in , ,

Agenda 21, is dat niet een andere term voor de Nieuwe Wereld Orde?

Agenda21 surveillance 193210316 scr

Agenda 21: Een einde aan armoede, de planeet beschermen en de levens van alle mensen verbeteren en beschermen. Dat klinkt prachtig! Wie kan daar op tegen zijn? Toch blijkt er een duistere agenda schuil te gaan achter de Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Wat is Agenda 21?

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling voor de 21e eeuw. Het is een allesomvattend actieplan dat globaal, nationaal en lokaal door organisaties van de VN, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. Tijdens de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, keurden 179 overheden het programma goed.

787px Sustainable Development Goals

Waarom is het een totalitair bestuursmodel?

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd te implementeren actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle. Dat betekent dus dat alles gereguleerd is en aan strenge regels is onderworpen.

Het is het plan om een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm te creëren, waarbij individuen hun volledige vrijheid verliezen. Volgens Thomas Williams staat in de kleine lettertjes van het beruchte Parijs klimaatakkoord, wat onderdeel is van Agenda 21, dat alle grondstoffen in handen komen van de Verenigde Naties. Dat is de reden dat president Trump uit het akkoord wilde stappen.

5b0de5f9ff6bf1d03ba152b0e21db5bd scaled

Kaart van Noord-Amerika waarop te zien is dat de rode, oranje en gele gebieden niet of met strikte beperkingen toegankelijk zullen zijn. Mensen mogen slechts wonen in de groene gebieden en roze indianenreservaten. Alles is strikt gereguleerd.

Wat is het verschil tussen Agenda 21 en Agenda 2030?

Agenda 21 is het alomvattende plan voor de 21e eeuw. Het is een honderdjaarplan. Agenda 2030 is een tussentijdse mijlpaal van pakweg 1/3 van de geplande periode. Agenda 2030 is een onderdeel van Agenda 21 en niet een vervanging of nieuwere versie ervan. Dit is misleidend en opzettelijk ontworpen om alle bezwaren en activisme tegen Agenda 21 onderuit te halen.

Agenda 21 beschermt toch de natuur en het milieu?

Agenda 21 zal enorme beperkingen opleggen voor het gebruik van grondgebied, omwille van het milieu. Het nieuwe beleid beperkt het gebied dat gebruikt kan worden voor menselijke ontwikkeling tot een paar procent van het beschikbare land. Het resultaat is een zeer geconcentreerd (stedelijk) gebied waar (land)bouw is toegestaan. Steden zullen een modern concentratiekamp zijn. De zogenaamde smart cities met overal digitale surveillance.

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd geïmplementeerde actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle.

ROSA KOIRE

Duurzame ontwikkeling en geen armoede en honger, dat zijn toch redenen om Agenda 21 te steunen? Wat zijn dan de addertjes onder het gras?

Men heeft het plan om een totalitaire wereldregering te installeren verhuld in mooie termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, vrede en gelijkheid; als mede doelstellingen geformuleerd, zoals het opheffen van armoede en honger. Achter dat groene masker schuilt echter een agenda die absoluut niet in het belang is van de mensheid en de creatie van een duurzame, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

1. Geen armoede

Dit betekent het verlagen van de levensstandaard van de Westerse wereld. Wij zullen dus veel armer worden, om het in balans te brengen met de Derde Wereld.

2. Geen honger

Men ziet genetisch gemanipuleerde voeding (GMO) en gecontroleerde landbouw door giganten zoals Monsanto, als oplossing voor het hongerprobleem.

3. Goede gezondheid en welzijn

Onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie betekent gezondheidszorg volgens Agenda 21 verplichte vaccinaties en een toename van medicijngebruik, zoals gepatenteerd door farmaceutische giganten, waaronder antidepressiva die de emoties onderdrukken.

4. Kwaliteits-onderwijs

Ongeacht welke studie of vakopleiding een kind of student volgt, krijgt men het eenzijdige verhaal van duurzame ontwikkeling erin gepompt. Alleen wetenschappelijk onderzoek en doctoraten die de Agenda 21 steunen krijgen financiële steun en een podium binnen de gecontroleerde vakbladen.

5. Gender-gelijkheid

Verder afbreken van het traditionele gezin en rolverdeling, ontmoedigen van natuurlijke voortplanting, aanmoediging van genderveranderingen en bij jonge kinderen verwarring creëren over seksuele identiteit. Dit om de bevolkingsgroei terug te dringen.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

Schoon water is geen mensenrecht meer, maar iets dat je moet kopen, doordat je een contract afsluit bij een dienstverlener die monopolie heeft op waterlevering. Opvangen van regenwater of besproeien van eigen (moes)tuin wordt verboden.

7. Betaalbare en schone energie

Promotie van energievormen die leiden tot afhankelijkheid van een dienstverlener of lokale overheid, die eenzijdig de energie kunnen afsluiten. Afhankelijkheid betekent controle. Vervuilende en niet duurzame accu’s worden beschouwd als schone energievormen.

8. Fatsoenlijk werk en economische groei

Economische groei ontstaat in het huidige systeem door de creatie van schulden. Schulden zorgen voor afhankelijkheid en is een verkapte vorm van slavernij.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Verdwijnen van de kleine boeren en midden- en kleinbedrijf door steeds strengere regelgeving op gebied van duurzaamheid en klimaat. Monopolisten krijgen daardoor steeds minder concurrentie. Dit leidt tot afhankelijkheid.

10. Verminderde ongelijkheden

Uniformiteit in sekse, levenswijzen, levensstandaard, bestuursvormen, voedselvoorziening. Verdwijnen van creativiteit, authenticiteit en organische innovatie. Verdwijnen van nationale cultuur.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Mensen dwingen om het platteland te verlaten en in steeds compactere smart cities (slimme steden) te gaan wonen met totale controle en surveillance door: smart meters, microchips, smart grid, smart gates, 5G en gezichtsherkenningscamera’s.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Niet democratisch gekozen commissies bepalen wat er wel en niet geproduceerd en geconsumeerd mag worden. Steeds strengere quota’s voor water- en energieverbruik, transportmogelijkheden en steeds verdergaande inperking van vrijheden.

 

David Icke: Agenda 21 is de Hunger Games Society

David Icke microhomes smart everything

David Icke vergelijkt de New World Order met de film The Hunger Games. Dit verhaal speelt zich af in de toekomst en toont een totalitaire samenleving waarbij 99% van de mensen volledig gecontroleerd en onderdrukt worden. Ze leven in concentratiekampen in piepkleine woonruimtes en krijgen geen toegang meer tot de natuur. Het gros van de bevolking leeft in armoede met gebrek aan creativiteit, vreugde of enige vrijheid.

“Microhuizen voor de massa. Herenhuizen voor de (minder dan) 1%. Het ontvouwen van Agenda 21.”

“Smart = Big Brother op steroïden. Ze noemen het smart cities, kijk naar smart meters, smart phones, smart tv’s, et cetera. En all die ‘smarts’ zijn ontworpen om met elkaar te communiceren om zo een massaal surveillance grid te creëren.”

Hoe implementeert men een wereldwijd plan van een totalitair regime, zonder dat mensen in verzet komen?

Boeken met een uiteenzetting van de blauwdruk van Agenda 21, verschenen door een krachtige lobby bij elk planningsbureau en universiteit over de hele wereld. Via deze instanties werd deze blauwdruk voor de nieuwe wetten en regelgeving uitgewerkt. Overheidsinstanties en miljoenen NGO’s over de hele wereld die plannen indienden om deze blauwdruk te implementeren kregen enorme subsidies.

Zo werd het oorspronkelijke plan door allerlei instanties duizenden keren herschreven, om het lokaal te implementeren en draagvlak te creëren. Omdat het plan was verhuld in aansprekende termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, werken er wereldwijd vele mensen vrijwillig aan mee, met het idee dat ze met iets positiefs bezig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te informeren wat er achter dat ‘groene masker’ schuil gaat.

Is Agenda 21 niet gewoon een complot-theorie?

Agenda 21 is inderdaad een complot, maar geen theorie. Het is een plan met een heimelijke agenda van een wereldwijde overname, om middels niet-democratische besluitvorming, vanuit niet verkozen bestuursorganen en grote corporaties, alles in ons leven, letterlijk alles, te reguleren. Dit proces is al decennia gaande en gebeurt hidden in plain sight. De gevolgen beginnen steeds meer zichtbaar en voelbaar te worden. Daarom komen de mensen wereldwijd in opstand.

Voorbeelden van de gevolgen van Agenda 21 zijn: de verarming van de midden- en onderklasse en steeds duurdere woningen, waardoor mensen op een steeds kleinere oppervlak moeten wonen en de dakloosheid toeneemt. Een steeds grotere groep wordt afhankelijk van toeslagen, uitkeringen en voedselbanken om te overleven. In voorheen welvarende landen ontstaan tentenkampen. Er zijn enorme vluchtelingenstromen en de disproportionele toename van immigranten ontwricht de samenleving. Dit zorgt voor nog meer schaarste op de woningmarkt.

Denk ook aan de doorgeslagen regelgeving waardoor boeren hun bedrijf niet meer kunnen voortzetten. Neem de verwijdering van geldautomaten waardoor mensen steeds moeilijker met contant geld kunnen betalen. Het kappen van bomen om ruimte te maken voor het 5G netwerk, als cruciaal onderdeel van de smart cities. Het afschaffen van gas en terugdringen van fossiele brandstoffen, zodat mensen steeds afhankelijker worden van één centraal aangestuurde energiebron.

Zo zijn er tal van voorbeelden dat de Agenda 21 al deels is ingevoerd. We zitten in de laatste fase. Het is belangrijk om de verdere uitvoering van het plan niet toe te staan.

Waarom is Agenda 21 het einde van democratie?

Alle overheden die democratisch verkozen zijn — zoals de lokale overheid, provinciale staten en landelijke overheid — worden stap voor stap vervangen door commissies die het beleid bepalen op buurtniveau, voor landoverstijgende regio’s en beleid dat wereldwijd geldt. De mensen in deze commissies zijn niet democratisch verkozen, maar benoemd. Op hoog niveau zijn dat de baantjes uit de baantjescarrousel van het old boys’ network. Dit proces heeft in Europa grotendeels al plaatsgevonden, doordat de niet democratische Europese Commissie het beleid bepaalt dat de regelgeving op landelijk en lokaal niveau (zogenaamd) overstijgt.

Deze commissies hebben eveneens als taak om onder de noemer ‘duurzame ontwikkeling’ te zorgen dat alle diensten overgenomen gaan worden door corporaties. Ook daarmee worden overheden buiten spel gezet. Er ontstaat dan een corpocratie, of corporatisme. Twee termen voor een maatschappijsysteem met een niet-democratische bestuursvorm, waarbij het beleid wordt bepaald door grote corporaties die in handen zijn van een klein aantal families. In dit model wordt alle ongewenste concurrentie geëlimineerd. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel die steeds meer verdwijnt en opgeslokt wordt door bedrijven zoals Zalando, Bol en Amazon.

Is Agenda 21 niet een ander woord voor de Nieuwe Wereld Orde?

Ja. Agenda 21 gaat uit van één wereldregering die controle heeft over alle gebieden van het leven. De Verenigde Naties is een van de belangrijke bestuurlijke organen. Het plan bestaat al veel langer en de basisgedachte is ook wel bekend onder de noemer Nieuwe Wereld-Orde (NWO). Uiteindelijk gaat alle macht van de landelijke volksvertegenwoordigers naar een wereldwijd bestuursorgaan. Op nationaal en regionaal gebied zullen mensen nog nauwelijks zelfbeschikkingsrecht krijgen.

Dit NWO-plan wordt stap voor stap geïmplementeerd middels het Trojaanse paard, vermomd als Agenda 21 / 2030. Het wordt verkocht onder de noemer klimaatbeleid en millennium ontwikkelingsdoeleinden, maar is niets minder dan wereldfascisme. Om zogenaamd het milieu te redden, probeert men de industriële samenleving en de vrije markt te vernietigen.

Achter het groene masker

Behind the Green Mask U.N. Agenda 21Rosa Koire was 30 jaar taxateur in dienst van de overheid in de regio San Francisco en had als taak om de waarde van grond vast te stellen, bijvoorbeeld omdat de overheid er een spoorlijn wilde bouwen. Ze kwam erachter dat er steeds minder grond beschikbaar was en de bestemming van bijna al het grondgebied was vastgelegd in allerlei plannen die ook in andere regio’s en staten identiek bleek te zijn. Zo stuitte ze op de Agenda 21. Toen ze begreep hoe destructief dit plan zou zijn, begon ze actie te voeren. Ze schreef het boek “Achter het groene masker, VN Agenda 21” en was betrokken in een rechtszaak tegen de Amerikaanse staat, die inmiddels geseponeerd is.

Hoe keren we het tij van de verdere implementatie van Agenda 21?

We hebben nog steeds een kans om het tij te keren. Het is weliswaar een totalitair plan, maar zoals bij elk extreem plan, hebben we — terwijl we naar de finale bewegen — de kans om het te stoppen. Het meest waardevolle bezit is ons lichaam en ons bewustzijn. We hebben nu nog zeggenschap over wat we in ons lijf stoppen en of we ons wel of niet laten vaccineren. We kunnen onszelf en anderen informeren wat er gaande is, zodat we hun spelletje niet meer hoeven mee te spelen.

Surveillance is een belangrijk aspect van het nieuwe controlesysteem, dat middels alle smart-apparaten geïmplementeerd wordt. We kunnen zelf kiezen om hier niet meer klakkeloos in mee te gaan, zoals gezichtsherkenning op onze smart phones, contactloos betalen (voorloper van de microchip en verdwijnen van contant geld) en weigeren dat het elektriciteitsbedrijf een smart-meter komt installeren.

Een dergelijk plan kan alleen succesvol ingevoerd worden, als de meerderheid er in mee gaat. Door de verborgen agenda te onthullen, niet mee te werken en bedrijven weigeren te bieden wat ze van ons willen, kunnen we het plan saboteren. Dit is ook het moment om protest aan te tekenen, bijvoorbeeld op gemeenteniveau. Of door medewerkers van medeplichtige organisaties of verantwoordelijke politici aansprakelijk te stellen. Het aansprakelijk stellen is een krachtig middel, ook omdat er een signaal vanuit gaat dat deze mensen onderdeel zijn van een crimineel plan.

Ook is het belangrijk om de Europese wetgeving met terugwerkende kracht ongeldig te verklaren, omdat deze op niet-democratische en frauduleuze wijze aan ons is opgedrongen. We moeten de verantwoordelijke politici aanklagen voor het samenzweren tegen de mensheid en vanwege landverraad. Denk aan de ingediende aanklachten bij het Internationaal Strafhof in Den Haag door de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Door de Bond te steunen, steun je ook deze initiatieven.

Uiteindelijk hebben we veel meer macht dan we denken. Juist omdat men in deze fase nog niet veel tegenwerking verwacht. Als we daarbij onze krachten bundelen kunnen we het tij wel degelijk keren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
bos brand 1566718573

Vergeten feit: 1974/75 Australische bosbranden waren meer dan 9 keer groter dan die van 2019/20!

funny hillary clinton jokes

Q zit er naast, geen vervolging Clinton Foundation