in ,

Laatste rapport VN-klimaatpanel: geen spoor te vinden van nakende klimaatcatastrofe

IPCC SPM Knipsel

Het -klimaatpanel (IPCC) heeft onlangs nieuw rapport gepubliceerd. We kunnen opgelucht adem halen, want in vergelijking met voorgaande rapporten is het alarmistisch gehalte sterk afgezwakt. Maar wat hebben we een lol de afgelopen jaren gehad, al die mensen die hartelijk hun portemonnee open trokken om als lemmings achter fakenieuws aan te lopen.

In een recente publicatie, getiteld, ‘Zum jüngsten IPCC-Bericht SR-15 von 2018: Von Klimakatastrophen keine Spur!', hebben Klaus–Eckart Puls en Horst–Joachim Lüdecke (beiden verbonden aan het ‘Europäisches Institut für Klima und ', EIKE), een bespreking aan het rapport gewijd.

Ik pik er een aantal elementen uit.

climate change 1542281354
Gellinger / Pixabay

Het nieuwste IPCC-rapport (SR-15) van 2018 werd door de politieke planeetredders en de overwegend groengekleurde media in enthousiast ontvangen: ‘Het einde van de wereld is nabij … weg met steenkool … verbod op auto's … ook geen CO2 meer uitademen!' Echter, bijna alle stellingen van de SR-15 kunnen de toets van de door de meteorologische diensten gemeten trends niet doorstaan: de temperaturen stijgen niet zoals ze zouden behoren te doen, de zeespiegelstijging aan de Duitse kust vertraagt significant, het smelten van het zomerse Noordpoolijs stagneert gedurende de afgelopen 10 jaar, en het woord ‘stormen' komt zelfs niet voor in de Summary for Policymakers 2018.

Hierna volgen metingen en grafieken die dat aantonen.

Het volledige rapport is hier te vinden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het gedetailleerde basisrapport en de verkorte Summary for Policymakers, hierna SPM genoemd (hier).

We gaan hier niet in op de tegenstrijdigheden tussen de uitgebreide, volledige versie enerzijds en de SPM anderzijds, die nog al eens voorkwamen in eerdere IPCC–rapporten. We behandelen alleen de SPM. Bij nauwkeurige beschouwing blijkt dat deze SPM zowel interne tegenstrijdigheden als afwijkingen van de momenteel gemeten trends vertoont.

Zo staat op blz. 4 van de SPM onder A.1:

‘Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels …'

En op dezelfde blz. onder A.2:

‘Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence).'

Met andere woorden, enerzijds wordt beweerd dat uitsluitend menselijke activiteiten de temperatuurverhoging tot dusver hebben veroorzaakt, anderzijds wordt gesteld dat ook andere (natuurlijke) processen een rol spelen. Wij komen daar op terug.

Van de in het IPCC–rapport genoemde en geprojecteerde trends van weersextremen en zeespiegelstijging is bijna niets terug te vinden in de meetreeksen over de afgelopen decennia tot op heden.

In het vorige IPCC–rapport stond de de ‘Technical Summary' (.):

‘… Fifteen-year-long hiatus (…) periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series'.

In het nieuwe rapport staat (…):

Humaactivities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate (high confidence).'

‘If' … ‘als' … ja als het woordje ‘als' er niet had gestaan!

In dit verband is het opmerkelijk dat in de SPM 2018 ook natuurlijke klimaatveranderingen als bijdrage aan de opwarming worden genoemd, zij het indirect.

‘Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C.' [headlines S.1 und SPM S.4]

Dit is een welhaast cryptische passage.

Kan/mag men daaruit opmaken dat het IPCC in dit rapport ook rekening houdt, of wil houden, met natuurlijke klimaatveranderingsprocessen? Als dat zo is, dan is dat in ieder geval in de hysterische reacties van de politiek en de media volkomen verloren gegaan! Of werd het eenvoudigweg genegeerd? Zoiets past natuurlijk helemaal niet in het denken en handelen van de zelfbenoemde planeetredders die ons met een groene decarboniseringsdictatuur weer in het stenen tijdperk willen terugbrengen.

David Whitehouse (GWPF) heeft de recente temperatuurtrends geanalyseerd:

EIKE sat temp Abb2.T.RSS 640x480

Whitehouse schrijft daarover:

‘It's a well-known graph that shows no warming trend – except when you add the El Niño at the end, which of course is a weather event and not climate. The effect of the El Niño on the trend is significant. With it the trend for the past 15 years is about 0.15° C per decade, close to the 0.2 per decade usually quoted as the recent decadal trend. Before the El Niño event, however, the warming trend is a negligible 0.02° C per decade and statistically insignificant.'

.

Maar meer in het algemeen bestaat er grote onzekerheid over de betrouwbaarheid van de temperatuurdata.

Zo rapporteerde Anthony Watts onlangs op zijn blog:

‘Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur' Data, Finds Audit: McLean's report could scarcely have come at a more embarrassing time for the IPCC. On Monday, it will release its 2018 Summary for Policy Makers claiming that the global warming crisis is more urgent than ever. But what McLean's audit strongly suggests is that these claims are based on data that simply cannot be trusted.“

Zeespiegelstijging

In de SPM staat op blz. 9 onder B.2.1 te lezen:

‘Model-based projections of global mean sea level rise (relative to 1986-2005) suggest an indicative range of 0.26 to 0.77 m by 2100 for 1.5°C global warming …'.

Het volgende is daarbij opmerkelijk:

Er is in de SPM nergens sprake van versnelling. De thans gemeten stijgingen zijn controversieel in de literatuur. Er wordt gerapporteerd dat ze bij traditionele peilschalen tussen de 0,39 en 1,6 mm per jaar bedragen en ongeveer tweemaal zo hoog bij de satellietmetingen, die pas sinds 1993 beschikbaar zijn (…). Een versnelling van de stijging is echter nergens te bespeuren (…).

In het IPCC–rapport van 2013 werd een bandbreedte van 26-82 cm tot 2100 geprojecteerd:

“ … between 26 and 82 centimetres of sea level rise is likely by the end of the century…“.

De hoogste waarde is nu in het jongste rapport een beetje verlaagd van 82 tot 77 cm.

Maar dat zijn allemaal prognoses, die in de huidige metingen en trends vanuit het verleden tot op heden niet zijn terug te vinden.

EIKE Norderney Abb3.Pegel .Nordn .1890 2015.NLWKN 640x452

Noordzee peilschaal Norderney

EIKE zeespiegelstijging sat Abb5.MSp .SAT 640x480

Zeespiegel satellietmetingen.

Vervolgens gaan de auteurs in op de zeespiegelstijging in de Zuidzee (Tuvalu vertoont nagenoeg geen stijging), het afsmelten van het drijfijs op de Noordpool (redelijk stabiel de laatste tijd), de ijsmassa van Groenland (groeit weer aan), droogten (geen trend), zware regenval (in Duitsland stabiel), en stormen (geen trend) – e.e.a. rijkelijk geïllustreerd met grafieken.

Lees verder hier.

Lees verder bij de bron: Climategate

Ik ben voor van alles en weet ik niet wat uitgemaakt en op hoax lijstjes beland, omdat ik gewoon reëel ben. Vraag me af of er nu excuses zullen komen van de klimaatgekkies…

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
608ea9b9dbdf4fc120150f03 640 vingerafdruk e14198450113631

Staatssecretaris: afname vingerafdrukken bijstandsontvangers in strijd met wet, verder zoeken jullie het maar uit

altijd een mysterie die cover va

De perfecte wereldwijde economische en financiële storm lijkt in aantocht