in ,

ECB: kwijtschelding van de overheidsschuld!

Vandaag verschijnt in verschillende Europese kranten (onder andere Le MondeLa Libre BelgiqueL’AvvenireDer Freitageen standpunt van economen, academici, politici en verantwoordelijken uit sociale bewegingen waarin ze voorstellen dat staatsschulden die op de balans staan van de Europese Centrale Bank (ECB) worden kwijtgescholden. In ruil zouden de betrokken lidstaten zich ertoe verbinden hetzelfde bedrag te investeren in de ecologische transitie en het herstel na de coronacrisis. Onder de tientallen ondertekenaars vinden  we zowel de marxistische econoom Costas Lapavitsas als de gewezen sociaaldemocratische eurocommissaris Andor Laszlo, en naast Eric Toussaint (CADTM) ook Thomas Piketty. Een voorstel dat als eerste voordeel heeft dat het debat over wat geld eigenlijk is erdoor wordt aangewakkerd, en dat de mystificatie ervan wordt in vraag gesteld. Ander Europa vertaalde de oproep, die u hieronder kunt lezen.

Kwijtschelding van de overheidsschuld in handen van de Europese Centrale Bank om ons lot weer in eigen handen te nemen

Het debat over de kwijtschelding van de schulden in handen van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft veel stof doen opwaaien in Frankrijk, maar ook in Italië, Luxemburg en België, in de wandelgangen van de Europese instellingen, onder vertegenwoordigers van de ECB zelf en de verschillende ministeries van Financiën van de eurozone.

Dit debat is gezond en nuttig. Voor het eerst sinds lange tijd worden monetaire kwesties in het openbaar besproken. Geld houdt even op een aangelegenheid te zijn die onttrokken wordt aan collectieve beraadslaging en toevertrouwd wordt aan een centrale bank die onafhankelijk is van de politieke machten maar afhankelijk van de financiële markten. De burgers ontdekken, soms tot hun ontsteltenis, dat bijna 25% van de Europese overheidsschuld nu in handen is van hun centrale bank. Wij zijn 25% van onze schuld aan onszelf verschuldigd en als wij die terugbetalen, zullen wij het geld elders moeten vinden, ofwel door opnieuw te lenen om de schuld door te rollen in plaats van te lenen om te investeren, ofwel door de belastingen te verhogen of de uitgaven te verminderen.

Het kan echter ook anders. Als economen, verantwoordelijken en geëngageerde burgers van verschillende landen vinden wij het onze plicht erop te wijzen dat de ECB de Europese staten vandaag de middelen zou kunnen verschaffen voor hun ecologische wederopbouw, maar ook om de sociale, economische en culturele schade te herstellen die is veroorzaakt door de verschrikkelijke gezondheidscrisis die wij doormaken.

Niet dat de staten niet zijn opgetreden, er zijn wel degelijk beschermende maatregelen genomen, maar die zijn nog steeds zeer ontoereikend. Het Europese herstelplan, dat uitgaat van een budget van nauwelijks 300 miljard euro aan subsidies over drie jaar, staat ver af van de 2000 miljard euro waarom het Europees Parlement had gevraagd. Moeten we eraan herinneren dat de Europese Rekenkamer in 2018, vóór de gezondheidscrisis, al aangaf dat er minimaal 300 à 400 miljard euro per jaar extra moet worden geïnvesteerd om de ecologische transitie in Europa te financieren? We zijn er nog lang niet, zeker niet met de gezondheidscrisis.

Nee, wij beschouwen de kwijtschelding van overheidsschulden niet als een doodnormale gebeurtenis, ook niet als deze door de ECB worden aangehouden. We weten dat schuldkwijtscheldingen stichtingsmomenten zijn. Dit was het geval op de Conferentie van Londen in 1953, toen Duitsland kon genieten van de kwijtschelding van twee derde van zijn staatsschuld, waardoor het land weer op de weg naar welvaart kon komen en zijn toekomst in Europa kon verankeren. Maar maakt Europa vandaag niet een crisis van uitzonderlijke proporties door die om even uitzonderlijke maatregelen vraagt?

Overigens hebben we het geluk dat de ECB als crediteur niet bang hoeft te zijn om zijn geld te verliezen. Ons voorstel is dan ook eenvoudig: laten we een contract sluiten tussen de Europese staten en de ECB. Deze laatste verbindt zich ertoe de overheidsschulden die zij in handen heeft af te schrijven (of om te zetten in renteloze eeuwigdurende leningen), terwijl de staten zich ertoe verbinden dezelfde bedragen te investeren in ecologische en sociale wederopbouw. Deze bedragen belopen nu bijna 2.500 miljard euro voor geheel Europa. Dat is genoeg om aan de verwachtingen van het Europees Parlement te voldoen en vooral om het algemeen belang veilig te stellen.

De ECB kan zich dit zeker veroorloven. Zoals een zeer groot aantal economen erkent, zelfs onder degenen die zich tegen deze oplossing verzetten, kan een centrale bank zonder problemen met negatief kapitaal werken. Zij kan zelfs geld scheppen om deze verliezen te compenseren, zoals bepaald in Protocol nr. 4 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ten tweede is annulering, in tegenstelling tot wat sommige beleidsverantwoordelijken beweren, met name de ECB, juridisch niet uitdrukkelijk verboden door de Europese Verdragen. Enerzijds kunnen alle financiële instellingen ter wereld afzien van vorderingen, en de ECB is daarbij geen uitzondering. Anderzijds komt het woord ‘afschrijving’ noch in het Verdrag, noch in het Protocol betreffende het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) voor. Misschien zou het in strijd zijn met de geest van het Verdrag, maar was dat ook niet het geval voor de kwantitatieve versoepeling (QE) die Mario Draghi doorvoerde? In deze aangelegenheid komt het alleen op politieke wil aan; er zijn voorbeelden genoeg in de geschiedenis dat juridische problemen door politieke akkoorden kunnen te boven gekomen worden.

Laten we tot slot een misverstand uit de weg ruimen: het is duidelijk dat de kwijtschelding van de door de ECB aangehouden overheidsschuld, zelfs indien daaraan de voorwaarde van herinvestering is verbonden, niet het alfa en omega van een economisch beleid kan zijn. Vooreerst zou de ECB alleen ingrijpen om begrotingsruimte vrij te maken voor de lidstaten en zou zij uiteraard niet zelf investeren. Sommigen denken dat de lage of negatieve rentevoeten in Europa voldoende zijn om de staten aan te zetten om te lenen en daarmee te investeren. Dit blijkt niet uit de gestage daling van het gemiddelde niveau van de overheidsschuld in de Europese Unie tussen 2015, toen de negatieve rentetarieven verschenen, en het begin van de gezondheidscrisis. Vele staten hebben hun schuld afgebouwd in plaats van te lenen om te investeren, ondanks de negatieve rentevoeten. Er is geen reden waarom dit zou veranderen. Het tussen de staten en de ECB gesloten pact daarentegen zou deze strategie van ontlopen van de verantwoordelijkheid verhinderen. Natuurlijk is dat niet voldoende en moeten er nog andere maatregelen genomen worden, zoals een hervorming van de criteria voor schulden en tekorten, ecologisch en solidair protectionisme, belastinghervormingen om de ongelijkheid te verminderen en het gedrag te veranderen, een impuls voor de investeringsbanken en een hervorming van de regels inzake staatssteun. Ook moet een nieuwe wijze van Europese beslissingen worden ingevoerd, met name door de overgang naar stemming bij gekwalificeerde meerderheid in belastingzaken.

Europa kan het zich niet langer veroorloven zich stelselmatig door zijn eigen regels te laten tegenhouden. Andere landen in de wereld maken maximaal gebruik van hun monetair beleid, ter ondersteuning van het begrotingsbeleid, zoals China, Japan of de Verenigde Staten. De Bank of Japan gaat zelfs zo ver dat zij haar macht van geldschepping gebruikt om rechtstreeks aandelen op de markt te kopen via beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s), waarmee zij de grootste belegger van het land is geworden. We moeten ook overwegen de macht van de ECB om geld te scheppen te gebruiken voor de financiering van ecologische en sociale wederopbouw onder democratische controle. De kwijtschelding van de overheidsschulden van Europa, in ruil voor investeringen van de staten, zou een eerste krachtig signaal zijn dat Europa zijn lot weer in eigen handen neemt.

Lees verder bij de bron: Andereuropa


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Tijd om af te rekenen met de Rothschilds
20 dagen geleden

Ik begrijp niet dat iemand bovenstaand plan serieus durft op te schrijven. Niemand met een greintje verstand zou verder moeten willen met een private centrale bank.

Vooral niet als je weet hoe een Centrale Bank van Rothschild op basis van een fiat systeem werkt.
Dat wil zeggen: banken printen geld dat er nog niet is. Zij creeren alleen een schuld. De waarde krijgt het geld pas als mensen gaan werken. En voor die simpele administratieve handeling vraagt de bank rente …..Als er een partij is die de burgers nu al honderden jaren hebben kaal geroofd dan zijn het de satanische Rothschilds wel. Deze schoften (daar is echt geen ander woord voor als je weet wat deze familie op zijn geweten heeft) was zo verslaafd aan geld dat zij er voor zorgden dat overal oorlogen ontstonden (waaronder WWI en WWII). Zij zijn verantwoordelijk voor vele miljoenen doden en onbeschrijfelijke ellende die het leven op aarde tot een hel maakten en maken.
En dan noem ik nog het manipuleren van aandelen markten.

En het zijn weer de Rothschilds die momenteel hun uiterste best om WWIII te doen ontstaan met het doel om een wereldregering te vormen met burgers als slaven. Zij zijn het die het Corona virus hebben doen ontstaan met de bedoeling om de wereldeconomie kapot te maken en via de vaccins een groot deel van de wereld bevolking te doden !!! En het wordt nog erger want regeringen werkten daar aan mee … en een Sigrid Kaag d’666 tekende voor NL Agenda 21 …. waarin staat dat de wereldbevolking terug moet naar 500 miljoen mensen …

Het artikel noemt dat de banken de schulden mogen wegstrepen (dat kost niets want er is nooit geld geweest want Rothschild printte alleen maar geld), maar vervolgens staat er dat de burgers borg moeten staan voor de schuld die is opgebouwd …..
Bedenk dat de wereld in schulden is geraakt door bewust de wereld op alle mogelijke manieren naar een failliet te helpen. Dat deden de Rothschilds via de Bilderberg groep en zij zorgden dat krankzinnige plannen werden opgelegd via de niet gekozen EU (= ECB) aan de EU landen.
Dat zorgde voor tkorten op de begroting en de banken losten dat wel even op door als een krankzinnige geld te printen wat niet alleen alle spaartegoeden van burgers deed smelten door de giga inflatie maar die er ook voor zorgde dat huizenprijzen abnormaal stegen en aandelen stegen.

In NL deed Rutte CS zijn uiterste best om NL naar de verdommenis te helpen.
Alle projecten in de afgelopen 15 jaar waren complete desinvesteringen.

  1. Er is helemaal geen klimaat probleem. Dat is allemaal verzonnen want er zit nauwelijks CO2 in de lucht (0,04 %). Dat creeert geen klimaar verandering.
  2. Windmolens en zonnecellen zijn bij lange niet in staat om E-produktie in NL op te vangen. Dus allemaal weggegooid geld. Kan allemaal worden gesloopt (op kosten weer van de burgers die eerst mochten opdraaien voor de subsidies).
  3. Er is geen stikstofprobleem. Allemaal bedacht om boeren van hun land weg te krijgen. Schandalig. Banken staan uiteraard klaar om voor weinig geld de grond over te nemen.
  4. De massa immigratie van mensen uit Afrika is een ander voorbeeld. Deze mensen passen cultureel en qua opleiding niet in NL. Deze mensen gaan nooit integreren en nooit werken. De gevangenissen zitten vol met criminele jongeren. Uitkeringen en huisvesting weer voor de NL burger …
  5. Slopen moderne kolen centrales is niet anders dan kapitaalvernietiging. Deze centrales behoren tot de meest moderne in de wereld. Wederom kapitaalernietiging op kosten van de burgers.
  6. Uitfaseren aardgas en inzet warmtepompen is een giga blunder omdat die dingen niet efficient werken in een kouder klimaat. Alweer weggegooid geld.

Dat alles is niet een fout maar is bewust verzonnen om landen geld te laten investeren in plannen die niet anders zijn dan geld wegggooien zodat NL failliet kan gaan. Dat is het doel en Rutte is de verantwoordelijke crimineel daarachter die is omgekocht.

En nu voor de zoveelste keer probeert de elite burgers weer voor hun karretje te spannen en zich het lazarus te laten werken en te betalen voor een fiat geld systeem van de Rothschilds. Het is leuk geprobeerd maar dit gaat het zeker niet worden. Meer op zijn plaats is dat eens en voor al met de Rothschilds en de andere betrokken schoften wordt afgerekend (enkele reis Gitmo) en hun bezittingen verbeurd verklaard.

J. Onno Dekker
15 dagen geleden

De ECB is de som van de door de ‘elite’ via corruptie verkregen staatsbanken.
En nu wordt die ECB gebruikt om de NWO-agenda er door te drukken!
Bedankt corrupte politici van gister en hier en nu!
Er is geen enkele staatschuld aan de ‘elite’ achter de ECB.
De pecunia is verkregen, zonder arbeid, door samenspanning!
Hier te lande is de ‘crisis’ gebruikt om bewust schade te berokkenen aan de
economie… en dan nu een fictieve schuld opvoeren aan mondiaal tuig?
Ongelooflijk, arrogante lul Rutte en consorten jullie hebben schuld aan al
die burgers die het brood uit de mond is gestoten door maatregelen in strijd
met grondwet en menserechten! Daarvoor zijn jullie aansprakelijk moreel en
financieel! Dubbel en dwars.
Schuld aan een stel stinkend rijke en laffe nepbankiers op basis van een
verzonnen schuldbrief. Veeg je reet ermee af Rutte cs.
Met de dag wordt ik kwaaier.

Lees nog maar es ff na wat geld is. Bijvoorbeeld bij sociale data bank nederland.

“Ouderen sterven na vaccinatie als vliegen”

‘De afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte’