in , ,

Europa bijna naar niveau overleven

imf wb rich poor

Om te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is over de hele wereld in termen van ineenstortende economieën, moeten we gereserveerd naar verkeerde berichtgevingen kijken en hun versies herzien.

Als het gaat om de EU en haar huidige fiscale onrust, is het erg belangrijk om, in sommige opzichten, alle verhalen over Griekenland helemaal te negeren.

Dat klopt; vergeet alle vermeende drama rond de Griekse schuldverplichtingen.

  1. Zullen ze een manier vinden om schuldeisers te betalen?
  2. Zullen zij in gebreke blijven?
  3. Zullen ze een deal met en de BRICS-landen sluiten?
  4. Zullen er op het laatste moment concessies worden gedaan om het systeem te redden?

Het maakt niet uit. Het is allemaal een door en regeringen geregisseerde soap opera, een uitgebreid toneelstuk, gerund door internationale financiers en globalisten.

Het is zeer belangrijk om de fundamenten te onthouden:

Griekenland zal in gebreke blijven wat zijn schulden betreft. PUNT. Er is geen weg omheen en geen weg terug.

Misschien maakt Griekenland een deal vandaag, misschien maakt het een deal morgen; maar uiteindelijk zal het vermogen van het land om de verplichtingen na te komen ophouden omdat haar middelen allemaal zijn uitgeblust en opgebruikt. Einde oefening!

Het is onvermijdelijk, en geen last-minute “deal” gaat de wiskundige kern van deze eenvoudige rekensom ooit kunnen veranderen.

Waarom zijn zo veel economen zo bezorgd over een klein land als Griekenland?

Het is allemaal te wijten aan een grote leugen:

een oneerlijk verhaal wordt bestendigd in onze richting gespuwd, dat als Griekenland valt, volgens zeggen van de EU, dit een domino-effect kan hebben op andere landen met een pak schuld. De leugen is ingebouwd in dit verhaal. De bewering dat Griekenland door haar NEEN tegen de TROJKA een “besmetting” zal teweeg brengen door deze zeer moedige daad. Laten we duidelijk zijn – er is geen besmetting. Meerdere landen binnen de EU hebben hun eigen schuldenproblemen al vooraf ontwikkeld in de afgelopen paar decennia, zeker niet vanwege Griekenland.

Elk van deze landen, Italië, , Portugal, enz. heeft zijn eigen soevereine schuldenrampen te behandelen, veroorzaakt door de eigen fiscale onverantwoordelijkheid. De enige legitieme reden voor een zogenaamde besmetting is het feit dat deze landen door de ‘eenheid' gedwongen zijn naar een ‘socialistische' afhankelijkheid via en door de nooit gewerkt hebbende EU-structuur. Niet op noch op monetair vlak!

Vergeet nooit:

De EU is in de problemen, niet vanwege Griekenland, maar omdat ze op politieke wijze een supranationale onderlinge afhankelijkheid hebben afgedwongen. De EU zou door alle rechten niet eens mogen bestaan, noch het gecentraliseerde supranationaal systeem van de eenheidsmunt euro.

Ik wil er ook op wijzen dat globalistische instellingen als het Internationaal Monetair Fonds zeer gemotiveerd zijn om een ramp op te starten in de EU, ondanks veronderstellingen van sommige mensen dat de EU een soort van representatief model van globalisering zou zijn. Het is HET NIET. Als dit het geval zou zijn, dan zou het niet botweg weigeren Griekenland financieel te steunen terwijl ze Oekraïne blijven helpen, ondanks dat Oekraïne een met Griekenland vergelijkbaar onvermogen heeft om schulden terug te betalen.

  1. Waarom zouden de globalisten willen dat de EU gedeeltelijk uiteenvalt?
  2. Hoe zouden zij kunnen profiteren van een dergelijke gebeurtenis?

Dat is eenvoudig:

crisis, chaos en een kans om een valse dialectiek gepresenteerd te krijgen. Europa is niet volledig representatief voor wat globalisten echt willen in termen van economische en politieke structuur, ongeacht wat veel mensen veronderstellen. Het is eerder een soort oefening; een halve maatregel. Wanneer Europa de bodem van de financiële afgrond raakt en het verbijsterde publiek zich begint af te vragen wat er is gebeurd, zal de elitemeteen een vooraf ingestudeerde verklaring op tafel kunnen leggen.

Zij zullen beweren dat het niet de onderlinge afhankelijkheid van de EU was dat het probleem veroorzaakte. In plaats daarvan zullen ze beweren dat de EU eigenlijk niet GENOEG gecentraliseerd zou zijn geweest. Zij zullen beweren dat, om een supranationale economie en valuta goed te laten werken, er ook een supranationaal bestuur moet worden samengesteld. Met andere woorden, het systeem is mislukt omdat het moet worden gestabiliseerd door de nieuw te vormen wereldregering.

De Fabian socialisten zullen beweren dat het de barbaarse en achterhaalde instelling van de nationale soevereiniteit was dat de volledige crisis heeft veroorzaakt. Zij zullen de negatieve effecten van een onderling afhankelijk economisch systeem en het feit dat een gebrek aan redundantie, culturele verschillen, onnozelheid en machteloosheid aan de basis van de mislukking lagen, volledig verdoezelen. We zullen worden wijsgemaakt dat we allemaal één grote mensenwereld zijn en dat we zodoende dus het idee krijgen dat we allemaal samen slagen of falen en zoiets ook moeten accepteren. (POLITIEK GELUL en GLOBALISTISCH GEWAUWEL)

Vrije markten en individuele innovatie hebben volgens deze ORALE SHIT blijkbaar niets te maken met een bloeiende economische structuur die is afgebroken door BANKEN! Niet door ondernemers of consumenten!

De val van de EU is een middel om een doel te verwezenlijken voor globalisten. Dat doel is niets anders dan uitbreiden naar een totale wereldwijde politieke en economische dominantie. Het opzetten van een gecentraliseerd systeem. En ze willen het bereiken door oorlog, angst en gebrek, zodat we allemaal zullen smeken om een dergelijk systeem en om om zo'n wereldsysteem zo snel mogelijk op te zetten. Ze willen ons doen denken dat het ons EIGEN idee is geweest. Dit is de meest indringende en effectieve vorm van slavernij afdwingen, slaven die worden gemanipuleerd in het opeisen van hun eigen slavernij.

Trapt u daar echt in? We hebben helemaal geen Europese structuur nodig. Deze structuur heeft trouwens nooit gewerkt voor de EU landen en hun burgers. Alleen voor politici heeft het gewerkt, euro inclusief. Zet u schrap. Ons verhaal over de ineenstorting van EU en euro zal iets anders zijn. We laten onze gedachten niet manipuleren door, banken, gekochte politici en gechanteerde journalisten met journalistenkaarten afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zakken die daarbij allen de opdracht hebben gekregen om de leugen te blijven verkondigen tot de laatste snik!

Het uitgedachte scenario

Twee ‘imperialistische' rijken, Amerika en Europa, moeten financieel en economisch volledig in elkaar storten. Daarna zullen de globalisten de schuld steken op nationale soevereiniteit met alles wat er uit de ineenstorting voort gaat komen. Oorlog, opstanden, revoluties, hongersnoden; zogenaamd door het falen van deze nationale soevereiniteit. Ze zullen ons het beeld voorhouden dat alleen alles wat mondiaal geregeld wordt echt alle ellende zal kunnen voorkomen.

Ondertussen worden wel hun ideeën uitgewerkt. De zogenaamde overbevolking van de wereld terugbrengen tot een door hen aanvaard aantal dat ongeveer rondom 1 miljard ligt. () Twee banken zullen naar voor worden geschoven als de redders van de wereld, IMF en BIS. Zodoende gaat alle wereldmacht naar de familie Rothschild. De familie Rothschild zal de hoofdrol mogen spelen. (Protocollen van Zion.)

Er is nu al maanden recessie en iedereen zwijgt erover!

De soap episode Griekenland wel of niet langer aan de infuus van de Trojka die zich de laatste weken afspeelt in Brussel, is niet meer dan een toneelspel. De Griekse regering KAN niet meer bezuinigen. Moeten gepensioneerde en werkeloze Grieken niet meer eten? Moeten zieke mensen niet langer behandeld kunnen worden in ziekenhuizen? Zijn zulke opgedrongen maatregelen van de EU ministers, samen met ECB en IMF nog SOCIAAL te noemen?

Pas goed op met wat u denkt of wenst. De Griekse toekomst zal ONZE toekomst zijn! Vergeet niet dat onze schulden VEEL groter en massaler zijn dan die van Griekenland. Beseft u goed wat er met ons in de toekomst gaat gebeuren? Onze echte economie zal imploderen door de STUPIDE maatregelen van de ONNOZELAARS die ons regeren. Alles ingegeven door de BANKMAFFIA! De bank heeft niets anders dan een SCHIJNECONOMIE geschapen waar alleen IDIOTEN in geloven. Geloof ons, dat is 95% van de bevolking!

De ECB is nu op ditzelfde moment bezig om 1 biljoen euro te drukken, zegt men. Om de ECONOMIE aan te zwengelen, zegt men! Als de economie moet worden aangezwengeld is het een goede zaak om dat geld uit te delen aan de Europese bevolking, dat komt zo ongeveer op 2 miljoen per burger. Geloof me! Dat zou de ECHTE ECONOMIE pas serieus aan kunnen zwengelen. Maar, vergeet het maar. Banken doen niets VOOR de bevolking. Nee, ze haten mensen en proberen hen alles af te nemen! Dat is het doel.

Het 1 biljoen wordt niet gedrukt in geld maar giraal overgemaakt aan banken die niet aan de BASEL III voorwaarden kunnen voldoen. Onze onnozele EU ministers van financiën hebben hier de nodige IOU's al voor ondertekend en de belastingdruk zal zodoende alleen nog toenemen. Een IOU is een onnozel nietszeggend stuk papier en het geld is vals geld dat alleen wordt gecreëerd in een bankcomputer.

Het echte geld zal zodoende nog meer afnemen. Het doel is om echt geld uit de samenleving te weren zodat banken alle macht EN controle over kunnen nemen over de ganse wereldbevolking. (Agenda 21 en Protocollen van Zion) Niemand hecht er belang aan maar het is de .

Vergelijk nu Griekenland met Oekraïne. Oekraïne is een zwart gat omdat ze daar 1 miljoen per dag nodig hebben om hun ‘oorlog' tegen de bevolking van Donbass voort te blijven zetten. Oekraïne heeft nog minder geld en middelen dan Griekenland.

Toch blijft het IMF ons ongevraagd in Oekraïne stoppen zonder dat wij hiervoor als bevolking ooit een akkoord voor gegeven hebben. Dus, wat is de gedachtegang van de waardeloze, levensgevaarlijke psychopaat BANKIER en zogenaamde democratische, sociale EU REGERINGSLEIDERS? SIMPEL! UITROEIEN! Agenda 21 uitvoeren met alle middelen. Trouwens er moet me nog wat van het hart. In 1953 heeft Griekenland ruimhartig 50% van de Duitse oorlogschuld kwijtgescholden om het Duitse volk te ontzien. Zou het Duitsland NU niet sieren om hetzelfde te doen voor het GRIEKSE volk?

Er worden door economen, banken en politici honderden signalen genegeerd waaruit blijkt dat Europa in een nieuwe recessie zit. Dat moet ook want banken willen de rente omhoog. Een zoveelste truc om uw zakken nog leger te maken en de aandelenmarkten in elkaar te laten storten.

Waarom? Omdat sinds 2008 de rondom 7,5% per jaar ligt. Dat wil zeggen dat het gemiddelde gezin er ongeveer 50% op achteruit is gegaan.

Aandeelhouders zouden wijzer moeten zijn voordat ze het schip ingaan na september 2015. Verkoop die papieren shit, nu! Wat hebt u? 4% tot 4,5%? inflatie 7% en meer terwijl u van uw winst ook nog belasting moet betalen? ONNOZELAAR!

Een aandeel is even veel waard als de huidige euro! NIETS! De aanvang van de EURO was $1,18. Nu is het nog $1,09. JA, de rente moet omhoog om het verlies op te vangen. Maar wie berekenen er de koersen? En, waarop is deze shitkoers gebaseerd? SENTIMENT! Ja, EMOTIE!

Want, Griekenland zou uit de eurozone kunnen worden gesmeten! Wat heeft de koers van de euro daar mee te maken? NIETS! Griekenland is een van de best presterende landen in Europa want het heeft HELEMAAL niet zoveel schuld!

Ik zou veel banger zijn van Frankrijk, Nederland, , Spanje, Portugal en Ierland als ik u was! Want, als deze landen WEIGEREN te betalen, als ze al de regeringsleiders hebben met BALLEN AAN HUN LIJF? Dan is het gedaan met ECB, FED en alle grootbanken. Want, die worden mooi onderhouden met ons belastinggeld omdat onze REGERINGSLEIDERS nu net de BALLEN missen om voor het volk op te komen! En, NIET voor de bevolking opkomen is iets wat we de GRIEKSE regering moeilijk kunnen verwijten, niet?

Nabije toekomst

Enfin, laat ons wachten tot september of neem uw maatregelen nu. Als u vertrouwt op uw regering, bestel dan alvast direct uw kist! Vergeet niet uw begrafenis vooraf te betalen anders kan het zijn dat u wordt genegeerd! Ook begrafenisondernemers EISEN boter bij de vis!

De elite wil een reset. Een economische reset. En dat is de volgende fase om te komen tot een wereldwijde economische centralisatie. Het Griekse verhaal gaat niet over besmetting. Als dat zo was dan was Oekraïne al genoeg aanleiding geweest om het financiële zwarte gat af te sluiten als de journalistiek uiteraard op een serieuze en eerlijke manier zou hebben bericht.

U wordt niet alleen bedrogen door uw regering en banken! Nee, ook uw krant en nieuwszender bestaan uit zeer goed BETAALDE LEUGENAARS! Geloof het of niet! Mij maakt het verder geen fluit uit. Ik ken de toekomst van u en van mij! Ik handel naar de toekomst, wat gaat u doen? Vertrouwen op de drie entiteiten die u dagelijks beliegen, bedriegen en bestelen? Bon chance!

Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. U vertrouwt op de bank, regering en krantenmaffia OF u vertrouwt op ons. Aan u de keuze.

We houden u op de hoogte. Of u wilt of niet! Trouwens als u niet wilt weten wat wij weten over uw toekomst dan moet u ons gewoon negeren.

Lees verder via: Stop de bankiers

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
62fc89cdcd51adf864c6add1 640 euro e14208728087851

Dit zijn de topsalarissen van de directeurs van goede doelen in 2013

13601374415 e6fe3aaa7f HPV1

“HPV-vaccin Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden”