in , ,

Petitie, doe mee! Tegen de EU-boycot van VN-mensenrechtenverdrag

13843116383 726a6241a6 welcome to eu

De Europese leiders bewegen hemel en aarde om hun vrijhandelsverdragen toch maar aan ons verkocht te krijgen. Handelscommissaris Malmström pakte verleden jaar uit met “een heel nieuwe strategie in het handelsbeleid, Trade for all, waarmee we niet alleen onze belangen verdedigen, maar ook onze waarden uitdragen”. Wereldwijd zouden door onze ‘handel voor iedereen’  duurzame ontwikkeling, mensenrechten en ethische handel er bij winnen.

Nog zo ’n propagandanummertje: verleden week was het haast meelijwekkend als de Commissie in een mum van tijd uitpakte (na jarenlange geheime onderhandelingen) met een paar A4-tjes die ze ‘interpretatieve verklaring’ noemt van het verdrag met Canada (CETA), en daarmee hoopt alle verzet de mond te snoeren. Nee, de EU offert onze rechten niet op aan de bedrijfsbelangen, nee, wij blijven onze hoge normen verdedigen, enzovoort enzoverder.

Er is nochtans een eenvoudig middel waardoor de EU had kunnen aantonen dat het haar menens is met mensenrechten en dergelijke. In juni 2014 keurde een meerderheid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) een resolutie goed, voorgesteld door Ecuador en Zuid-Afrika, om werk te maken van een bindend verdrag dat ingaat op de problemen in verband met mensenrechten veroorzaakt door transnationale ondernemingen. Het initiatief kreeg de steun van 95 landen (waaronder China en Indië, samen goed voor een derde van de wereldbevolking), 610 organisaties en honderden personaliteiten.
treaty-allianceMaar de Verenigde Staten en de EU (Frankrijk, Duitsland, UK, …) waren tegen. Erger nog: ze dreigden met sancties (intrekking ontwikkelingshulp bijvoorbeeld) tegen landen die voor waren…

Daarop begonnen een aantal organisaties, niet in het minst Friends of the Earth, een campagne om dit schandaal wereldkundig te maken, en druk uit te oefenen op onze regimes om hun boycot op te geven. De ‘Treaty Alliance‘ heeft sindsdien een aantal initiatieven genomen; het laatste is de petitie die we u hierbij ter ondertekening voorleggen (Nederlandse vertaling van de petitie en de daaropvolgende uitleg door Ander Europa).

PETITIE: Genoeg misbruiken: wij willen rechten voor de mensen en regels voor de bedrijven

Petitie georganiseerd door Friends of the Earth Europe

aan Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie,

Ik maak me zeer bezorgd over de afwezigheid van de EU en haar lidstaten bij de onderhandelingen over een verdrag van de Verenigde Naties over transnationale en andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten. Indien een dergelijk verdrag zou goedgekeurd worden zou het een historische kans kunnen betekenen voor meer rechtvaardigheid. Mensen over de hele wereld die het slachtoffer zijn van roekeloze transnationale bedrijven zouden dan eindelijk de mogelijkheid hebben om ze ter verantwoording te roepen.

Ik vind het beschamend dat de EU dit belangrijk initiatief ondermijnt door te weigeren deel te nemen aan de discussies. Ik sluit me aan bij burgers uit heel Europa om aan onze regeringen te vragen dat ze formeel het initiatief voor een VN-verdrag ondersteunen door welwillend deel te nemen aan de discussies die in oktober 2016 plaats hebben in Genève over de aard, inhoud en draagwijdte van het verdrag.

Wij zouden willen dat de Staten gedurende deze besprekingen de volgende punten als basis nemen voor het VN-verdrag:

  1. Het verdrag moet tot afdwingbare wetgeving leiden om de schending van mensenrechten te voorkomen, een eind te maken aan de straffeloosheid van actoren uit de bedrijfswereld bij dergelijk misbruik, en hen overal waar ze opereren ertoe te verplichten inbreuken op de mensenrechten ongedaan te maken.
  2. Het verdrag moet mensen die een klacht tegen een bedrijf hebben in staat stellen toegang te krijgen tot het gerecht, niet alleen in hun eigen land, maar in alle andere met jurisdictie over het betreffende bedrijf.
  3. Het verdrag moet bepalingen bevatten die Staten verplichten tot het respecteren, beschermen en bevorderen van de mensenrechten, van de toegang tot de rechter door getroffen gemeenschappen en door voorvechters van de mensenrechten en klokkenluiders.

 

 

KLIK HIER OM DE PETITIE TE ONDERTEKENEN

 

Waarom is dit belangrijk?

We leven in een wereld waarin bedrijven een nooit gekende macht hebben. Ons dagelijks bestaan wordt door multinationals aangetast, of het nu gaat over de uitbuiting van werknemers, de aantasting van het milieu, belastingontduiking of het uiteenrukken van hele gemeenschappen door de jacht op grondstoffen. Ze kunnen dat bijna helemaal ongestraft doen door de enorme invloed die ze hebben op regeringen en beleidsmakers.

Tot nog toe hebben bedrijven er voor kunnen zorgen dat haast alle richtlijnen en beleidsmaatregelen die de rechten van gewone mensen moeten garanderen, op vrijwillige basis zijn en niet afdwingbaar. Dat zou nu kunnen veranderen.

De Verenigde Naties (VN) hebben een historisch voorstel gedaan dat transnationale en andere commerciële bedrijven verantwoordelijk zou kunnen stellen voor inbreuken op de mensenrechten. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) doet een oproep aan de regeringen om wettelijk afdwingbare regels op te stellen voor deze transnationale ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten. Het initiatief is bekend als ‘het VN-verdrag’ en het zou mensen kunnen beschermen tegen inbreuken op de mensenrechten door ondernemingen, en deze laatsten voor het gerecht brengen.

Dit verdrag zou een hulp kunnen betekenen voor gemeenschappen die getroffen worden door grote bedrijven. Helaas zijn de EU en haar lidstaten daar niet scheutig op, en ze hebben de onderhandelingen tot nog toe geboycot. Ze zijn het meer gewoon om een voorkeursbehandeling te geven aan de bedrijven op hun grondgebied; dat gaat dan over handelsovereenkomsten zoals CETA of TTIP die bedrijven toelaten een regering te dagen, of het gebruik van ontwikkelingsprojecten als investeringsopportuniteit.

Ook u kunt ertoe bijdragen dat recht geschiedt aan slachtoffers van misbruik door bedrijven, en dat ook de rechten van gewone mensen gevrijwaard worden. Zeg de voorzitetr van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dat er een bindend verdrag nodig is over mensenrechten en bedrijven!

Deze petitie wordt gesteund door:

Global Justice Now, EWNI, Progressio, Milieudefensie-FoE Netherlands, SOMO, Les Amis de la Terre France, CCFD-Terre Solidaire, ActionAid France, Aitec, Ethique sur l’Etiquette, Sherpa, FIAN France, CIDSE, Supply Cha!nge, Friends of the Earth Europa, ITUC, WemoveEU, ActionAid, Nazemi (Tsjechië), FoE Duitsland-BUND, Manitese, FoE Finland

Lees verder via de Bron: andereuropa.org

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
euro kapot9

Rekenkamer keurt voor de 22e jaar op rij de verantwoording over EU uitgaves af

17004152778 44babf8b86 CETA EU

Onverwachte wending: België ondertekent CETA-vrijhandelsakkoord niet