in , ,

Nederland uit de EU, en dan? Herstelplan 1.0

herstelplan Nederland

Strategisch stemmen ! Waarop eigenlijk ? De meeste burgers boeit het nauwelijks, politiek. Maar toch hebben wij het voor het zeggen, we stemmen ons rot ! Jammer maar helaas, ze zijn het weer niet geworden, politieke partijen doen zich voor en in verkiezingstijd voor als de redders van de democratie. Ze buitelen over elkaar wie het het goeiste is ! “Verandering !” dit schreeuwen de meeste, maar eenmaal aangeland op het pluche gaat de wil van de burger door de rioolpijp.

We moeten de puinhopen van het vorige kabinet opruimen, compromissen sluiten en nog holle frasen die aangeven dat het politieke totaal is verziekt. De keuze is moeilijk, kijken we naar het partij-programma, of naar de nieuwe kleur stropdas van een “puppetje” ? Maar reclame bepaald eigenlijk wie er op het pluche komt te zitten. We noemen dat peilingen en media-optreden. Lijsttrekkers debatten, een genot voor de oudere kijker, maar een kwelling voor de jeugdigen. “Het duurt veels te lang en is saai “, dat is hoe de burger de politiek beleefd. De kloof tussen burger en politiek is nagenoeg onoverbrugbaar, dit roepen de politici zelf, maar vragen zij zich ook af hoe dit komt ? Jawel, maar dit is voor de grootverdiener en notabele total niet relevant.

Afstomping en gewoonte, een van de oorzaken van het verkeerde “kiezen”. Want zeg nu zelf hebben we wel een keuze ? Altijd gaat het over , of te wel Slinks en Slechts. Rechts van het midden of extreem links. De burger zal het een worst zijn. Nederland op de kaart en invloed op de internationale politiek en economie, dat is de huidige stand van zaken, en U, beste burger, heeft het zelf gedaan ! Dat wil men U zo graag wijsmaken. Gedeeltelijk klopt het, Oma die nog steeds stemt, de die hard werknemer die steevast PvdA stemt. Maar ook de vertegenwoordigde groepen laten elkaar niet in de steek. Zo stemt een ondernemer op de VVD, de dominee/pastoor op SGP of CU,. En de vrijzinnigen op D'66 ! Vastgeroest als de partijen zijn, vernieuwen durven ze wel, sommigen partijleden splitsen zich af en richten zich op doelgroepen. De PVV, De PvdD(ieren) en Groen links zijn treffende voorbeelden. De SP wordt nog steeds als “Mao-partij” gezien en voor communistisch versleten terwijl de CPN is opgegaan in Groen Links.

De SP trekt veel kiezers van de arbeidersklasse en onrendabele, maar net niet genoeg om veranderingen landelijk in te voeren. Op lokaal niveau staan ze verrekte sterk. De PVV, oftewel Geert Wilders, bediend zich van Oneliners en gaat voor de jeugd ! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Door de belabberde scholing wordt niet langer uitgelegd hoe een figuur als Hitler aan de macht is gekomen en veel volgers van Wilders zijn zonder het te weten een stel Neofascisten. Een zondebok is er, een ultieme leider, ook die is er in de vorm van Geert. Hij benoemt de ellende maar helaas niet de oplossingen. Nog steeds is het een VVD heavy in de vorm van een wolf in schaapskleren. Oplossingen bieden ze niet en het gedrag van de partij laat zien dat ze het VVD geloof aanhangen. De VVD, daar is men nog niet over uit, is het nu een corpsballen vereniging of een georganiseerde criminele organisatie. Ze zijn wel veel in het nieuws met belangenverstrengelingen en corruptie. Maar actie ? Nee dat wordt door de mantel der liefde bedekt of acties die in de bekende doofpot belanden. ( Hoi Opstelten, Teeven en Demmink )

Maar genoeg inleiding, we hebben een parlementaire democratie, van lokaal naar landelijke politiek, we geven een of meerdere partijen opdracht Nederland leefbaar te houden. Dat komt niet altijd mooi uit de verf vanwege de coalities en compromissen die de heren aangaan. Verdragen zijn ook bepalend voor keuzes op handelsgebied en mensenrechten. Het stelsel is achterhaald en vee splinters veroorzaken een etterende zweer. Deze zweer is het zwalkende beleid en het Neoliberalisme. In de jaren 90 was het paarse kabinet zo populair, de bomen groeiden tot in de hemel en iedereen was rijk. Toen kwam Pim en die melde dat hij een boekje geschreven had, “De Puinhopen van Paars” En hij zou die wel opruimen. Waar Pim op doelde dat was de politieke correctheid. Je mocht geen Antilliaan geen neger noemen, maar wel een rijksgenoot ! Multiculturele problemen en positieve discriminatie, dat was de angel. Die is er inmiddels uitgetrokken. Nu hebben we Onrendabelen en vluchtelingen.

Ik maak maar een sprongetje, want lezen is zo jaren 80 ;-) ,

Laten we eens kijken wat er gebeurd als Nederland uit de Europese monetaire Unie stapt. Wat moet er dan eigenlijk allemaal geregeld worden en is het een besparing of een uitgave ? Wordt het land er slechter van, of is dat staatspropaganda via de spreekbuis van het bedrijfsleven ? Hoe wil de burger Nederland  hebben ingericht ? Vragen en geen antwoorden. Het merendeel van de Nederlandse bevolking vindt de EU een slecht idee. We moeten eruit ! En ja dat is ook mijn mening. Grote volksverbonden zijn ouderwets en scheppen verwarring wie nu aan de touwtjes trekt. Complotvoer ! , hoor ik roepen, Rothschild en andere puissant rijke zakenlieden/bankiers.

Goed we stappen eruit, en dan ?

 • Geen afdrachten meer aan Europa
 • Gesloten grenzen
 • Geen Iban-nummers meer
 • verliezen hun macht
 • Belasting paradijs Nederland houd op te bestaan.
 • Geen subsidie meer voor ontwikkelingsgebieden in Nederland ( Almere en Flevoland)
 • Geen regels uit Brussel/Straatsburg  meer.
 • Geen Euro als betaalmiddel !

U ziet, geen belemmeringen voor de burger, maar wel voor de grote jongens die nu aan de touwtjes trekken ! Ons eigen broek ophouden het gaat best, maar we hebben een achterstand, we zijn namelijk zo stom geweest alle industrie en nutsbedrijven te verkopen waardoor we eenmalig veel geld hebben verdiend. Anderzijds hebben we datzelfde geld weggegeven aan de lidstaten van de EU. Dus we zullen moeten beginnen de eigen economie weer op poten te zetten. En dan hebben we het over nuts bedrijven, het openbaar vervoer, de energie, het gas en scholing !

Burgers willen graag weten waar ze aan toe zijn en welke regelingen zij gaan krijgen. De Nuts waar flink aan gesleuteld zou moeten worden zijn:

 • Geldstelsel ( digitaal geld/Florijnen )
 • Huisvesting
 • Scholen
 • Communicatie
 • Inkomen en Werkgelegenheid
 • Veiligheid, rechterlijke macht en grensbewaking
 • Defensie
 • Verkeer en
 • Zorg
 • Privacy

Dat zijn aardig wat punten die behoorlijk zijn aangetast in de loop van 40 jaar, en die verantwoordelijk zijn voor het geluk / zekerheid van de burger.

Om te beginnen het geldstelsel, terug naar de jaren 80 waar de ECU nog bestond, handelen met de ecu/euro en de Florijn invoeren naast het handelsgeld. De Florijn, ook wel gulden genoemd, het enige wettige betaalmiddel maken zowel digitaal als fysiek (contant). Beheer ? De Nederlandse Bank ! Zij regelen de uitgifte en wisselkoers. Een staatsbank, zoals de oude Postbank weer terug laten komen.

Huisvesting, Er is een krapte die kunstmatig in stand gehouden wordt door de “markt”. De markt dwingen in een sociaal en commercieel gedeelte, het sociale gedeelte van de staat goedkope huurhuizen, koophuizen laten we over aan de commerciële markt. Daarop worden geen subsidies verstrekt en eigen geld zal daar een vereiste worden. Koophuizen mogen niet verhuurd worden, alleen voor eigen bewoning ! Coöperaties zonder winstoogmerk worden op gemeentelijk niveau beheerd een vaste huur zonder verhogingen  per jaar. Een contract voor max 5 jaar tegen een vaste prijs. Bij tekorten worden systeembouw huizen bijgeplaatst ! Dit wordt op lokaal niveau besloten.

Scholing, De jeugd heeft een toekomst nodig, maar dient ook iets te kunnen. Een nieuw stelsel van scholing is noodzakelijk. Allereerst de allerkleinsten vanaf 4 jaar, leerplicht, kleuterschool en creche tegelijkertijd. Basisschool volgt waar de vakken algemene vorming, lezen, schrijven, rekenen en informatica gegeven worden. Duur 6 jaar. Hierna voorgezet onderwijs, 2 klassen van 9 maanden lang Algemene Vorming, vreemde talen , staatsinrichting, dienstbaarheid en beroepskeuze ! Beroepsonderwijs, theoretisch en praktisch volgen hierna, een jaar wisselklas, maar dan een beroepsopleiding mbv bedrijfsleven en/of gilden. De duur ? 6 jaar lijkt een goede termijn, maar is afhankelijk van het gekozen beroep. Aansluitend volgt een maatschappelijke dienstplicht voor de duur van 2 jaar. Hierna kan men besluiten door te leren of te gaan werken., de studie van staatswegen is dan beëindigd.

Communicatie, gebruik van telefonie en post wordt weer van staatswege opgezet, wel tegen het goedkoopst mogelijk tarief, privacy zal een belangrijke rol gaan spelen, dus ook beveiliging is noodzakelijk. De dienst wordt uit algemene middelen vergoed , een kleine bijdrage van de burger is vereist om de netwerken hoogwaardig te houden. Staatsomroep en bestel in andere vorm voortzetten, alleen bij rampen kan de staat informeren. Andere partijen (omroepen) betalen voor zender ruimte en gebruik netwerk-infra.

Inkomen en Werkgelegenheid, De ratrace zal moeten eindigen , de dienstbaarheid van bedrijven zal weer voorop moeten komen, hoe ? Enerzijds voor elke Geboren Nederlander een basisinkomen vanaf 21 jaar. Voor niet Nederlanders 2% per jaar basisinkomen vanaf werkzaamheid. Dit basisinkomen wordt uitgekeerd door de SVB en vervangt kinderbijslag en loonsubsidies. In ruil hiervoor een vlaktaks. Belastingstelsel ook op de schop, ondernemers betalen geen BTW meer, zij vallen onder vlaktaks, net als de gewone burger. De belasting zal exclusief basisinkomen berekend worden. Een percentage van 30% is voldoende. Gemeenten mogen geen belasting heffen in welke vorm dan ook. Dit is voorbehouden aan de landelijke politiek.  Toeristen en mensen die geen ingezetenen zijn van Nederland betalen toeristenbelasting, en wel per week. Zij hebben geen recht op basisinkomen ! Ook het flexwerk wordt uitgebannen, contracten voor 20 uur per week, onbepaalde tijd ! Dit wordt de standaard. Uitzendbureau's en detacheringsbureau's worden aangemerkt als koppelbaas en zullen ook contracten van 20 uur verstrekken in vaste dienst. Het uurloon wordt uitbetaald ten volle, de burger zal dit middels vlaktaks verrekenen.

Veiligheid, rechterlijke macht en grensbewaking, Hier valt een winst te behalen, de hulpdiensten worden in ere hersteld, en mogen niet langer uit vrijwilligers bestaan. Goed opgestelde protocollen dienen de veiligheid van de burger te garanderen, dit kan met extra bemensing en camera's. De autoriteit van de hulpdiensten ( Politie, brandweer en Medisch noodpersoneel) dient weer hersteld te worden, en aan hun worden privileges verstrekt om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Vanaf de “bedrijfsvloer” zullen de aanbevelingen worden overgenomen door het kader. Rechterlijke macht, deze gaat los staan van politiek. Rechters worden gekozen, en te werk gesteld in roulerende arrondissementen. blijft verantwoordelijk onder de ambtelijke macht en levert Officieren van justitie en handhavers. Advocaten vallen onder commercieel beroepen en mogen alleen nog werken op basis van no cure no pay. Met een restrictie dat zij niet meer mogen verdienen dan de bovengrens van 140.000 gulden per jaar. Grensbewaking, deze zal door defensie worden uitgevoerd in de vorm van vaste posten en mobiele surveillances.

Defensie, Deze krijgen vredestaken opgelegd en zijn verantwoordelijk voor scholing jeugdigen ten tijde van maatschappelijke stage. De gereedschappen worden opgebracht uit de algemene middelen. Schepen , speciale voertuigen en wapens worden in eigen beheer gemaakt en gebruikt. De kerntaken zijn: beveiligen van de binnengrens, optreden in rampsituaties en opleiden specialistisch personeel. Uitzendingen blijven mogelijk, echter, de organisatie die het leger van de staat der Nederlanden nodig heeft zal huurkosten betalen.

Verkeer en Infrastructuur, Verkeersovertredingen zullen inkomensafhankelijk moeten worden, ook de gerichte controles zullen plaatsvinden op plaatsen die de aanwezigheid vergoelijken. Wegenbelasting wordt niet langer geheven, maar zal verwerkt worden in de brandstof. De accijnzen vervallen hierbij ook. De gebruiker betaald ! Nieuwe voertuigen worden extra belast in de aankoop, BPM 2.0 20% na aankoop. Dit geldt ook voor 2e hands voertuigen. Commercieel ingezette voertuigen, tbv openbaar nut, lesauto's, taxi,vrachtauto's en autobussen OV, treinen/trams krijgen een restitutie van de BPM 2.0 en korting op de brandstof  (kostprijs)  De infrastructuur zal worden uitgebreid op plaatsen waar dit nodig is, vluchtwegen en knelpunten zullen niet langer vallen onder het milieubeleid, waardoor aanleg niet langer vertraagd kan worden. Ook worden centrale verkeersregelaars ontmanteld en bemensing bij objecten in ere hersteld. De techniek zal niet de plaats innemen van een mens, dit om improvisatie tijdens en voor calamiteiten mogelijk te maken.

Zorg, Nu hier kunnen we kort over zijn, terug naar het oude model, dit werkte goed en is nodeloos veranderd om andere niet medische lagen toe te voegen. De AWBZ wordt in ere hersteld, en PGB vervalt. Van staatswege worden gehandicapten en ouderen bijgestaan en kunnen gebruik maken van hulpmiddelen. De zorg wordt weer centraal geregeld en de SVB zal hier een rol in gaan vervullen. Boven een inkomensgrens van 140.000 gulden per jaar dient men zich verplicht bij te verzekeren, met een eigen risico van 1000 gulden per geval met een maximum van 5000 gulden per jaar.

Privacy, Sociale wetgeving vervalt in het geheel, de enige gegevens die de staat mag registreren zijn de volgende. Nationaliteit, Naam , woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Duur woonachtig in Nederland, inkomensgegevens en voertuigen. Camera's verdwijnen en worden ingezet op plaatsen die een vijandig milieu hebben op mensen. De mens zal weer zorg dragen voor de algemene veiligheid en desgewenst ingrijpen in situaties die gevaar of hinder opleveren voor burgers. Niet ingezetenen van de staat der Nederlanden, dienen een nut te hebben voor de ingezetenen dan we een doel te dienen van het algemeen nut. Een verblijfsvergunning wordt dan verstrekt voor de duur dat de aanwezigheid noodzakelijk is. Een uitzondering kan gemaakt worden indien er belangen zijn die van humanitaire aard zijn.

Nu alle punten voor zover bekend benoemd zijn, staat het vrij hier een discussie te voeren over deze punten en niet aangehaalde punten. Wij zijn de maatschappij en Uw inbreng wordt op prijs gesteld. Het onderbouwen met cijfers heb ik expres nagelaten, maar Nederland is een rijk land, en heeft inkomsten uit bodemschatten ( ) Belastingen worden betaald en komen ten goede aan algemene middelen en diensten die verleend worden door de staat. AOW en andere sociale wetgeving kan beter vervallen en herverdeeld worden in een basisinkomen wat onvoorwaardelijk tot de dood verstrekt wordt. Daarbij nog steeds doorvoer en handel. Industrie wat weer genationaliseerd wordt en we hebben banen. MKB wat kan opleven, en het straatbeeld  een vriendelijker uiterlijk geeft. Sociale controle en weer zekerheden. Zullen we het overwegen ? Wie het gaat uitvoeren,vraagt U nu ? Een nieuwe regering, bestaande uit economen, burgers en vertegenwoordigers van politieke partijen. Zij krijgen een onkostenvergoeding en een verloningssysteem die niet langer buitensporig is, wachtgeld wordt afgeschaft en zij vallen onder de herziene werknemersregelingen. Tot zover ! Suggesties en aanvullingen ? Want de Nexit is dichterbij dan U denkt !

11 maart is D-Day oftewel Democratie-Dag.

Volg “De Vuist van Nederland” op feestboek en participeer zoals het bedoeld is ! 6 maart vertellen we HOE het gaat gebeuren ! De website van de site is in aanbouw en zal spoedig het levenslicht zien.

Lees verder bij de Bron: Urubin

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6382798003 d0612c9e44 bankpas

Pinpas bij je? Pas op! Meedragen inbrekersgereedschap nu ook overdag strafbaar

cashloze samenleving controle

Stratfor: ‘Cashloze samenleving onvermijdelijk’