in , ,

Nederland het gedwongen fraudeparadijs

8128170417 1b0f4b9b7a fraude nederland1

De Nederlandse burgers zijn verdeeld in de armen die armer worden en de rijken die rijker worden. Het geld wordt uit de portemonnee van iedereen geklopt, behalve uit die van de allerrijksten.

De werkloosheid is met historische percentages gestegen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet van de bijstand. Maar ook dit vangnet gaat op de schop. Veel gemeenten zetten bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de hoogte van de bijstandsuitkering. De sociale dienst neemt de ideeën van de bijstandsgerechtigden om aan werk te komen niet serieus. Veel mensen krijgen onvoldoende hulp bij de zoektocht naar werk. Anderen lopen vast in het bureaucratische regelweb. Korte opleidingen, Geen studieleningen. Geen begeleiding.

Omdat Nederland een fraudeparadijs is geworden, groeit de onrechtvaardigheid. Werk met behoud van uitkering, gesubsidieerde banen en vrijwilligerswerk worden normaal. Daarentegen is het aantal Nederlanders met een vermogen van minstens 1 miljoen dollar (circa 760.000 euro) ten opzichte van 2011 met 12,9 procent gestegen tot 191.000.

De politieke partijen en de media houden zich bezig met de maandelijkse winst en verliesbewegingen. Niemand besteedt aandacht aan het onmenselijke arme mensenprobleem. Nee, de aandacht gaat naar Zwarte Piet. Waarom stellen we niet de vraag hoe het komt dat we juist nu in de slavernij belanden?

De uitzendbureaus zijn de bloedzuigers van zowel de werkgevers als de werknemers. Ze garanderen geen enkele zekerheid en profiteren van allebei. Daarom vind ik dat de gemeenten, de sociale dienst en de UWV (als werk en inkomen instanties) de rol van deze uitzendbureaus moeten overnemen. Deze instanties hebben al de gegevens van de werklozen. Ze moeten samenwerken met de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en de arbeidsinspectie om een handleiding voor alle werkgevers te ontwerpen. Dan kunnen ze met dit sterke en machtige netwerk de arbeidsmarkt onder controle krijgen. Ook kunnen ze zo een eind aan de fraude met zwart werk maken.

De zorgpremies zijn te hoog, net als het eigen risico. De invoering van de eigen bijdragen bij de apotheken is niet eerlijk. Bij de zorg zijn de behandelingen te kort en is de kwaliteit te laag. De anticonceptiepil, de rollators, krukken en looprekken zijn uit het basisverzekeringspakket verdwenen. Het kabinet heeft geen interesse meer voor de burgers die meer voor hun verzekering betalen en er minder voor terugkrijgen met de slechte behandelingen door de huisartsen , de tandartsen en de ziekenhuizen. Ouderen die geen goed pensioen hebben gaan er dus op achteruit. Bewoners van verzorgingshuizen betalen bovendien hun eigen woonkosten. De hogere ziektekostenpremie raakt iedereen die een laag inkomen heeft.

Daarom is het in het belang van zowel de burgers als de staat om de verzekering niet te privatiseren. De verzekering hoort geen markt te zijn voor makelaars en fraudeurs. Als er winst gemaakt wordt, dient dat te gaan naar de staat, in plaats van naar de rijken. Hoelang blijft het volk stil ten aanzien van deze fraude van de verzekeraars, de apothekers, de uitzendbureaus, de zorg, de zorginstellingen en de wooncorporaties?

Maar het gaat ook om de wethouders die minder gaan werken, en hun inkomen aanvullen met wachtgeld. Om de ex-bestuurders die aanspraak maken op de wachtgeldregeling. Sommigen hebben zelfs ontslag genomen omdat zij in een ander land betere banen konden krijgen.

Maar de wachtgeldregeling is niet bedoeld om met een goede baan in het buitenland nog lekker zes jaar lang duizenden euro’s per maand erbij te krijgen. Sommige wethouders die parttime werken, hebben hun inkomen aangevuld met geld uit de speciale werkloosheidsregeling voor politici. Een gat in de wet. Ze doen net of ze gaan bezuinigen door minder uren te werken, maar laten hun inkomen aanvullen uit de wachtgeldregeling, die door diezelfde burgers wordt betaald. Iedereen die werkloos wordt, komt in de WW, maar politici hebben voor zichzelf een veel betere regeling gemaakt.

In plaats van te snijden in wat mensen over lange tijd met zweet en kracht hebben opgebouwd, moet dit fabelkabinet naar andere perspectieven kijken, zoals harde actie tegen alle soorten van fraude, criminaliteit, witwaspraktijken en drugshandel. De belastingen op de hoge inkomens verhogen. De salarissen van ministers, Kamerleden, en bankdirecteuren verlagen. Dit voorstel is veel socialer en effectiever dan wat dit kabinet wil. Het kabinet wil niet meer investeren in : de veiligheid, de zekerheid, de gelijkheid en de sociaal rechtvaardigheid van de burgers. Zij kijkt niet naar de hoeken waar het geld echt opgehaald moet worden.

Ik denk dat de regeerperiode van dit kabinet niet lang zal zijn, want de coalitie is niet sterk genoeg. Elke partij denkt alleen aan zichzelf met zijn eigen egoïstische politieke visie. De burgers hebben vroeger sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog stap voor stap alles netjes opgebouwd. Nu komt dit kinderkabinet van VVD en PVDA alles slopen. Eigenlijk zou er een agressief tegenoffensief van de burgers moeten komen.

Dit land verdient pracht en waardigheid, een leven in vrede en veiligheid. Dit land verdient een goede en zekere toekomst. We moeten ons voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Het is ook tijd voor iedereen zich voor te bereiden voor de aanstaande verkiezingen die binnen kort in het land zullen plaats vinden. Het kabinet zal binnen enkele weken of maanden als een dominosteen omvallen .

Lees verder via eunmask.

 

Foto via Imaginary Museum Projects: News Tableaus cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
painkiller1

3 natuurlijke pijnstillers die net zo krachtig zijn als de pharmaceutische variant, maar dan zonder de bijwerkingen

15109045549 779dcd2886 eenden1

800 eenden afgemaakt: Geen vogelgriep geconstateerd bij eendenbedrijf Barneveld