in ,

Briefje voor Staatshoofd Koning Willem Alexander, kunnen wij rekenen op uw medewerking?

Geacht Staatshoofd Koning Willem Alexander,

Zoals U vernomen heeft uit de alternatieve media, heeft er een staatsgreep in Nederland plaatsgevonden. Het bedrijfsleven en de multinationals zijn volledig aan de macht en dicteren de agenda van U maar ook van Uw onderdanen. Door deze staatsgreep is de grondwet vervallen en de politieke macht die U is ontnomen is stilzwijgend weer op Uw geslacht overgegaan. Wij, de burgers, zijn de wanhoop nabij en richten ons tot het wettelijke staatshoofd om in te grijpen.

Door manipulatie is de levensstandaard van de Nederlander behoorlijk afgenomen, winsten van bedrijven zijn gigantisch ! Dit voor grote internationale bedrijven ! Het Midden en Klein Bedrijf krijgt nu nog grote klappen, zij dienen als facilitair voor de groten. Het geld wat ons mooie land rijk was is door de zogenaamde volksvertegenwoordigers verkwanseld aan het buitenland. Ook zijn er verdragen gesloten met vreemde mogendheden om met belastinggeld te gokken. Wij burgers hebben ons uitgesproken middels een referendum over het lot wat ons te wachten staat. De volksvertegenwoordigers hebben hiermee hun achterwerk afgeveegd en zijn overgegaan tot de orde van de dag.

Ondertussen zijn alle zekerheden en verworvenheden die Uw overgrootmoeder ZKH Wilhelmina heeft zekergesteld o.l.v Mr W.Drees met handen en voeten getreden dan wel oneerbiedig gezegd, de wordt nu geweld aangedaan. Onze ouderen verkeren in erbarmelijke omstandigheden, de problemen zijn bekend maar toch gaat het bedrijfsleven voor. Als handelsland zien wij de afbraak ! U ziet het niet of denkt dat U machteloos staat. U echter bent de laatste hoop voor het Koninkrijk der Nederlanden. Alleen U kunt de saamhorigheid terugbrengen en het Koninkrijk der Nederlanden nog redden. De Nederlandse heeft niets met Europa en wensen zeker geen af te staan aan een vreemde mogendheid. Ook onze geroemde grondwet is eigenlijk buiten werking. Belangrijke grondrechten worden middels wetten opgeheven zonder dat hier het volk over geraadpleegd word. De onafhankelijke macht, de rechtspraak is weg bezuinig en onbereikbaar geworden voor de burger. Kortom dit is nu een corrupt elite corps. Hierin speelt ook een hoge procureur generaal vuil spel, en dat kan niet weersproken worden, Hij wordt verdacht van deelname aan een pedofilie netwerk dan wel participant of zelfs leider hiervan. U kent het schandaal in de UK zeker wel. Nu dat schijnt ook met Nederland te maken te hebben. daar speelt deze gepensioneerde een zekere rol in. (Rolodex affaire). De staat maakt zich schuldig aan diefstal, door enerzijds zoveel geld te verlangen wat niet bestaat en door particuliere handen gedrukt wordt. De staat incasseert en verhoogt onrechtmatig het bedrag met belasting en doet daar niets voor terug. Dit geld komt te goede aan het internationale bedrijfsleven en andere vreemde mogendheden , deze noemen we bondgenoten, Dit is niet democratisch en zeker niet de wil van het Nederlandse Volk.

Ook vreemdelingen overstelpen ons land en verwachten gebruik te maken van de sociale voorzieningen en het maatschappelijk verkeer. De mankracht ontbreekt en betaling blijft uit. banen zijn opgeheven en de beloning is zover teruggebracht dat moet worden uitgekeken naar een ander verloningsstelsel. Vangnetten van sociale en medische aard worden weggenomen of onbereikbaar gemaakt. Dit veroorzaakt ontzettend veel leed onder de bevolking. Veel schrijnende gevallen ontstaan, de politiek ziet het maar corrigeert de gevolgen niet van die plannen. Een collectief trekt aan de touwtjes en zuigt ons land en ook omringende landen leeg. Allemaal ten faveure van winstbejag.

Ook de veiligheid in ons land is niet meer te garanderen. De waterwerken, dijken en dammen en uiterwaarden hebben geleden onder gebrekkig onderhoud. Het is dat er een ramp zou kunnen gebeuren, maar wanneer ? Ook de persoonlijke veiligheid van de burger loopt ernstig gevaar, de net opgerichte nationale politie heeft geen tanden, onderbezet, onderbetaald en gebrekkige uitrusting. Ditzelfde geld voor de andere hulpdiensten. Eigenlijk is het 5 over 12,. De Belangrijkste mensen van algemeen nut, die worden weggehaald van key posities en kunnen hun werk niet langer doen zoals het bedoeld is. Criminaliteit viert hoogtij en ook , die zeer gemotiveerd was, is verworden tot een lachertje wat “pang, pang ” dient te roepen wegens gebrek aan oefenmunitie.

Elk groot project, loopt uit op een zeperd, we zagen de betuwelijn,hogesnelheidslijn met bijbehorende treinen. De Nederlandse burger heeft er vrij weinig aan, maar de zakken van zakenlieden zijn overdreven gevuld geworden van het geld der staat. Zelfverrijking , corruptie en witte borden criminaliteit is doorgedrongen in de regeringskringen en de netwerken van de Lobbyisten. De Nederlandse burger trekt aan de bel en wenst dat U als Opperbevelhebber van de strijdkrachten en staatshoofd een einde gaat maken aan deze poppenkast. U heeft de macht, geleerden van onbesproken gedrag aan te stellen,  interim staatslieden, totdat het Nederlandse volk rechtmatig zijn stem kan uitbrengen die nationaal actief zijn en wel het Nederland vertegenwoordigen wat wij graag zouden zien. Ons land , welvarend, rechtvaardig en empathisch zou in ere hersteld moeten worden ! Kunnen wij rekenen op uw medewerking als staatshoofd ?

Lees verder bij de Bron: NU WIJ!


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
15 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Feniks
5 jaren geleden

Ik onderteken mee!

Jens
Antwoord aan  Feniks
5 jaren geleden

Staatshoofd heeft geen politieke macht.
En de Gw werkt al lang niet meer.
Men verwijst er alleen formeel naar
.
Aan het Kabinet van de Koning. Ik dacht Noordeinde 68 ozo. Probeer mar Nee hebt je en ja ………………

Mandana
5 jaren geleden

Hij weet hier alles van, maar interesseert hem niet, want zijn riante salaris en leefstijl komt van de bevolking en daar gaat hij niks aan veranderen. Dus het is ook nutteloos om hem hiermee te confronteren.

Onno
5 jaren geleden

Beste Wimlex,

Gaarne verneem ik, hoe iemand van wie de grootvader een hoogstwaarschijnlijk psychopathisch, ijskoud verzwegen en verder verraderlijk tot in het instinctief substraat, levenslang ingezworen SS/SA lid is geweest, dat hoogst waarschijnlijk door de voorloper van het beruchte RSHA (Reichssicherheitshauptamt) als “natuur getalenteerde” spion/intrigant het voormalige KH is ingeloodst, hier doodgemoedereerd met een brutaal stalen smoelwerk als beweerdelijk “koning” kan rondlopen, zonder overal subiet door de grond te willen zakken van schaamte.

Overigens kennen psychopaten geen (niet werkelijk, maar wel geacteerd om niet door de mand te vallen alszijnde WAARLIJK VOLKOMEN LEVENSBEDREIGEND GETIKT) schaamte.

Dit alles te meer daar zijn grootmoeder extreem (!) hoogverraad heeft gepleegd, door haar vlucht of uitwijken (beide grondwettelijk niet toegestaan) in oorlogstijd naar Groot Brittannië en Nederland hierdoor (conform internationaal recht) zo ongeveer met huid en haar heeft uitgeleverd aan Hitler c.s..

Bovendien blijken de Oranjes in (uitgestorven, binnen de adel zo belangrijk geachte) mannelijke lijn terug te gaan op een NIET ADELLIJK geslacht van moordzuchtige criminelen van vader op zoon, dat door de Bisschop van Münster in een grijs verleden BEDENKELIJK is beleend met een piepklein leengoed (vooral voor Duitse begrippen) in een mislukte poging om deze kennelijke MONSTERS aldus te breidelen, waarna het geslacht zich -steeds huwend met aldus bedrogen adellijke geslachten/dames- ‘erbschleichend’, ellebogenwerkend, stelend en moordend alsof dat de normale gang van zaken is (en dit onder bevolking en adel zonder onderscheid) zich heeft opgewerkt tot “prinsen van Oranje”.

Een geestelijk normaal mens van deze fenomenale aartsbedriegers afstammend, zou zich toch niet meer in het openbaar durven vertonen?!

Gaarne vernemend hoe dit zit,

Mvg,

Anna23

wlandmeter, Dr.Snuggles
5 jaren geleden

beste anna 23 of onno, tikje off topic, maar wellicht krijg je antwoorden middels een oproep op facebook of twitter

Onno
Antwoord aan  wlandmeter, Dr.Snuggles
5 jaren geleden

……wellicht krijg je antwoorden middels een oproep op facebook of twitter

@Snuggles

Misschien wel ja. Maar ‘never mind’.
De voorbeeldige democratische rechtsstaat heeft zichzelf echter meteen opgeheven, want hult zich ineens in volkomen (‘dood van binnen’?) stilzwijgen na dit briefje aangetekend van Anna23 te hebben ontvangen.

Mogelijk ook te druk bezig met het uit algemene middelen financieren van de (dringend noodzakelijke: gekken zat immers, die het niet prettig vinden om door van geen kwaad bewuste Wimlex c.s. dood gekoeioneerd en dan necrofiel geschonden te worden) beveiliging van onze -echter dan echt “doorluchtigheid” acterende- “aartsvorst”.

Nog een hekje van 350.000 Euro in Griekenland om hem heen ofzo, een Goalkeeper geïnstalleerd op de Groene Draeck (en gelijk de jaarlijkse APK), een nieuwe nucleaire schuilkelder in Argentinië? Wie zal het zeggen.

Geen buitenmodel verrotte knollen worden Nederland voor sappige citroenen vol levensnoodzakelijke vitaminen verkocht in ieder geval: Echte soevereine kwaliteit (zie boven) mag gerust wat kosten. Niet steeds maar die benauwde Zeeuwse zunigheid, waar het de onmetelijke toegevoegde waarde van de Oranjevorsten aangaat, geliefde horigen!

wlandmeter, Dr.Snuggles
5 jaren geleden

Ik zal aan je argumenten een artikel gaan wijden, te lezen op urubin en nuwij, vergt enig onderzoek dus kan even duren, en wilhelmina is de overgrootmoeder juliana is de “oma” dit even terzijde.

Onno
5 jaren geleden

@Snuggles

Excuseer, typo. Overgrootmoeder uiteraard.

De bisschoppelijke brieven aangaande de roversbende van vader op zoon te Laurenberg (teg. BRD) die later dan maar (bedenkelijk) door de landheer, de prins-bisschop van Münster, beleend worden (om ze zo te breidelen) en zich meteen “Von Laurenberg” gaan noemen, later Van Nassau, zijn o.a. ingezien door de i.c. onverdachte -want nogal “konings”gezinde- historica Reinildis van Ditzhuyzen, die dit echter verkoopt als “allemaal nogal normaal in die kringen”.

Later wordt wel gesuggereerd dat het bastaards stammend van Karel de Grote waren, maar dit gerucht lijkt me door deze types zelf de toenmalige wereld ingeslingerd en zal niet bewezen kunnen worden.

Hier in Nederland huwen de weerzinwekkend streberige ‘Erbschleichers’ enige eeuwen later (erf)dochter van (reeds overleden) Jan van Polanen (Breda), een lijn van wettelijke erfgenamen van “de Bill Gates van de Middeleeuwen”: Willem van Duvenvoorde.
Doel lijkt met name het door soeverijn/landheer Hertog Jan van Brabant rond a.D. 1350 geheel vrijgemaakte Dongen (als vorstelijk geschenk aan zijn uitnemende diplomaat en baanderheer Willem van Duvenvoorde: een gerucht dat zich onder leenmannen verbreidde…..kennelijk ook richting Dillenburg), waaraan de bedenkelijke leenmannen/ambtenaren inmiddels genaamd Van Nassau een felbegeerde soevereine (!) status meenden te kunnen ontlenen.

Doordat Willem van Duvenvoorde soeverein heer over Dongen was, liep de vererving na zijn dood echter niet zoals die van zijn leengoederen en feodale leengoederen in het algemeen, waarmee de leenmannen Van Nassau (uitsluitend) vertrouwd waren.
Willem van Duvenvoorde kon het goed waarvan hij de soeverijn was (zijn huwelijk kinderloos gebleven en zijn halfbroer Jan van Polanen dus volgen feodale regels erfgenaam van zijn LEENgoederen) legaal bij testament doen vererven aan de kinderen die hij had met levenslange bijvrouw Aleijt Oemencs. Deze vererving (in delen) aan diverse bastaards, was slechts bij de (hem vertrouwde) leenbank van Breda geregistreerd (meer niet: het was daarmee niet in leen uitgegeven DOOR Breda) en dit hebben de door Dillenburg uitgezonden erfenis-inspecteurs foutief gerapporteerd.

Groot (!) moet dus de teleurstelling te Dillenburg geweest zijn, dat het huwelijk met de erfdochter van Polanen, achteraf toch geen begeerde soevereine status (hoe klein ook, echter groter dan van het huidige Monaco) bleek te kunnen opleveren: nog steeds was men (niet soeverein) leenman/ambtenaar.

Terreur van de laagste soort (valse beschuldigingen, ruggenstekerij, administratieve pogingen tot usurpatie, de keizer ijskoud op het verkeerde been zettend en diens bevelen niet opvolgend) richting de heren van Dongen en Zwaluwe (via huwelijk met bastaarddochter Beatrix van Duvenvoorde inmiddels van diverse erfgenamen weer samengevoegd in het bezit van het doorluchtig vorstelijk geslacht Van Arkel) was het gevolg en uiteindelijk werden de schaamteloos ‘erbschleichende’ vleugels dan maar uitgeslagen richting het kleine prinsdom Orange.

Erg fraai en hoogst nobel allemaal, als we de brave geschiedschrijving mogen geloven.

Onno
5 jaren geleden

Excuseer typo: soeverijn = soeverein.

wlandmeter, Dr.Snuggles
5 jaren geleden

de typos zijn niet zo belangrijk, gebeurt mij ook regelmatig, maar met 20.000 woorden per maand kan ik het aardig begrijpen 😉 Ik ga ermee aan de slag !

Onno
5 jaren geleden

@ Snuggles

Van oudsher nogal verstrooid helaas. Daarbij slecht schermstaarder en diverse talen.

Hier enige typische “Nassau” merkwaardigheden in het huidige Duitsland van Wikipedia, waaruit ook al blijkt dat de aartscriminelen van vader op zoon grote plannen hebben en zich van leenman, onmogelijk in de standenmaatschappij, “opwerken” tot (zogenaamde) “prinselijk graven”. Typisch woekerende (‘contradictio in terminis’) roof”ridders” zo te zien en niet eens teruggaand (!) op welke adellijke afstamming dan ook (men kon dat toen binnen de adel na ca. 100 jaar al niet meer precies nagaan, maar “het zal wel kloppen anders waren ze niet ooit beleend met Laurenberg” zal vanaf a.D. 1200 de gedachtengang ongeveer geweest zijn):

—————————-
The House of Nassau is a diversified aristocratic dynasty in Europe. It is named after the lordship associated with Nassau Castle, located in present-day Nassau, Rhineland-Palatinate, Germany.

The lords of Nassau were originally titled “Count of Nassau” (status van ambtenaar die gewone Duitse Grafen, niet te verwarren met de zéér aanzienlijke zgn. Palzgrafen verwant aan het keizersgeslacht…..: Onno), then elevated (‘Is that at all possible and by whom? Does it fundamentally change their genetic makeup and talents of lenders-non-owners?…….: Onno) to the princely class as “Princely Counts” (in German: gefürstete Grafen, i.e. Counts who are granted all legal and aristocratic privileges of a Prince).

At the end of the Holy Roman Empire and the Napoleonic Wars, they proclaimed themselves (OK…….: Onno) with the permission of the Congress of Vienna “Dukes of Nassau”, forming the independent state (OK……: Onno) Nassau (capital city: Wiesbaden), a territory which is at present mainly part of the German Federal State of Hesse (Hessen), and partially of the neighbouring State of Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz).
—————————–

Enfin, onderzoek zelf maar en bedenk daarbij: ‘psychopaths turn tables around and make their victims the culprit’. Héél verbijsterend, vooral in de Middeleeuwen……..

Onno
5 jaren geleden

Typo: Pfalzgrafen ofwel Paltsgraven: keizerlijke afstammelingen die namens het hoogste wereldlijk gezag, de keizer, toezicht hielden op de hertogdommen (globaal).

De Van Nassaus zijn (totaal) niet van deze hoge status en kunnen dat door de eeuwen heen en van vader op zoon maar niet verkroppen kennelijk.
Ook typisch voor de niet slechts lage (als van kleine landadel), maar HOOGST BEDENKELIJKE en bedrieglijke oer-afstamming in mannelijke lijn.

5 jaren geleden

Deze hulpkreet valt op doven oren. Er worden geklaagd bij een lid van dit zelfde bende van ellende die niet de realiteit van burgerij delen. M.A.W. hoe kan verwacht worden dat een lid van hetzelfde bende van zelf verrijkend tuig dan ook deze malaise moeten oplossen? Weet de schrijver niet dat Beatrix en Prins Bernard zelf betrokken waren bij het ritueel afslachten van baby’s en bloed zuipen? Hoogstwaarschijnlijk deze generatie van dit Koningshuis ook. Ik vrees dat deze schrijver veel te weinig weten en zodoende zich richten tot helemaal de verkeerde persoon. Deze super elite en royals zijn in werkelijkheid allemaal in dienst van lucifer en werken samen aan het vernietiging van de mensheid op wereld niveau. Zij creëren dit chaos om zodoende een satanische nieuwe wereld orde te doen rijzen erdoor. Neen! Nederlandse bevolking moeten organiseren, wapens en munitie smokkelen en behoorlijk in opstand komen zonder koningshuis en gespuis. Miljoenen mensen gaat sterven en de super rijken, adelen en elite met hun familie hebben al schuilplaatsen om naar toe te vluchten voor veiligheid en volstrekt schijt aan heel dit bevolking en voetvolk. WORD WAKKER!!!!

5 jaren geleden

Immigratie en islamizering.
Sinds de 70er jaren toen de turken – die door Nederlandse werkgevers naar Nederland werden gehaald – na gedane arbeid weer terug keerden naar Turkije kwam de ongewenste one way immigratie naar Nederland op gang.
Er zijn nu bijna 400.000 turken en bijna 400.000 Marokkanen.
Daaronder vormen de Marokkaanse moslims met 350.000 de grootste groep binnen de islamieten in Nederland gevolgd door 325.000 Turkse moslims.
Van de groep ‘overige niet-westerse allochtonen’ vormen 320.000 Surinamers de grootste groep, daarna volgen de Afghanen met 31.000 en de Irakezen met 27.000.
Nadat de Oranjes en de toenmalige politieke elite Nederland had uitgeleverd aan de Nazi’s immigreerden vanaf de jaren zestig met de wederopbouw en bedrijven als Verolme mamoettankers veel Surinamers en ook Antillianen vanwege de daling arbeiders raffinaderij naar Nederland.
Omdat Joop den Uyl vanwege de aluminium Suriname weggaf aan de VS immigreerden vanwege het machtsvacuum na 1975 en in 1980 vanwege de coup van Desi Bouterse nog meer Surinamers naar Nederland. Bijna de helft van Suriname (350.000) zit nu in Nederland. Er zijn 120.000 Antillianen in Nederland.
Er zijn bijna 500.000 Aziaten in Nederland.
Er zijn 3.2 miljoen niet-Nederlanders. 1.4 miljoen hiervan zijn afkomstig uit westerse landen (Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Japan of Indonesië), 1.7 miljoen zijn afkomstig uit niet-westerse landen.
Nederland IS GEEN IMMIGRATIELAND !
De nieuwe wereld van Zuid- en Noord Amerika, Australie en Nieuw Zeeland zijn wel immigratielanden.
Evenwel heeft de Verenigde Staten begin 20e eeuw immigratie beperkingen (quota) gekend vanwege de hoge instroom van met name gedegeneerde maffia families zoals die van Al Capone uit Sicilie en Don Corleone waar Geer Wilders Rutte mee vergeleek in het Teeven deal debat.
Al voor de opkomst van het Protestantisme in 1517 was er Duitse migratie naar en door de Nederlanden gaande en met de vervolgingen van de Franse calvijnse Hugenoten na de moorddadige Bartholeus nacht in Parijs in 1652 en wederom met het intrekken van het Edict van Nantes in 1685 kwamen veel rijkere families waaronder ook Waalse textielfabrikanten naar Leiden en via Berlijn veel militaire Hugenoten gezinnen. Van deze laatsten trokken er velen door naar Noord Amerika en Zuid Afrika. De meeste Fransen waren echter van betere stand en hadden onderwijs genoten. Ook kwamen veel Zuidelijke Nederlanders uit Antwerpen naar Amsterdam toen de Republiek de Schelde sloot voor Antwerpen. Ook kwamen er joodse handelsfamilies uit Portugal gevlucht naar Nederland.
Deze Europeanen hebben echter bijgedragen aan de suprematie van de Republiek der Nederlanden van Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt.
Toen de Republiek der Nederlanden een grootmacht was op alle zeven wereldzeeen was het introverte Chinese keizerrijk en het agressieve Osmaanse rijk gelijkgewichten. Jacob Cats steunde de Republiek van Venetie tegen de turken.
Vandaag wordt de vrije westerse wereld wederom bedreigd door het monster van de islam. De monarchie in Nederland als elke monarchie in Europa collaboreert met alle islamitische monarchien zoals die in Saudie Arabie en Brunei.
De Nederlandse politieke elite heeft met de moord op Johan van Oldenbarnevelt in opdracht van Maurits van Oranje-Nassau en de moord op Johan en Cornelis de Witt i.o.v Willem de Derde van Oranje-Nassau de soevereiniteit van de Verenigde Republiek der Nederlanden sinds 1688 met king Billy en zijn Bank of England verkwanselt aan de politieke elite met hun hoofdzetel in Engeland en na 1945 in de Verenigde Staten.
De VS heeft de Nederlandse gebieden in Azie en Zuid Amerika van Nederland afgeperst waar generaal Spoor tegen heeft gevochten. De politionele acties in Indie was een gevecht tegen de communistische proxie gedoogd door de Amerikaanse CIA en de communisten van Soekarno werden weer vernietigd door de islamieten van Soeharto.
Zbigniew Brzezinski deed hetzelfde tegen de Sovjet Unie in Afghanistan door de Mujahedeen te bewapenen met Stinger raketten en later verdreef de door Pakistan opgerichtte Taliban van Zia ul Haq de Mujahedeen en de Taliban verschafte Osama bin Laden een schuiladres. Idem met Al Qaeda in Syrie die door Hussein Obama werd vervangen door ISIS.
De islamizering van het westen is mogelijk door de collaboratie van het westen met de islamizering. De Duitse midden-oosten archeoloog en diplomaat Max van Oppenheim adviseerde keizer Wilhelm om het Osmaanse rijk te laten collaboreren tegen de Britse koloniale macht en Netanyahu zei staande naast Merkel onlangs dat de Groot mufti van Jerusalem Amin Al-Husseini de drijvende kracht was achter het besluit van Hitler om de joden in Europa uit te roeien.
Vanaf 1950 nam de voortzetting van de OSS de CIA honderden Duitse dr. mengele concentratiekamp artsen op in het project MKUltra waar de Amerikaanse psygedelische pop scene uit voortkwam en de CIA de basis legde voor de greep van de drugmaffia op de westerse jongeren.
De CIA van de moslim John Brennan en de moslim Hussein Obama voeren ondanks hun toenemende politieke isolement de Muslim Brotherrhood outreach policy van de Clintons uit.
De reden van deze collaboratie van de westerse elite met de islam ligt allereerst in de miljarden dollars wapenhandel met de olie producerende islamitische landen en de miljarden dollars subsidie om het wahabisme te verpreiden over het westen en de miljarden achter de islamitische jihad in samenhang met westerse geheime diensten zoals de CIA.
Anderzijds in de filosofie van het pragmatisme (nut) van de Amerikaanse intellectuele elite en ook het sinds 1945 alternatief op het Russische communisme, het Europese post-modernisme dat fundamenteel twijfel veinst aan het begrip waarheid. (scepticisme, subjectief idealisme)
De post moderne twijfel aan de waarheid ligt weer ten grondslag aan het nihilisme, het cultureel marxisme en multiculturalisme. Het post modernisme twijfelt aan het gevaar van de islam.
Al deze westerse na-oorlogse filosofien zijn inferieur aan de gewelddadige en wereld supremacistische ideologie van de islam. De onderlinge strijd van stromingen binnen de islam dient louter als training voor de overwinnaar het westen te vernietigen.
De politieke elite rond de zogenaamde Oranjes hebben in 2002 en 2004 Pim Fortuyn en Theo van Gogh laten vermoorden omdat met name Pim Fortuyn politiek streed tegen de islamizering van Nederland.
Daarom verdiend de i.o.v de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders uitgevoerde studie van Capital Economics alle steun om de Nederlandse gulden weer in te voeren en uit de Europese Unie en het verdrag van Schengen te treden en daarmee de facto de grenzen te sluiten tegen de islamizering.
http://www.pvv.nl/images/Rapport_NExit_full_ENG.pdf
De politieke tegenstander van dit politieke programma van de PVV van Geert Wilders is Mark Rutte die – gebonden middels zijn partij program en coalitie akkoord met de greenpeacer Samsom JSF voor windmolentjes – in zijn economische waanidee over ‘Nederland exportland’ recent nog door de economische journaliste Hella Hueck werd doorgeprikt.
Rutte ziet Nederland louter als bruto en netto exportland en veinst dat Geert Wilders gras zal laten groeien op de Rotterdamse kades. Daarom brak Rutte zijn verkiezingsbelofte en gaf weer miljarden aan Griekenland. Ook betaalt Rutte Europese naheffingen, gaat hij alweer bezuinigen want er moet 7.3 miljard per jaar ieder jaar komen voor extra vluchtelingen.
Rutte bedriegt zoals toegegeven de Nederlandse bevolking om als voorzitter van de Europese Raad Turkije en de Oost Europese landen te dwingen tot opvang vluchtelingen want het is inmiddels bekend dat de invloedrijke Duitse denktank Bertelsmann stiftung van Liz en Brigitte Mohn en hun voorzitter de vml Nederlandse CDA minister van sociale zaken Aart Jan de Geus al een jaar lang studies publiceert met de oproep dat de Duitse economie minstens 500.000 immigranten nodig heeft.
Op 30 augustus plaatste het Duitse blad Bild een advertentie met daarop vele ministers van Merkel en veel Duitse toneelspelers pro vluchtelingen en op 3 september plaatse RTL Nederland en de familie de Mol en vele Nederlandse toneelspelers een zelfde advertentie in de Telegraaf.
Daarmee is er sinds 1940 overtuigend sprake van inmenging in de Nederlandse binnenlandse politiek door Duitsland en sprake van Nederlandse collaboratie met de Duitsers.
Rutte en Dijsselbloem wisten dat de asieltsunami door de Duitse elite rond Merkel ECONOMISCH GEWILD was en de VVD met Klaas Dijkhoff speelt sindsdien een toneelspel uit angst stemmen aan de Partij voor de Vrijheid te verliezen.
De vluchtelingen stroom is dus louter economische politiek van de regering van Merkel om de lonen in Duitsland te drukken door de arbeidsmarkt te overspoelen met goedkope arbeid en door de vluchtelingen via de bijstand in het overleg van de Duitse regering en de Duitse werkgevers met de Duitse vakbonden via de Duitse statistieken te dwingen tot lagere looneisen of door de vluchtelingen een economische impuls aan de Duitse economie te geven door uitkeringen te verstrekken die de Duitse belastingbetaler moet ophoesten.
Met referte aan de aperte oproep van Samsom dat Nederland wel 200.000 vluchtelingen kan opnemen laat Rutte en zijn toneelspelletje in Europa Nederland mee sleuren in de Duitse economische afgrond.
Dat Erdogan als Navo lid Merkel naar eigen zeggen onder druk zette met de dreiging van een moslim oorlog op de Balkan in ruil voor gedogen moordpartijen tegen de Koerden en toelating turkije tot de Europese Unie en gedogen restauratie Osmaanse rijk enz. doet hieraan niets af.
Merkel speelt met referte aan het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig door Turkije boven Syrie met de massamoordenaar Erdogan een smerig vuil spel.
NEDERLAND IS NOOIT EEN IMMIGRATIELAND GEWEEST !
ISLAMIZERING VAN NEDERLAND MOET DIRECT STOPPEN.
NEDERLAND MOET TERUG NAAR DE GULDEN, UIT DE EUROPESE UNIE EN UIT HET SCHENGEN VERDRAG EN DE GRENZEN SLUITEN !
TOTALE REMIGRATIE !!!

Onno
5 jaren geleden

Does it fundamentally change their genetic makeup and talents of lenders-non-owners?…….

Wellicht verklaren mijn bovenstaande bevindingen aangaande de op minderwaardige, ja ronduit bedenkelijke (niet eens laag landadellijke) CRIMINELE mannelijke lijn teruggaande “Oranjes” het onderstaande m.b.t. hun hoogverraderlijk vluchten of “uitwijken” of andersom. Nog gekker wordt het voor de schapen natuurlijk als je de wolf als herder aanstelt……..:

43 Johannes 10:12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

Terug van nooit weggeweest: De dreigende ondergang van de eurozone

Absurd: gearresteerd om eigen geld van rekening te halen