Alleen voor de middenklasse en lager uiteraard: Uniforme lagere vergoeding bij ontslag

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Daarmee gaat het Nederlandse ontslagrecht definitief veranderen. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag. Per 1 juli 2015 zal de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de ‘transitievergoeding’.

Uniforme lagere vergoeding

Het nieuwe vergoedingensysteem heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken en die voor alle ontslaggevallen gelijk te maken. Iedere werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft recht op de transitievergoeding, die in de wet is vastgelegd. De hoofdregel is dat een werknemer 1/3 maandsalaris krijgt per dienstjaar. Voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar, krijgt hij een half maansalaris. De transitievergoeding heeft een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan dat bedrag. Werknemers die met ingang van de wetswijziging (1 juli 2015) vijftig jaar of ouder zijn, vallen tot 1 januari 2020 onder een overgangsregeling.

via De Advocatenwijzer.

Foto via FNV Bondgenoten

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef jouw mening

Close