in

Wij leven in een tijdperk van wereldwijde tirannie

global reset 05a

De mensheid wordt aangevallen. Corrupte miljardairs, machthebbers en hun trekpoppen leggen de mensheid een nieuwe wereldorde op, onder het mom van Great Reset. Duizenden hoogleraren, artsen en andere deskundigen hebben een overweldigende hoeveelheid bewijs geleverd dat de pandemie is gepland, om de perfecte sfeer te creëren voor een nieuw tijdperk van wereldwijde tirannie.

Achter de Grote Reset plannen schuilt een wereldelite die de wereldbevolking wil onderwerpen en uiteindelijk wil reduceren en de rest tot slaaf maken. Terwijl politieke leiders de westerse cultuur om zeep helpen, moeten burgers hun rechten opgeven onder het mom van een gezondheidscrisis die wordt gebruikt om een onmenselijke tirannie te installeren.

Ze hebben ons een samenleving aangesmeerd met onder meer met zinloze slavenmaskers, valse PCR-testen, niet werkende lockdowns, sperzeit (avondklok) boetes, arrestaties, intimidatie en straks vaccinatieverplichtingen. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt. De Nederlandse bevolking wordt continu in de maling genomen over de manier van testen want volgens wetenschappers bewijzen deze testen niets over de aanwezigheid van het corona (Wuhan) virus. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en essentiële vrijheden zijn ons afgenomen.

Veilige en effectieve behandelingen voor Covid worden onderdrukt, maar gevaarlijke vaccins die het door God in de mens aangebrachte DNA manipuleren worden aan de mensheid opgedrongen.

Manipulatie DNA

Lockdowns worden gebruikt om de middenklasse en kleine bedrijven te vernietigen en de mensheid in armoede te storten. Talloze ondernemers klagen steen en been over het gebrek aan overheidssteun. Straks wanneer door toedoen van Rutte&CO met medewerking van een hele serie jaknikkers honderdduizenden bedrijven het loodje hebben gelegd en miljoenen mensen daardoor hun baan hebben verloren, wordt de globalistische oplossing aangeboden: kwijtschelding van alle schulden in ruil voor afstand van alle privébezit.

De wereld krijgt een basisinkomen. Dat heet de Great Reset, of Build Back Better. Ik heb in mijn nieuwsbrief van 30-11-2020 al melding gemaakt van het plan het volledige Midden-en Klein bedrijf te elimineren. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Ondertussen wordt de Great Reset door Rutte&CO stapje voor stapje uitgevoerd en nu na bijna een jaar heeft het merendeel van de Nederlandse bevolking nog steeds niet in de gaten dat ze met een uiterst sinister plan worden geconfronteerd.

Velen hebben nog steeds niet door wat de echte reden is waarom de lockdowns zijn ingesteld of denken dat de Grote Reset één of ander gestoord plan is dat regeringen nooit zullen doorvoeren zonder eerst de burgers te raadplegen. Vreemd want de plannen van Agenda 2030 en de Grote Reset zijn immers al jaren bekend. Het World Economic Forum heeft nooit een geheim van hun plannen gemaakt. Het begint nu pas bij sommigen door te dringen wat de ware bedoelingen zijn en dat wij door deze kliek alles kwijtraken wat ons zo dierbaar is. Onderzoekers die van meet af aan al weten wat ze van plan zijn, worden echter nog steeds door regeringsleiders en de mainstream media als ‘complotdenkers’ weggezet. Zelfs een afgetreden kabinet kan zonder enige tegenstand doorgaan met het afkondigen van nieuwe dwangmaatregelen. De pleitbezorgers van de Great Reset/Agenda-2030 doen er ook helemaal niet geheimzinnig over wie ze dienen. Dat laten ze zien door het dragen een speciaal speldje.

Agenda 2030/Great Reset badge

Bijna niemand kon zich voorstellen dat de economie van geïndustrialiseerde landen opzettelijk zou worden verwoest. Enkele maanden voordat de wereld werd getroffen door het Wuhan-virus waarschuwde het World Economic Forum (WEF) in een rapport getiteld ‘Outbreak Readiness and Business Impact – Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ voor nieuwe pandemieën. In oktober 2019 (slechts een paar maanden voordat het Wuhan-virus het Westen in haar greep kreeg) organiseerde de Bill and Melinda Gates Foundation Event 201, een 3½ uur durende simulatie van een wereldwijde pandemie.

De Grote Reset is in 2020 van start gegaan en domineert sindsdien het coronabeleid in de geïndustrialiseerde landen. Ondertussen trekt Schwab aan de touwtjes van de trekpoppen die hij in de afgelopen jaren om zich heen heeft verzameld. Je herkent de personen die deel uitmaken van zijn poppentheater aan een speldje dat zij dragen. Ze laten daarmee zien achter de vernietigende plannen van Klaus Schwab te staan en bereid te zijn deze plannen uit te voeren. Deze mensen doen alsof ze de planeet redden en zien de nevenschade als bijzaak, of het nu gaat om zelfmoorden omdat mensen tot wanhoop worden gedreven of massale werkloosheid. Nu al is te zien dat veel mensen vanwege de lockdowns en spoedwetten niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

En zo lopen er nog veel meer met de Great Reset badges rond.

Zoals al eerder vermeldt is de internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen in Duitsland druk bezig de weg vrij te maken voor een lawine van rechtszaken tegen al die figuren die meewerken om de draconische plannen van Klaus Schwab uit te voeren. Allen die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het Wuhan-virus. Fuellmich krijgt daarbij ondersteuning van duizenden advocaten wereldwijd om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen.

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een soort Neurenberg tribunaal. De code van Neurenberg is geschreven om criminele medische experimenten in de toekomst te voorkomen. Volgens deze internationaal erkende code is de vrijwillige toestemming van de proefpersoon absoluut essentieel bij elk medisch experiment. In diverse landen zijn advocaten bezig met voorbereidingen om leden van ondermeer regeringen, het parlement en iedere overheidscollaborateur strafrechtelijk te vervolgen voor fraude, verraad en genocide. Ik kom daar in de nieuwsbrief van 08-03-2021 uitvoerig op terug.

Volgens de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus kan avondklok (Sperzeit) ook worden ingezet om Nederlanders overdag op te sluiten

Zoals inmiddels bekend heeft het merendeel van de jaknikkers in de Eerste Kamer ook ingestemd met handhaving van de Sperzeit. Van de “senatoren” stemden 45 voor en 14 tegen. Rechters, Tweede Kamer, Eerste Kamer, allen hebben bijgedragen om ervoor te zorgen dat de avondklok van kracht blijft. Ik schreef vorig najaar al dat de avondklok niets met volksgezondheid en veiligheid te maken heeft, maar gebruikt zal worden als onderdeel van de dwangmaatregelen. Inmiddels verschijnen er berichten dat Rutte&CO de avondklok indien nodig, nog kan vervroegen. Ook is in de nieuwe spoedwet verankerd dat mensen ook gewoon overdag door de overheid kunnen worden opgesloten. Nog een voorbeeld hoe onze rechten en wetten letterlijk met voeten worden getreden.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer bevestigde Grapperhaus dat de nieuwe wet ook kan worden ingezet om de bewegingsvrijheid overdag in te perken. “Het gaat om het beperken van het vertoeven in de open lucht zoals dat heet. Het is niet in het wetsvoorstel beperkt tot de avonduren,” zei Grapperhaus. Nu de Eerste Kamer de spoedwet er ook doorheen heeft gejast, mag dit kabinet de Nederlandse bevolking 24 uur per dag dwingen om binnen te blijven! Sinds de invoering van de coronawet doen zowel de Eerste-als de Tweede kamer niets meer ter zake en was deze stemming niets anders dan een theaterstuk. Zelfs een rechter die de avondklok van tafel heeft geveegd, doet niet meer ter zake. Zo gaat het in een dictatuur. Er wordt door dat juridische trucje een wet aangenomen die het mogelijk maakt de bevolking zelfs overdag op te sluiten. Nog even en dan kan de minister van Defensie, de straten schoon vegen en iedereen naar willekeur oppakken en opsluiten. Het Nederlandse volk zal in de loop van 2021 met meer tirannieke politiebevoegdheden te maken krijgen, meer economische schade, meer nieuwe normale waanzin.

Is dit de toekomst van Nederlanders die weigeren aan de dwangmaatregelen van Rutte&CO te voldoen. Of wordt het nog erger?

Zij die al jarenlang onderzoek doen naar de machten achter de zogenaamde ‘nieuwe wereldorde’ weten wat er komen gaat en dat er iets heel erg mis is met wat ze aan het doen zijn. Door de coronawet beschikken Rutte&Co over een dictatoriale volmacht onze vrijheid volledig aan banden te leggen en daar gaan ze steeds verder mee.

Want let op, ze hebben nog veel meer dwangmaatregelen achter de hand. Ze kunnen namelijk met de coronawet alle instrumenten inzetten om de samenleving in constante situatie van stress en vrijheidsbeperkingen te houden. Wie weigert mee te doen aan deze tirannie zal worden beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. De Nederlandse burger zal met een soort staat van beleg te maken krijgen. Het is vanaf het voorjaar van 2020 al duidelijk dat de poppenkast permanent is.

In een artikel in de gedrukte Telegraaf van dinsdag 26 januari 2021 wordt melding gemaakt van het feit dat …

Lees verder bij de bron: Franklinterhorst.nl

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
coronapaspoort 1672825033 scr

EU komt nog deze maand met wetsvoorstel vaccinatiepaspoort

leaked documents google pinterest censorship alternative media

Twitter-alternatief Gab gehackt