in ,

Schippers is erg verward over verwarde mensen…

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, een reactie op een signaal van de politie dat er steeds meer ‘verwarde mensen’ worden aangehouden.  Er is volgens haar dus geen verband tussen bezuinigingen en verwarde mensen op straat..

In deze brief schrijft ze, dat het lastig te achterhalen is of de toename van het aantal verwarde personen in de maatschappij te relateren is aan de afbouw van ggz-bedden. ‘De door mij benaderde organisaties geven bijna allemaal aan dat zij zich zorgen maken over de toename van het aantal verwarde personen in de maatschappij. Echter, zij geven tegelijkertijd aan dat het lastig is om te achterhalen wat de oorzaak is van deze toename. Mogelijk spelen de onrust in de wereld, de economische , de aandacht in de media of onzekerheid over veranderingen in de langdurige zorg een rol. Een causaal verband met de ambulantisering in de ggz kan op dit moment niet worden gemaakt.’

Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. De vraag wordt steeds vaker gesteld of deze VVD-politica niet al lang haar schaapjes op het droge heeft, in relatie tot haar carrière ná de . Schippers zegt dat ze gesproken heeft met het ministerie van Veiligheid en , GGZ , de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Federatie Opvang en de organisatie voor schuldhulpverlening. Dit naar aanleiding van een aantal recente ernstige incidenten met verwarde mensen. Volgens haar hebben deze incidenten een significante impact op de samenleving. Maar natuurlijk, aan haar ligt het niet, noch aan het beleid van ‘haar VVD’..

Lees verder via WantToKnow.nl

De nietsontziende bezuinigingen van Edith Schippers beginnen inmiddels hun sporen te trekken. De transitie die per 1 januari 2015 de zorgvraag vlekkeloos naar het gemeentelijke loket moest laten overgaan, lijkt nu al pijnlijk mislukt.

PGB’s worden nog steeds niet naar behoren uitbetaald en beginnen de wurgcontracten om de nek van de huisartsen steeds verder aan te draaien. Nu de zorgindicatie is verworden tot een stoffige wethouder achter een loket, dreigen ouderen, zwakkere en andere minder mondige in onze samenleving dood te bloeden in hun opgelegde zelfredzaamheid.

Eén van die zwakkere is ‘De Verwarde Mens’, die vaak met een psychische hulpvraag, of liever gezegd; met vaak helemaal geen ‘vraag’, onopvallend tussen ‘Wal en Schippers’ beland en daarmee een gevaar voor zichzelf en de samenleving dreigt te worden.

Zelfs de ‘Buurvrouw-Plus’ die eind vorig jaar nog wanhopig enthousiast werd geïntroduceerd door wethouder Jan Bevers van Dorpsbelangen Gemert, voelt nu al kramp in de onderbuik.

Als reactie op het toegenomen aantal verwarde mensen, reageert onze minister van Volksgezondheid Edith Schippers; dat het niets te maken heeft met haar bezuinigingen. Maar zou volgens de Nederlandse Margaret Thatcher aan de media liggen, die er veel teveel aandacht aan besteed….

Deze reactie is niet alleen weerzinwekkend maar ook ronduit verbijsterend… Is de ‘Iron Lady’ zelf verward of denkt ze dat het meerendeel van de Nederlanders achterlijk is….(?)

Toen ik deze week las dat een oudere man vijf dagen dood in zijn verzorgingshuis lag, wist ik het antwoord: Zowel -staatsecretaris Martin van Rijn (die vorig jaar al de urine van zijn eigen moeder langs haar enkels zag lopen) als VVD-minister Edith Schippers hebben een enorme plaat voor hun kop en lijken op dit moment de meest ‘Verwarde Mensen’ die zich voor acute behandeling achter in de rij zouden moeten aansluiten.

Lees verder via Stop de bankiers.

Photo by ritzotencate


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
12 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 jaren geleden

in deze maatschappij is kennelijk geen plaat voor mislukte mensen en die lopen verloren en worden psygische ziek en belande in verslavingen en ander raar gedrag ten gevolge van hun hun psygische gesteltheid .

6 jaren geleden

in dit volle land ben je maar een nummmer zwakke mensen worden aan hun lot over gelaten of worden als lastige klanten gezien die beter maar nooit geboren hadden kunnen worden en men doet alsof ze niet bestaan . JAMMER.

Dave
5 jaren geleden

Edith Schippers -zet mensen aan tot criminele activiteiten -en maakt zorgverleners per definitie tot verdachte; Ook zet ze de deur open naar verregaande conflicterend gedrag tussen verzorgende en zorgverleners. Ze denkt dat alles via regeltjes en juridisch gezwam is op te lossen. Bovendien zet ze het onschuldprincipe op de tocht -en fatsoensregels te kakken. Wat een verschrikkelijk vrouwtje is dit. Ze denk alleen in – “Marktpartijen” –

Brief van Schippers aan :

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
.
Kenmerk
913642-146919-MC
Bijlage(n)
Uw brief
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
.
Pagina 1 .. van 3
Datum 10 maart 2016
Betreft geluidsopname gesprek met arts.
.

Geachte voorzitter,
Tijdens het debat over het burgerinitiatief ‘Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst’ kwam het maken van een geluidsopname door de patiënt van zijn gesprek met de arts aan de orde. Ik heb toen toegezegd bij de voorgenomen wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek) ook te kijken naar de juridische status van geluidsopnames en het recht om gesprekken met de arts op te nemen1. Aangezien uitgebreide behandeling van dit onderwerp niet goed past bij het wetsvoorstel heb ik besloten u hierover apart te informeren met deze brief.
Geluidsopname van gesprek met arts
Goede zorg veronderstelt dat hulpverlener en patiënt het samen zo veel mogelijk eens zijn welke behandeling of welk onderzoek het beste past bij de situatie waarin de patiënt zich bevindt. Samen beslissen is het adagium. Daarvoor is het gesprek tussen hulpverlener en patiënt cruciaal. Het is belangrijk dat de patiënt in dat gesprek ook vragen kan stellen, dat een hulpverlener daar ruimte voor biedt en de tijd neemt om vragen te beantwoorden. Ook door de patiënt verzamelde informatie en de daarop gebaseerde gedachten van de patiënt over bijvoorbeeld effectiviteit, risico’s en bijwerkingen, horen daarbij.
Vooral wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot dat de patiënt niet alles onthoudt van wat tijdens een consult tussen hem of haar en de zorgverlener is gewisseld. Daarom kan het opnemen van het gesprek met een geluidsdrager – om dat thuis nog eens af te luisteren – de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. Ik vind het dan ook een goed idee dat patiënt en arts samen afspreken het gesprek op te nemen zodat de patiënt het op een later moment op het gemak nog eens kan beluisteren om de informatie beter te kunnen verwerken. Op deze manier kan het de patiënt daadwerkelijk helpen bij het nemen van een beslissing over onderzoek of behandeling.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers
5 HR 16 oktober 1987, NJ 1988/850 (Driessen/Van Gelder).
6 Rechtbank Midden-Nederland 5 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2685.
7 RTG Eindhoven 26 februari 2015, ECLI:NL:TGZREIN:2015:16, CTG 12 augustus 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:305 en CTG 25 januari 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG0884.

,.
Antwoord aan  Dave
4 jaren geleden

.

Henk
5 jaren geleden

Die snor heeft er een paar vergeten -daar hebben nu last van

Dirk
4 jaren geleden

Deze vrouw is 100% knettergek -en heeft totaal gaen verstand van mensen.
In de laatste TV uitzendingen zit ze ook nog keihard te liegen.
Ze is een louter materieel ingesteld vrouwtje.

m
Antwoord aan  Dirk
4 jaren geleden

Hebben ze vergeten in Drenthe

Mil
4 jaren geleden

Els Borst krijgt gezelschap

wally de stoker
4 jaren geleden

kijk dit mormel eens in haar ogen die blik
daar aan kun je zien dat het vies doortrapt achterbaks wijf is

Gas
Antwoord aan  wally de stoker
4 jaren geleden

.

Dit Tering Wijf heeft ook een verrot asbakken Bek.
Gezondheid komt haar bruine smoel uit.
De Tenden zijn gelijk aan een Joods Kerkhof

snell
4 jaren geleden

,,
Laat dit asociale zieke ‘t e r i n g’ wijf maar snel een dodelijke pil innemen,

jk
4 jaren geleden

Baarn is onveilig

Het graaien slaat door: SP’er graaide kas leeg

De criminele praktijken van de Nederlandse Bank – Café Weltschmerz