….

Aan deze imposante lijst van PVV-misleiding zijn door journalist Willem Groeneveld nog drie punten toegevoegd, zo is te lezen onder de Facebookpost:
1 PVV is voor verdere liberalisering van de sociale huursector.
2 PVV is voor TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals.
3 PVV stemde tegen de miljonairsbelasting waarmee gat tussen arm en rijk zou moeten slinken.

PVV pocht dat ze er voor de gewone man zijn, om stemmen te winnen, maar is in praktijk een trekpop van zionistische en erg rechtse groeperingen in Amerika en Israël.

tweet 2

Kom op Geert Wilders, doe eens helder zijn. Altijd maar een uitgesproken mening over van alles en nog wat, maar als we over een heel belangrijk dossier vragen stellen is het stiller dan in een gereformeerde kerk in Riyad. Wat, beste PVV’ers, is jullie mening over TTIP?

Normaal gesproken stemt de PVV tegen alles waarmee de Nederlandse soevereiniteit beperkt wordt, of het nu het geven steun aan vluchtelingen op Europees niveau is of een klimaatverdrag. Helemaal prima, dat is lekker overzichtelijk. Als we binnen zijn historie echter sorteren op stemgedrag (loyal, rebel, absent of didn’t vote) dan blijkt dat Stuger nooit wil stemmen als het over TTIP gaat (overzicht: zie onder). Wanneer dat onderwerp door het EP gaat dan doet Stuger een Tofik Dibi bij het UWV: wel je zakken vullen als volksvertegenwoordiger, maar wat doen ho maar.

TTIP is duidelijk een inperking van de Nederlandse soevereiniteit, omdat er alternatieven voor rechtsspraak worden geformuleerd waarmee bedrijven overheden aan kunnen klagen. Ook is het maar de vraag of de Tweede Kamer erover mag stemmen, wat een nieuwe dimensie aan het begrip ‘nepparlement’ geeft. Dan hadden we een duidelijk ‘nee’ verwacht maar in plaats daarvan is er de stelselmatige onthouding. Net als de andere aluhoedjes bij de koffieautomaat denken we dat dat te maken heeft met de Amerikaanse en Israëlische Geertschieters van geld. Maar dat kunnen we nog niet bewijzen. Wordt vervolgd.

TTIP1

ttipttip

In het EP is men een ‘rebel’ als men tegen de aanwijzing van de fractieleider in stemt, ‘loyal’ als dat wel gebeurt. Klinkt inderdaad behoorlijk ondemocratisch maar dat is hoe het gaat. Uit het overzicht van de 715 leden blijkt dat alle partijen intern verdeeld zijn, maar wel een sterke neiging in een bepaalde richting hebben. Opmerkelijk genoeg weigert bijvoorbeeld Olaf Stuger kleur te bekennen.

pvv

Als er in het Europees parlement (EP) gestemd wordt over het Trans-Atlantische handelsverdrag stemt de PVV niet voor, niet tegen, maar niet. Dat blijkt uit dit overzicht van Votewatch.

ttip

Lees verder via de Bron: World Unity

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
merkel to erdogan

Hoe falende politici onze vrijheid om zeep helpen

479752114 c4086cf34e NSA1

RotFLoL; NSA kan niet zomaar zeggen wie het bespioneert: “Privacy mag niet in gedrang komen”