in , , , ,

Aansprakelijkheidsactie tegen 5G groot succes: Miljardenclaim tegen telecombedrijven

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 1.429 deelnemers aan zijn aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van 1 miljard euro op jaarbasis.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) geeft mensen die zich zorgen maken over 5G een middel in handen om de telecomproviders hard op de vingers te tikken. De overheid en telecombedrijven willen 5G introduceren zonder dat de bevolking hierom heeft gevraagd en zonder dat zij eerlijke informatie over de nadelen en risico’s van het nieuwe mobiele netwerk hebben verstrekt. De Bond heeft nu een juridisch document opgesteld waarmee mensen te kennen kunnen geven dat zij geen toestemming geven voor de introductie van 5G.

De overheid en telecombedrijven kunnen dan niet meer zeggen dat de bevolking daar stilzwijgend mee akkoord is gegaan. ‘Zodra de telecomproviders 5G activeren, hebben zij een verbintenis met iedereen die onze aansprakelijkheidsbrief naar deze bedrijven heeft gestuurd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de NBO. Onderdeel van die verbintenis is een vergoeding van 500 euro voor elke dag dat 5G actief is.

Daar bovenop komt een vergoeding van 1.000 euro wanneer het 5G-netwerk zich binnen een straal van 250 meter van iemands woning bevindt. Volgens Zwarts betreft het hier gangbare dagvergoedingen. De methode die de NBO hanteert is gebaseerd op eerder succes in rechtszaken van de Bond tegen zorgverzekeraars.

Het aantal mensen dat aan de aansprakelijkheidsactie wil meedoen, overtreft de verwachtingen van Zwarts. Hij dacht te kunnen rekenen op 500 deelnemers en hoopte de 2.000 te kunnen bereiken. ‘Dat zou echt een stunt zijn, dacht ik. Maar nu lijkt het erop dat we het gaan flikken ook! En ik denk dat we nog hoger gaan uitkomen.’ Op vrijdagavond 27 september startte de actie en op donderdag 3 oktober werd het genoemde aantal van 1.429 deelnemers bereikt – in minder dan een week .

‘Als we zo doorgaan, hebben we het straks echt over een miljardenclaim tegen de telecom. Dat zou fantastisch zijn, de kan dan werkelijk niet meer om ons heen. Een schadepost van tientallen miljoenen kunnen die telecomproviders nog op de koop toenemen. Maar als er miljarden worden geëist, ja dan hebben ze een serieus probleem.’

Het succes van de NBO is opmerkelijk, omdat de Bond zeer weinig middelen tot zijn beschikking heeft om de aansprakelijkheidsactie te promoten. Facebook heeft Zwarts de toegang tot het account van de Bond ontzegd en toen hij een nieuw account wilde openen, maakte het techbedrijf dat onmiddellijk ongedaan.

‘Kennelijk doen we iets waar de gevestigde orde niet blij mee is’, lacht Zwarts. De deert hem niet. ‘We bieden iets waar kennelijk veel mensen behoefte aan hebben en dat vindt zijn weg, ook als Facebook of wie dan ook daar niet blij mee is.’ De website van de NBO is verouderd en Zwarts bereikt geluiden dat sommige mensen zich daardoor laten afschrikken. ‘Die vertrouwen de Bond daarom niet helemaal.

Ik kan dat wel begrijpen.’ Dat betekent, aldus Zwarts, dat de Bond een grotere groep geïnteresseerden zal aanspreken zodra de website een opknapbeurt heeft gehad. ‘We proberen dat nu zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.’

De aansprakelijkheidsactie van de NBO loopt van 27 september tot en met 31 oktober. De Bond gaat binnenkort ook politici en ambtenaren aanpakken. Zwarts benadrukt dat het eerste doel van de actie is om de introductie van 5G te blokkeren. Als het tot dagvaarding van de telecomproviders komt, dan zal de NBO behalve de dagvergoedingen óók het stopzetten van 5G eisen.

Meer informatie over de aansprakelijkheidsactie:

STOP 5G: STEL TELECOMPROVIDERS & POLITICI AANSPRAKELIJK MET EEN VERBINTENIS INCL. DAGVERGOEDING VAN MAX. € 2.000,- PER DAG!

Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?

De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en biedt hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding.

Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding…

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (Art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt u in staat om eerst de telecomproviders hardhandig op de vingers te tikken. Deze actie tegen de telecomproviders loopt van 27 september t/m 31 oktober. Daarna gaan we de politici aanpakken.

Dit moet u weten en doen om deel te nemen aan de collectieve 5G-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. U doet de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en u een vergoedingssom ontvangt.
  4. U meldt zich aan via het aanmeldformulier op deze pagina. Binnen 48 uur ontvangt u van ons drie volledige contracten en een machtingsformulier die u dient in te vullen en die u moet ondertekenen, scannen (geen foto’s!) en sturen naar 5Gcontract@bondoverheidszaken.nl. U ontvangt van ons ook een BunQ Bank-betalingslink. Klikt u hierop, dan is de betaling zo geregeld. De contracten gaan naar de drie telecomproviders.
  5. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.
  6. Ons streven is in eerste instantie het stoppen van het activeren van het 5G-netwerk, dat anders een grote inbreuk maakt op onze privacy en onze veiligheid mogelijk in gevaar brengt. Wij hebben voor de activering van 5G geen toestemming gegeven en willen dit feit juridisch ‘hard’ maken. Dit doen we door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voorafgaand aan de voorgenomen activering.
  7. U kunt de door de Bond ontwikkelde contracten ook zelf invullen en opsturen naar de telecomproviders. U moet dan wel op eigen kosten drie aangetekende brieven versturen, waarvan de kosten € 25,50 (3 x € 8,50) bedragen. Doet u ook mee aan de actie tegen de politici, dan komen de kosten uit op € 68,- (8 x € 8,50). Het zelf versturen van de contracten betekent ook dat u zelf voor bezorging van de nota’s bij de aansprakelijke partijen moet zorgen en dat de advocaat- en gerechtskosten voor eigen rekening zijn. Het risico ligt dan ook bij u.

Met de financiële middelen die we uit de 5% gage verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen de onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

AANRADER! De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.

De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is.

Bron: bondoverheidszaken.nl

Lees verder bij de bron: Earth Matters

Photo by Diogo Beirão Duarte


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
NL NEXIT AUB
1 jaar geleden

Het uitzoeken of 5G wel veilig is zou een primaire taak van de overheid moeten zijn !
En het is schandalig dat de overheid helemaal maar dan ook helemaal niets heeft gedaan om vast te stellen of 5G wel veilig is. Op vragen per email wordt niet eens gereageerd.
En ook de EU reageert niet op vragen.

Ik constateer dat de Nieuwe Wereld Orde al een feit is want bedrijven en banken gaan gewoon hun gang.
En was het Juckers zelf niet die in een dronken bui openlijk toegaf dat de EU telkens een plakje van bevoegdheden naar zich toe trok. Je zou verwachten dat de burgers woest zouden worden en onmiddellijk hun regeringen ter verantwoording riepen. Maar wat gebeurde er? Helemaal niets ….

Straks is het te laat …. en dan is het huilen. En van terugkeren is dan geen sprake want de burgers hebben geen middelen ….. En de mensen die dan leven zijn Uw en mijn kinderen ..

JC (Hans) van der Stoop
1 jaar geleden

Jahaaa … NL NEXIT AUB, zo gaan die dingen, al eeuwen, op wat revoluties na… hier en daar, we, de mens, zijn liever lui dan dat we met spandoeken de straat opgaan of onze gemeenten ter verantwoording roepen, hoewel…. dat gebeurt tòch zo nu en dan…
Anyway, je zet een helder standpunt neer, wat ook gelijk aangeeft dat reageren – ageren – protesteren… weinig zin heeft want men… luistert toch niet !
men.. gaat gewoon door met waar men mee bezig is want ze hebben alle macht en touwtjes in handen!
De Burger weet dat, weet ook niet wat te doen… en is doorheen de decennia heen apathisch geworden, behalve dan hun verbale uitingen op diverse platforms, dat lukt vaak nog wel…

Ik heb nog een visie, een stelling; HET RECHT VAN DE STERKSTE ….
Dat IS en natuurwet, toch…? je hebt predatoren en prooidieren, je hebt woekerplanten en de klos zijnde bomen… etc. en waarom zou dat niet gewoon ook zo zijn in de mensenwereld, zie het aloude Bijbelse principe van herders en schapen, èèn herder kan goed leven van zijn kudde, een kùdde kan moeilijk leven van èèn kostwinner….
2000 jaar geleden… zei de keizer tegen de paus; hou jij ze dom dan hou ik ze arm… en ook dat principe werkt nog steeds ten faveure van de macht.
Ofwel, de goed opgeleiden onder ons zoeken zich een kudde…. de rijken onder ons zijn rijk gewòrden via het knippen en scheren van de schaapjens… de politieke plucheplakkers weten ook hoe je moet manipuleren om er zèlf (als volksvertegenwoordiger) beter van te worden, in het nu en in de toekomst, de bron is eindeloos, de kudde is groot, en het knippen en scheren, uitmelken en als het moet slachten…. gaat gewoon door zolang de schapen alleen maar blaten.
Dus komt er gewoon 5G.

Leven we dan in een verrotte (boven) wereld, of zijn wij als schapen gewoon niet slim genoeg, slecht genoeg, gemeen, sluw, rijk, uitgekookt, berekenend genoeg, etc. om deel te kunnen nemen aan het spel van die uitbuiters die als predatoren gebruik maken van de zich bij voortduring aandienende mogelijkheden die die MASSA schapen hen biedt… ?!?

Etc.

Olmen
1 jaar geleden

Ik ga hier niet in mee. Een vergoeding van 500,- tot 2000,- euro per dag is belachelijk. Dit gaat puur om persoonlijk gewin. Uiteindelijk draait de consument hier toch voor op, de rekening zal hoe dan ook betaald moeten worden. En dat kan uiteindelijk alleen als de abonnementen of wat dan ook verhoogd worden.
Dit soort acties staat alleen de vooruitgang in de weg. Zover ik weet is de technologie van 5G netwerk juist veiliger dan 4G. 5G maakt namelijk gebruik van gerichte verbindingen. Dit beperkt de uitstraling van hoogfrequente energie en beperkt ook nog eens de hoeveelheid energie dus ook nog zuiniger.
Bovendien worden we er flexibeler door, zeker in de buitengebieden. Het alternatief daar is glasvezel aan te leggen wat vele duizenden euro’s kost per aansluiting. 5G is daar een hele mooie oplossing om toch een snelle internetverbinding op een goedkope manier te hebben.
Zo zijn er tal van voorbeelden waarom 5G juist goed is (internet of things, zelfrijdende auto’s etc).
Dat de gezondheid van de mens hier op het spel staat is complete onzin. Ik snap wel dat hier een onderbuikgevoel speelt en dat is heel moeilijk te weerleggen (verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen). Ik zou er dan ook voor pleiten om meer voorlichting.

Amsterdam stopt feestvierende en vloggende illegalen vol met acht miljoen euro subsidie

De depressie-paradox: Verdubbeling aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten