in ,

De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook noemen wil.

Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc.

Hij heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij:

1. De oefening (drill) 

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening (drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard. In dit artikel kun je over deze berekening lezen.

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is:

  • Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in gereedheid brengen.

  • Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen.
  • Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt.
  • Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag voorbereiden onder het mom van een oefening.
  • Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag.
  • Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was.

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen.

De Engelse term betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden.

2. Stromannen (patsies) 

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters.

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-team was binnengestormd. Uit het uitgelekte proces verbaal bleek tevens dat er die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd zijn, waarvan er 3 voor de Department of Homeland Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten. Lees de samenvatting van of beluister de Truth, Honor & Integrity show van 14 juli 2016 voor meer details (vanaf 33:30 minuten).

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren.

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort).

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven.

3. Het magische paspoort 

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan.

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had.

4. Het verhaal ligt al op de plank 

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou plaatsvinden!

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels controlled demolition.

Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis van de 9/11 aanslagen heeft gehad.

5. Het zijn weer de moslims! 

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische paspoort natuurlijk.

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd.

6. Crisisacteurs gezocht 

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script.

Het vermeende slachtoffer tijdens de Boston bomaanslagen, blijkt een Vietnam veteraan te zijn die al tijdens deze oorlog zijn onderbeen verloren heeft.

Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen.

Hier is dezelfde crisisactrice eerst een zogenaamde klasgenoot van de vermeende Sandy Hook schutter Adam Lanza; en later is dezelfde vrouw nu de zus van James Foley die zogenaamd onthoofd was door ISIS.

Links wordt de foto van de dame met lang bruin haar gebruikt als schooldirecteur bij de Sandy Hook schietpartij, rechts wordt dezelfde foto gebruikt voor een slachtoffer bij de bomaanslagen in Boston.

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de media ontzettend bedonderd worden.

Dit slachtoffertje ‘stierf’ zowel bij de Sandy Hook schietpartij in de (bovenste foto’s) en ‘stierf’ een tweede keer in Pakistan als gevolg van een schietpartij door de Taliban (onderste foto’s).

Mason Wells, de grootste pechvogel in de wereld en ‘slachtoffer’ bij wel 3 (!) terroristische aanslagen. Mason raakte gewond bij de Boston Marathon (foto links), hij lag onder de vuurlinie tijdens de aanslagen in Parijs (tweede foto), om vervolgens weer in Brussel op te duiken waar hij in het nieuws kwam met zijn gezicht volledig in het verband vanwege ‘ernstige brandwonden’ die overigens een paar dagen later weer wonderbaarlijk genezen zijn. Moet hij daarom niet gezien worden als de grootste geluksvogel? Want hij overleefde alle 3 de aanslagen en ontving waarschijnlijk een leuke loonstrook voor zijn acteerwerk tijdens deze valse-vlag-aanslagen.

7. Occulte data 

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je?

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7-7-7.

Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze vrachtwagen in Nice.

Foto’s van de smetteloze vrachtwagen in Nice zonder een spatje bloed.

8. Strengere wetten voor onze eigen veiligheid 

Vooraf heeft de Cabal al vaak vastgesteld wat het beoogde doel van de aanslag moet zijn. Meestal zijn dit allerlei aangescherpte maatregelen zoals: een strengere wetgeving, meer politiecontrole, meer camera’s, verlies van privacy en vrijheden voor de bevolking, etc. Doordat elke aanslag heftige emoties oproept, zoals angst, onveiligheid en onzekerheid, wordt de bevolking met een terreuraanslag geprepareerd om deze aangescherpte maatregelen zonder protest te accepteren.

Het is een klassiek staaltje van problem-reaction-solution. De ‘solution’ is daarbij uiteraard niet in het belang van het volk, maar wel in het belang van de Cabal en hun New World Order. De aangescherpte maatregelen zijn altijd weer een stap verder naar de totale controlestaat die men wil creëren.  Een ‘mooi’ voorbeeld is de Patriot-act die vlak na 9/11 werd ingevoerd en bijna identiek is met de Naziwetgeving in de Tweede Wereldoorlog. Zie voor details van deze Patriot-act het artikel “Het uur van de waarheid nadert.”

9. Signalen vooraf 

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Soms is het letterlijk een beeld en de datum in cijfers van de geplande aanslag. Zo is de 9/11 aanslag in bijvoorbeeld de tv-serie de Simpsons, diverse films en een kaartspel aangekondigd. Het heeft te maken met de diepe overtuiging van de Cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (the sheeple) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen. Het is natuurlijk een rare kronkel in hun hoofd waarmee ze hun gruwelijke misdaden goedpraten, maar de bedenkers van valse-vlag-aanslagen zijn dan ook psychopaten.

Vooraankondiging van de 9/11 aanslagen in de animatieserie The Simpsons en “Coming soon” in Johnny Bravo tekenfilm.

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had moeten plaatsvinden.

1-eiffel-ole-640x360

Bizarre beeld van gekapseisde Eiffeltoren in de beelden van de aanslagen op het vliegveld in Brussel

1-eiffel-640x395

Scene van de actiefilm GI Joe The Rise of Cobra

Eiffel_tower_smoke_16:7:14

Op dezelfde dag als de aanslag in Nice ontstond paniek rond de Eiffeltoren vanwege de enorme rookvorming. Het is onduidelijk of het hier gaat om verkeerd afgestoken vuurwerk of een mislukte bomaanslag zoals Benjamin Fulford beweerde.

10. Afleidingsmanoeuvres 

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht (te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond.

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Lees het artikel “De triljoen dollar rechtszaak” voor meer achtergrondinformatie over deze rechtszaak.

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door de voorverkiezingen had gewonnen. Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor grotendeels onopgemerkt. Beluister de radioshow Truth, Honor & Integrity van 23 juni 2016 voor meer details over deze rechtszaak (vanaf 32:00 minuten), of lees de samenvatting.

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren.

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden.

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de hoogte zijn.

Ella Ster*

Bron: ellaster.nl

Lees verder via Bron: Earth Matters


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
11 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Mid
4 jaren geleden

Duitsland heeft nu ook z’n 1e Terroristen -show mee gemaakt. komen nog meer
Eerst moeten alle TV en radio stations gelijk lopen – olv. Reuters en AP.
Het moet een grote media show worden – die over de hele wereld wordt utgezonden.
.
Doel “Angst zaaien – vanwege eigen economisch en politiek falen.

..
4 jaren geleden

Aanslagen zijn nodig om er wetten -of beleid door te drukkem

Franl
4 jaren geleden

Is ook de schuld van gestoorde en paniekerige politici.
De politieke Elite lokt nl. verdwaalde Copy Cats uit

Onschuldige Bijstander
4 jaren geleden

Glasheldere analyse, geen speld tussen te krijgen maar helaas zien vooral hogeropgeleiden en academici dit fenomeen totaal niet in of ze willen het gewoon niet zien. Als ik dit artikel zou delen op linkedin ben ik in hun ogen de complotmafklapper……Compleet omgekeerde wereld, die stumpers zijn euforisch over robotisering, 3D printers, hololenzen en what not en zijn vrijwel allemaal eng politiek correct zonder dat ze zelf eens nadenken en verbanden leggen

Onschuldige Bijstander
4 jaren geleden

Al die “aanslagen” echt of vals laten regeringen gewoon gebeuren om straks draconische martial law wetgeving te kunnen afkondigen en daar is de nog massaal snurkende autochtoon de grootste dupe van, wat ik je brom

JL
4 jaren geleden

Vanaf 9/11 heeft de Eilte de burgers belazerd. Alle aanslagen bedacht en bewezen laten uitvoeren. Het grote verschil door een fout en huidige asociale verdien.model

Een te grote sociale ongelijkheid lijdt altijd tot geweld -daarom is dit -in een samenleving slecht voor de economie. Die Sociale scheiding wordt niet door politici bestreden, maar opzettelijk door die politici in stand gehouden om macht te bezitten. Heers & verdeel principe

De huidige neoliberale maatschappij is zo’n voorbeeld wat veel geweld, vervreemding en angst oproept -en hierdoor ook veel [sociale] schade veroorzaakt. Burgers wijzen bij geweld altijd naar de directe daders van geweld terwijl de feitelijke daders – “de Politici” -zijn.

In een maatschappij-model volgens het Europese “Rijnlandse” principe ‘lag’ een “sociale samenleving [van] overleg opgesloten. Een maatschappij model volgens het US Markt principe ligt een conflictmodel opgesloten -tevens een verdienmodel. Kwantiteit gaat in dit laatste model ‘boven kwaliteit. Dit economisch Markt- en verdienmodel -is afkomstig van de joodse econoom ‘Milton Friedman’ [leerling van Leon Strauss]. Inmiddels weten we dat marktdenken & Europa cultureel [traditioneel] geen vrienden van elkaar zijn. Een Neoliberale maatschappij gebaseerd op een hard verdienmodel -wordt automatisch eerder asociaal -en crimineler. In een neoliberaal systeem is voorts geen plaats meer voor pauze -maar eerder voor chaos. Voorts ligt in een Neoliberaal maatschappijmodel “normeloosdheid –Hufter -schofferingsgedrag & respectloosheid” opgesloten. Ook zal de fysieke gezondheid van [veel] burgers in een Neoliberale maatschappij aanzienlijk verslechteren -agv. tweedeling. En ontstaan er meer psychische afwijkingen. De machthebber zal het oude “samenlevings-model” tegenwerken -door bv. Flexcontracten etc.in te voeren. Alsmede GSM’s om [vooral] samen tegen te werken. Immers de Elite is alleen bang voor de Massa. Groepsgedrag is gervaarlijk voor de Elite [Rijke] Top. De natuurlijke biotoop van de mens is nl. een samenleving -deze is weg. Samen waren we immers sterk. Daar was de Elite bang voor. De Eu cultuur is ook ‘niet’ gelijk aan de US cultuur [welke ?] -en de Eu is niet gevormd naar een Marktsysteem. Dit wordt op termijn een class tussen het Avondland Europa [plus Rusland] -tegen de US aan de andere kant.

De huidige [en kunstmatige] crisis is opzettelijk door banken ons door de strot geduwd en zal voorlopig zo blijven.

Ons gehele Rechtssysteem “heden” is gebaseerd op foute Angelsaksische gronden.

We “hadden” in Europa als rechtsbasis -het systeem volgens Jean-Jacques Rousseau (1762)
met het “DU CONTRAT SOCIAL ou Principes du droit politique” [sociaal contract]

Nu “hebben” een Rechtssysteem volgens–Thomas Hobbes (1651)
“Hypothesis: The Social Contract The State of Nature”

Twee recht tegenover elkaar staande systemen. Overlegmodel [Eu] tegenover conflictmodel [US]
-Jean-Jacques Rousseau ging er van uit -dat de Mens van Nature goed is. Maar slechte dingen aanleerde.

J.Rousseau => consensusmodel. Tegenover Th.Hobbes => conflictmodel

Bij Thomas Hobbes wordt de mens als slecht -en “zonder vrije wil” geboren [Eng].
Op dit denken is het gehele Angelsaksisch conflict -en verdienmodel gebaseerd.

En daarom krijg je [ook] zulke vreemde juridische uitspraken
En daarom is er ook geen sprake meer van een samenleving met pauzes.
En daarom kan je ook aan geweld -geld verdienen.
En daarom kan je ook aan angst en onveiligheid geld verdienen.
En daarom kan je ook aan een slechte gezondheid geld verdienen.
En daarom is schoffering en een zondebok zoeken in de media gelijk aan “vrijheid van mening”.
En daarom houdt het Angelsaksisch systeem niet lang stand binnen Europese gemeenschap.

NB.. Rijnlands model was vanaf 1945 de Europese Samenleving. Na 9/11 kregen we het US Marktmodel. Dit US systeem is gebaseerd op “denk alleen aan jezelf”. Dit US model betekend “Weg samenleving & weg veiligheid”. Welcome in the USA + onveiligheid + geweld + diefstal. Thats the USA. Zie ook het boek “Botsende culturen” door Samuel Huntington. En “Brave New World” van Aldous Huxley

zo is het nu ook een keer
4 jaren geleden

Prima werk, dat van Ole Dammegard; en JDreport. Het ligt er nu zo dik bovenop.
Gister nog, opende een blogger mij de ogen over Nice. De foto’s ‘s goed bekeken; wat blijk?! Geen kogelgaten in de voorruit waar het stuurwiel zit!

En gefotografeerd, toevallig?, van af een balkon – geidentificeerd als het Westminster Hotel, waar over 3 maanden de een complot van globalisten gaat confereren. Fotograaf, dook ook op op het schrikevenement in Munchen. De media roeptoeterden meteen FEITENVRIJ dat het een gekke molslim was. Echter diverse media in buitenland hebben dit inmiddels expliciet ontkracht, waaronder de Maziere, min. Biza Duitsland, USAToday, eva..

Wat wij ons niet voorkunnen stellen, is de revolutionaire technologische ontwikkeling in de wapenindustrie, en het oorlogsbedrijf. De robotisering van wapentuig, autonoom en remote control schietrobots, aan de ene kant, en het hersenchippen van soldaten tot Rambo-soldaten aan de andere kant.
‘lone nuts’ is een propaganda kreet; echter de CIA programmeert hun special forces als ‘lone nut’:

“Here is a copy of an actual Psyops Training document from a good faction inside American Intel. This document is the real thing.
Ultra high-tech MK-Ultra methodologies are now being deployed.

Sleepers have been actually cerebrally chipped,
some functionally chipped by inhaled nano-particles,
The Israelis have mass conditioned thousands of mercenaries and Wahhabis who present as radicalized Islamics with these methods_________

What really happened at Orlando and why was it an MK-Ultra triple play? http://www.veteranstoday.com/2015/11/13/french-source-cia-deliver’s-ukrainian-buk-missiles-to-isis/

Jewish life consists of two elements: extracting money and protesting.” This is what Nahum Goldmann, ex-President of the World Jewish Congress, wrote in his book ‘The Jewish Paradox’. (Athenäum, Frankfurt, 1988, p. 77) Related articles:
The Idea of a “Carbon Footprint” Is Pathetic and Ludicrous Propaganda – Degenerate Rothschild Financial Crime Syndicate Aims to Destroy (Other People’s) “Excess Wealth” – Club of Rome Concocts Pseudo-Science to Fit an International Political Agenda – Neo-Feudalist Charlatans Exhume Malthusian Population Fallacies–Fuel Up for COP 21’s Jet Set Circle Jerk in Paris!http://www.abeldanger.org/category/zionist-crimes/

meer: Mind-kontrolled dupes are deployed to function as sexual abusers and rapists of young European women and girls after they are inserted in these immigrant masses and transported into European nations.
Meanwhile the key European leaders have been completely mind-kontrolled by Psychotronic and chemical/biological means http://endoftheamericandream.com/archives/mind-control-scientists-have-discovered-how-to-use-nanoparticles-to-remotely-control-behavior

Tegelijk is olv. Soros, de CIA in de VS (of globaal?) bezig met de operatie ‘Summer of Chaos’. Terreur zaaien, massapsychose opwekken;
doel: Marshall Law, na de zomer (vgl. Turkije).
De USA heeft een contract gesloten met de VN:
blauwhelmen gaan met pantservoertuigen de steden in; razzia’s, mensen in de FEMA kampen opsluiten – zgn. om de orde en rust te herstellen.
To understand how the BlackLivesMatter bowel movement is working for Obama and his plan to institute unlawful and unconstitutional martial law, read:

‘the Plan for a Black Lives Matter ‘Summer of Chaos’ Leading to Martial Law’ https://www.oathkeepers.org/navyjack-hacked-messages-discuss-the-plan-for-a-black-lives-matter-summer-of-chaos-leading-to-martial-law/

Mogelijk heeft de nu plots georganiseerde terreur golf in de EU dezelfde doelen.
Frankrijk heeft ook meteen al de valse vlag gebruikt om de noodtoestand op te leggen. Geen EU land dat daartegen protesteerde . . . .

Om het hoe en waarom van terreur als politiek chantage middel te begrijpen; dit biedt het nodige inzicht; qui bono?
de usual suspects gebruiken het direct in eigen voordeel, in nadeel van de belastingbetaler en beschaafde burgers:
roep om méér machtsconcentratie; méér, méér, nazi-EU. . . . . http://www.eurojewcong.org/EJC%20In%20Action/15326-european-jewish-congress-calls-for-strong-international-unity-to-fight-terrorism-in-the-wake-of-the-istanbul-terror-attack.html

Dan snap je ‘t wel, oder?

terreur nu, leidt de aandacht af van de ‘ever closer Union’, het sluiten van het net
– de onderwerping van de EU aan de VS (TTIP), dit najaar!!
– in sneltreinvaart een web van verdragen en partnerships sluiten; die de parlementen buiten spel zetten – Ploumen in volle gang mee!!
– ons leger afstaan/onder commando van de subversieve Mogherini brengen, vorige week in het geheim al besloten?!!
– taak Europees leger, vooral ook ongevraagd protesten in de gevangen staten met geweld neerslaan,
naar Amerikaans voorbeeld; ook Nederland heeft het pakt met de duivel ondertekend, de zgn. ‘Kigali principles’:AP: http://bigstory.ap.org/article/e91e15…
YNW: http://yournewswire.com/pentagon-appr…
Kigali Principles
Activist Post: http://www.activistpost.com/2016/07/u…

__
4 jaren geleden

ze hebben er een paar vergeten in WOII. Het originele plaan is niet uit gevoerd

Onschuldige Bijstander
4 jaren geleden

Die moderatie duurt wel heel lang……. com

..na
Antwoord aan  Onschuldige Bijstander
4 jaren geleden

Is geen nu.nl = gefilterd nieuws

Sir
4 jaren geleden

Alle aanslagen vanaf 11/9 is georganiseerde misdaad tegen het leven van burgers. Het georganiseerde zit in de proffesionalitet -zo clean, dat het wel van staatswege moet zijn. En de wijze van oplossen alsmede vernieigen van het bewijs is ook proffesioneel.

Kritiek op vluchtelingen heet nu verbale radicalisering

Nieuwe dag, nieuwe aanslag, overheid doet geen fluit