in , , ,

Het “Koninkrijk der Nederlanden” dood verklaard op 1 November 2014

5826490532 428b47988c EUssr1

Vandaag is het Verdrag van Lissabon voor de volle 100% in werking getreden.

 

Wat daarvan de verstrekkende consequenties zijn, laten we graag aan de lezer over.

Eén van die consequenties is, dat vanaf vandaag een nieuw land is ontstaan, omdat “regering en parlement” van het oude “koninkrijk der Nederlanden” zijn ontheven van vrijwel alle bevoegdheden. Naar de geest van het Verdrag van Lissabon – een verkapte in 2005 bij referendum door de Nederlanders afgeschoten EU grondwet – moet voor vrijwel iedere politieke beslissing thans ook formeel toestemming uit Brussel komen om er uitvoering aan te kunnen geven. De EU-regelgeving is nu dus ook geformaliseerd en boven de Nederlandse wet gesteld. Daarbij komt dat als gevolg van deze ondemocratische beslissing iedere Nederlandse staatsburger in de eerste plaats EU staatsburger is geworden. Er moet in de eerste plaats immers worden gehoorzaamd aan de EU wetgeving. Dat maakt van de Nederlander een tweederangs burger en van het “koninkrijk der Nederlanden” een provincie van het herstelde Habsburgse Roomse Rijk.

Door deze stille staatsgreep is in feite automatisch een “Nieuw Nederland” ontstaan.

naamloos1

Het oude “koninkrijk” is terug in het oude nest, we zijn terug bij de periode van voor de Beeldenstorm van 1566.  De inwoners van dit stuk van de wereldbol is echter nergens naar gevraagd. Twee derde van de stemgerechtigden hebben het oligarchische systeem  in stand gehouden en de gelegenheid gegeven de orders van buitenlandse machten uit te voeren.

Het is tijd geworden voor een onafhankelijkheidsverklaring.

Een Nieuw Nederland dat het grondgebied beslaat van het oude “koninkrijk” moet worden geformaliseerd. Er moet een interim-bestuur worden geïnstalleerd en een Hoge Commissaris worden benoemd om de afscheiding in goede banen te leiden. Alles wat met het oude “koninkrijk” heeft te maken is onderhevig geworden aan de wetten en regels van het EU regime in Brussel en Straatsburg.

Het “koninkrijk der Nederlanden” is dood.

Thans worden wij geacht onder het herstelde gezag van het Rooms Habsburgse Rijk onderdanig te zijn. Dat dienen wij te doen door te blijven meewerken aan de farce rond verkiezingen en belasting af te dragen. Bovendien prevaleert de EU rechtsspraak, waarmee ook het rechtssysteem dood en begraven is.

De Provincie Nederland komt onder curatele te staan van een autocratisch EU regime, welke op haar beurt weer onder gezag staat van het militair gezag van Corporate D.C., op haar beurt weer onder financieel gezag van The Crown in London – niet te verwarren met het Britse koningshuis. Het religieuze sausje in de vorm van canonieke rechtspraak en politieke horigheid wordt verzorgd door “Het Vaticaan” met de Latijnse kerk als bindende factor en als argument om andersdenkenden met wortel en tak uit te roeien. Dat doet men al 2.000 jaar zo, dat zal ook niet veranderen.

We waren al gewend aan Brusselse bureaucraten die rekenfoutjes maakten, we doen gemaakt verontwaardigd over zoveel samengebalde domheid, maar we doen uiteindelijk precies wat men ons opdraagt. Een doodgravers elite dicteert en doet uitvoeren – de onderdanen denken dat ze serieus worden genomen en vervallen in burgerlijke gehoorzaamheid.

Blijkbaar vinden wij het niet meer dan normaal, dat we het fascisten-regime in Kiev te hulp schieten door Rusland als leverancier van gas aan Oekraïne te betalen. Zelfs zonder een Verdrag van Lissabon wordt dat over onze hoofden beslist. Want als er over zou worden gestemd, dan zou datzelfde fascistenregime een goed heenkomen moeten zoeken. Nu bestendigen wij oorlog.

Door de lamlendige houding van een meerderheid van de bewoners van dit stuk aarde, dient een minderheid zich te voegen naar de dictaten vanuit het buitenland. Maar mocht het zo zijn, dat we voor een keus zouden worden gesteld, dan zijn de rollen omgedraaid.

Het bestaande systeem klopt van geen kant.

“Republikeinen” of andersdenkenden die met de moed der wanhoop met de heersende macht denken te moeten onderhandelen of overleggen, bestaan niet. Het corrupte systeem wordt niet alleen door de meerderheid in stand gehouden. Het onderhandelen met criminelen levert een strafblad op.

Wij zijn genoodzaakt onszelf een keus voor te leggen, aangezien “het systeem” geen enkel belang heeft bij opties:

[1] Willen we doorgaan als EU staatsburger;

[2] Willen we starten  als vrije Nieuw Nederlandse burger.

Gesteld dat – in het hoogst onwaarschijnlijke geval – de meerderheid als EU-staatsburger verder wil, dan zal voor de minderheid een oplossing moeten worden gevonden in de vorm van autonome vrijheid.

Als de keuze in meerderheid op [2] is gevallen heeft dat als consequentie, dat er een afscheiding ontstaat. Iedere EU burger zal worden ingeschreven als buitenlander met een buitenlands paspoort. Alle paspoorten en ID bewijzen die door het “koninkrijk” zijn uitgegeven worden ongeldig verklaard.

Bij keuze [2] zouden we ook kunnen kiezen voor een nieuwe grondwet en een soevereine munt. Voor een drastisch herzien percentage belasting, namelijk 0%. Voor natuurrecht, voor beslissen bij referendum, voor een radicaal uitgedunde overheid en voor uitsluitend gekozen bestuursfunctionarissen. Zelfs de opperbevelhebber van de strijdkrachten moet worden gekozen.

  • We verdelen ons grondgebied over 50 regionale economisch gelijkwaardige departementen.
  • Ons parlement bestaat uit 50 gekozen afgevaardigden.
  • Ons landsbestuur bestaat uit een College van Secretarissen-Generaal.
  • Bij toerbeurt wordt één S.G. als protocollair staatshoofd aangewezen.
  • Amsterdam is hoofdstad, Den Haag wordt museumstad.
  • De overheid kent alleen beleid door het uitvoeren van de wil van de burgers.

Want, lieve mensen, het hoort fatsoenshalve namelijk zo:

burgerbestuur_2

Nu vraagt u zich waarschijnlijk nog steeds af, waarom dit zomaar zou kunnen.

We leggen het in zo kort mogelijke bewoordingen uit.

Dit hebben wij dus niet bedacht, dit is een brouwsel van de arrogante bureaucraten in Brussel en Den Haag. Over de hoofden van een onwillige bevolking heen, is besloten om ons grondgebied per vandaag ook formeel onder het gezag van een ongekozen door buitenlandse elementen aangestuurd fascisten-regime te brengen. U heeft er niet voor gekozen, wij hebben er niet voor gekozen en per vandaag is het gewoon wel degelijk gebeurd.

In meerderheid hebben wij in 2005 de EU grondwet afgeknald en thans wordt alsnog onze stem volledig teniet gedaan.

Het is niets meer of minder dan een oorlogsverklaring tegen het Nederlandse volk, die wij wijselijk naast ons neerleggen.

Lees verder via HERSTEL DE REPUBLIEK.

Foto via E.London Bulldog

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4185475222 080aafdb7e VVD logo1

Instituut VVD wil vaccinatie verplichten en thuisscholing afschaffen

12929546953 49be9ed8f1 brexit1

Merkel dreigt met ‘Brexit’: Britse exit op til