JDreport.com

De andere blik op het nieuws... Columns, Opinie, Alternatief en meer

JDreport.com

De andere blik op het nieuws... Columns, Opinie, Alternatief en meer

in

Legde Bijlmerramp illegale wapendoorvoer van VS en Israël via Schiphol bloot?

bijlmerramp brand

Het was gisteren 25 jaar geleden dat een El Al-toestel in de Bijlmermeer neerstortte: 43 mensen vonden op zondagavond 4 oktober 1992 de dood in en om de flats Groeneveen/Kruitberg. ‘Door de vliegramp ontstond nóg een ramp, die vergaande gevolgen voor de gezondheid en psyche van de Bijlmerbevolking, hulpverleners en bergingswerkers heeft teweeggebracht’.[1] Hoewel er een uitgebreide parlementaire enquête aan de ramp werd gewijd, is er veel van deze medische kwesties in de doofpot gebleven: een regelrechte schande.

Commentaar: Het lijkt ons onmogelijk dat er slechts 43 personen bij deze ramp omkwamen. Naar alle waarschijnlijkheid woonden er vele illegalen in de flats. Het sjoemelen met getallen zagen we ook gebeuren dit jaar in Londen bij de Grenfell-brand:

Ook de nasleep van de MH17 vertoont veel kenmerken van een doofpot: vanaf dag twee is Rusland als schuldige aangewezen voor het neerhalen, terwijl Oekraïne vanaf het begin wordt uitgesloten als potentiële verdachte. Met geen woord wordt gerept over de verantwoordelijkheid voor het openhouden van het Oekraïense luchtruim in oorlogstijd. Daarnaast lijkt er bijna 39 maanden na dato nog maar één kamerlid over dat blijft strijden voor gerechtigheid in de MH17-zaak. Was het in de jaren ’90 PvdA-er Rob van Gijzel die stug Kamervragen bleef stellen omtrent de Bijlmerramp, tegenwoordig hebben we de onvermoeibare Pieter Omtzigt, die de emmer van de minister-president geregeld heeft doen overlopen.[2]

Zo zijn er meer overeenkomsten in de soms achterdochtige wijze waarop de Nederlandse regering met beide rampen omgaat. Deze uiteenzetting behandelt de opvallendste daarvan, onderverdeeld in drie categorieën: ontkennen, verzwijgen en negeren.

1. Ontkennen

Bij de Bijlmerramp denken mensen vaak aan de mannen in witte pakken. Minister Els Borst verklaarde in 1998 nog dat deze opvallende mannen niets van doen hadden met de later naar boven gekomen gezondheidsklachten.[3] De geheimzinnigheid hieromtrent is lang in stand gebleven. Gelukkig zijn er 36 betrouwbare getuigen geweest en blijkt dat de mannen in witte pakken in ieder geval op de hoogte waren van de aanwezigheid van radioactief materiaal: ‘De witte pakken bleken pakken van de technische dienst van El Al’, zo getuigt G. van Os.[4]

Ook een serie foto’s van het toestel, gemaakt door vliegtuigspotters bij zijn tussenlanding op Schiphol, komt goed van pas in de waarheidsvinding. Fotograaf M. Bertholet verstuurt enkele exemplaren aan de Rijksluchtvaartdienst, die scheefstand van de motor waarneemt. Vliegtuigfabrikant Boeing laat het Bureau Voor Onderzoek (BVO) weten dat de scheefstand van geen betekenis is. In oktober 1993 vindt een hoorzitting plaats in Den Haag waar wordt beweerd dat de scheefstand van de motoren door een vertekening van de lens is veroorzaakt. Daarna verschijnt in januari 1995 het rapport van L.C.P. Bertholet en Dr. P.L. Latour over de stand van de motoren van de El Al Boeing. Vervolgens wordt opdracht gegeven aan TNO om een contra expertise-rapport te maken. Als dan bij extern onderzoek door L.C.P. Bertholet een 30 x 40 cm transparante print van de vleugel, waar de motoren 3 en 4 zich bevinden, wordt gemaakt, een rechte lijn wordt getrokken van het hart van motor 3 naar het hart van motor 4, daarna de foto doormidden wordt geknipt en vervolgens beide transparanten over elkaar heen worden gelegd, zodanig dat motor 3 over motor 4 ‘passend’ wordt neergelegd, wordt de scheefstand van motor 3 onweerlegbaar zichtbaar en is gesjoemel van TNO aan het licht gebracht.

Speelden deze analoge foto’s voor de Bijlmerramp een cruciale rol, voor de MH17 zijn dat de (digitale) radar- en satellietbeelden waar maar geen definitieve duidelijkheid over komt. Waar Rutte vanaf het begin beloofde de onderste steen boven te krijgen, vindt hij het bij herhaling overbodig Rusland en Oekraïne aan de staart te trekken om (aanvullende) radarbeelden.[5] Waar Pieter Omtzigts geduld tot in het schier oneindige reikt, lijkt het geduld van Mark Rutte in 2017 zijn einde te hebben bereikt als hij Pieter na een aantal debatten toebijt met een politiek nummertje bezig te zijn.[6] Het kan nog gekker, zo bleek vorige week bij de verschijning van het boek van Ybeltje Berckmoes, waarin wordt beschreven dat Ruttes partijgenoot Han ten Broeke in een VVD-fractievergadering in 2015 beweert dat Omtzigt ‘bedreven is in het opwerpen van rookgordijnen‘[7]: de omgedraaide wereld.

Commentaar: Ook wel projectie genoemd: het projecteren van de eigen duistere eigenschappen en daden op een ander.

‘De regering heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven, dat het ontbreken van de primaire radarbeelden geen verschil heeft gemaakt voor de conclusies van het onderzoek‘[8], zo luidt het in de brief die nota bene de nabestaanden versturen aan de leiders van Oekraïne en Rusland. Dat de radarbeelden in een later stadium vervolgens alsnog worden opgevraagd, zegt iets over de voorbarigheid van de antwoorden op de Kamervragen.

De onwil om de zaak op te lossen blijkt ook uit de medio 2017 samengestelde video bedoeld als getuigenoproep in Oekraïne. Daarin wordt een fragment gebruikt van een neerstortend brandend vliegtuig, waarvan is aangetoond dat het een Antonov-toestel betreft.[9] Een vergissing is mogelijk, maar het filmpje vervolgens niet aanpassen als men op deze onvolkomenheid gewezen wordt, is ten hemel schreiend.

2. Verzwijgen

Cruciale informatie die in de Bijlmerramp goed van pas kwam, is langdurig verzwegen. Zo wist de luchtverkeersleiding wel degelijk af van de onwelkome lading van het El Al-toestel, zo sprak in 1999 H. Aaij, destijds supervisor bij El Al-Cargo.[10] Zelfs in 2002 moesten er nog Kamervragen gesteld worden over de privileges van El Al op Schiphol.[11] Tijdens de parlementaire enquête in 1999 was het Wim Kok die om die waarheid heen draaide toen hij zei: ‘Maar als het nu grondig is onderzocht, nog eens opnieuw wordt onderzocht en daaruit geen aanwijzing naar voren komt dat er regels zijn die op afspraken over een uitzonderlijke behandeling van lading en vliegtuigen zijn gebaseerd, dan houdt het dus op’. In een notitie aan de commissie schrijft hij vervolgens: ‘Daarnaast worden voor El Al-vliegtuigen andere en landings- en startbanenprocedures toegepast’. Hieruit blijkt wel degelijk een uitzonderlijke behandeling voor El Al op Schiphol, en kan geconcludeerd worden dat Koks mondelinge verklaring tegenover de commissie een evidente onwaarheid bevat.[12]

image002

De boom die alles zag

Anno 2017 blijkt het openbaar maken van de afspraken over het luchtruim die gemaakt zijn een gecompliceerd verhaal. [13] Zo was er op 14 juli een diplomatenbijeenkomst in Kiev, ruim voor MH17 neerstortte. De Kamer, en ook Nederland, mag niet weten wat er op dit overleg gezegd is over het halve sluiten van het Oekraïense luchtruim en de redenen daarachter.[14]

‘Hoe kan Rutte er toch mee wegkomen dat hij de Kamer alle informatie ontzegt over zulke cruciale besluitvorming aangaande de misschien wel meest dramatische gebeurtenis na de oorlog?’ [15]

3. Negeren

Oprechte ooggetuigen, journalisten en onderzoekers worden als verdachten, als tegenstanders behandeld, zelfs van smaad beschuldigd.[16] Diepgravend onderzoek dat een relatie tussen de Bijlmerramp en ernstige ziekteverschijnselen van omwonenden e.d. aantoont, wordt bij de parlementaire enquête moedwillig onder het tafelkleed geveegd. Arts H. Moolenburgh sr. sprak met een man die ten tijde van de Bijlmerramp door mannen in witte pakken tijdelijk in een schuur werd opgeborgen. Later onderging deze man een huidverandering die gelijkenis vertoonde met een olifantenhuid. Wanneer H. Moolenburgh sr. feiten toestuurt aan de enquêtecommissie, wordt hier niks mee gedaan en beweert men dat de mensen met klachten leden aan het posttraumatisch stresssyndroom.[17]

‘Het is een schande dat wetenschappers, verantwoordelijken in de Volksgezondheid, ministers en regering, die zeggen het beste met de inwoners van hun land voor te hebben, zo eigenzinnig kunnen reageren en handelen. Het steeds onderschatte gevaar van verarmd uranium dat de volgende generaties met mutaties en geboorteafwijkingen zal teisteren, zal verantwoordelijken zwaar aangerekend worden.’[18], aldus het echtpaar Bertholet.

Anno 2017 wordt er nog slechts sporadisch bericht over de MH17 in de landelijke media, en vaak juist niet op de momenten dat er aanleiding toe is. Diepgravend onderzoek ter plekke door een onafhankelijk journalist als M. van der Werff wordt genegeerd door een krant als het AD[19]. Wanneer het boek De Dooftpotdeal – MH17 van Joost Niemöller wordt uitgebracht, wordt hij in eerste instantie bedolven onder telefoontjes van televisieprogramma’s en gedrukte media. Stuk voor stuk zitten ze met hem een half uur aan de telefoon: stuk voor stuk zeggen ze enkele uren later gemaakte afspraken af met onbeduidende argumentaties.

Een voorbeeld van het negeren in de MH17-zaak is de Oekraïense ooggetuigenfamilie die, na uitgebreid gehoord te zijn door het Joint Investigation Team, nog geen week later in Amsterdam bij een juridische MH17-lezing met de grond gelijk wordt gemaakt door een panellid. Als hij via zijn tolk verslag doet van wat ze gezien hebben, krijgt hij het advies zich te melden bij de hoogste afdeling desinformatie van de heer Poetin.[20]

Diverse Nederlanders, waaronder degene die als eerst contact met hen legde, zagen hun juridische stukken in en concludeerden dat ze serieus genomen dienen te worden. Het fragment van het voorval bij de lezing staat sinds begin juli 2017 op Youtube[21], wordt door Facebookpagina “Europees Nieuws en Meer” overgenomen en heeft binnen enkele dagen meer dan 30.000 hits. Als 17 juli 2017 nadert, blijkt hun Facebookpost inclusief tientallen verontwaardigde reacties plots weg gecensureerd.

Conclusie

Vijfentwintig jaar na de Bijlmerramp blijkt dat er niets veranderd is op het gebied van transparantie naar de burger bij iets afschuwelijks als een vliegramp. Men heeft in de nasleep van de Bijlmerramp cruciale rapporten naast zich neergelegd, feiten vakkundig verbloemd bij de parlementaire enquête en een grote groep mensen in de kou laten staan.

‘Het is de onwelkome boodschap voor de gevestigde orde die telkens wordt afgeschermd.’[22] aldus L.C.P. Bertholet.

Een trieste constatering, gebaseerd op onderzoek naar de Bijlmerramp van integere mensen die weten dat ze de waarheid in pacht hebben.

Een handvol burgerjournalisten blijft anno 2017 strijden voor de objectieve waarheid achter MH17. Zo ook M. van den Berg, die inmiddels 91 kritiekpunten over de afwikkeling van de MH17 op de website whathappenedtoflightmh17.com heeft gepubliceerd[23], en niet uitgeteld raakt:

http://www.whathappenedtoflightmh17.com/long-list-of-indications-showing-the-dutch-are-not-very-keen-in-finding-mh17-truth/

In het streven naar gerechtigheid lijkt een parlementaire enquête het hoogst haalbare, maar sinds de Bijlmerramp weten we dat daar weinig van verwacht hoeft te worden. Dat de onderste steen achter zal blijven in het luchtledige is dan ook geen onrealistische gedachte. Toch doet dat niets af aan onafhankelijk onderzoek naar de waarheid.

0410WEBAPP03

‘Het resultaat is irrelevant. Je weet pas wat het goede is om te doen, als je eraan begonnen bent’,[24]

zo verwoordt Rikko Voorberg zijn eigen initiatief om vluchtelingen bij te staan op Lesbos. Laat dit statement voorop staan voor een ieder die kritische vragen stelt en onderzoek blijft doen naar MH17.

Bronvermelding

(bij onvolledigheden kunnen aanvullingen worden opgevraagd)

[1] Bertholet, L., Herinneringsboekje Bijlmerramp, 2017 (exacte titel volgt nog)

[2] https://t.co/OZPLg3Ydxn

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp

[4] http://www.sdnl.nl/bylmer25.htm

[5] https://t.co/OZPLg3Ydxn

[6] https://www.youtube.com/watch?v=gjAICnHui5I

[7] Berckmoes, Y., Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn, pagina 91.

[8] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/brief-nabestaanden-mh17-aan-rutte

[9] https://www.rtlnieuws.nl/cookiewet?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fnederland%2Fgetuigenoproep-mh17-bevat-beelden-van-andere-crash

[10] https://www.volkskrant.nl/archief/-mijn-stem-op-die-bandopname-is-een-stem-uit-de-dood~a534205/

[11] https://www.groene.nl/artikel/el-al-staat-nog-steeds-boven-de-wet

[12] Heijboer, P., Doemvlucht, de verzwegen geheimen van de Bijlmerramp, pagina 380

[13] https://t.co/Rjl2CeD8rr

[14] http://joostniemoller.nl/2015/03/ook-vandaag-sloeg-rutte-de-mh17-doofpot-weer-dicht-maar-wat-een-stank/

[15] http://joostniemoller.nl/2015/03/ook-vandaag-sloeg-rutte-de-mh17-doofpot-weer-dicht-maar-wat-een-stank/

[16] http://www.sdnl.nl/liegen.htm

[17] Moolenburgh sr., H., Het boek Openbaringen als baken voor onze tijd, pagina 164

[18] http://www.sdnl.nl/bylmer29.htm

[19] http://joostniemoller.nl/2017/01/max-werff-onderzoek-naar-mh17-is-corrupt-video/

(filmpje start automatisch op 37minuut en 30seconden, waar het gaat over de kwestie met het Algemeen Dagblad)

[20] [21] https://youtu.be/d0S-h8X86kw

[22] Bertholet, L.C.P., Herinneringsboekje Bijlmerramp, 2017 (exacte titel volgt nog)

[23] http://www.whathappenedtoflightmh17.com/long-list-of-indications-showing-the-dutch-are-not-very-keen-in-finding-mh17-truth/

[24] https://www.youtube.com/watch?v=uHw3OopImqI&feature=youtu.be

Commentaar: De uitlatingen van oud-Kamerlid Farah Karimi zijn wellicht nog het interessants:

Naar aanleiding van de Bijlmerramp fabriceerden de Economische Controle Dienst, de (toenmalige) BVD en de douane in 1995 een intern rapport, genaamd Transito. Daaruit bleek dat er een omvangrijke doorvoer van wapens van en naar Israël bestaat. Begin september kwam dit epistel op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur in de fractiekamer van GroenLinks terecht. Tweede-Kamerlid Farah Karimi: «Ik heb het rapport openbaar gemaakt om een debat over wapendoorvoerbeleid op gang te kunnen brengen.» Ze stelde kamer vragen om in beeld te krijgen welke omvang Amerikaanse wapenzendingen via Nederland naar Israël hebben én om te weten te komen naar welke derde landen Israël via Schiphol exporteert. De Verenigde Staten hebben als bevriende natie geen vergunningplicht voor wapenexport via Schiphol. […]

Van de staatssecretaris van Economische Zaken wil Farah Karimi weten op wat voor soort wapens het röntgenapparaat precies scant, of daar ook NBC-wapens (nucleair, biologisch en chemisch) onder vallen. «Ik wil weten of die speciale positie van El Al wordt gebruikt voor illegale wapendoorvoer. Wat transporteren ze en wat melden ze? […]

Voor de duidelijkheid: er zaten wel degelijk gevaarlijke stoffen in de gecrashte El Al-Boeing: DMMP, waterstoffluoride en isopropanol, de componenten voor het dodelijke gifgas sarin.

Bedenk dat de Syrische president Assad beschuldigd werd van het inzetten van chemische wapens tegen zijn eigen bevolking.

Lees ook: ‘Israel used depleted uranium shells in air strike’ – Syrian source

Lees ook eens verder bij de Bron: Legde Bijlmerramp illegale wapendoorvoer van VS en Israël via Schiphol bloot? — Geheime Geschiedenis — Sott.net

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
32

de EU is géén unie van burgers

Screen Shot 2017 10 05 at 12.04.37 1132x670

Duitse econoom: ‘Nederland heeft 101 miljard tegoed van de ECB, maar zal dat geld nooit terugzien’

Terug naar boven
1
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x