in , , , ,

9/11, Covid-19 en andere valse verhalen

de leugen waarin wij leven the l e1607644172730
Screenshot YouTube

11 september 2021 is het twintig jaar geleden dat de aanslagen in New York en Washington DC plaatsvonden. De overeenkomst tussen 9/11 en de coronacrisis is dat beiden volgens een uitgewerkt plan zijn uitgevoerd. De blauwdruk van valse verhalen zoals 9/11 en Covid-19 vertoont grote overeenkomsten.

Ole Dammegard

Ole Dammegard

Ole Dammegard, specialist in het analyseren van politieke moorden en terroristische aanslagen, ontdekte jaren geleden dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen en lang van tevoren gepland zijn. Vaak bevatten ze een groot aantal vaste onderdelen van de zogenaamde ‘blauwdruk van aanslagen’. Valse verhalen zoals de coronacrisis en valse-vlag-aanslagen zijn in wezen op dezelfde blauwdruk gebaseerd. Dezelfde componenten van 9/11 zien we ook terug bij de coronacrisis.

1.De simulatie-oefening 

9/11   Vaak is er op de dag zelf, of voorafgaand aan een valse-vlag-aanslag een simulatie-oefening (drill). Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd gaat worden, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals de exacte metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.

Event201 predictive programming 1

Op 9/11 waren er talloze (militaire) oefeningen, onder andere van een potentiële terroristische aanslag waarbij vliegtuigen gebruikt zouden worden. Daardoor kon men de aanslagen ongemerkt voorbereiden, omdat achteraf onduidelijk zou zijn wat wel en niet onderdeel was geweest van de oefening of de daadwerkelijk aanslag.      

Covid-19   Ook bij de coronapandemie vond vooraf een oefening plaats tijdens het Event 201, dat op 18 oktober 2019 plaatsvond in New York. Event 201 was een pandemische oefening op hoog niveau, georganiseerd door het Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation. Het is opvallend dat deze simulatie-oefening van de coronapandemie plaatsvond anderhalve maand voordat de eerste uitbraak daadwerkelijk in Wuhan, China plaatsvond. Dat is een van de redenen waarom men spreekt van een plandemie.

Valse vlag of hoax?

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen of valse verhalen, zoals bij een plandemie, is het in wezen niet anders. De groepering of het virus dat de schuld krijgt van de aanslag of pandemie zijn niet degene die het plan bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben.

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij een valse-vlag-aanslag waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers vallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen. Maar ook wanneer er wel degelijk slachtoffers vallen, worden er dingen in scene gezet of valse verhalen vertelt om de bevolking voor de gek te houden.

2Stromannen en zogenaamde veroorzakers 

9/11   Omdat een aanslag van tevoren gepland is, ligt ook de verhaallijn over de vermeende dader(s) die de media gaat berichten al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. Deze daders of groepering die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. Vaak zijn het stromannen die soms niet eens de daadwerkelijke dader zijn. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens.

Bill Gates antivirus software 1

Virussen en anti-virus ‘oplossingen’ zijn een winstgevend product.

Covid-19   Ook in de coronapandemie is er sprake van een vals verhaal over de veroorzaker van de ziekte. In het officiële verhaal was er sprake van een virus dat afkomstig zou zijn van vleermuizen en is overgesprongen naar de mens. In werkelijkheid blijkt het virus in een laboratorium gemaakt te zijn en zijn er bovendien aannemelijke claims dat het dodental in Wuhan deels veroorzaakt is door een experiment met 5G-straling. We weten inmiddels wel dat het virus en de varianten vastgelegd zijn in allerlei patenten.

3Het valse bewijs

9/11   Bij valse verhalen en valse-vlag-aanslagen worden op het eerste gezicht overtuigende bewijzen getoond die het van tevoren bedachte narratief moeten bevestigen. Bij veel valse-vlag-aanslagen is dat het ‘magische paspoort’. Ook bij 9/11 vond men in de puinhopen van het WTC — waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof — de onbeschadigde paspoorten van de daders terug. Die paspoorten kwamen uit de vliegtuigen, die eveneens volledig in rook waren opgegaan.

positive negative 1

Covid-19   Bij de coronacrisis toont men steeds microscopische beelden van het kroonvormige ‘coronavirus’. Uit latere rechtszaken bleek echter dat het virus nog nooit was geïsoleerd. De PCR-test die moet bewijzen dat iemand besmet is met het virus, toont hooguit een fragment aan van een sequentie die vermoedelijk afkomstig is van het virus. Critici claimen dat de test in veel gevallen een vals positief testresultaat geeft.

4Het script ligt al op de plank 

9/11   Het script van een aanslag en het officiële verhaal dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Een klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk middels controlled demolition volledig instorten.

Covid-19   Het plan ‘Lock Step’ is een scenario waarbij een griepvirus de trigger zou zijn om samenlevingen wereldwijd in lockdown te plaatsen en in 2010 uitgewerkt door de Rockefeller Foundation. Citaat uit het rapport waarin Lock Step is uitgewerkt: “In 2012 sloeg de pandemie waar de wereld al jaren op anticipeerde eindelijk toe.” In het Lock Step scenario zou het virus afkomstig zijn van wilde ganzen en in een half jaar miljoenen mensen besmetten. Ook meldt het rapport het succes van een verplichtte quarantaine dat “zorgde voor een sneller herstel na de pandemie.” Wie het Lock Step scenario leest moet toegeven dat het akelig lijkt op de coronacrisis waar we tien jaar later middenin zitten.

5De zondebokken 

EZ2UkG2XgAAjxh1 1

9/11   Bij valse-vlag-aanslagen en valse verhalen krijgt een zondebok, vaak een groepering, de schuld van het gecreëerde probleem. Bij veel valse-vlag-aanslagen van de afgelopen jaren waren dat de moslims. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Men speelt daarbij in op de psyche van de mens, die alles wat vreemd of afwijkend is sneller zal wantrouwen. Dit is onderdeel van een verdeel en heers-strategie waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Covid-19   In de coronacrisis vormen de ongevaccineerden de toekomstige zondebokken. Het massaal vaccineren van de wereldbevolking was altijd al het achterliggende plan en onderdeel van de Covid-19-blauwdruk. Dat blijkt ook uit het rapport A World at Risk.”  Daar waar kritische artsen en virologen waarschuwen dat juist de prik voor een grootschalige gezondheidscrisis kan zorgen, zal de ongevaccineerde groep de schuld krijgen van een toename van zieken en sterfgevallen.

beachchairs 1

Medische discriminatie en uitsluiting van ongevaccineerden in Israël.

Zo rapporteren instanties een overlijden vlak na één vaccinatie (mogelijk het gevolg van vaccinatieschade) van iemand met een positieve test, als een coronageval van een ongevaccineerde.* Het uitspelen van gevaccineerden en niet-gevaccineerden leidt tot polarisatie in de samenleving en is het gevolg van een opzettelijke verdeel- en heersstrategie.

*) Iemand die na één vaccinatie of binnen twee weken na de tweede vaccinatie in het ziekenhuis belandt of overlijdt, wordt gerapporteerd als ongevaccineerd. Daardoor ontstaat er een misleidend beeld, waarbij mogelijke vaccinatieschade eveneens onderbelicht blijft.

6Crisisacteurs en hergebruikte mediabeelden 

9/11   Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet ten behoeve van de media-propaganda. Vaak zien we in meerdere aanslagen dezelfde acteurs terugkeren, vaak onder een andere naam en in een andere rol. Bij 9/11 zijn vooral ooggetuigen ingezet om de voordracht van het narratief te verzorgen, om daarmee de gewenste verhaallijn in het hoofd van mensen te prenten. Zo vertelden ‘ooggetuigen’ (in werkelijkheid acteurs) dat ze vliegtuigen hadden gezien, die ze in detail beschreven. Later doken er filmpjes op waar te zien was dat de vliegtuigen ontbraken en hoogstwaarschijnlijk later via CGI (Computer Generated Imaging) zijn toegevoegd.

Een van de vermeende slachtoffers tijdens de Boston bomaanslagen, blijkt een Vietnam veteraan te zijn die al tijdens deze oorlog zijn onderbeen verloren heeft.

Covid-19   In de coronapandemie bleken beelden van een volle IC-ruimte uit Italië met de locatie-aanduiding New York hergebruikt te zijn. Tijdens een vaccinatiecampagne speelden actrices de rol van hoogbejaarde of verpleegkundige, die op wonderbaarlijke wijze tegelijkertijd ook op andere locaties hun ‘prikmoment’ met de pers deelden.

7Occulte data en cijferreeksen 

9/11   Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang. Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. 911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Numerologisch gezien levert 9+1+1 ook weer 11 op, dat zowel een priemgetal als een meestergetal is en eveneens een occulte betekenis heeft. De Cabal probeert met occulte zaken zoals numerologie hun plannen te bekrachtigen. Ze gebruiken vaak de cijfercombinatie 911, 311, 11, 33 en 666.

COVID 19 betekenis 1

Covid-19   Corona bestaat uit 6 letters en de numerieke waardes van de letters bij elkaar opgeteld vormen 66. Dat is numerologisch 666. Andersom kun je het getal ‘19’ vertalen naar de letters AI (artificial intelligence), waarbij ‘Covid’ verwijst naar Certificate of Identification ID. Dit is onderdeel van ID2020, waarvoor de technologie is vastgelegd in een patent met de nummers 060606 en op naam staat van Microsoft. Omdat in numerologie de nul wegvalt, is dat numerologisch gezien ook 666.

8Strengere wetten voor onze eigen veiligheid 

Covid 19 lijs A 1

De coronaspoedwet is gebaseerd op de A-status van het Covid-19 virus, maar staat in geen verhouding tot de IFR en het risico om aan de ziekte te overlijden.

9/11   Probleem-reactie-oplossing: men creëert een probleem, voor een oplossing die men al tevoren heeft bedacht en voorbereid. Doordat elke aanslag een heftige emotionele reactie oproept — zoals angst, onveiligheid en onzekerheid— accepteert de bevolking zonder protest de aangescherpte maatregelen die men als oplossing presenteert. Terwijl men onder normale omstandigheden nooit met deze maatregelen akkoord was gegaan.

Een ‘mooi’ voorbeeld is de Patriot-act die al voor 9/11 op de plank lag, met allerlei veiligheidsmaatregelen zoals: een strengere wetgeving, meer politiecontrole, meer camera’s, verlies van privacy en vrijheden voor de bevolking, et cetera — die ook elders in de wereld zijn ingevoerd. Deze ‘oplossing’ is niet in het belang van het volk, maar wél in het belang van de New World Order en hun totalitaire controlestaat die ze wereldwijd willen creëren.

Covid-19   Na de Covid-19 virusuitbraak was er veel angst en onzekerheid. Al heel snel werden er wereldwijd allerlei extreme maatregelen doorgevoerd, die zelfs grondrechten en mensenrechten aan de kant schoven. Maatregelen zoals gedwongen quarantaine, anderhalve meter afstand, de avondklok, sluiting van winkels en horeca en gedwongen mondkapjes bleken vooral gericht op controle en gedragsverandering te zijn en niet of nauwelijks effectief voor het indammen van het virus.

Angstcreatie overheid wetenschappers 1

De pandemie is aangegrepen om meer vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren, waarbij ook de coronaspoedwet al ruim tevoren voorbereid bleek te zijn. Uiteindelijk is de vooraf bedachte ‘oplossing’ van de coronapandemie de massale vaccinatie van de wereldbevolking. Gevolgd door de invoering van een digitale identiteit, middels een coronapaspoort en uiteindelijk de integratie in het lichaam.

9Signalen vooraf 

9/11   Bij valse-vlag-aanslagen maakt men gebruik van predictive programming, waarbij er op subtiele wijze beelden in de media, films en tv-series verschijnen, die een aankondiging zijn van de op handen zijnde ramp. Zo is de 9/11 aanslag bijvoorbeeld in de tv-serie de Simpsons, diverse films en een kaartspel aangekondigd.

Wanneer we deze beelden zien, slaan we ze vooral op in ons onderbewustzijn, omdat we dergelijke details vaak op dat moment niet bewust waarnemen. Wanneer een grote groep mensen beelden in het onderbewustzijn opslaat dragen ze onbewust mee aan de creatie van de geplande aanslag. Men manipuleert op die manier het collectieve bewustzijn en maakt zo op listige wijze gebruik van de creatie- en manifestatiekracht van de mensheid.

Vooraankondiging van de 9/11 aanslagen in een Illuminati-kaartspel, de animatieserie The Simpsons en in de Johnny Bravo tekenfilm ‘Coming soon’.

Covid-19   Ook de coronapandemie is op listige wijze aangekondigd en ingeprent in het onderbewustzijn van de mens. Zo zijn er tal van films verschenen die gaan over een wereldwijde pandemie van een uiterst besmettelijk virus die de wereldbevolking bedreigd. De Cabal bekrachtigt hun plannen ook door het houden van rituelen. Een van die publieke rituelen was de opening van de olympische spelen in Londen in 2012 met een ziekenhuisscene. Vanaf boven bekeken vormde het geheel een reusachtig corona-symbool.

De opening van de olympische spelen in Londen in 2012 was een reusachtig satanisch ritueel met heks, honderden zieke kinderen en verpleegkundigen. Van bovenaf gezien zag het ritueel eruit als een coronavirus.

10Afleidingsmanoeuvres 

9/11   Valse-vlag-aanslagen moeten vaak de aandacht van iets anders afleiden, zodat de aanslag alle andere gebeurtenissen in de media overstemt. De aanslag van 9/11 moest onder andere de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wél in de boeken van het Pentagon stond. Ook was de Federal Reserve verplicht om op 12 september 2001 (de dag na 9/11) 200.000 ton goud terug te sturen naar China. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen.

Covid-19   De pandemie moest de aandacht afleiden van de op handen zijnde financiële crash en het verdwijnen van de pensioenfondsen. Doordat de lockdown veel bedrijven heeft getroffen denken mensen dat de economische neergang alleen daar aan te wijten is. Ook is de coronacrisis gebruikt om een veel omvattender plan, de Great Reset als onderdeel van Agenda 21, te implementeren. Door in de media voortdurend angst te zaaien voor het ‘grote gevaar’ van het virus, aantal besmettingen en tekorten op de IC’s, was dit een geweldige afleidingsmanoeuvre om deze voorheen onacceptabele maatregelen en beperkingen in te voeren.

11Van destructie naar financieel gewin

9/11   Dat bepaalde partijen voorkennis hadden van de toen op handen zijnde aanslag, bleek ook uit het feit dat op de dagen vlak voor de aanslagen meer dan tienmaal zoveel putopties werden verhandeld op American Airlines (AA), United Airlines (UAL) en Boeing, dan normaal.

covid pillenset 1

Ook leidde de aanslagen tot de oorlog in het Midden-Oosten, zoals Irak en Afghanistan, die ook al lang tevoren waren gepland. Uiteindelijk zijn het dezelfde krachten achter de schermen geweest die profiteerden van zowel de wapenhandel als de wederopbouw in de landen die tijdens die oorlog verwoest zijn.

Covid-19   De farmaceutische industrie maakt miljardenomzet door de vaccinatie-agenda die zo goed als wereldwijd wordt geïmplementeerd. Dat is dezelfde industrie die achter de patenten van het in het lab gemaakte virus zit. De partijen die een rol hebben gespeeld in de registratie van het virus en de PCR-testen hebben daar enorm financieel gewin mee behaald. Zo hadden personen uit het OMT financiële belangen bij het gevoerde testbeleid. Het winstbejag van de farmaceuten verklaart waarschijnlijk ook waarom het verboden is om goedkope medicijnen zoals Ivermectine en hydroxychloroquine voor te schrijven.

> Lees ook: de Blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
nieuwe wereld orde grote rese agenda 2030pausIMF EUdigipas 464x300 1

Waarom uw eigen huis een onzeker bezit dreigt te worden

8028916634 407e54be95 New World Order

‘Vanaf 25 september medische apartheid in Nederland’: kabinet eist bijna overal QR-code voor toegang