in

Biden door media uitgeroepen als winnaar en dat zou wel eens heel gunstig kunnen zijn

50404662486 6a3933026c trump biden
Photo by ekaden

De Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken voor Trump een verloren zaak te zijn. Joe Biden krijgt de steun van de media en internationale leiders, die zich achter zijn ‘verkiezingsoverwinning’ scharen. Maar in al zijn ‘verslagenheid’ zou Trump wel eens een grote slag kunnen slaan …

De mainstream media maakten zaterdagavond 7 november 2020 bekend dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Diverse regeringsleiders, waaronder de Nederlandse premier, feliciteerden Joe Biden met de overwinning. In diverse steden gingen feestende Democratische aanhangers de straten op. De angst voor het coronavirus was als sneeuw voor de zon verdwenen.

https://twitter.com/hesaudrey/status/1325438503799431169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1325438503799431169%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ellaster.nl%2F2020%2F11%2F10%2Fbiden-door-media-uitgeroepen-als-winnaar-en-dat-zou-wel-eens-gunstig-kunnen-zijn%2F

Daar waar de Democraten vanwege besmettingsgevaar eerder hadden aangedrongen per post te willen stemmen, om zo de menigten bij stembussen te kunnen vermijden, is de angst voor besmetting na de ‘overwinning’ van Biden bij de Democratische achterban in één klap op miraculeuze wijze verdwenen.

> Lees ook: Bewijzen van grootschalige verkiezingsfraude stapelen zich op

De grote mediakanalen negeren nog steeds alle controverse rond de verkiezingen, inclusief de vele getuigenissen en aanwijzingen van grootschalige verkiezingsfraude. Ze presenteren Joe Biden als de president-elect en lopen vooruit op zijn komende termijn als 46e president van de Verenigde Staten. Het is echter niet aan de media om iemand tot president uit te roepen, dat is de taak van het Kiescollege. Op sommige plekken worden nog stemmen geteld of herteld. Bovendien worden de voorlopige verkiezingsuitslagen in meerdere staten betwist en voorgelegd aan lokale rechtbanken en uiteindelijk aan het Hooggerechtshof. Daarom is het nog helemaal niet zeker wie de komende president zal zijn.

Als we de media mogen geloven is de zaak verloren voor de zittende president Donald Trump, maar schijn kan bedriegen. Ten eerste kan het hertellen van stemmen en het strafrechtelijk onderzoek naar verkiezingsfraude aantonen dat Trump in die staten de meeste stemmen heeft gekregen en in totaal de meerderheid van kiesmannen krijgt toegewezen. Ten tweede kan presidentskandidaat Biden vervolgd worden voor hoogverraad, als aangetoond wordt dat hij opzettelijk aan de geclaimde fraude heeft meegewerkt.

Een steekoperatie met militaire precisie

Inlichtingenexpert Steve Pieczenik beweert dat het Trump-team niet alleen op de hoogte was van de geplande verkiezingsfraude, maar deze zelfs opzettelijk heeft laten plaatsvinden, om daarmee een gepoogde coup aan te tonen. Hij spreekt van een “geavanceerde steekoperatie” (sting operation). Dat is een geheime — door justitie, inlichtingendiensten en militairen uitgevoerde operatie — met als hoofddoel de misdadigers te ontmaskeren en te arresteren, meestal tijdens het begaan van een misdaad.

Gezien de fraude die er al tijdens de 2016 verkiezingen plaatsvond, is het zeer aannemelijk dat men goed voorbereid was op een herhaling van de door de Deep State beproefde methodes. Daarnaast was het duidelijk dat de peilingen, die tot de laatste weken voor de verkiezingen ten gunste waren van Joe Biden, niet te rijmen waren met het gebrek aan enthousiasme en publiek bij zijn overwegend lege rally’s.

Met mail-in stembiljetten kon men de verkiezingen stelen

Ook was het evident dat het stemmen per post (mail-in ballots) vooral gepromoot werd, omdat het veel manipuleerbaarder is dan het stemmen bij een stemlokaal waarbij men zich moet identificeren. Stembiljetten kunnen worden bijgedrukt en mensen kunnen ongevraagd geregistreerd worden, hetgeen volgens critici ook gebeurd is. Zelfs overleden mensen brachten op papier hun stem uit. Men vond onder de geregistreerde kiezers zelfs mensen die in 1900, of zelfs in 1850 geboren zijn.

kiezers geboortejaar MI

Door allerlei valse registraties kon men blanco stembiljetten reserveren voor Joe Biden. Het Trump-team wil nu aantonen dat deze stembiljetten voor Joe Biden zijn toegevoegd aan de legale stemmen, toen de stemlokalen in diverse staten middenin de nacht gelijktijdig stopten met tellen. Topadvocaat Sidney Powell zegt dat een algoritme in de computersoftware een tussenscore bijhield, om aan te geven hoeveel extra stemmen er nodig waren om de meerderheid te verkrijgen. Het software-systeem Dominion kon er volgens haar bovendien voor zorgen dat stemmen voor Trump veranderden in stemmen voor Biden. Deze software komt ‘toevallig’ van een bedrijf waarvan Nanci Pelosi aandeelhouder is.

Ingebouwde veiligheidsclausules

Niet voor niets staat het stemmen per post al lange tijd ter discussie; het zou niet veilig zijn. In de Verenigde Staten kan men per post geen paspoort of rijbewijs verlengen, of een social security ID aanvragen, maar men kan wel via de post stemmen. Daarom zou het wel heel naïef zijn als men geen veiligheidsclausules zou hebben ingebouwd om grootschalige fraude te voorkomen, of ten minste in kaart te brengen.

Uit de oprichting van het Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA, als onderdeel van de Department of Homeland Security) en het programma Protect2020, kan men afleiden dat zowel de digitale stemcomputers, als de papieren stembiljetten per post, allerlei ingebouwde beveiligingskenmerken hadden.

Beveiligd met watermerken en blockchain-technologie

Op de website van CISA staat dat de stembiljetten beveiligd zijn met verschillende codes en/of watermerken. Volgens Steve Pieczenik waren alle biljetten bovendien beveiligd met een kwantum systeem blockchain technologie. Hij beweert dat men precies weet hoeveel officiële biljetten er verstuurd zijn, waar ze zijn gebleven en wat er mee gebeurd is. Hij zegt dat men bovendien 20.000 militairen van de National Guard in diverse staten heeft gestationeerd, om toe te zien op eerlijke verkiezingen.

De US Postal Service (USPS) registreerde in augustus 2020 het patent nr. US20200258338A1 voor een “veilig stemsysteem” per post. “Een stemsysteem kan de beveiliging van blockchain en de mail gebruiken om een betrouwbaar stemsysteem te bieden. Een geregistreerde kiezer ontvangt een computerleesbare code in de post, bevestigt zijn identiteit en bevestigt de juiste steminformatie bij een verkiezing. Het systeem scheidt kiezersidentificatie en stemmen om de anonimiteit van de stemmen te garanderen, en slaat stemmen op in een gedistribueerd grootboek in een blockchain.”

https://twitter.com/DeniseGriffitts/status/1323760902018076679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323760902018076679%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ellaster.nl%2F2020%2F11%2F10%2Fbiden-door-media-uitgeroepen-als-winnaar-en-dat-zou-wel-eens-gunstig-kunnen-zijn%2F

Melania Trump heeft de reputatie middels haar kleding gecodeerde boodschappen uit te zenden. Op de verkiezingsdag droeg ze een Gucci-jurk met (block)chain motief.

National Guard ziet toe op eerlijke verkiezingen

Op de website Military Times staat dat de National Guard vanaf 2 november in 16 staten minstens 3.600 troepen, in verschillende hoedanigheden heeft gemobiliseerd, ter ondersteuning van de presidentsverkiezingen. De missies variëren van assistentie bij cyberdefensie en paraat staan in geval van burgerlijke onrust na de verkiezingen. Eén van hun taken was als stembusmedewerker in de stembureaus te werken. Volgens Steve Pieczenik is de omvang van deze operatie bewust niet vooraf gecommuniceerd.

In Calorado werden “Tot 10 leden van het Colorado National Guard Defensive Cyber Operations Element geactiveerd, om te helpen bij de verkiezingsinspanningen voor cyberbeveiliging tijdens de presidentsverkiezingen van 2020”, zoals bevolen in een Executive Order van 19 oktober van de Colorado-gouverneur Jared Polis. In het bevel werd uitgelegd dat “de troepen het online kiezersregistratiesysteem van de staat zullen beschermen om te voorkomen dat hackers de kiezersregistratie onderdrukken.”

Door de fraude te laten plaatsvinden, kan men deze aantonen

Hieruit blijkt dat er een grootschalige militaire operatie is voorbereid om toe te zien op eerlijke en transparante verkiezingen. De fraudemethodes die in 2016 ongestraft gebruikt konden worden (hetgeen wellicht tot hoogmoed heeft geleid), konden op deze manier gemakkelijk opgespoord worden. De enige voorwaarde voor deze opsporing was de fraude te laten plaatsvinden. Dat het Trump-team deze strategie zou hebben gekozen, getuigt van zelfvertrouwen en militaire tactiek op het hoogste niveau.

Blijkbaar had men — ondanks het risico de tweede presidentstermijn te verspelen — het volste vertrouwen dat men de verkiezingsfraude in de rechtbank onweerlegbaar zou kunnen aantonen. Zelfs als een corrupte rechter in het voordeel van de Joe Biden zou besluiten. Dit heeft alles te maken met het vertrouwen in het Hooggerechtshof én de te verzamelen bewijslast. Om die reden moeten we er serieus rekening mee houden dat de claims van Steve Pieczenik geen grootspraak zijn.

Biden trapt in de laatste val

De vraag is wie er in dit listige spel uiteindelijk de slimste is geweest. De Democraten accepteren nu smalend hun ‘overwinning’, wetende dat ze de media in handen hebben. Zij zetten Trump weg als mokkende en slechte verliezer. Maar zoals altijd geldt ook hier: “Wie het laatst lacht, lacht het best.” Doordat Biden zijn overwinningszege claimt, nog voordat de onbetwiste uitslag bekend is, bezegelt hij zijn couppoging.

De mainstream media laten zien dat zij onderdeel zijn van dit complot. Daar waar ze voorheen nog de schijn ophielden enigszins neutraal te zijn, vallen nu de maskers af. Tijdens een recente toespraak van de zittende president Trump onderbraken de grote mediakanalen de uitzending. NBC: “We moeten hier onderbreken, omdat de president een aantal valse verklaringen heeft afgelegd, waaronder het idee dat er frauduleus is gestemd. Daar is geen bewijs voor.”

Anderson Cooper van CNN vergeleek “de laatste wanhopige inspanningen van Trump” met “een zwaarlijvige schildpad op zijn rug, zwaaiend in de hete zon, zich realiserend dat zijn tijd voorbij was.”

De tijd en het bewijs zal leren of Trump’s tijd voorbij is, of juist die van de grote mediafiguren zoals Anderson Cooper en CNN, die het zo lang voor het zeggen hebben gehad. Als de top van de Democraten, prominente Deep State spelers, stembusmedewerkers, gouverneurs, sheriffs en alle andere medeplichtigen in de verkiezingsfraude achter slot en grendel gaan, gaat een deel van de media met hen mee.

In vertrouwen rakelings langs de afgrond gaan

Ondanks dat sommige mensen niet meer kunnen geloven in “vertrouw het plan” en de zo vaak beloofde “patriotten zijn in controle”, voelt iedereen dat het uur van de waarheid nu echt is aangebroken. Het is nu erop of eronder, maar het is een gevaarlijk spel. Zelfs de mensen die erop vertrouwen dat dit allemaal onderdeel is van een groter plan, hebben het gevoel dat we rakelings langs de afgrond gaan.

Toch is dit dé manier om de wijdverbreide corruptie binnen het systeem aan te tonen én aan te pakken. Dit is niet de eerste keer dat onderzoekers, zoals Judicial Watch, fraude bij de Amerikaanse verkiezingen hebben ontdekt. Het belangrijkste verschil is dat we nog nooit zo’n omvangrijke verkiezingsfraude hebben gezien, die zó diep en wijdverbreid is met de samenspanning tussen de regering, de massamedia en de Big Tech-bedrijven. De strijd gaat dan ook niet tussen Donald Trump en Joe Biden of tussen de Republikeinen en de Democraten. Dit is een strijd tussen rechtvaardigheid en kwaadaardigheid, al zal een substantiële groep dit nog niet zo kunnen zien.

Als Trump na de hertellingen alsnog de meerderheid blijkt te hebben, zullen de media hem als een dictator wegzetten. De verdeeldheid in Amerika is enorm en het land staat aan de vooravond van een potentiële burgeroorlog. Hopelijk gaat het niet zover komen, al zijn nieuwe rellen, plunderingen en valse vlag-aanslagen te verwachten. Trump heeft hoe dan ook de steun van het leger, dat al geruime tijd in paraatheid is gebracht. Laten we hopen dat de onthullingen die de komende tijd naar buiten gaan komen — en niet alleen van de verkiezingsfraude, maar ook van allerlei andere misdaden van de Deep State — het volk kunnen verbinden.

Eén ding is duidelijk: de Verenigde Staten zullen na de verkiezingen van 2020 nooit meer hetzelfde zijn. De uitslag zal ook bepalend zijn voor de rest van de wereld.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

Photo by ekaden cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
52e8dc414a56a414f1dc8460962a3f7f1d37d8f85257714c752e7ad59644 640 vaccin

Over hoe de Covid-19-vaccin-proeven zijn beïnvloed

EU geld

Het mag weer wat kosten: Europarlement akkoord met begroting en coronafonds van 2000 miljard