in , , ,

Voor velen is het steeds duidelijker waar de agenda naar toe leidt, maar waarom grijpt men niet in?

vaccinatie agenda 1814780717 scr

Voor veel mensen is het steeds duidelijker waar de vaccinatie-agenda naar toe leidt. Het achterliggende doel ligt verscholen in het plan van de Great Reset, een uitwerking van de VN’s Agenda 21. De coronamaatregelen en vaccinaties zijn slechts een middel dat het doel heiligt. Maar waarom grijpt de vrijheidsbeweging niet in, nu blijkt dat de vaccinaties tot zoveel negatieve gevolgen leiden?

Vrijheid onder dwang

Met de bereidheid zich te laten vaccineren, onder de meerderheid van mensen, zijn we een stap dichterbij een digitale controlemaatschappij. Inclusief digitale vaccinatiebewijzen, die vooralsnog ‘slechts’ vereist zijn om toegang te krijgen tot niet essentiële, luxe diensten, zoals: musea, concerten en reizen. Maar eenmaal geïmplementeerd kan men deze vereiste breder inzetten, om (wel/geen) toegang te krijgen tot essentiële diensten.

De creatie van een dystopie

Op die manier kan men eisen dat het voor steeds meer diensten, of voor toegang tot locaties of landen vereist is dat je zo’n digitaal vaccinatiebewijs hebt (Cov-ID = Certificate Of Vaccination ID). En wanneer ‘het systeem’ daar belang bij heeft, kunnen deze ‘privileges’ ook ontzegd of afgesloten worden. Er zijn vele films over gemaakt die een dergelijk dystopisch toekomstbeeld laten zien. Scenario’s waarbij bevolkingsgroepen een beperkte bewegingsvrijheid hebben, via digitale surveillancesystemen die mensen dwingen in hun kamp te blijven. Denk aan The Hunger Games, George Orwell’s Nineteen Eighty-FourBrave New World of Divergent.

Manipuleerbaar door korte termijn beloningen

Een grote groep mensen richt zich nu echter slechts op de korte termijn voordelen. De wens om weer op vakantie, uit eten of naar een festival te gaan, domineert. Vanwege de behoefte aan dergelijke uitjes gaat men akkoord met de voorwaarde, zich onder dergelijke dwang te laten vaccineren. Het is natuurlijk een verfijnde vorm van chantage, door eerst vrijheden en grondrechten af te nemen en deze vervolgens alleen onder voorwaarden terug te geven.

Onnozelheid en volgzaamheid van de massa is schokkend

Ik weet eigenlijk niet wat schokkender is; de duivelse agenda om mensen te dwingen deel te nemen aan een risicovol medisch experiment, of de goedgelovige volgzaamheid van de massa die hierin meegaat. Ondanks het feit dat iedereen op een bepaald moment wel minstens eenmaal het kritische tegengeluid van actiegroepen, kritische artsen of virologen moet hebben gehoord, kiest het gros ervoor zich verder niet in de zaak te verdiepen. “Ik wil gewoon weer op vakantie kunnen.”

Beperkte blik door een vernauwd referentiekader

Als mensen doordrongen zouden zijn van de achterliggende agenda, zou die bereidheid om zich te laten testen of vaccineren er niet of nauwelijks zijn. Maar het grotere plaatje en de verborgen agenda bevinden zich ver buiten het referentiekader van mensen. Dat referentiekader is vernauwd door de zorgvuldige controle op educatie, wetenschap en media. Daardoor blijven veel ontwikkelingen, plannen en achterliggende motieven voor de meerderheid van de mensen ongezien.

Kritiek afwentelen door deze te labelen als ‘complot’

Door gebeurtenissen, getuigenissen en ongewenste onthullingen af te doen als complottheorieën manipuleert men de beïnvloedbare mens. Men speelt in op de dieper liggende angst voor afwijzing of uitsluiting wanneer men als complot-wappie gezien wordt, zodat men deze zaken liever niet verder onderzoekt. Dat geldt niet alleen voor nietsvermoedende burgers, maar ook voor veel journalisten die in loondienst zijn van de gecontroleerde media. Deze lijken er bijna een sport van te maken om alles wat indruist tegen het overheidsbeleid af te doen als ‘complot’.

Complot-erkenners en complot-ontkenners

‘Complot’ is het toverwoord en een complotdenker is een negatief label dat de meeste mensen liever niet opgeplakt willen krijgen. Alsof complotten niet bestaan doen de complot-ontkenners in ieder geval net alsof geheime genootschappen, achterkamertjespolitiek, kartelvorming, klassenjustitie, handelen in voorkennis, hoogverraad, farmaceutische schandalen, censuur en propaganda allemaal verzinsels zijn van een labiele medemens, die zich vooral zou laten beïnvloeden door ‘fake news’.

Officiële plannen, agenda’s en complotten

In werkelijkheid gaat het om een substantiële groep ontwaakten, die deze snode plannen en elite clubjes wel herkennen en bereid zijn onderzoek te doen buiten de gangbare referentiekaders. In hun onderzoek ontdekken ze dat de plannen voor een dystopische nieuwe wereldorde gewoon omschreven staan in allerlei officiële en openbare documenten, artikelen en interviews. Bijvoorbeeld Agenda 21 van de VN, de Great Reset van de World Economic Forum, het plan Lock Step van de Rockefeller Foundation en de vele andere publicaties op hun websites en die van de WHO.

De ‘verborgen’ doch openbare agenda

Complotdenkers voorspelden jaren geleden al de situatie waar we nu middenin zitten. Ze voorzagen dat er een vaccinatie-agenda bestond om een wereldwijde controlemaatschappij te creëren. Dat geeft aan dat deze mensen óf allemaal helderziend zijn, óf dat deze agenda simpelweg al jaren geleden op papier is gezet. Het eerste is niet zo waarschijnlijk, maar het laatste is zeker het geval. Doordat de mainstream media deze agenda nooit openlijk aan het licht hebben gebracht, is die verborgen gehouden. Maar desondanks is deze in te zien voor iedereen die ernaar op zoek gaat.

Kritiekloos regels opvolgen is onderdeel van het probleem

Deze agenda is inmiddels ver gevorderd en verweven met allerlei systemen. Daarom is het zo lastig om plotseling van koers te veranderen. Veel mensen die onderdeel zijn van het systeem — de medische wereld, de wetenschap, de scholen, de media — zijn zich niet eens bewust dat ze ongemerkt een agenda dienen die niet ten dienste staat van hun eigen leven of de toekomst van hun kinderen. Ze volgen simpelweg de regels op die door de ‘autoriteiten’ zijn opgesteld. Die bereidheid om regels op te volgen en het gebrek aan kritisch vermogen zijn onthutsend en prevaleren in allerlei sectoren. Desalniettemin is er een groeiende groep die zich inzet voor een drastische koersverandering en een utopische nieuwe wereld.

Waarom grijpen White Hats niet in?

Naast actieve burgerinitiatieven en maatschappelijke actiegroepen is er ook een groeiende groep militairen, geheim agenten, en ambtenaren — de zogenaamde White Hats — die zich inzet voor een koersverandering om te voorkomen dat de dystopische New World Order een voldongen feit gaat worden. De vraag is alleen, waarom voorkomt deze meer invloedrijke groep niet dat de vaccinatie-agenda verder wordt uitgevoerd? Zeker nu bekend is dat de vaccinaties bij een percentage van de mensen ernstige bijwerkingen opleveren, of zelfs tot de dood kunnen leiden.

Negatieve effecten mogelijk geneutraliseerd

Ten eerste is het de vraag of de vaccinaties inderdaad zo schadelijk zijn als waar de onafhankelijke media en kritische artsen ons voor waarschuwen. Hoewel een deel van de gevaccineerden vaccinatieschade oploopt, is er over de (midden)lange termijn nog veel onzeker. Dat een groot percentage gevaccineerden binnen enkele jaren zal sterven moet allemaal nog maar blijken. Wellicht is een deel van de vaccins inmiddels door de White Hats geneutraliseerd en blijft de schade enigszins beperkt.

Uitschakelen van ‘sleeper agents’

Ook is er een hypothese dat de vaccins vooral schadelijk zijn voor mensen met een bepaalde genetische structuur. Dit zouden vooral de ‘sleeper agents’ zijn, een groep die meer te beïnvloeden is door mind-control. Volgens Illuminati-insider Jessie Czebotar zijn er wereldwijd duizenden van dergelijke sleeper cells, mind-controlled soldaten die op het gewenste moment geactiveerd kunnen worden. Met name om bij te dragen aan de chaos en destructie die de Cabal in hun end-game voor ogen heeft. Als deze groep, bijvoorbeeld vanwege een afwijkend DNA, gevoeliger reageert op de mNRA-vaccins, kan de uitvoering van de vaccinatie-agenda ook een middel zijn om deze groep uit te schakelen.

Slapers zorgen niet voor de noodzakelijke koersverandering

Dit zorgt helaas ook voor onschuldige slachtoffers, die zich argeloos laten overhalen om ook ‘hun prik’ te gaan halen. Dat zijn vooral de ‘slapers’ onder de mensen, die niet alleen kritiekloos meegaan in de propaganda, maar vanwege hun volgzaamheid ook nooit voor de vereiste koersverandering zullen zorgen. Een kritische houding echter, is nu bittere noodzaak om te voorkomen dat we collectief op een afschuwelijke dystopie afstevenen. Door het (nog) niet ingrijpen wordt niet alleen de duistere agenda verder uitgevoerd, maar zal ook de absurditeit ervan steeds zichtbaarder en voelbaarder maken. Dat zal ervoor zorgen dat sommige slapers alsnog gaan ontwaken. Sommige mensen worden nou eenmaal pas wakker als ze persoonlijk geraakt worden.

Het weggeven of herclaimen van de eigen autoriteit

Het bewust worden van de duistere dystopische agenda — hoe verontrustend deze ook is — is een vereiste om te beseffen welke gevolgen het wegkijken en het weggeven van eigen autoriteit kunnen hebben. Het buiten zichzelf plaatsen van de eigen beslissingsbevoegdheid en deze afhankelijk te maken van externe ‘autoriteiten’, is nu juist de kern van het probleem in de huidige situatie waarin we ons bevinden. De koersverandering richting de nieuwe utopische wereld kan alleen plaatsvinden wanneer de mensheid als geheel een hoger bewustzijn heeft bereikt. Dat betekent ook eigen verantwoordelijkheid nemen en het herclaimen van de eigen autoriteit en vrije wil.

De Cabal heeft onze creatiekracht nodig om hun plan uit te voeren

Daarom is het ook niet zinvol om ons uitsluitend te richten op de duistere agenda die de Cabal voor de mensheid heeft uitgestippeld. Dat ze een agenda hebben wil niet zeggen dat ze hun plannen ook volledig naar wens kunnen uitvoeren. De plannen zijn uiteindelijk afkomstig van slechts een kleine elite kliek die er zelf belang bij heeft. Dat geldt zeker niet voor de 99,9% van de mensheid. Daarom is de 0,1% afhankelijk van onze creatiekracht en het collectieve bewustzijn van de mensheid, om zo hun wensgedachten te kunnen manifesteren. Om die reden is het belangrijk om niet toe te geven aan angstscenario’s, want hoe meer we in de angst schieten — een lage frequentie — hoe meer voeding we geven aan de materialisatie van deze gedachten.

“De enige manier waarop ze de mensheid kunnen controleren, is door de mensheid in een kleinere ‘doos’ te stoppen dan waar zij zich bevinden. Dat is hoe ze het gedaan hebben. Wanneer de mensheid uit deze kaders stapt en zich bewust wordt van de eigen identiteit … Wij het bewustzijn uitbreiden tot buiten de kaders, worden zij daar machteloos door.

Zodra we onze geest, onze ogen en onze harten openen, zullen de muren van de ‘gevangenis’, de muren van de bubbel of de ‘doos’ simpelweg wegvagen. Dan worden wij de ware kracht.”

DAVID ICKE

De macht ligt bij de 99%

Het aan het licht brengen van verborgen agenda’s heeft vooral zin als we het eveneens koppelen aan initiatieven die een corrigerende werking hebben. Goede voorbeelden zijn de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie en de initiatieven om krachten te bundelen ter voorbereiding op rechtszaken wegens misdaden tegen de menselijkheid. Daarbij is het ook van belang altijd te beseffen dat de uiteindelijke macht bij de 99,9% van de wereldbevolking ligt. Wanneer een meerderheid van de mensen de onredelijke, van bovenaf opgelegde maatregelen en eisen naast zich neerlegt, kan het systeem niets anders doen dan zich te schikken naar de vrije wil van het collectief.

Er zijn steeds meer signalen dat deze tegenbeweging steeds mondiger, krachtiger en zichtbaarder wordt:

Oproep om censuur door mainstream en social media op te heffen

Amerikaanse senatoren willen actie ondernemen tegen de social media giganten die hun boekje te buiten zijn gegaan met het censureren van kritische berichten, andere meningen, onafhankelijke onderzoeken, of alternatieve therapieën. Deze social media giganten gaan steeds meer bepalen welke informatie mensen wel of niet mogen zien. Door het tegengeluid nauwelijks een podium te hebben geboden, ontstond een situatie waarin men het beleid anderhalf jaar niet kon bijsturen. Dit heeft geleid tot onnodige slachtoffers. Het Senaat wil een einde maken aan de cover-up en de federale agentschappen dwingen de onderdrukte informatie openbaar te maken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
52e9d14b4254aa14f1dc8460962a3f7f1d37d8f852547849712d7fd2934a 640 corona

Corona-hoax: Duitse ziekenhuizen manipuleerden IC-bezetting, regering wist van bedrog

sddefault e1623890640679

Warning! A Disaster is Coming