in ,

Het corrupte geldsysteem in samenwerking met de politiek

1686324742 056592fb08 geld1

We zijn op vele gebieden bedrogen. Terwijl je deze informatie bestudeert zul je spoedig leren dat veel van de dingen je altijd hebt verondersteld om waar te zijn in feite een grote leugen is. Wilt u een leugen leven? Één dergelijke leugen is hoe het geldsysteem eigenlijk werkt.

De controle van geld is een van de onderwerpen die men moet begrijpen om te komen tot een compleet begrip van hoe echt de samenzwering voor het maken van een totalitaire socialistische één wereld regering eigenlijk is, zonder de internationale financiers die de geldhoeveelheid reguleren en manipuleren, zouden zij geen macht hebben.

Alles wat je ziet, besproken en onderwezen wordt door economen, universiteiten en andere ”deskundigen” met betrekking tot het monetair stelsel is alleen gerelateerd aan de effecten. De oorzaken of waar geld eigenlijk vandaan komt wordt vrijwel nooit besproken.

Als u in de Verenigde Staten woont heb je de Federal Reserve Banking systeem. Wist u dat de Federal Reserve een private onderneming is? Nou dat is het. De Federal Reserve Bank is geen federale, het is geen reserve en het is geen bank. Deze naam wordt gebruikt om u te misleiden. De Federal Reserve is privé en heeft een reserve van niets!

Australië heeft de Reserve Bank van Australië die de geldhoeveelheid regelt. De Reserve Bank van Australië heeft geen reserves en is geen bank. Het is verbazingwekkend wat een naam kan doen. De Reserve Bank van Australië is eigendom van en wordt beheerd door de overheid, maar het proces en de resultaten zijn identiek aan het systeem van de Verenigde Staten.

De Federal Reserve leent geld uit wat ”fiatgeld” wordt genoemd. Fiatgeld is geld zonder intrinsieke waarde. Het is waardeloos!.

Geld kan worden ingedeeld in drie categorieën. Ten eerste is er goederengeld dit geld heeft intrinsieke waarde op zichzelf zoals een gouden of een zilveren munt. Goederengeld is het meeste gebruikt in de wereldgeschiedenis en is zeer succesvol geweest. Ten tweede, is er de wissel of wisselbrief dat is een belofte om te betalen in goederengeld. Een voorbeeld van een wissel of wisselbrief zou een wissel of wisselbrief zijn die wordt gedekt door goud of zilver in reserve bij een bank. De wissel of wisselbrief is een belofte om te betalen in goederengeld. Het vertegenwoordigt dus iets van echte waarde. De belofte wordt ondersteund door goed of goederen.

Het derde soort geld heet fiatgeld. Fiatgeld is geld dat door niets wordt ondersteund. Fiat geld wordt gemaakt uit lucht en de enige reden waarom mensen het accepteren is omwille van geloof. Fiatgeld is het geld dat wij vandaag over de hele wereld hebben. Een ander belangrijk ding is dat in alle geschreven geschiedenis fiatgeld altijd is ingestort en dat er geen één uitzondering is! Waarom? Chartaal geld – wettelijk betaalmiddel – kan heel gemakkelijk worden gemanipuleerd door degenen die betrokken zijn bij de creatie.

Vandaag handel wij met koper/nikkel/ zink/ messing munten, stukjes papier en computer overschrijvingen met elkaar. De waarde van geld is allemaal in de hoofden van mensen (geloof). Mensen zijn gehersenspoeld door middel van het onderwijs en de media om nooit vragen te stellen over het monetaire stelsel. Ziet u nu hoe ze de informatie controleren die u ontvangt en sturen wat u denkt?

De Federal Reserve koopt bijvoorbeeld notities uit de schatkist van de Verenigde Staten tegen de afdrukkosten en leent het vervolgens aan de regering van de Verenigde Staten. In ruil geeft de regering de Federal Reserve een overheidsobligatie -echt een mooie naam voor een I.O.U.- vaak heeft de Federal Reserve zelfs geen geld gedrukt, het geld is gewoon gemaakt in een computer en als chequeboek geld. Dit geld heeft helemaal geen echte waarde.

Vervolgens gebruikt de Federal Reserve de staatsobligaties die het heeft ontvangen van de Amerikaanse overheid als een actief (ze tellen als een reserve) en zijn dus in staat om het te gebruiken voor lening aan de commerciële sector. De leningen worden ondersteund door de belofte van de regering om de Federal Reserve te betalen. Vergeet niet al dat geld ontstaan is uit lucht en wordt dus ondersteund door niets en bovendien is het gecreëerd als een schuld!

De Verenigde Staten gebruikte vroeger de goud standaard, daarna ging men over op de zilver standaard en momenteel bestaat het uit waardeloze papier standaard. Totale vernedering. Ziet u dat er iets mis is hier? Ik hoop het.

Elke dollar in omloop vertegenwoordigt een schuld, omdat het -voor circulatie- eerst werd uitgeleend. Alle geld is oorspronkelijk uit het niets gecreëerd en vervolgens uitgeleend. Dit is een feit! Fiatgeld schuld is veel erger dan een niet-schuld fiatgeld simpelweg omdat de fiatgeld schuld de natie tot slaaf maakt. De mensen zijn de borg als je wil. Australië heeft fiatgeld gemaakt via de Commonwealth Bank (publieke bank) voor de financiering van de eerste Wereldoorlog. Dit geld was nog geen schuld aan een buitenlandse bank of financier.

Deze munt werd gesteund door de goede trouw van de Australische bevolking. Het Australische volk was het zichzelf verschuldigd. De Verenigde Staten gebruikt ook dit systeem met de koloniale scrip en het werkte heel goed. Het geld werd beperkt door de vraag en aanbod van goederen en diensten in het systeem. De munt blijft stabiel en staatsschuld bestond niet. In principe diende de economie de mensen, de mensen dienden niet de economie.

Helaas bestaat het niet meer in Australië of de Verenigde Staten. Sinds de deregulering van de Australische bank industrie ontstaat Australisch geld vooral door particuliere belangen. Het is ook belangrijk op te merken dat de Australische schuld nooit kan worden terugbetaald en momenteel moet Australië blijven lenen alleen al om de rente over de schuld te kunnen betalen die de natie verder tot slaaf maakt.

Begrijp dat, al het geld in circulatie is schuld geld en dus elke dag dat over elke dollar die in omloop is samengestelde rente verschuldigd is. Heel weinig mensen begrijpen dit en de overgrote meerderheid van de mensen willen het gewoon niet horen en/of begrijpen.

Het resultaat hiervan is dat de nationale schuld nooit zal kunnen worden terugbetaald  als de schuld zo veel mogelijk zou worden terugbetaald is er geen geld meer in omloop, en de tweede reden dat de schuld nooit kan worden terugbetaald is omdat de ‘rente’ op de schuld nooit gemaakt is, het bestaat niet.

Deze rente komt uit dingen van echte waarde. Dit is de situatie van elke natie op de planeet vandaag de dag met uitzondering van vier landen, die geen Rothschild Nazi Bilderberg gecontroleerde bank hebben. Rusland, Syrië, Iran en Noord Korea. Nu begrijpt u ook waarom ”we” oorlog moeten voeren met die landen.

Wanneer politici praten over het feit dat de nationale schuld onder controle is liegen ze tegen u. Zij gebruiken zinnen als ‘de schuld monetariseren’ dat u niet begrijpt maar het klinkt goed. De schuld monetariseren is gewoon het proces van de regering om meer geld te lenen teneinde gelijke tred te houden met de aflossingen van rente op de oude schuld. Dit alles graaft enkel een diepere gat, die zelfs nog rampzaliger is op de lange termijn.

Stop nu even en denk eens goed na. Het geld dat u gebruikt zijn muntjes, stukjes waardeloos papier of computer overschrijvingen die ontstaan zijn omdat het was geleend. Nu dit geld heeft op zich geen echte (grondstoffen) waarde maar toch wordt er al rente geïnd voor het gebruik ervan.

Wat er is wezen is gebeurd is dat een derde partij (de internationale Financiers) in iedere transactie betrokken zijn gemaakt en deze derden int een deel van die transactie gewoon omdat wij gebruik maken van hun munt. Dit heet een eerbetoon in een feodale  samenleving. De internationale financiers lenen ons hun geld, zij hebben geen kosten voor zichzelf (zij maken het), zij verwachten dat het geld worden terugbetaald met de toevoeging van rente. Ik hoop dat u nu de kern van de zaak begrijpt die ik hier beschrijf. Deze kwestie is fraude.

Als u de tijd neemt om dit systeem in de diepte te bestuderen zult u beseffen dat alle oorlogen in de hele bancaire geschiedenis zijn gebruikt voor het maken van de overheidsschulden, en dit is een heel eigen onderwerp waar ik nu niet verder op zal ingaan. Het volstaat te zeggen dat vrijwel alle conflicten in de recente geschiedenis opzettelijk zijn gemanipuleerd om meer macht en invloed over te dragen aan de mondiale elite. Deze mensen Nazi Bilderberg trekpoppen hebben inderdaad veel bloed aan hun handen. Meer in het boek ”de geschiedenis herhaalt”

Een voorbeeld van bedrog van de overheidsschuld op meer plaatselijk niveau is als volgt. In de Australische staat Victoria maakte de regering van Jeff Kennet blijkbaar meer geld dan het bestede (een overschot), ze creëerde banen en hebben vele andere zogenaamd prachtige dingen gedaan. Mensen geloofden dat ze een goede regering hadden die de boeken heel goed in evenwicht konden houden. Wat deze mensen niet wisten (omdat niemand, zowel het onderwijssysteem noch de corporate media behalve misschien een klein artikeltje op de achterste pagina van sommige kranten ze verteld had) was dat de regering van Jeff Kennet geld ‘geleend’ had om deze resultaten te halen.

Alles wat er werkelijk is gebeurd is dat de bevolking van Victoria verder werden geknecht aan het huidige economische systeem en ze weten het niet. Lenen van geld brengt een tijdelijke oplossing en zorgt ervoor dat het eindresultaat verwoestend zal zijn. De burgers van Victoria zullen het uiteindelijk ontdekken maar zullen de echte redenen voor wat er gebeurt niet begrijpen.

De uitgehongerde mensen massa’s in Afrika ondergaan nu hetzelfde proces… maar de onwetende mensen (schapen) in de wereld hebben nog steeds geen idee. U kunt uw schuldgevoel afkopen door geld over te maken aan de ”hulp organisaties”.

Nu wanneer een monetair systeem zichzelf vernietigd zijn de goederen en diensten niet vernietigd. De goederen en diensten worden alleen overgedragen aan degenen die in kennis worden gesteld. Met de komende economische ineenstorting van de wereld zullen twee primaire doelstellingen worden bereikt. Ten eerste zal het de middenstand  vernietigen en ten tweede zal het de rijkdom die verloren gaat overbrengen naar degenen (banken) die de ineenstorting organiseren. De vernietiging van de middenklasse is essentieel voor de totstandbrenging van een socialistisch systeem. Socialisme heeft slechts twee klassen, de rijken (in controle) en de armen (slaven).

De gebeurtenissen die zich voordoen in Azië en Rusland zijn slechts het begin van de wereldwijde ineenstorting. Rusland wilde niet verder ingaan op de buitenlandse schuld en zette de drukpersen aan die verzekerd hyperinflatie en de totale ineenstorting van de roebel. Deze ineenstorting is te wijten aan het feit dat de Naties van de wereld in de afgelopen twintig jaar te samenhangend zijn geworden. De instorting is opzettelijk en is niet het gevolg van de zogenaamde ‘business cycle.’

Degenen die hebben geluisterd en een redelijk deel van hun papieren activa heeft omgezet in materiële vaste activa zoals gouden en/of zilveren munten (en eten, je kunt immers geen goud en zilver eten!) zullen in een veel betere situatie verkeren dan degenen die er volledig door werden verrast.

Heeft u nu enigerlei vorm van schuld dan adviseer ik om deze zoveel mogelijk af te lossen, zelfs als dat zou betekent dat u uw huis moet verkopen om uw hypotheek af te betalen! Zij die schulden hebben zijn slaven omdat zij moeten voldoen aan het dictaat van de kredietgever.

De verleiding van gemakkelijk krediet in het huidige systeem heeft geleid dat bijna iedereen een vorm van schuld heeft … Studie financiering dwingt jonge mensen in de schulden. Hier is een ander feit, wat u waarschijnlijk niet wist. Banken kunnen legaal meer geld uitlenen dan zij in reserve hebben (fiat reserves in werkelijkheid). Dit proces heet ‘Fractional Reserve Banking.’

Klinkt mooi hè? In principe wordt een percentage limiet op de bank gezet en het werkt als volgt. Als een bank een fractional reserve banking limiet van 10 procent heeft is het toegestaan om 90% uit te lenen van elke storting. Wettelijk moeten ze 10% in reserve houden.

Het probleem is echter dat elke keer dat de bank 90% uitleent het niet cash wordt uitbetaald. De bank schrijft 90% over op iemands account en telt het dan als een ander activa (reserve)! Zij lenen dan 90% van de 90% die ze net hebben uitgeleend aan iemand anders en zo verder en verder. Banken kunnen juridisch uitlenen wat ze niet hebben. Als een persoon het geld opneemt eindigt het meestal in een andere bank en het proces begint gewoon van voren af aan. Ik hoop dat je ziet dat hier iets verkeerd zit. Ik hoop ook dat je de tijd neemt om dit op te zoeken, zodat je kunt zien dat het klopt.

Fractional Reserve Banking heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen in Europa met de goudsmid. De goudsmit had een kluis nodig om zijn goud en zilver veilig op te slaan. Al snel wilden de Mensen hun gouden en zilveren munten bewaren in de kluis van de goudsmid tegen een kleine vergoeding. De goudsmid werd zich al snel bewust dat veel mensen zelden kwamen om hun goud en/of zilver op te halen en ze kwamen nooit allemaal tegelijk.

De goudsmid begon al snel extra ontvangstbewijzen uit te schrijven en hen tegen rente  aan mensen uit te lenen. Dit veroorzaakte inflatie als de koopkracht van de mensen minder werd door de betaalde rente. Toen veel mensen wakker werden en hun gouden en zilveren munten opeisten was de goudsmid niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en ging dus failliet. Vandaag hebben we hetzelfde systeem maar de geld elite (Banken) worden beschermd door de politieke elite.

Als u een Amerikaan bent die belastingen betaalt aan de Internal Revenue Service (IRS) waarvan u denkt dat het naar de regering gaat, gaat het er in werkelijkheid niet echt heen. U bent weer bedrogen. De IRS is ‘ook’ een private onderneming. Als je de ontvangen belastingaanslag leest, dan zult u zien dat er staat, “Pay OBLIG aan FRB.” Dit betekent betaal de verplichting van de Verenigde Staten aan de Federal Reserve Bank. Dit geld wordt  in werkelijkheid uit de roulatie genomen om te voorkomen dat de inflatie te hoog oploopt als gevolg van de voortdurende creatie van geld uit het niets.

Het hele systeem is een enorme oplichterij! Het is overeenkomst fraude. Het is diefstal van uw rijkdom door middel van misleiding. Stap voor stap krijgen de internationale Financiers en degenen die hen vertegenwoordigen het eigendom van reële activa als onderpand voor de rente van de schuld. Nu deze activa zijn niet ‘rechtstreeks’ verworven door de Federal Reserve, maar de rijkdom is verworven door het voortdurende proces van de inflatie die slechts het resultaat is van de overstromingen van de economie met chartaal geld. Inflatie is in feite een verborgen belasting. Dit systeem zorgt ervoor dat de rijkdom langzaam uit de middenklasse wordt overgebracht naar de hogere klasse. Hoe? Let nu heel goed op.

Wanneer de regering een begrotingstekort heeft (dat eigenlijk altijd het geval is) moet er meer geld komen ter dekking van de kosten. De regering ”leent” vervolgens dit geld van de centrale bank. Dit geld is uit het niets gecreëerd en dus leidt het extra geld in de economie tot inflatie omdat de levering van geld groter is dan de beschikbare goederen en diensten.

Het punt om aandacht aan te schenken is dat wanneer het geld de economie instroomt  de economie niet meteen reageert door het stijgen van de prijzen van goederen en diensten, er een vertraging omdat de mensen nog niet beseffen dat er meer geld in het systeem aanwezig is. Hierdoor is de regering dus in staat om met dit nieuwe geld de oude prijzen te betalen.

Zij die het dichtst bij de bureaucratie staan doen het zeer goed. Tegen de tijd dat het geld naar iedereen daaronder is gefilterd reageert het publiek op de opgeblazen economie en moet het publiek dus meer betalen voor alles. Het is een zeer subtiele manier van overdracht van rijkdom en het werkt erg goed voor de ”elite”. Wanneer een persoon iets maakt en het verkoopt, verhoogt het de waarde van het geld bij levering, omdat de goederen en/of diensten toeneemt. Wanneer Chartaal geld in het systeem komt verliest die persoon een beetje van zijn rijkdom.

Ik hoop dat dit voor iedereen een beetje duidelijk begint te worden het is belangrijk als  basiskennis om deze processen te begrijpen om een meer accurate perspectief op de werkelijkheid te krijgen. Het is inderdaad een ongelooflijke scenario, maar het is waar. Wanneer u probeert dit uit te leggen aan mensen zult u ondervinden, zoals ik heb, dat zeer weinig willen luisteren.

De internationale Financiers en de corrupte trekpop politici blijven deze processen herhalen en het betrokken land komt steeds dieper en dieper in de schulden, en er is geen manier om er vanaf te komen omdat de rente nooit is gemaakt. De rente komt uit jouw! Als een natie in de problemen komt, Indonesië is hier een goed voorbeeld van, dan komt het Internationaal Monetair Maffia Fonds en de Wereldbank om ze meer geld te lenen zodat de betrokken natie zich kan houden aan de renteaflossingen.

Vergeet niet dat een ‘bijdrage’ een nauwkeurige omschrijving zou zijn dan ‘rente’ want er is niets van daadwerkelijk waarde uitgeleend. Het is allemaal psychologisch. Een snel punt met betrekking tot Indonesië is dat Australië onlangs 3 miljard dollar heeft uitgeleend aan Indonesië. Deze 3 miljard is schuld geld dat uit het niets is gecreëerd.

Het geld is van Australië! Zij verstrekken een lening maar vanwege de economische situatie is er geen enkele manier dat Indonesië het ooit terug kan betalen. De Australische mensen zijn zo onwetend, simpel en apathisch dat ze glimlachen en vallen voor het bedrog. Deze lening zet Australië dieper in de schulden! Cijfer dat eens uit.

De verschillende nationale economieën zijn als schepen in de zee. Alle deze schepen zullen vergaan, maar sommige gaan sneller naar beneden dan anderen. Terwijl dit gebeurt zien we ook zinkende schepen die proberen om andere zinkende schepen drijvend te houden (bail out) om het onvermijdelijke te verlengen.

Grootste criminelen ooit

Deze internationale Financiers zijn de grootste en meest succesvolle criminelen ooit die op de aarde lopen en de corrupte politici die zich bewust zijn van dit systeem doen hier helemaal niets aan (omdat ze meer bezorgd zijn over het behouden van hun corrupte baantje, salaris en loopbaan) hun landen zijn uitverkocht. Zij zijn verraders! Harde woorden, maar dit is de realiteit mensen.

Vergelijk een briefje van 10 euro met een van 20, 50 of 100 euro en vraag jezelf af waarom de 20, 50 of 100 euro briefjes meer waard zijn dan het 10 Euro briefje? En ook waarom is het biljet van 10, 20, 50 of 100 euro iets waard? Is het omdat mensen denken dat het iets waard is? Denk erover na.

Er is nog veel meer te leren over het huidige corrupte systeem dan dit en ik stel voor om op de website www.pensioenactivist.nl andere artikelen te lezen of filmpjes te kijken op het Youtube kanaal van pensioenactivist, doorgaans vindt u enkele referenties aan het einde van het artikel, zodat u op de hoogte blijft. Een studie van de monetaire geschiedenis wordt ook aanbevolen om te begrijpen hoe het vroeger ging tot waar we in het heden zijn. Een video met ondertiteling geld door schuld is te vinden op het Youtube kanaal van pensioenactivist.

Informatie over de economische verdragen die onder de Global Agreement on Trade and Tariffs (GATT) vallen zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA), Azië Pacific economische samenwerking (APEC) en de Europese Unie (EU). Deze verdragen zijn voornamelijk ontworpen om de levensstandaard in de ontwikkelde landen te verlagen via een overdracht van rijkdom (dit is precies wat er gebeurd of denkt je soms dat het allemaal toevallig gebeurd?).

Met deze verdragen verwijderen regeringen de tarieven en handel bescherming dus dwingt het kleine bedrijven om te concurreren op gelijke voet met internationale ondernemingen. Ze hebben hier ook een mooi woord voor, ze noemen het ‘economisch rationalisme.’ Er is helemaal niets rationeel aan tenzij u de industrie wilt overbrengen naar grote ondernemingen en de levensstandaard in ontwikkelde landen wilt verlagen.

Economisch rationalisme is gebaseerd op een vrije marktwerking in de samenleving van de laissez-faire (vrij ondernemerschap). Vrije markteconomie werkte toen alle bedrijven klein waren en binnen nationale grenzen bleven. Wanneer grote corporaties ontstonden in het midden tot late 1800 ’s werden ze al snel erkend als een ‘corporate personality,’ en kregen deze bedrijven de mogelijkheid om de marktprijs van een grondstof te controleren. Hier overtreed men de regels en voorwaarden voor een echte vrije markteconomie.

Een groot bedrijf kan een verlies volhouden in een bepaald gebied om concurrenten te verdrijven maar kan levensvatbaar blijven vanwege de winsten die zijn gemaakt in een ander gebied. De gemengde economie werd geïntroduceerd door regeringen ter bestrijding hiervan en het werkte heel goed. Australië, bijvoorbeeld, bloeide op het systeem van de gemengde economie waarbij de regering beide besturingselementen op grote bedrijven heeft toegepast (die waren bedoeld om de vorming van een oligopolie te voorkomen) tarieven werden ingevoerd, subsidies en vrijstellingen geïntroduceerd om kleine tot medium formaat bedrijven te helpen.

Economisch rationalisme negeert deze factoren volledig en is dus verzekerd van het scenario dat zich vandaag in de wereld heeft ontwikkeld. De naam ‘economisch rationalisme’ is op zich een slim gebruik van woorden die niet doet wat mensen denken dat ze doen en is dus een ander voorbeeld van mind control (manipulatie – controle van de mening).

Nu, om verder te begrijpen hoe deze beide systemen zorgen voor de vernietiging van kleine bedrijven, hoge levensstandaard en het milieu is het belangrijk om op te merken dat een internationaal bedrijf met een fabriek gelegen in Azië niet dezelfde gezondheid- en veiligheidsreglementering heeft, dezelfde kosten in lonen of aan milieu regelgeving heeft te voldoen aan laten we zeggen als een klein bedrijf die dezelfde goederen produceert gelegen in Australië.

Internationale ondernemingen kunnen hun bedrijf inpakken en verplaatsen wanneer nodig, terwijl dit voor een klein bedrijf veel lastiger is. Internationale ondernemingen hebben ook de mogelijkheid om de marktprijs te controleren en dus kleine bedrijven kunnen vernietigen. Wat wij de laatste decennia hebben is dat bedrijfsleven en de overheid hand in hand samen werken. Dit wordt gedefinieerd als CORPORATE FASCISME mensen, hoewel de corrupte regering u deze definitie niet vertellen zal.

Het gebeurde in Duitsland met Hitler en nu gebeurt het opnieuw behalve dat het op een veel grotere schaal gebeurd, op Wereldschaal.

Onze zogenaamde ”volksvertegenwoordigers” verkopen ons deze economische verdragen door te beweren dat ze grotere concurrentie bieden en dus een beter product met een goedkopere prijs. Is dit ooit gebeurd? Nee het is niet gebeurd en het zal ook niet gebeuren, wij worden op grote schaal voorgelogen! Kleine bedrijven komen in de problemen, werkloosheid groeit en een oligarchie gecreëerd.

Maar de gemiddelde personen blijven geloven in deze leugens en dezelfde mensen geloven dat dit allemaal per ongeluk gebeurt. Leun achterover, denk eens goed na, en kijk naar wat er is gebeurd in de winkelstraat en de dagelijkse meldingen over ontslag rondes, vaste banen verdwijnen, en een stuk zekerheid wordt de burger ontnomen geloof je nu echt dat al deze dingen die leiden dat de internationale Financiers en de eigenaars van internationale ondernemingen meer politieke macht en rijkdom verkrijgen echt allemaal toevallig is?

Privatisering is ook weer een van die mooie klinkende concepten waar de mensen intrappen. Bij privatisering verkoopt een land haar publiekelijk eigendom van activa en  diensten. Het resultaat is dat de controle van deze activa en diensten eindigen in de handen van de globalisten -internationalisten. Dit gebeurt nu op grote schaal in Australië en als de Australiërs wakker worden zullen ze beseffen dat ze huurders in hun eigen land zijn.

Wij zijn dus getuige van de grootste overdracht van rijkdom die ooit in de wereld geschiedenis werd ondernomen. De rijkdom word niet overgedragen onder de gewone mensen, maar in de handen van de ”elite”.

Nu met betrekking tot de politieke ”leiders” die zijn bedoeld om de mensen te vertegenwoordigen die in hun landen wonen (democratische landen??), die moeten het woord VERRAAD in het woordenboek opzoeken en lezen wat het betekend.

Ondanks schandalige ”bezuinigingen” is de staatsschuld verder opgelopen tot 466 miljard euro. De verarming van Nederland gaat met de aankomende 30e corrupte Hitler regering na de tweedewereldoorlog gewoon verder.

 

Indien je gestemd hebt op een van de gevestigde partijen stuur hen dan een briefje of Email met de onderstaande vier simpele vragen. Indien je het hele bovenstaande verhaal hebt gelezen en begrepen zul je spijt (moeten) hebben dat je op de betreffende partij hebt gestemd.

Alle gevestigde politieke partijen zijn op de hoogte van het hele corrupte proces maar kunnen en mogen hier niets aan doen omdat ze hun baantje te danken hebben aan de instandhouding van de status quo in opdracht van derde. Denk hierbij ook aan het negeren van onze stem in het Oekraïne referendum en het referendum over de Europese Grondwet.

Het is tijd dat mensen zichzelf en hun overheden vier simpele vragen te stellen. Overal ter wereld lenen overheden geld met rente van private banken. Staatsschuld is een groot deel van de totale schuld.

Het onderhouden van die schuld vraagt veel belastinggeld. We weten dat banken het geld uit het niets creëren dat ze uitlenen. Corrupte overheden hebben ze toestemming gegeven dit te doen.

4 simpele vragen:

vraag 1. Waarom lenen overheden geld van private banken met rente als de overheid al het rentevrije geld zelf kan maken ?? In 2017 kost het 6.4 miljard Euro aan rente.

vraag 2. Waarom überhaupt geld als schuld creëren?? Waarom geen geld creëren dat continu circuleert en niet eeuwig met rente herleend hoeft te worden om te bestaan ??

Vraag 3. Hoe kan een geldsysteem dat alleen kan functioneren met eeuwig versnellende groei gebruikt worden om een duurzame economie op te bouwen ?? Is het niet vanzelfsprekend dat eeuwig versnellende groei en duurzaamheid onverenigbaar zijn ??

Vraag 4. Wat is er met ons huidige systeem dat het totaal afhankelijk maakt van eeuwige groei ?? Wat moet er veranderd worden om een duurzame economie mogelijk te maken.

Als de fundamentele aard van het systeem de problemen veroorzaakt, zal het bijsturen van het systeem die problemen nooit oplossen. Het systeem zelf moet vervangen worden.

De belangrijkste financiële hervormingen:

  • Huidige financiële sector grotendeels vervangen door één Volksbank.
  • Rente vergoeding en spaartegoeden bij Volksbank is gelijk aan inflatie (mag niet negatief zijn).
  • Te betalen rente op financieringen bij Volksbank is inflatie plus toeslag voor alleen noodzakelijke kosten.
  • Dit levert € 37 miljard rentevoordeel per jaar 5% extra economische groei en 400.000 banen op.
  • Wettelijk verbieden gebruik van derivaten en bevorderen vaste valutakoersen.

Bezoek of lees ook eens verder via de Bron: Pensioenactivist

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7199649292 7fcd6dac55 sunspots

Vrees voor een mini ijstijd: Geen zonne-activiteit, reden om ons zorgen te gaan maken?

3721322159 d5d62d1189 privacy e1448272175838

Schippers bedacht nieuwe regels en komt tot de conclusie dat doorsluizen medische gegevens GGZ onrechtmatig is #stopROM