in , , ,

Build Back Better-plan: Het complot dat zelfs de koning steunt

Hoe voorkom je dat mensen achter een sluw plan komen dat ze nooit zouden steunen, als ze ontdekten wat het voor hen betekent? Door er een label ‘complot-theorie’ op te plakken en de mensen die erover praten belachelijk te maken. Reden te meer om een sluw plan onder de loep te nemen dat ook de steun krijgt van de Nederlandse koning en koningin.

Het woord ‘complot-theorie’ wordt vaak gebruikt om niet inhoudelijk op een onderwerp in te hoeven gaan. Het is een middel om een onderwerp vooraf belachelijk te maken, meestal vlak voordat iets onthuld gaat worden. Zo kan men voorkomen dat veel mensen het onderwerp gaan onderzoeken en serieus gaan nemen. Vaak gaat het over échte misdaden en mensenrechtenschendingen, waarvan het establishment blijkbaar niet wil dat je er iets over ontdekt.

Een theorie is een hypothese van waaruit je kunt onderzoeken of iets waar is of niet. Op het moment dat je overtuigende bewijzen vindt die de hypothese onderbouwen, wordt de hypothese aannemelijk, totdat je aan de hand van meerdere bewijzen kunt vaststellen dat het om een feit gaat. In het geval van een complot gaat het dan niet meer om een complot-theorie, maar om een complot-feit.

“Het label ‘complot-theorie’ is een handige manier om een onthullend verhaal in de doofpot te stoppen en te voorkomen dat iemand het gaat onderzoeken. Want degene die het onderzoekt is dan óók een complotdenker en dat is écht het aller-aller-ergste waar je maar van beschuldigd kunt worden … ”

Het sluwe plan in vrolijke regenboogkleurtjes

Het woord complot is natuurlijk beladen, zelfs een beetje een scheldwoord. Niemand wil ervan beschuldigd worden een complot-wappie te zijn. Het is iets waar veel mensen, met name mainstream journalisten, doodsbang voor zijn. Gelukkig zijn er synoniemen die minder beladen zijn. Zoals: sluw plan, inhumane agenda, machtsgreep, of geheime agenda ter ondermijning van de democratie, zelfverrijking en uitbuiting, et cetera.

In de context van Covid-19 kan niemand meer ontkennen dat er een wereldwijde inhumane agenda bestaat, omdat deze steeds zichtbaarder wordt. De coronacrisis en de daaruit voortkomende economische neergang, wordt nu gebruikt voor het promoten van het Build Back Better-plan. Het sinistere, inhumane plan van globalisten zoals Klaus Schwab, om de democratie te ondermijnen en privébezit en nog meer persoonlijke vrijheden af te nemen. De wereldwijde elite willen middels een machtsgreep, de Great Reset, zichzelf nog meer verrijken en nóg meer macht in handen krijgen. [1]

Een sluw plan verpakt in mooie termen en kleurrijke icoontjes, die je als SDG-speld met regenboogkleurtjes op je revers kunt dragen. SDG staat voor Sustainable Development Goals en verwijst naar Agenda 21.

Verschillende termen voor hetzelfde sluwe plan:

 • Build Back Better =
 • The Great Reset =
 • =
 • Agenda 21 =
 • Green New Deal =
 • Duurzaamheidsagenda =
 • Sustainable Development Goals =
 • Vierde industriële revolutie.

Deze verschillende termen zijn allemaal synoniemen, om hetzelfde sinistere plan aan te duiden. Een plan dat onze wereld en manier van leven drastisch zou gaan veranderen.

De mensen achter de Great Reset

Agenda 2030 is als onderdeel van Agenda 21 een tussentijdse mijlpaal voor het jaar 2030. Agenda 21 is de VN agenda voor de 21e eeuw. Omdat Agenda 2030 dreigde te mislukken, is er in de zomer van 2019 een Memorandum of Understanding vastgesteld tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum, om het Strategic Partnership Framework vast te stellen en zo alsnog Agenda 2030 door te voeren. Dat is het plan voor de ‘Great Reset’. [2]

Hét gezicht van de Great Reset is natuurlijk Klaus Schwab. Veel regeringsleiders steunen deze agenda, ook Mark Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Maximá. Zij spreken nu allemaal over “Build Back Better” en “The future we want.” Dat gaat om de toekomst die de elite wil, niet de mensheid. Regeringsleiders en staatshoofden lezen braaf het opgedragen script op, zoals te zien is in de van Amazing Polly onderaan het artikel (een aanrader!). [3] [4] [5]

Naast deelnemers zoals Mark , Kajsa en Mabel Wisse Smit, behoort koningin Maximá tot de vaste bezoekers van het World Economic Forum in Davos. Een van de thema’s van de afgelopen jaren was: “Het vormgeven van een wereldwijde architectuur in het tijdperk van de vierde industriële revolutie.” Koningin Maximá is bovendien een speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en zet zich, in samenwerking met het IMF en de Wereldbank, in voor de wereldwijde invoering van digitale identiteitsbewijzen. [4]

Klaus Schwab richtte ook het Forum of Young Global Leaders op. De jongere generatie en nazaten van machtige families zoals Soros, Rothschild en Rockefeller (Mark Zuckerberg), waren de leiders van dit nieuwe forum, dat gelieerd is aan het World Economic Forum en dezelfde missie nastreeft.

Een nieuwe vorm van communisme of fascisme?

Bij een centrale aansturing denkt men vaak aan communisme. Communisme betekent staatskapitalisme en fascisme is juist de samenvoeging van de staat en corporaties. In het Build Back better-plan voegt men overheid en corporaties samen door de creatie van PPP’s: Public Private Partnerships. Een thema dat 37.900 keer voorkomt op de website van de World Economic Forum en meer dan een miljoen keer op de website van de Verenigde Naties. Dat beide organisaties de PPP’s promoten is dus geen theorie, maar een feit.

Kijken we naar de macht van wereldwijde corporaties zoals Big Tech-bedrijven: Facebook, Google, Amazone, dan zien we dat hun invloed de macht van nationale overheden overstijgt. Daarnaast zien we dat nationale overheden hun macht overhevelen naar internationale organisaties zoals de , VN en de . Door verdragen te tekenen krijgen deze bestuursorganen macht over het beleid, zonder enige inspraak van de bevolking of regeringspartijen. Deze machtsgreep is al decennia lang gaande, mét steun van de koning.

Net als bij communisme wordt bij het Great Reset-plan de macht centraal aangestuurd. Niet door regionale en nationale democratisch gekozen overheden, maar door globalistische organisaties zoals de VN, WHO en World Economic Forum en hun NGO’s en PPP’s. Terwijl communisme de overname van het bedrijfsleven en de industrie door de overheid betekent, gebruikt fascisme de staat om de belangen van de rijke elite te beschermen en te bevorderen. Daarbij is het communistisch China met hun digitale surveillancemaatschappij model voor de New World Order. Zowel bij communisme als fascisme verliezen mensen hun persoonlijke vrijheid en mensenrechten. Wat mij betreft zijn het daarom twee zijden van dezelfde munt, die beiden uit de koker van de Cabal komen.

“Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen en leven het leven is nog nooit zo goed geweest.”

WORLD ECONOMIC FORUM [6]

Wat is er zo duivels aan dit plan?

 • VN krijgt steeds meer macht om verdragen af te dwingen en kan zo democratisch gekozen regeringen en nationaal regeringsbeleid omzeilen. [7]
 • De vrije markteconomie moet worden vervangen door een geleide economie.
 • Er zal steeds meer druk komen op bedrijven om zich te conformeren aan de klimaat-, diversiteit- en genderdoelstellingen van de VN, omdat ze anders hun marktpositie verliezen. Midden- en kleinbedrijven worden steeds meer opgeslokt door grote corporaties. [3]
 • Verdwijning van privébezit, ook eigen grond en eigen huis. [6]
 • Steeds meer mensen worden afhankelijk van de staat, waardoor (VN, WHO of Wereld Economic Forum via) de staat kan bepalen hoe ze leven, waar ze wonen, wat ze eten en welke vaccins ze moeten nemen, of welk gedrag wordt beloond. [8] [9]
 • De VN bepaalt waar mensen mogen wonen. Dat gebied wordt steeds kleiner en kleiner. Natuur is exclusief gebied voor de elite. (zie kaart hieronder van het ‘Biodiversity and Wildlands Project’ in de VS) [10] [7]
 • Nog grotere immigratiestromen en vermenging van culturen en rassen, om één uniforme wereldcultuur te vormen. [2] [11]
 • Smart cities met overal sensoren, gezichtsherkenningscamera’s, scanners van digitale ID-pas, mogelijk gemaakt door 5G-technologie. [1] [12]
 • Samenvloeien van technologie en de mens door de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotics, the internet of things (IoT), zelfbesturende voertuigen, 3D printen van organen, nanotechnologie en biotechnologie. [13]
 • Robotisering: overname van arbeid door robots en het implanteren van technologie in het menselijk lichaam, waardoor een cyborg mens ontstaat. [13] [2]
 • Door toepassing van: microchips implantaten, neurotechnologie, smart tatoeages, Smart Dust, “biological computing” and “custom-designed organisms” en “Synthetic biology”. [14] [15] [16] [17]
 • Dit luidt een nieuwe fase van eugenetica in door de creatie van de “Artificial Transhuman”.[18] [19]

Kaart van de VS volgens Agenda 21 plannen. De rode zones worden ontoegankelijk voor mensen. Alleen de lichtblauwe zones mogen normaal gebruikt worden. Gele zones zijn sterk gereguleerd.

Great Reset of Great Awakening?

De tegenhanger van de Great Reset, is de Great Awakening. Een term die we ook tegenkomen bij de Q-beweging en vrijheidsbeweging in zijn algemeen. De massale ontwaking van de wereldbevolking zal ervoor zorgen dat de New World Order-versie van de Great Reset zal mislukken. Deze kleine elite kliek kan zijn plannen alleen doorvoeren met instemming van de meerderheid van volgers. Hoe meer mensen ontwaken, hoe meer mensen zich tegen de plannen en sinistere agenda zullen verzetten.

Hoe mooi de Cabal zijn plannen ook presenteert, het blijft een feit dat dezelfde koninklijke bloedlijnen al duizenden jaren aan de macht zijn. Zij hebben duizelingwekkende hoeveelheden kapitaal geconfisqueerd, genoeg om ieder mens op aarde in weelde te laten leven en alle milieuproblemen op te lossen. Toch hielden ze dit kapitaal achter voor hun eigen elite kliek en sinistere agenda. Net als de technologieën waarmee men alle ziekten zou kunnen genezen, of waarmee mensen onafhankelijk zouden worden van grote oliemaatschappijen. Deze Cabal heeft overduidelijk gefaald hun rijkdommen met de mensheid te delen. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat ze dit met hun nieuwste plan wél voor ogen zouden hebben.

“In de een of andere vorm zullen maatregelen voor sociale en fysieke afstanden waarschijnlijk blijven bestaan nadat de pandemie zelf afneemt, hetgeen de beslissing van veel bedrijven uit verschillende industrieën rechtvaardigt om de automatisering te versnellen. Na een tijdje zullen de aanhoudende zorgen over technologische werkloosheid afnemen, aangezien samenlevingen de nadruk leggen op de noodzaak om de werkplek zo te herstructureren dat nauw menselijk contact tot een minimum wordt beperkt.”

KLAUS SCHWAB IN COVID-19: THE GREAT RESET.

Er is hoop

In onderstaande video sluit Amazing Polly af met bemoedigende inzichten. De elite was de afgelopen jaren in staat met bijna onuitputtelijke geldstromen hun sluwe plannen en sinistere agenda door te voeren en ontelbare ondersteunende projecten op te tuigen. Desondanks zijn ze er niet in geslaagd om populariteit voor hun ideeën te genereren. Al hun video’s krijgen vele malen meer duimpjes omlaag dan duimpjes omhoog.

Dat is het goede nieuws. De elite kliek die dit soort plannetjes beraamt, is afhankelijk van de welwillendheid en onnozelheid van de bevolking om het te kunnen implementeren. Als het tot mensen gaat doordringen wat de Great Reset en Build Back Better écht zouden betekenen voor óns leven, dan zal die steun en bereidheid smelten als sneeuw voor de zon. Vandaar dat er een informatie-oorlog gaande is en de medeplichtige mainstream media, gefinancierd en gecontroleerd door dezelfde kliek, mensen wil doen geloven dat het een complot-theorie is en geen complot-feit.

Mensen zouden niet bang moeten zijn van het woord complot-theorie, maar moeten onderzoeken welk sinister plan er al in een vergevorderd stadium is — en een open debat moeten voeren of we hier nog langer aan willen meewerken. Zo niet, is het zaak dat mensen, met name journalisten, over hun angst heen stappen om complotdenker genoemd te worden, wanneer ze een complot-feit ter sprake brengen.”

De Nederlandse koning sprak eerder de woorden: “Niet normaal maken wat niet normaal is.” Toch schaart hij zich achter de Great Reset en de Agenda 21 van het “nieuwe normaal.” Hij steunt het sinistere Build Back Better-plan, waarvan alleen hun eigen kliek beter wordt, om hen nog meer macht en controle over de mensheid te geven. Het is tijd om de moed te tonen complotten te zien en benoemen voor wat ze zijn. Alleen dan krijgen we voldoende mensen mee om een eigen plan voor een beter en gezond normaal vorm te geven.

> Luister ook naar het interview van Willem Engel met Rosa Koire, de schrijfster van “Behind the Green Mask: UN Agenda 21”.

Bronnen en voetnoten:

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Headerbeeld: Drop of Light / Shutterstock.com

Lees verder bij de bron: Ellaster


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
man in black jacket holding blue and white banner

Wie is de Amerikaanse president? Kamala Harris, niet Biden, praat met buitenlandse leiders

Denemarken gaat snel digitaal coronapaspoort lanceren die voldoet aan de eisen van EU