in ,

Bijstand wordt steeds meer allochtonenuitkering

De massale instroom van asielzoekers en hun nagereisde familieleden in de bijstand versterkt het beeld van de bijstand als een allochtonen-uitkering.

Niet-westerse allochtonen vormen ruim een tiende van de Nederlandse bevolking, maar de bijstand wordt voor bijna de helft bevolkt door deze bevolkingsgroep.

De werkloosheid in Nederland neemt snel af. Op het eerste gezicht is het dan ook heel merkwaardig, dat het aantal bijstandsontvangers blijft stijgen. Die stijging is echter geheel te wijten aan de instroom van werkloze asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea.

Het aantal bijstandsontvangers nadert zodoende het recordaantal van een half miljoen. Vorig jaar steeg het aantal bijstandsontvangers al van 449.000 tot 467.000. Ook toen al was de stijging volledig te wijten aan de groei van het aantal niet-westerse allochtonen.

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft die trend zich voortgezet. Het aantal bijstandontvangers groeide door naar 474.000. Er kwamen 17.000 Syriërs in de bijstand bij en er stroomden slechts 2000 uit.

Op zich is het niet verbazingwekkend dat het aantal erkende asielzoekers (‘statushouders’) in de bijstand groeit, na de hoge instroom in Nederland in 2015 en 2016.

Het contrasteert echter wel met de voortdurende opgewekte beweringen van autoriteiten en Bekende Nederlanders over het opleidingsniveau en de werkkansen van met name de Syrische asielzoekers. Hun komst zou een verrijking voor Nederland betekenen.

70 procent van Somaliërs in de bijstand

Er valt nog niets definitiefs te zeggen over de vraag of de Syriërs gemiddeld succesvoller zullen zijn op de arbeidsmarkt dan asielzoekers die hen voorgingen. Zo slecht als de Somaliërs zullen ze het vast niet doen: 70 procent van de Somaliërs zit in de bijstand.

Elsevier

bijstand.grafiek

Lees ook: http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/06/bijstandcijfers-syriers-95179w/

Lees verder via de Bron: eunmask

Geef een antwoord

Rutherford Instituut: Toekomst Westerse burgers is totalitaire controle en onderdrukking

EU Keizer Jean-Claude Juncker: “Het europarlement is belachelijk, heel belachelijk”