in , , , , , , , , , ,

Beseft u wel hoezeer u de afgelopen twee jaar door de propaganda van de regering gemanipuleerd bent?

step propaganda

Ik heb het sterke vermoeden dat de meeste mensen nog steeds niet beseffen hoezeer zij de afgelopen twee jaar gemanipuleerd zijn. Evenmin beseffen zij de diepte van het bedrog of de omvang van de fraude die hun leven veranderd heeft.

De meeste mensen geloven dat, hoewel hun politici niet te vertrouwen zijn op de kleine dingen, zij waarschijnlijk best te vertrouwen zijn op de grote dingen: dat is wat zij willen geloven. Zij willen erop kunnen vertrouwen dat hun regering voor hen zal zorgen, hun belangen zal beschermen en hen zal verdedigen tegen de grote bedreigingen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

De massa van de mensen weet dat de politici in de regering een beetje oneerlijk zijn, maar wil geloven dat ze niet helemaal oneerlijk zijn. Om dat geloof in twijfel te trekken is veel kracht nodig, want wij geloven graag dat mensen in wezen goed zijn en wij willen graag kunnen vertrouwen op de mensen die onze wereld regeren. Het principe van cognitieve dissonantie houdt in dat de meeste mensen het moeilijk vinden te geloven dat iemand die aan de macht is, vastbesloten zou kunnen zijn om hen te controleren, hen zowel lichamelijk als geestelijk te schaden en uiteindelijk te vernietigen.

Ik vraag mij echter af hoeveel mensen zich realiseren dat de Britse regering, net als regeringen over de hele wereld, sinds het begin van de covid-19 fraude, op advies van een enorm team van psychologen en hersenspoelspecialisten, regelmatig foltertechnieken gebruikt die door de Central Intelligence Agency bedacht zijn om gevangenen te breken en onder controle te houden en hen meegaander en gemakkelijker te beheersen te maken. Politici in zowat alle landen van de wereld hebben hun bevolking (hun werkgevers om het maar eens ronduit te zeggen) opzettelijk als gevangenen behandeld. De hersenspoelexperts weten dat als de leugens maar groot genoeg zijn, ze beter verteerbaar zijn dan de waarheid.

Gevangenisbewakers weten goed dat fysieke controle van bevolkingen (of die nu klein zijn zoals in een gevangenis of groot zoals in een land) niet gemakkelijk kan zonder medewerking. Degenen die religieuze culten leiden (en er bestaat geen twijfel over dat in wetenschappelijke en psychologische termen de opwarming van de aarde eerder als een religieuze cultus moet worden beschouwd dan als iets anders) weten dat het isoleren van individuen (door hen op te sluiten of hen te dwingen een fysieke afstand tot anderen te bewaren) slechts één deel van het proces is.

Het gedwongen dragen van maskers (waarvan keer op keer bewezen is dat het geen enkele waarde heeft om de verspreiding van infecties te voorkomen) helpt om het gevoel van isolement te versterken en is een andere techniek die beulen en mensen die controle over mensen willen krijgen, graag gebruiken. Wij leren allen veel informatie en troost uit het zien van de gezichten om ons heen en wanneer maskers gedragen worden, worden wij geestelijk en mentaal verzwakt. Een artikel in het Journal of Neonatal Nursing toonde aan hoezeer baby’s lijden wanneer zij de kans ontnomen wordt het gezicht van hun moeder te zien. De groei van de hersenen bij zuigelingen wordt sterk beïnvloed door de relatie van de baby met de mensen die hij ziet. Reeds in de 19e eeuw wees Charles Darwin erop dat het vermogen om gezichtsuitdrukkingen te lezen een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling is.

Geholpen door deze pelotons psy-op specialisten (die meer traditioneel gebruikt worden om manieren te bedenken om een vijand in oorlogstijd te denigreren) hebben onze politici en hun adviseurs doelbewust propaganda-technieken gebruikt om onze angst te vergroten voor een ziekte waarvan de cijfers van de regering bewijzen dat ze niet dodelijker is dan de griep. Eigenlijk is angst geen sterk genoeg woord. Onze eigen politici, en de adviseurs die betaald worden om ons te informeren, hebben een sfeer van terreur geschapen. Hun onwetenschappelijke regels zijn opzettelijk ontworpen om chaos, paniek, verwarring en wanhoop te veroorzaken. Waarheden worden onderdrukt en verdraaid en degenen die proberen wetenschappelijke waarheden te delen worden gedemoniseerd, geïsoleerd en vernederd.

De regeringen hebben ons opzettelijk tegen elkaar opgezet. Degenen die de experimentele prik weigeren worden gedemoniseerd en de regering zegt dat als niet genoeg mensen de giftige covid-prikken accepteren, er dan een risico van meer lockdowns bestaat, terwijl degenen die de covid-prikken niet accepteren de rest van de wereld in gevaar brengen. De autoriteiten en de media gebruiken herhaaldelijk elke truc uit het boek om verdeeldheid en haat tussen de gemeenschappen te zaaien. De nationale cultuur en geschiedenis worden opzettelijk vernietigd. Rassen- en etnische verdeeldheid worden op grote schaal bevorderd en aangemoedigd. Mannen en vrouwen worden aangemoedigd elkaar te wantrouwen.

Er is nooit enige twijfel geweest dat de covid-paspoorten en de lockdowns en de volslagen absurde sociale distantiëring gebruikt werden om het aantal mensen te verhogen dat ermee instemde een experimentele en mogelijk dodelijke injectie te krijgen.

De psychologen, militaire psy-op specialisten en hersenspoelingsdeskundigen die voor dit kwade werk zijn aangeworven, weten dat alle mensen vertrouwen, troost en voldoening putten uit het leven in een veilige, betrouwbare, voorspelbare wereld.

Onze tevredenheid met de wereld is een deel van ons gevoel van eigenwaarde. Onze hoop, hartstochten en dromen maken allemaal deel uit van ons gevoel van eigenwaarde. Men neemt ons opzettelijk onze voldoeningen en onze dromen af om ons te breken en te kneden.

Als de wereld chaotisch, bedreigend en onzeker wordt, hebben wij de neiging ons gestrest en angstig te voelen; wij hebben meer kans om lichamelijk en geestelijk ziek te worden. Hoe meer onbekenden er zijn om mee om te gaan, hoe beangstigender en gevaarlijker de wereld wordt.

Wij hebben allemaal bedreigingen, gevaren en zorgen in ons eigen persoonlijke leven. Het is natuurlijk dat wij het gevoel willen hebben dat de wereld om ons heen enige zekerheid biedt en een algemeen gevoel van veiligheid en tevredenheid. Wij willen geloven dat onze leiders hun best doen om voor ons te zorgen, om ons een veilige omgeving te bieden. Wij willen onze politici en hun adviseurs vertrouwen. Wij willen de media vertrouwen. Wij weten dat zij allemaal liegen over de kleine dingen, maar wij willen hen vertrouwen over de grote dingen.

Onze politici en hun adviseurs, en de psychologen en hersenspoelingsdeskundigen hebben misbruik gemaakt van onze natuurlijke behoeften en angsten en zij hebben ons vertrouwen beschaamd. Zij hebben een hele natie koelbloedig en opzettelijk gedestabiliseerd om de privé-agenda te bevorderen van een stel miljardairs die geen moer om de mensen geven en die vastbesloten zijn om ten koste van alles macht en geld te verwerven – ook al zijn de kosten onder meer gewonden, doden en een wijdverbreide geestesziekte.

De tweelingfraude van onze tijd, de covid fraude en de fraude met de opwarming van de aarde, wordt heel opzettelijk en koelbloedig gebruikt om ons angst aan te jagen en ons te dwingen te gehoorzamen aan adviezen en wetten die niet bedoeld zijn om ons te beschermen, maar om ons tot ziekte en slavernij te dwingen.

Als u bent opgegroeid met het geloof dat de leiders van de natie het beste met u voor hebben, is het moeilijk uw hoofd rond deze nieuwe stand van zaken te krijgen; te geloven dat niets is wat het lijkt en dat niets is zoals wij het zouden willen.

Mensen zoals ik moeten vermorzeld worden, want wij verbrijzelen de façade, de mythe van het goede bestuur, door de mensen te vragen alles in twijfel te trekken wat zij menen te weten en te kunnen vertrouwen, en te aanvaarden dat de mensen die de leiding hebben, slechte dingen doen om slechte redenen.

Afwijken van wat wij sinds onze jeugd geleerd hebben, en van de dingen die wij denken te weten en te kunnen geloven, kan enorm pijnlijk zijn. De meeste mensen hebben een afkeer van alles wat nieuw is (en vinden het beangstigend) wat onze gevestigde, traditionele overtuigingen aan diggelen gooit.

In mei 2020 heb ik een video gemaakt met de titel “Coronavirus: You’ve been brainwashed (Here’s how they did it)”, omdat het pijnlijk duidelijk was geworden dat de regeringen niet de wetenschap volgden (zoals ze beweerden te doen), maar een nepcrisis gebruikten om angst te zaaien en ons te dwingen precies dat te doen wat zij wilden dat wij deden.

Er was echter één tak van wetenschap die ministers en adviseurs slaafs volgden: zij volgden de adviezen en aanwijzingen van psychologen en hersenspoelingsdeskundigen. Maskers en sociale distantie en lockdowns werden ingevoerd om angst te zaaien en ons eraan te herinneren dat wij moesten doen wat ons gezegd werd. Vooral de maskers waren er altijd op gericht ons te leren volgzaam te zijn.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering een particulier Behavioural Insights Team, dat in 2010 is opgericht en dat ministers heeft geadviseerd over hoe zij mensen kunnen motiveren door zinnen te gebruiken als `red Kerstmis’ en red Oma’.

De psychologen die regeringen adviseren moedigen eenvoudige stappen aan. Dwing de mensen om plan A te aanvaarden als alternatief voor plan B en dan zal het gemakkelijker zijn om hen te dwingen plan B te aanvaarden.

Toen ik in maart 2020 mijn eerste video maakte over wat ik de coronavirus hoax noemde, zei ik dat de prognoses cijfers bevatten die uit de lucht waren geplukt. Een dag later, toen de eerste video door ongeveer een miljoen mensen gezien was, heb ik hem verwijderd en een tweede versie geplaatst waarin ik de woorden “uit de lucht geplukt” niet gebruikte. Ik deed dit omdat het mij bij nader inzien ondenkbaar leek dat ministers van de regering uit de lucht gegrepen cijfers zouden aanvaarden en vervolgens zouden herhalen.

Maar dat is precies wat zij gedaan hebben.

Een wiskundige modelbouwer met de slechtst denkbare staat van dienst produceerde cijfers en zijn voorspellingen werden een soort nieuwe pseudo-wetenschap. De gewone media herhaalden de beweringen alsof zij echt waren. Elk cijfer dat door elke regering werd geproduceerd, was een wilde overdrijving. Zij hebben alles gedaan om met de cijfers te sjoemelen – waaronder natuurlijk beweren dat iedereen die sterft binnen 60 dagen nadat hij positief op covid getest is (met een lachwekkend onbetrouwbare PCR-test die nooit voor dat doel ontworpen of goedgekeurd is en die naar believen veranderd kan worden om meer positieven te creëren) wel aan covid gestorven moet zijn. Iemand die binnen 60 dagen nadat hij positief getest was door een bus overreden werd, zou officieel als een covid-dode te boek staan. Er waren niet meer sterfgevallen door covid dan door griep in een normaler jaar.

Vanaf het begin van deze tweelingfraude hebben de regeringen gebruik gemaakt van een reeks Orwelliaanse mind control trucs”. De slogans, het geklap en de symbolen zijn allemaal zorgvuldig gebruikt om de autoriteiten in staat te stellen controle te krijgen over ons denken.

Begin 2020 heeft Dr. Colin Barron, arts en hypnotherapeut, mij erop gewezen hoe onze geest is overgenomen en hoe wij met veel succes en vakkundig gemanipuleerd zijn om de leugens te geloven die ons gevoerd zijn.

Gekozen regeringen, geholpen door gespecialiseerde gedragswetenschappers, hebben miljoenen mensen gehersenspoeld om de covid-propaganda te aanvaarden. En samen met het verspreiden van verkeerde informatie via de BBC en de rest van de massamedia, hebben politici en adviseurs de waarheid en de waarheidssprekers onderdrukt en in diskrediet gebracht.

De geest is een wonderlijk iets. Het reageert op soms onvoorspelbare manieren. Als u een krantenkop ziet die zegt: “Boris Johnson is een alien”, dan zullen de meeste mensen die waarschijnlijk snel verwerpen. Maar als de kop luidt: “Is Boris Johnson een alien?” dan zullen de lezers eerder vermoeden dat de Britse premier inderdaad van een andere planeet zou kunnen komen. En uit onderzoek blijkt dat als mensen een kop zien met de tekst “Boris Johnson is GEEN alien”, hun vermoedens nog groter worden.

Het manipuleren en misleiden van de geest is een professionele zaak.

De hersenspoeling is heel subtiel geweest. Wij zijn allemaal stilletjes gehypnotiseerd en geïndoctrineerd om de nieuwe massahysterie te aanvaarden die overal door regeringen wordt opgewekt. Veel mensen missen de lockdowns en de verlofbetalingen. Het stelt hen in staat de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te ontlopen.

Weet u nog wie zei: “Door slimme en voortdurende toepassing van propaganda kunnen mensen ertoe gebracht worden het paradijs als de hel te zien en ook omgekeerd, om het meest ellendige leven als het paradijs te beschouwen.”?

Het was Adolf Hitler, die een meester was in massamanipulatie en het gebruik van subliminale technieken. En het was Hitler die ook opmerkte dat het een geluk voor de regeringen was dat de massa van het volk niet nadacht.

De nazi’s waren zeer goed in het controleren van de gedachten van de mensen.

Goebbels, die Hitlers propagandaleider was, heeft eens gezegd dat als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, de mensen hem zullen geloven. Hij wees er ook op dat als u een bevolking wilt controleren en u krijgt te maken met tegenstand, u dan de andere kant moet beschuldigen van de zonde of het bedrog dat u zelf gebruikt.

Overal hebben regeringen dus degenen die de waarheid vertellen beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Iedereen die zich niet aan de partijlijn houdt, wordt afgedaan als een gevaarlijke samenzweringstheoreticus – hoewel de grote samenzweringen allemaal van regeringen komen.

Landen over de hele wereld hebben slogans gepromoot om hun burgers over te halen zich naar behoren te gedragen. In China was er een slogan die luidde: “Als je van je ouders houdt, sluit ze dan op”. In Taiwan kreeg men te horen “Elkaar bezoeken is elkaar doden”.

Op het eerste gezicht lijken de slogans waarvoor in het Verenigd Koninkrijk veel reclame wordt gemaakt ongevaarlijk genoeg. Wij herkennen ze allemaal.

Sommige, zoals “We’re all in this together” lijken tamelijk onschuldig, hoewel het ons vergeven zou kunnen worden als we er aan toevoegden dat we er allemaal samen in zitten, tenzij we werken als adviseurs van de premier.

Het eerste trio zinnen dat overal gepromoot werd, waren: Houd afstand, Was uw handen en Denk aan anderen.

Daarna werd een ander trio aan het repertoire toegevoegd: Blijf thuis, Red levens, Bescherm de NHS

Het ritme en het patroon dat in deze zinnen gebruikt wordt is geen toeval. Er zitten meestal drie woorden in elke zin en de zinnen lopen in drietallen. Dit is geen toeval.

Het gebruik van zinnen van drie woorden, gepresenteerd in groepen van drie, is een techniek die in de psychologische conditionering bekend staat als de regel van drie.

En dat is de reden voor de drie zinnen waarmee wij allen gebombardeerd worden. Wij worden tegelijkertijd getraind en onderwezen. Het is gedragspsychologie.

Andere hypnotherapeuten hebben erop gewezen dat als wij zinnen maar vaak genoeg herhalen, de woorden en gedachten zich in ons onderbewustzijn gaan nestelen en dan een overtuiging worden die ons gedrag motiveert. En zo herhalen regeringen slogans die overtuigingen worden. Dat heet autosuggestie – in de trant van “elke dag op elke manier word ik beter en beter”.

Hitler geloofde ook dat, als een leugen maar vaak genoeg herhaald werd, hij uiteindelijk door het grootste deel van de bevolking met de waarheid verward zou worden.

“De mensen worden gemakkelijker het slachtoffer van de grote leugen dan van de kleine leugen,” zei Hitler, “want het zou nooit in hun hoofd opkomen om kolossale onwaarheden te verzinnen, en zij zouden niet geloven dat anderen de onbeschaamdheid konden hebben om de waarheid zo schandelijk te verdraaien.

Hitler gebruikte deze technieken om het Duitse volk te controleren en te manipuleren, en om het over te halen de kwade dingen te aanvaarden die hij van hen wilde.

George Orwell, die Newspeak heeft uitgevonden, begrijpt ook het belang van de drievoudige drie-woorden-zin. In 1984, zijn futuristische roman die in 1948 geschreven werd, bedacht Orwell de slogan: “Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht”.

Als u zich een beeld van de toekomst wilt vormen, schreef Orwell, stel u dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt – voor altijd. Macht, zo herinnerde hij ons, is geen middel, het is een doel.

Al het andere dat sinds februari 2020 gebeurt, maakt deel uit van het hersenspoelproces.

Het is opgevallen dat de instructies die wij hebben gekregen meer op bevelen leken. De borden die als paardenbloemen zijn opgedoken zeggen: “Ga hier staan”, en niet: “Ga alstublieft hier staan”. En waarom niet? U zegt toch ook geen “Alstublieft” tegen gevangenen?

En dan zijn er de weken van het klappen voor verzorgers en medisch personeel.

Het geklap, dat waarschijnlijk onschuldig en met goede bedoelingen begon, verdoezelt de paradox – de stille aandringende terreur die voortkomt uit de wetenschap dat er praktisch gezien geen gezondheidszorg is en dat wij allen verraden zijn door politici en bureaucraten die besloten hebben hele gezondheidszorgprogramma’s te wijden aan de verzorging van een betrekkelijk klein aantal patiënten die een griepachtig virus hebben, of waarvan gedacht kan worden dat ze het hebben of er vatbaar voor zijn.

Dr. Milton Erickson, een eminent hypnotiseur, gaf zijn patiënten gewoonlijk eenvoudige taken te doen. Hij stuurde ze dan naar huis om de zolder op te ruimen of de boeken te tellen die ze bezaten. Dit alles werd gedaan als onderdeel van het proces van gedachtenbeheersing. De mensen vertellen dat zij op donderdag om 20.00 uur op hun stoep moeten gaan staan en moeten klappen is een eenvoudige, zich herhalende taak die deel uitmaakt van de massahypnose. Het klappen is misschien onschuldig begonnen, maar het werd snel en enthousiast bevorderd door de mensen die ons leven beïnvloeden.

Mensen overhalen om te doen wat u wilt dat zij doen, maakt deel uit van het hypnotherapieproces. De mensen laten klappen was ook belangrijk in die zin dat het de mensen deed geloven in het gevaar van het coronavirus en de moed van degenen die in de gezondheidszorg werkten. Het hielp de mensen te aanvaarden dat er geen bedden beschikbaar waren voor patiënten met kanker of een andere aandoening.

De regenboog die plotseling overal is gaan opduiken is een ander onderdeel van het hersenspoelingsproces. Duizenden zijn zo succesvol gehersenspoeld dat zij gewillig meedoen aan het promoten van de symbolen en de slogans.

Zelfs de verwarrende regels over wie wij wel en niet mogen zien, maakten deel uit van het programma. Een minister zei onlangs tegen de Britten dat twee mensen één persoon konden ontmoeten, maar dat één persoon geen twee mensen kon ontmoeten. Een duidelijke tegenstrijdige onzin.

Als u de mensen tegelijkertijd verwart en verbijstert, dan brengt u hen in verwarring en creëert u een angstige en gehoorzame bevolking.

En dat is wat er nu al vele maanden aan de gang is.

Met dit alles in gedachten heb ik mijn eigen slogan van drie zinnen opgesteld. Drie woorden en drie zinnen: Wantrouw de regering, Vermijd de massamedia, Bestrijd de leugens

Mijn slogans voldoen perfect aan de eis van hersenspoeling.

Eenvoudig, doeltreffend, eerlijk.

Wantrouw de regering, Vermijd de massamedia, Bestrijd de leugens

Lees verder bij de bron: Frontnieuws

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
national cancer institute xknubmnjbkg unsplash 1 e1650393078351

De waarheid over de bio-labs door Greg Reese

eb3db80621f4033ecd0b470de7444e90fe76e7d61ab113469df6c4 640 database

Speurtocht naar de datahonger van de overheid: ze weten meer over mij dan ikzelf