in ,

Zit er een verborgen hand achter de ‘Botsing der Beschavingen’ in Europa?

clash of civilizations 755716

In mijn laatste artikel getiteld “Immigratie, Criminaliteit en Propaganda” suggereerde ik dat een ‘botsing der beschavingen’ momenteel in Europa wordt gefabriceerd.

Dit conflict wordt gefabriceerd door het radicaliseren van twee tegenover elkaar staande populaties: de blanke Europese autochtonen die worden aangemoedigd om elke vorm van immigratie te verwerpen, en de migrantenpopulaties die aangemoedigd worden om elke manifestatie van blanke Europese beschaving af te slaan.

Om een dergelijk doel te bereiken worden er vijf complementaire operaties geleid:

 • Het westen voert oorlogen tegen landen die overwegend islamitisch zijn
 • De ISIS-dreiging en de daaraan toegeschreven valse vlaggen-aanslagen
 • Het open grenzen-beleid dat prevaleert in de EU
 • De radicalisering van migrantenpopulaties middels fundamentalistische vormen van de islam
 • Het radicaliseren van autochtone populaties middels ultra-nationalistische ideologieën.

Wordt er werkelijk een botsing der beschavingen geconstrueerd, of is het alleen het resultaat van de spontane menselijke geneigdheid naar haat, geweld en racisme?

Een factor die sterk pleit voor het eerste punt is de gedocumenteerde betrokkenheid van een paar gerelateerde groepen in elk van de vijfhierboven genoemde complementaire operaties.

Daarbij, zoals we hieronder zullen zien, hebben deze enkele groepen direct baat bij een zich voordoende ‘botsing der beschavingen’.

Oorlogen Tegen Moslimlanden

De meeste oorlogen in het Midden-Oosten werden geleid door de VS. De beste politieke periode die deze doctrine illustreert was de regering van George W. Bush (2001-2009) en de oorlogen in Irak en Afghanistan in combinatie met een hele sterke politieke en financiële ondersteuning aan de staat Israël.

Zionisten zoals Dick CheneyRichard PerlePaul WolfowitzDonald Rumsfeld maakten zich een elitaire visie van de wereld eigen waar de ‘Superieure Mensen’ in de VS en Israël de band tussen Israëlische zionisten en Amerikaanse zionisten verzegelden.

De neoconservatieve ideologie wordt samengevat door het Project for a New American Century dat is gebaseerd op een memorandum uit 1996 in opdracht van Benjamin Netanyahu om een Midden-Oosterse strategie die de Israëlische belangen dient te ontwikkelen.

BHL and his like stage fake chaos in order to create real chaos

BHL en zijn soortgenoten ensceneren nepchaos om zo echte chaos te creëren

Israël is vandaag de dag nog steeds betrokken bij aanslagen tegen de Syrische autoriteiten op de Golanhoogten, Israël blijft zijn nederzettingen uitbreiden op de Westelijke Jordaanoever en in de bezette gebieden, Israël vermoordt nog steeds Palestijnen, Israël is betrokken bij de oorlog in Jemen en Israël is natuurlijk onafgebroken aan het pushen voor een Amerikaanse oorlog tegen Iran.

De VS en Israël hebben echter geen monopolie op zionistische oorlogsstokers. De oorlog tegen Libië is daarvan een goed voorbeeld.

In Libië waren we getuige van de prominente rol gespeeld door een man die mogelijkerwijs Europa’s vurigste zionist is: Bernard Henri Levy (BHL). Hij is geen president, geen minister van Buitenlandse Zaken of zelfs geen lid van het Congres. Hij is geen Amerikaan en hij is geen Israëliër.

Hij is lid van een parasitaire klasse die bekend staat als “publieke intellectuelen”, maar wat belangrijker is, is dat BHL een zionist-lobbyist is die, hoewel hij een officieel mandaat ontbeert, erin slaagde om Frankrijk en dan de gehele NAVO te betrekken bij een bestraffende oorlog tegen Libië.

De vernietiging van Libië door de NAVO was niet BHL’s eerste succesvolle poging om een oorlog te ontketenen. Een paar jaar eerder speelde hij een centrale rol in het beginnen van een oorlog tegen Servië (1992-1995) door het demoniseren van Serviërs en het verspreiden van nepnieuws over de achtervolging van Bosniërs, niet bestaande massagraven en het gebruik van chemische wapens.

Fake death camp in Bosnia - Time cover

Onecht doodskamp in Bosnië – Cover Time

Net zoals de Franse voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, (ook een rabiate zionist en langdurige aanhanger van oorlog tegen Iran), direct betrokken was bij de oorlog in Darfur. Hij ondersteunde ook meedogenloos de oorlogen in Irak, Afghanistan en Syrië.

Daarbij was Kouchner direct betrokken bij het bedrog rond het Bosnische doodskamp die de publieke opinie in 1992 jegens een oorlog tegen Servië beïnvloedde.

Van 1999 tot 2001 was Kouchner de Hoge Vertegenwoordiger van de VN in Kosovo en speelde een belangrijke rol in de splitsing van Kosovo van de rest van Joegoslavië. Tijdens zijn mandaat vond in Bosnië de beruchte zaak van orgaandiefstal voor patiënten in Israël plaats.

Vanwege Kouchners en Levys leugens werd een land, voor het eerst in het moderne Europa, op basis van religie opgesplitst. De nationale verbondenheid van Joegoslavië werd op het altaar van gefabriceerde religieuze afscheuringen geofferd. Vandaag de dag is Kosovo meer dan 90% moslim terwijl Servië ongeveer 95% christelijk is.

De voorbeelden van Levy en Kouchner illustreren perfect hoe sommige zionistische Europese opinieleiders de ‘botsing der beschavingen’ voorbereiden door islamitische Midden-Oosterse landen te radicaliseren en/of te vernietigen en religieuze groepen zoals in het geval van Joegoslavië te verdelen.

Zionistische agenten zijn diep betrokken bij de conflicten die het Midden-Oosten en Afrika vernietigen. Deze willekeurige oorlogen voeden de naar Europa gekanaliseerde stroom van migranten en bekrachtigen ook de radicale islam als reactie op de door het westen gepleegde gruweldaden in die overwegend islamitische landen.

Zionistische agenten arrangeerden de repetitie van de botsing der beschavingen in Europa met de Joegoslavische oorlogen en de opdeling van christelijke landen versus moslimlanden.

ISIS en Valse Vlag-Terreuraanslagen

ISIS is een creatie van de CIA. Het ontsproot als de door de CIA gefinancierde moedjahedien-beweging tijdens de jaren 70 en 80 in Afghanistan om zo Rusland tegen te werken. In Brzezinskis eigen woorden was de door de VS gefinancierde moedjahedien “de mogelijkheid om de SU zijn eigen Vietnamoorlog te geven.”

Efraim Halevy, head of Mossad from 1998 to 2002

Efraim Halevy, het hoofd van Mossad tussen 1998 tot 2002

De moedjahedien veranderde in Al Qaida (toentertijd geleid door de Saoedische Osama Bin Laden) wat uiteindelijk ISIS werd tijdens de nasleep van de vernietiging van Irak. De moedjahedien, Al Qaida en ISIS werden gecontroleerd en gesteund door de CIA. Het is vandaag de dag nog steeds hetzelfde.

Het beste bewijs van Amerikaanse en Israëlische steun voor ISIS is waarschijnlijk de meedogenloze levering van huurlingen en materieel aan ISIS-strijders in Syrië en de directe aanvallen tegen Syrische, Iraanse en zelfs Russische strijdkrachten, die de belangrijkste drie tegenstanders van ISIS zijn.

Israël speelt een prominente rol in de ondersteuning van ISIS. Er zijn honderden artikelen die de ontdekking van Israëlische wapens, inlichtingen, medicijnen, voedsel en communicatie-apparatuur in ISIS-bewaarplaatsen gedocumenteerd hebben. In 2017 bevestigde Efraim Halevy, het voormalig hoofd van Mossad, wat het bewijs op de grond al jaren aantoont: Israël steunt ISIS wel degelijk.

Het is aardig om te weten dat terwijl ISIS-leden heel graag hun co-religieuzen in Syrië, Irak, Jemen of Libië vermoorden, ze – logischerwijze, gezien hun beschermheren – nogal vriendelijk zijn tegen Israël.

Een van de zeldzame gelegenheden waar een vuuruitwisseling tussen Israëlische strijdkrachten en ISIS plaatsvond, was op de Golanhoogten in november 2016. Er vielen geen slachtoffers tijdens het incident, maar de ISIS-autoriteiten boden snel hun excuses aan voor hun fout. U leest het goed: ISIS-terroristen – in wezen een schare van hoofdafhakkers, verkrachters en folteraars – publiceerden een verontschuldiging voor het openen van vuur tegen de IDF.

Hezbollah intercepted and Israeli drones surveyed Hariri’s movements and the scene of the crime.

Israëlische drones overzien Hariris bewegingen en het plaats delict

In Europa zou de destabiliserende macht van ISIS beperkt zijn, als zijn rol slechts zou inhouden een kalifaat in het Midden-Oosten te vestigen. Maar de meeste terreuraanslagen die zich de laatste jaren in Europa voordeden worden aan ISIS toegeschreven. Die aanslagen hebben een sterke invloed op de Europese opinie, in het bijzonder het negatieve sentiment van mensen over onveiligheid en immigratie.

Is ISIS de werkelijke schuldige in deze bloedige terreuraanslagen? Een groot aantal terreuraanslagen dragen de kenmerken van valse vlag-operaties, en vertonen een niveau van complexiteit en planning die alleen staatsterrorisme kan verstrekken en wiens daders bijna altijd voorafgaande intieme connecties met inlichtingendiensten hebben, ogenschijnlijk als ‘informanten’. Israëls buitenlandse inlichtingenagentschap Mossad is een specialist in dit soort operatie. Enkele beruchte zaken demonstreren dit punt.

De sluipmoord op Rafik Hariri, gewezen president van Libanon, werd door de MSM ondubbelzinnig toegeschreven aan Hezbollah en als gevolgtrekking aan Bashar al-Assad en Iran. Maar bewijs onthulde dat het in feite het resultaat was van een Mossad-operatie, zoals aangetoond door journalist Jurgen Cain Kulbel:

[…] de statische zenders van de heer Hariris konvooi, dat normaal in staat is om op een afstand de activering van bommen te verhinderen, “schoten totaal tekort”. De journalist bevestigt, een Zwitsers expert citerend, dat het systeem alleen door zijn producent geneutraliseerd kon worden, wat niets anders dan een door ex-Mossad agenten opgericht Israëlisch bedrijf blijkt te zijn.

Misschien dook het beste bewijs van Israëls betrokkenheid bij valse vlag-operaties toegeschreven aan ISIS op als resultaat van de Bataclan-terreuraanslag die op 13 november 2015 geschiedde wat leidde tot de dood van 89 mensen. Hicham Hamza, een uitstekend onderzoeksjournalist, oprichter van de website Panamza, heeft verschillende bewijsstukken verzameld die sterk de betrokkenheid van zionistische individuen suggereren:

 • De verkoop van de Bataclan vond twee maanden voor de aanslag plaats op 11 september 2015. Tot die tijd was de Bataclan in het bezit van Pascal Touitou, broer van de radicale rabbijn David Touitou, die samen met andere anti-moslim statements zei ‘Islam is de bezem van Israël’. Deze zin vat perfect de krachtlijn van het huidige artikel samen. Beide broers Touitou wonen nu in Ashdod, Israël.
 • Een artikel gepubliceerd door de Times of Israel twee dagen na de aanslag meldde dat de leiders van de joodse gemeenschap in Frankrijk gewaarschuwd waren voor de op handen zijnde terreuraanslag de dag voordat het plaatsvond. De auteur van dit artikel is Jonathan Simon-Sellem, een Israëlische extreemrechtse activist, hoofd van de internetsite JSSNews en voormalig werknemer van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Eagles of Death Metal-tour heet William Morris Endeavor. Zijn oprichter is Ariel Emanuel, zoon van Benjamin Emanuel, ex-lid van de zionistische terroristengroep ‘Irgun’.
 • De claim van verantwoordelijkheid toegeschreven aan ISIS werd door de mainstream media wijd verspreid, die de SITE Intelligence Group als hun bron vermeldde. SITE publiceerde de claim slechts 50 minuten na de aanslag. De oprichter en directeur van SITE is zionist Rita Katz. Haar vader werd in Irak geëxecuteerd, omdat hij spioneerde voor Israël. Ze is de auteur van Terrorist Hunter, waarin ze verhaalt hoe ze islamitische groepen infiltreerde.
 • Israël organiseerde een feest in de Bataclan in aanwezigheid van generaal Dany Matt, een intieme bondgenoot van voormalig Israëlisch premier Ariel Sharon. Dit feest wierf fondsen voor Tzahal (het Israëlische leger). De Bataclan onthaalde ook de ‘Haim Israel’-avond. Haim Israel is een ultra-orthodoxe zionistische groep. In 2008 verwelkomde de Bataclan een concert georganiseerd door de Christian Friends of Israel.

Maar het meest in het oog springende bewijsstuk bevindt zich in de volgende foto. Het is de enige ‘gelekte’ foto van het Bataclan-bloedbad:

Alleged photograph of the Bataclan right after the attack

Vermeende foto van de Bataclan direct na de aanslag

In de foto hierboven (paarse pijl) kan men de mixingtafel zien die naar men zegt gebruikt werd door de geluidstechnicus van de Eagles of Death Metal -band. Hier ziet u een close-up:

Close up of the mixing table

Close-up van de mixingtafel

Het probleem is dat deze opstelling helemaal niet overeenkomt met de mixingtafel en accessoires die tijdens het concert werden gebruikt zoals wordt getoond in de video die door de vriendin van de zanger tijdens het concert werd gemaakt.

De mixingtafel die door de Eagles of Death Metal werd gebruikt is een Midas Verona 48. Het is veel groter dan de mixingtafel in de foto van het bloedbad. Daarbij zijn de gigantische accessoires om de mixingtafel heen verdwenen.

The actual mixing set-up during the concert

De werkelijke opstelling tijdens het concert

Die tegenstrijdigheden suggereren dat de foto van het bloedbad wellicht nep is. Of het nu nep is of niet, is de belangrijkste vraag: wat is de herkomst van de foto?

Zodra de foto op internet werd verspreid (op de zondagochtend van 15 november, ongeveer 30 uur na de aanslag) censureerden de Franse autoriteiten het en eisten dat het van alle websites werd verwijderd. De Franse autoriteiten vroegen echter nooit na wat de bron was van zulk gevoelig fotografisch materiaal.

De eerste die de foto opnieuw publiceerde was de Nederlandse anti-massamigratieblogger Bart Nijman. Toen hij door verschillende journalisten werd gevraagd naar de bron van de foto gaf hij simpelweg aan dat hij het op internet had gevonden. Uiteindelijk onthulde hij aan journalist Bosch van Rosenthal dat zijn bron Israel News Feed @IsraelHatzolah was.

Precies om 9.51, ongeveer 40 minuten voor de Nederlandse blogger, was Israel News Feed inderdaad de eerste die de foto op internet publiceerde. Het is aardig om te weten dat Israel News Feed niet zijn naam onder deze exclusieve foto zette.

Mark Gerson, ex-director of the PNAC and head of United Hatzalah

Mark Gerson, ex-directeur van de PNAC en hoofd van United Hatzalah

Op zijn Twitter homepage deelt Israel News Feed mee dat het “aangesloten is bij United Hatzalah”, een Israëlische ngo die nauw met de IDF samenwerkt en Generaal-majoor Meir Dagan, voormalig hoofd van de Mossad, onder zijn gelederen telt.

Het hoofd van United Hatzalah is niemand anders dan Mark Gerson, ex-uitvoerend directeur van de PNAC (Project for a New American Century), de pro-Israëlische denktank die de neoconservatieve doctrine om Israël in het Midden-Oosten voorrechten toe te kennen, vormgeeft.

Nog een wetenswaardigheid: de Israëlische getuige die de wereld de eerste video van de terreuraanslag in maart 2016 op luchthaven Zaventem verstrekte behoorde bij precies dezelfde United Hatzalah.

United Hatzalah was twee keer binnen enkele maanden op de juiste plek en op de juiste tijd toen Europa werd aangevallen door islamitische terroristen. Diegenen van u die het bewijs van vermoedelijke Israëlische betrokkenheid bij 9/11 volgden zullen zich de gearresteerde (vervolgens vrijgelaten) ‘Israëlische kunststudenten’ herinneren die de ineenstorting van de Twin Towers filmden. Zij vertelden de Israëlische media later dat ze daar waren om “de gebeurtenis te documenteren.”

Terug naar de Bataclan blijft er een vraag over: waarom lekte een zionistische organisatie een foto van het bloedbad?

Een gemanipuleerde ‘botsing der beschaving’ vereist dat mensen ophouden met nadenken en in plaats daarvan een extremistische ideologie omarmen. De stopzetting van kritisch denken wordt bereikt door de hysterisering van de bevolking. De zeer plastische foto van het Bataclan-bloedbad is een perfecte hendel om de boosheid van Europese autochtonen op te wekken en te kanaliseren tegen ‘kwaadaardige moslims’.

In andere woorden, als Europeanen eenmaal zijn blootgesteld aan het type slachting dat zich voordeed in de Bataclan, vermoedelijk uitgevoerd door – en gepland en betaald door – radicale moslims, zullen ze veel minder geneigd zijn om de Palestijnse strijd tegen Israël te ondersteunen.

ISIS wordt gesteund door Israël en zijn bondgenoten. ISIS en de aan hun toegedichte valse vlag-terreuraanslagen zijn de perfecte angsttactiek om anti-moslim sentiment in Europa te verhogen en meer burgers te kanaliseren in de richting van blanke superioriteit.

Open grenzen-beleid

De migrantenstroom wordt gevoed door de twee hierboven genoemde factoren: de opkomst van ISIS en de oorlogen die het westen voert in moslimlanden. Die catastrofes spoorden miljoenen aan om hun land te verlaten. Het is interessant dat migranten niet naar moslimlanden zoals Saoedi-Arabië, Qatar, of een rijke buurman zoals Israël gingen. De meeste migranten gingen naar westelijk Europa.

Het open grenzen-beleid zoals opgelegd door de Europese Unie en de humanitaire ngo’s op Europese naties maakten een ongecontroleerde en gigantische toeloop van migranten mogelijk.

Kijk bijvoorbeeld naar Artsen zonder Grenzen (MSF), gecreëerd door de hierboven genoemde Bernard Kouchner. MSF is een van de belangrijkste operateurs in de migranten-‘business’, die de Aquarius beheert, een schip geschikt voor het smokkelen van illegale immigranten naar Europa. Het is dezelfde Kouchner die betrokken was bij de vernietiging van moslimlanden (zie hierboven), om vervolgens de ontstane migrantengolven naar Europa te ‘verwelkomen’ – een perfecte illustratie van de spreekwoordelijke vuurzuchtige brandweerman.

Maar de beste illustratie van massamigratie naar Europa, die gearrangeerd wordt door externe agenten komt naar ons toe, welwillend ter beschikking gesteld door George Soros. Nadat hij al meer dan 40 jaar naar schatting $32 miljard uitgeeft gewijd aan het veranderen van samenlevingen in postmodernistische nachtmerries heeft Soros een constellatie van machtige non-profit organisaties gecreëerd die elk aspect van het migratieproces beïnvloeden.

Een Italiaanse organisatie slaagde erin om het uitgebreide netwerk van Soros te identificeren:

Organisaties Soros

Organisaties van Soros

Talloze machtige organisaties onder controle van Soros zijn direct betrokken bij:

George Soros and EU President Jean Claude Juncker

George Soros en president van de EU Jean Claude Juncker
 • het vormgeven van vocabulaire in officiële verhandelingen over migranten, zoals het verbieden van de term ‘clandestien’ (charter of Rome ngo)
 • het smokkelen van migranten (COSPE, ONLUS ngo’s)
 • het aanbieden van juridische bijstand, banen, kiesrecht, visa aan migranten (ASGI ngo)
 • pleitbezorging voor migratie (Buon Diritto ngo)
 • pro-migrant journalistiek (ANSI ngo)
 • pro-migrant wetten (Antigone ngo)
 • pro-migrant volksbeweging (ARCI ngo)

De miljarden van Soros werden goed geïnvesteerd. Zijn invloed op het Europese politieke beleid is opzienbarend. Alleen al in 2016 ontmoetten tijdens 44 afzonderlijke gelegenhedende stichtingen van Soros leden van de Europese Commissie.

In een intern document somt de Open society foundation 226 betrouwbare ‘vrienden’ op die in het Europees parlement dienen.

Deze invloed strekt zo ver dat het Europese vluchtelingenplan – wat bekend staat als het Merkel-Plan – het resultaat was van de gulheid van de stichtingen van George Soros.

Vanwege zijn nominaal multiculturele projecten kan Soros Israël niet openlijk steunen en gaat zelfs zo ver dat hij zichzelf presenteert als een anti-zionist.

Zijn investeringen echter in SodaStream en TEVA (Israëlische bedrijven die in de bezette Palestijnse gebieden zitten en die regelmatig mensenrechten schenden), en zijn steun van $10 miljoen aan Hillary Clinton suggereren dat dit anti-zionisme wellicht slechts een politiek correcte façade is om te appelleren aan zijn globalistische/universalistische meute.

Teneinde een ‘botsing der beschavingen’ plaatsvindt, moet een kritische massa moslimmigranten Europa bereiken om zodoende de gastnaties sociaal en economisch te destabiliseren. Daarbij moeten migranten profiteren van speciale behandelingen zodat het sentiment van oneerlijkheid onder de autochtone populaties toeneemt.

Het verspreiden van de fundamentalistische islam in Europa

In het Midden-Oosten zijn de Amerikaanse en Israëlische bondgenoten niet die landen die een gematigde vorm van islam beoefenen, zoals Iran en Syrië, maar eerder Qatar en Saoedi-Arabië, de supporters en exporteurs van de twee populairste vormen van islam, respectievelijk het Moslimbroederschap en wahabisme salafisme.

Het salafisme was min of meer afwezig tijdens de 20e eeuw in Europa, maar toen maakte het een dramatische ontwikkeling mee. Er zijn geen officiële data over het aantal salafistische moskeeën in de EU, wat niet verbazingwekkend is. Maar uit de data die gepubliceerd zijn door sommige Europese landen – Frankrijk (157), Spanje (98), Duitsland (30), België (30), en het VK (110) – kan men berekenen dat er in de EU meer dan 800 salafistische moskeeën zijn.

The great mosques of Lyon was funded by Saudi Arabia

De grote moskee van Lyon werd gefinancierd door Saoedi-Arabië

Deze groei lijkt zienderogen toe te nemen. Duitsland is een goed voorbeeld hiervan. In 2011 waren er naar schatting 3800 salafisten in Duitsland. Dit aantal steeg naar 10.300 in september 2017. De salafistische bevolking in Duitsland is de afgelopen zes jaar verdrievoudigd (2011-2017).

Niet alleen zijn Qatar en Saoedi-Arabië de belangrijkste aanstichters en supporters van de salafistische en Moslimbroederschap-ideologieën, ze financieren ook een groot aantal moskeeën en imams in Europa.

Het doelwit van de salafisten zijn migranten. De hoge dames en heren willen geen gematigde moslims in Europa. Migranten uit landen uit het Midden-Oosten zoals Syrië die de gematigde islam beoefenen zijn geschokt door de fundamentalistische vormen van islam zoals deze gepredikt worden.

De samenzwering tussen de Amerikaanse en Israëlische as en extremistische islam is ook heel duidelijk in recente conflicten. Saoedi-Arabië en Israël vechten zij aan zij tegen Jemen, Saoedi-Arabië en de VS vechten samen tegen Syrië, waar ze ondanks hun claims ISIS steunen en vechten tegen zijn vijanden: Syrië, Iran/Hezbollah en Rusland. Gematigde vormen van de islam worden toevalligerwijs gepredikt en beoefend in die drie landen.

Op dezelfde manier is de Arabische Lente niets meer dan een operatie van destabilisatie die door het westen gearrangeerd wordt, in het bijzonder de VS en Israël om zo meer macht te geven aan de radicale islam. De uitkomst van de Arabische Lente was hetzelfde in verschillende landen: In Libië nam ISIS controle over het land; in Jemen nam ISIS controle over de helft van het land; in Egypte greep het Moslimbroederschap de macht voordat het door het leger werd verjaagd; in Tunesië leverde de radicale islam 15% van de terroristen in Syrië.

De fundamentalistische islam werd gecreëerd door de Amerikaans-Israëlische as met behulp van zijn cliënt-dictaturen Saoedi-Arabië en Qatar. De Arabische Lente, geconstrueerd door dezelfde daders, versterkte de radicale islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Vandaag de dag verspreiden dezelfde krachten de radicale islam in Europa en pushen gematigde moslimmigranten om zich te bekeren tot de extreem politieke vormen van de islam.

Het verspreiden van islamofobisch en pro-zionistisch ultra-nationalisme

De druk van massamigratie en de groeiende macht van de EU hebben geleid tot de opkomst van populistische bewegingen die de nationale soevereiniteit en grenscontrole verdedigen. Dit is legitieme politiek die de verwachtingen van vele, wellicht van de meeste Europese burgers nauw weerspiegelen.

Tegelijkertijd zijn we getuige van de opkomst van een andere vorm van nationalisme – ultra-nationalisme – waar de focus niet op de natiestaat ligt, maar op een etnisch-religieuze groep binnen de natie.

Soms zijn ultra-nationalistische ideologieën vanaf het begin de basis van een extremistische partij, soms wordt de ultra-nationalistische ideologie binnen bestaande populistische partijen verspreid.

Het laatste is van toepassing op Frankrijk waar het Front National, dat decennialang hevig anti-zionistisch was, nu opkomt voor de Israëlische zaak. In mei 2018 verdedigde de leider van de partij, Marine Le Pen, Israël nadat zijn leger bijna 60 Palestijnen tijdens demonstraties had omgebracht en verklaarde dat “Israël het recht had om zijn grenzen te verdedigen.” Le Pen gaf de Palestijnen de schuld omdat ze hun kinderen permissie hadden gegeven om deel te nemen aan de demonstraties.

In Oostenrijk is de leider van ver rechts (Vrijheidspartij), Heinz-Christian Strache, een vurige supporter van Israël en schreef zelfs naar premier Benjamin Netanyahu en beloofde hem om de Oostenrijkse ambassade te verplaatsen van zijn voorwijk in Tel Aviv naar Jeruzalem en om Israëls recht om nederzettingen te bouwen op Palestijns grondgebied te ondersteunen.

EDL rally against Islam and in support of Israel, outside the Israeli Embassy in London

EDL-demonstratie ter ondersteuning van Israël buiten de Israëlische ambassade in Londen

In Nederland verklaarde de leider van de islamofobische partij, Geert Wilders, dat Israël “de eerste verdedigingslinie van het westen” tegen de islam is. Volgens zijn eigen berekening heeft hij Israël meer dan 40 keer bezocht.

In het VK was de leider van de extreemrechts partij ‘Britain First’, Paul Besser, betrokken bij een destabilisatie-operatie tegen de Palestine Expo, waar er met Israëlische vlaggen gezwaaid werd. In een zelfde soort geval droeg English Defense League-leider Tommy Robinson tijdens zijn eerste speech in het openbaar een Davidster. Op anti-immigranten demonstraties viel er op de banners van zijn partij te lezen: “Er is geen plek voor fascistische islamitische Jodenhaters in Engeland.”

In Denemarken riep de extreemrechtse Deense Volkspartij, de een na grootste partij in Denemarken, Denemarken op om de Mensenrechtenraad van de VN te verlaten, omdat het betrokken was bij het “in de kop indrukken van Israël”.

In Noorwegen is Siv Jensen, de leider van de Noorse Partij van de Vooruitgang, een fervent supporter van Israël. In haar eigen woorden is zij “niet bang om op te komen voor Israëls recht om zich te verdedigen”. Zij bepleit ook om de Noorse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. Tijdens de Gaza-oorlog in januari 2009 verzocht ze bij een demonstratie om “Israël te laten leven”.

Members of the Israeli funded neo-nazi Azov battalion

Leden van het door Israël gefinancierde neonazi Azov-bataljon

Maar misschien is het beste voorbeeld van een verbond tussen Israël en extreemrechtse bewegingen te vinden in Oekraïne, waar Israël besloot om het Azov-bataljon, een neonazi paramilitaire organisatie te bewapenen.

In het door Israël gefinancierde, anti-moslim Azov-bataljon vechten islamitische extremisten zij aan zij met neonazi’s. Het zionistische extreemrechts en de radicale islam zijn van hetzelfde laken een pak, dat erop uit is om populaties te radicaliseren en Europa te vernietigen.

Het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt, want samenzwering tussen nazi’s en zionisten is niet nieuw. Er bestaat gedetailleerd bewijs dat gedurende WO2 sommige zionisten collaboreerden met de nazi’s, anti-nazi boycots saboteerden en zich met pogingen om slachtoffers van nazi-onderdrukking te redden inmengden.

In haar boek getiteld Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, vatte Hannah Arendt de situatie op welbespraakte wijze samen:
“Deze rol van de joodse leiders in de vernietiging van hun eigen mensen is voor de jood ongetwijfeld het donkerste hoofdstuk van het gehele verhaal.”

Alleen deze keer zijn het niet de joden maar de moslims die het doelwit zijn van nazi-zionistische collusie.

De bedenkers van de botsing der beschavingen zijn bezig met het vervangen van legitieme populistische bewegingen die hun naties beogen te verdedigen met ultra-nationalistische bewegingen. De ultra-nationalistische ideologie is simpel: stop migratie, steun Israël en demoniseer moslims. Dus, als Europees burger, als je tegen massamigratie bent – een legitiem standpunt – dan moet je ook Israël steunen en moslims in het algemeen demoniseren.

Wie zit er Achter De Botsing der Beschavingen?

In dit artikel noemde ik sommige individuen die een poging doen om een ‘botsing der beschavingen’ in Europa te fabriceren. Afwisselend vermeldde ik zionisten, Israëliërs, Mossad-agenten, CIA-agenten en neoconservatieven.

Maar de waarheid lijkt te zijn dat deze individuen en entiteiten zich niet beperken tot de grenzen van hun respectieve groepen omdat ze op een bepaalde manier boven traditionele groepen staan. Ze zouden de Diepe Staat-factie genoemd kunnen worden die ernaar streeft om een botsing der beschavingen in Europa te construeren. Nog een reden voor het feit dat ze een veelvoud van groepen zijn, betrokken bij deze samenzwering, heeft te maken met het bestaan van verschillende motieven.

Het motief van Israël/zionisten is behoorlijk onverholen. Als autochtone Europeanen uiteindelijk de anti-moslim ideologie omarmen zullen ze elke moslim demoniseren, met inbegrip van Palestijnen en over en weer, zullen ze sympathie koesteren voor en zich identificeren met het ‘onderdrukte’ Israël.

Nog een motief is om Rusland te verhinderen van het vergaren van machtige bondgenoten. Vanuit een historisch, cultureel en geopolitiek perspectief is de wedergeboorte van de Moskou-Berlijn-Parijs as niet te vermijden. Een dergelijke alliantie zou het einde van de Amerikaanse hegemonie bespoedigen en zijn belangrijkst bondgenoten in het Midden-Oosten verzwakken: Israël en Saoedi-Arabië. Derhalve is het niet zo verbazingwekkend om getuige te zijn van de betrokkenheid van Amerikaanse, Israëlische en Saoedische agenten bij de destabilisatie van Europa.

Een laatste motief is afleiding. Terwijl migranten en autochtonen gehysteriseerd worden om elkaar te haten zullen ze waarschijnlijk minder aandacht besteden aan de werkelijke dader: een pathologische fractie van de elites die verantwoordelijk zijn voor hun misère.

Conclusie

Ultra-nationalisme, zionisme en islamisme lijken sterk op elkaar: ideologieën die pretenderen alsof ze een natie verdedigen of een religie, maar in werkelijkheid beogen om een pathos van raciale of religieuze superioriteit op te zetten en onontkoombaar de vertegenwoordigers van ‘inferieure’ rassen of religies vernietigen.

Maar tot dusverre hebben de meeste moslims de radicale islam veroordeeld, de meeste Europese autochtonen hebben blanke suprematie veroordeeld en de meeste joden hebben zionisme veroordeeld.

Derhalve kunnen we de inspanning verwachten om individuen weg te halen bij hun gematigde standpunten middels een stormvloed van leugens, schokken, propaganda en sociale druk die in intensiteit zullen toenemen. Voor de autochtonen zal de focus liggen op het zich verplaatsen van een gezond nationalisme gebaseerd op het belang van de natie naar een ‘xenofobisch’ ultra-nationalisme gebaseerd op ras en religies. Voor de migranten zal de focus liggen op het zich verplaatsen van gematigd religieus geloof en sociale integratie naar radicale vormen van islam en haat jegens de gastlanden.

Zionisme is de verborgen macht, die middels bedrog en leugens aan de touwtjes trekt van blanke suprematie en radicale islam. Het zionisme beoogt om zijn megalomane doelen te bereiken middels een zorgvuldig uitgedokterde Europese etnisch-religieuze oorlog.

Maar in de menselijke en kosmische piramide van verwoestende krachten is diegene die aan de touwtjes trekt vaak vatbaar voor hetzelfde lot. Er is altijd sprake van baas boven baas. En diegene die hoger staat ziet zijn marionetten als perfect wegwerpmateriaal. Zal het zionisme op den duur ook weggeworpen worden op dezelfde manier als het nu plant om zich te ontdoen van zijn creaties: blanke suprematie en radicale islam?

Alleen de tijd zal het leren. Tot dan en ondanks de talloze provocaties die komen, behoud een evenwichtig en objectief beeld van wat er gaande is in onze gestoorde wereld.

Lees ook eens verder bij de bron: Sott.net

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6157244329 b2c01e279d tesla

Achtergrond: de strijd om de autodata

20180901 demo chemnitz

Chemnitz: opnieuw duizenden betogers bij demonstratie AFD/PEGIDA