in , ,

Steeds meer rechtszaken tegen de overheid voor de rechter wegens wanbeleid

SVB bepaalt gluiperig hoeveel nachten je samen mag zijn.De Sociale Verzekerings Bank (SVB) voert de AOWet uit en controleert of ouderen samenwonen zodat zij slechts aanspraak hebben op de verlaagde AOW-uitkering.

In een recente Gestapomentaliteitszaak voor de rechter ligt de vraag voor,  of twee senioren die het weekend samenzijn ook samenleven in de zin van de wet.

Ouderenbond ANBO vindt ook dat de regels omtrent samenwonen onduidelijk zijn, en bood vlak voor het zomerreces een petitie aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken aan. „Van het ene SVB-kantoor mag je drie nachten bij elkaar slapen, bij het andere kantoor word je na twee nachten als samenwonend gezien”, aldus een woordvoerder. De rechter doet op 9 oktober uitspraak.

Als je AOW, hebt moet je dus eenzaam wegteren achter de geraniums?
Spijtig dat het fundament daartoe werd gelegd door diezelfde ouderen die altijd maar braafjes hebben gestemd op met name CDA en PvdA D66, die dit hebben veroorzaakt samen met de .

Gemeente Utrecht en Den Haag naar rechter om korting op budget bijstand

De gemeente Utrecht sleept staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de rechter om een grote korting op het budget van bijstandsuitkeringen. De stad krijgt plotseling 12 miljoen euro minder.

Wethouder J. Kreijkamp (financiën) zegt niets anders te kunnen dan een rechtszaak aan te spannen. ,,De staatssecretaris heeft toegegeven dat er fouten in het nieuwe verdeelmodel zitten, maar weigert er iets aan te doen. Sinds eind vorig jaar zitten we voor 2015 met een groot gat in de begroting.

Utrecht trekt samen op met Den Haag, dat zich ook erg benadeeld voelt. Gesprekken met de PvdA-staatseceretaris en een uitgebreide lobby in de Tweede Kamer hebben niets uitgehaald.

Niet bezuinigen

Gemeentes ontvangen geld van het rijk voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. De hoogte van de uitkeringen worden bepaald door het rijk. Gemeenten mogen niet bezuinigen op uitkeringen, omdat de ontvangers er recht op hebben.

Het tekort moet uit andere onderdelen uit de begroting komen. Kreijkamp wil nog niet vooruitlopen op bezuinigingsmaatregelen omdat hij volgende maand de zogeheten voorjaarsnota presenteert. Daarin doet hij voorstellen om de korting op te vangen. ,,Het wordt een heel lastige begroting, waarbij het euro’s sprokkelen wordt.”

Een woordvoerder van Klijnsma laat weten dat onafhankelijke wetenschappers hebben vastgesteld dat het nieuwe model beter is dan het oude verdeelsysteem, omdat hiermee een veel preciezere inschatting is te maken van de te verwachten bijstandskosten per gemeente.

,,De budgetten voor dit jaar staan vast. Wel overlegt het ministerie momenteel of er voor de komende jaren verdere verbeteringen mogelijk zijn.”

De gemeentes zullen nog wel vaker naar de rechter stappen, ze krijgen minder geld vanuit Den Haag.
Maar door verlies van vanwege wegbezuinigen , digitalisering, robotisering en vanwege het feit dat winkels hun deuren sluiten – komen er steeds meer mensen die een beroep moeten doe op de bijstand. Hier komt bovenop dat door de instroom van asielzoekers het aantal bijstandsuitkeringen nog verder zal toenemen de komende jaren. Dit zijn de eerlijke feiten. Het ligt voor de hand dat alle gemeentes in hoge geldnood zullen komen.

en Samsom kunnen wel beweren dat onze economie in de lift zit, maar wat betreft werkgelegenheid en banen constateren we het tegendeel. Ook vertellen ze trots dat ze de overheidsfinanciën beter in orde hebben – echter onze gemeentes en de Nederlandse burgers schreeuwen moord en brand.

WANT het EU Beleid gaat gewoon door . De overheid gaat nog meer korten op zorgbudgetten.

 – Het ministerie van VWS dreigt geld in mindering te willen brengen op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo.  Aanleiding: cijfers over het AWBZ-gebruik in 2014.

De VNG verenging nederlandse Gemeenten verzet zich tegen deze nieuwe bezuinigingen.
Gemeenten en hun inwoners mogen niet opdraaien voor tekorten die zij niet zelf gecreëerd hebben.

Rust en stabiliteit

Burgers en gemeenten hebben behoefte aan rust en stabiliteit. Dat bereik je niet door na amper drie maanden na het van kracht worden van de decentralisaties in een lopend jaar de budgetten te verkleinen zegt de VNG in een brandbrief (PDF) aan alle gemeenten.

Gemeenten hebben voor 2015 contracten getekend, om zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten. De VNG vraagt de staatssecretaris ook zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van zorg

Het EU Beleid gaat gewoon door Van Rijn spreekt van ‘beheerst verlopen’zorghervormingen.De ingrijpende hervorming in de langdurige zorg, waar de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten en zorgverzekeraars zijn overgeheveld, “is beheerst verlopen”. Van rijn: is de man die door zijn eigen vader in het “zonnetje” werd gezet vanwege de volledige falende zorg voor zijn dementerende moeder? Zoonlief bleek niet op de hoogte!

Van Rijn zegt “dat het te vroeg is voor conclusies, maar concludeert wel dat de hervormingen beheerst zijn verlopen”. Hoe krijgt de man het voor elkaar om twee volkomen tegenstrijdige opmerkingen in één commentaar te zeggen. Zou hij recent nog bij zijn moeder langs geweest zijn?

Want de meest trieste gevolgen voor de meest kwetsbaren zien we nu dagelijks om ons heen.

Gisteren nog het bericht dat veel ouderen thuis te weinig zorg krijgen.
De PGB-uitbetalingen die nu een ramp zijn. De oudjes staan gewoon in de kou.
De zorgverleners worden nog altijd niet uitbetaald uit de PGB. Terwijl de budgethouder wel eigen bijdragen betalen voor die zorg. Ouderen van 70,80 of 90 jaar moeten naar de rechter stappen om hun gelijk te halen.

De politie die nu zijn handen vol heeft aan het zoeken naar verwarde personen om nog maar niet te spreken van het opvissen van mensen en het tussen de rails wegpeuteren van lichaamsdelen .

Maar op dit cijfer rust al sinds enige tijd een embargo… Lees regionaal nieuws er maar eens goed op na of Google “verdronken” of “treinvertraging persoon op spoor” Allemaal mede veroorzaakt door het wegredeneren van ( psychische) zorg. Kijk maar eens naar” brand” en ” seniorencomplex”!! Een zorginstelling zou overgenomen cliënten van het failliete Pantein/Vivent eigenhandig gekort hebben op uren HH-zorg. Zij zouden keukentafelgesprekken moeten gaan voeren met die cliënten en dat was nog niet gebeurd. Gemeentes besteden dit uit:, zij hebben geen expertise voor indicatie huishoudelijke hulp en denken de Zorginstellingen wel.
De hulpbehoevenden moeten dan bezwaar maken bij de gemeente als ze het niet eens zijn met de indicatie.

M.a.w. beheerst kun je dit achterlijke zorgsysteem niet noemen.
Slecht verzorgde en eenzame ouderen: het zijn er steeds meer, blijkt uit een rondgang van de NOS langs 320 artsen en 30 wijkverpleegkundigen. Uitdrogen, niet eten, en totaal vereenzamen. Gevoelloos om de hervorming (lees bezuiniging) dan ” beheerst” te noemenAls hij met ‘is beheerst verlopen’ bedoelt dat de revolutie nog niet is uitgebroken dan heeft hij gelijk.

Overheid voor de rechter om ‘falend energiebeleid’

De Nederlandse overheid brengt de komende generaties in gevaar met het energiebeleid van de afgelopen jaren. Dat vindt milieuclub Urgenda, die vandaag – samen met 900 mede-eisers – een ander energiebeleid wil afdwingen via de rechter.  zou harder zijn best moeten doen om de CO2-uitstoot te verminderen en met betere wetgeving te komen, zodat (investeren in) duurzame energie weer aantrekkelijker wordt.

Lees verder via Stop de bankiers.

Photo by Minister-president


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Mars
5 jaren geleden

Belagelijk om geld aan de EU te betalen om dat de staat meer inkomen zou hebben terwijl de menen in het sociaal minimum aan het creperen

-_
Antwoord aan  Mars
4 jaren geleden

Gevolg gebruik angelsaksisch systeem

Marco Westland
5 jaren geleden

Goed punt, JDreport-redactie.
Een Stalinistische beraucratie uit de grond stampen, en met hart en ziel – tegen beter weten in – schijnheilig blijven verdedigen en perfectioneren; daar is ons land van oudsher al wereldkampioen in.

Als burger beschouwt de overheid ons in principe al potentieel overtreder/crimineel. De laatste decennia zijn de burgerrechten effectief uitgehold; iedereen kan overal van alles van worden verdacht. En zie je maar te verdedigen!

Dat wordt met TTIP in een globaal wettelijk jasje gestoken. Naar voorbeeld van de VS en Australie worden ACZ’s en gevangenissen geprivatiseerd.

Volgens informatie aan beleggers stelt G4S dat teruglopen van de misdaad de ernstigste bedreiging zijn voor de winstgevendheid.
Nou hebben ze – in collusie met de politieke elite – al tal van vrijheid en burgerrechten beperkende regels bedacht die de bezettingsgraad van hun investeringen garandeert voor 20-25 jaar.

Bedreigingen, mishandelingen en folteringen zijn geen uitzondering meer.

Het hele proces van – in ‘t geheim – soevereiniteit overdragen naar door private belangen gerunde planeconomien is op zichzelf al land-/volksverraad en kiezersbedrog.
EU, WTO en nu als nekslag nog eens TTIP.

Klasse-justitie is zo gewoon, het valt de politieke elite niet eens meer op. Een gekende neo-con (nieuwspraak voor fascist) als Vicoria Nuland roept ‘fuck the EU’.
Dat blijft onbestraft; niet eens verontwaardiging, boosheid, of blijk van afkeuring

Roept er een puber ‘fuck de Koning’, volgt direct arrestatie,verbalisering, en vervolging. De jongen wordt gedwongen en dure advocaat in te huren om z’n burgerrechten te verdedigen.

TTIP dwingt de fascistische landen die dit gaan ondertekenen tot invoering van o.a. de permanente staat van beleg. De politiestaat. De kosten daarvan zijn uiteraard weer geheel voor rekening van de geknechte burgers.

De ervaring leert dat de meeste brave burgers die de overheid aanklagen – aan het einde van hun latijn – meestal aan het kortste eindje trekken.

Met TTIP raken de burger al hun rechten kwijt, zodra het de winstmaximalisatie van globalisten ook maar enigszins belemmert.
Een nationale rechter heeft gewoon de hogere wetgeving te laten prevaleren. In dit geval de WTO_TTIP wetgeving.

At the moment it is illegal for any government or group of individuals to commit Genocide, according to International law.
But if TPP (Trans Pacific Partnership); n.b.: inmiddels omgedoopt in TTIP Trade & Investment P. – is passed then corporations, such as Rand will be able to do what no person or state is now allowed to do.

“Ukrainian President uses RAND corporation plan in eastern Ukraine
(Rand is een machtige club denktankers, lobbyisten voor de wapenindustrie. Hechte banden met de CIA, het Pentagon, the Carlyle Group, Council on Foreign Relations, Bilderberg Group,etc.)

The document provides three stages of a military operation in eastern Ukraine.

The first stage implies total isolation of the region considering that all local citizens are terrorists or sympathizers.

If this “plan” goes forward then
– entire cities will be burned to the ground,
– lands and resources destroyed and
– their populations captured, assassinated or put into internment camps that will replicate Stalin’s Gulags

These articles directly above are part of the definition of Genocide, but the full story has to include the massive slaughter of the old, the very young and virtually every aspect of the pre-existing society

http://www.rense.com/general96/corpgen.html

Je zou zeggen: ‘ongelooflijk’, ‘niet te geloven’, ‘kan niet waar ziijn’
Precies een reactie die wordt beoogd:

the partnership between The Gates Foundation and drug giant, Pfizer
The conference sponsors, the UN Population Fund, the USAID, and The Gates Foundation, are far more interested in population control.
Jon Rappoport worked as an investigative reporter for 30 years, https://jonrappoport.wordpress.com/2012/07/13/watch-out-africa-melindas-coming-for-you/

Vaccine damage is not a mistake or side effect, it is an act of war and is intentional. http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=8&contentid=11641

The Stealth Genocide Program (continued) by URI DOWBENKO Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare By Dr. Leonard G. Horowitz
Tetrahedron Publishing Group, Sandpoint, Idaho 83864

Recently in America, Monsanto has fiercely fought the food labeling initiative I-522 in Washington State
http://www.jamiiforums.com/international-forum/664729-yabainika-bill-gates-mfadhili-wa-boko-haram.html

Plans For Nigerians’ Systematic Extermination Revealed AfNews / May 6, 2014

inserted genes including that for mass sterilization that could extinct the entire Black Africans using GMOs foods

laboratory fertilization and sale to Western Biotechnology laboratories.
Nigeria is the highest exporter of human embryos for laboratory use in the World!

The current levels of export of human embryos from Nigeria would increase ten-fold with the enactment of the National Health Bill 2014.
(http://www.ers.usda.gov/ersDownloadHandler.ashx?file=%2Fmedia%2F259028%2F259028%2Faer810_1.pdf) .

Dan snap je wel, dat niemand meer veilig is voor deze globalisten (vrijwel alle wereld- en regeringsleiders en de overgrote meerderheid van de politieke kliek)

Haassenbroek
5 jaren geleden

Neo-liberalisme en het huidige verdienmodel plus een Angelsaksisch Rechtssysteem geeft weinig hoop voor de toekomst. Misdaad zal agv hiervan alleen maar toenemen. In Europa hadden we het mooiste maatschappij model – “Rijnlands model – overleg model geheten. Dit was het mooiste maatschappij model ooit. Nu hebben we het Amerikaanse Verdienmodel volgens de Econoom Milton Friedman. Dit geeft veel misdaad maar ook veel rechtszaken

..
4 jaren geleden

slecht opgeleide rechterlijke ambtenaren- die ook niet in staat zijn wetten te begrijpen. Voorts is de overgang naar een formeel systeem chaotisch

Sem
4 jaren geleden

Rechtsprocedures is een groot toneelspel. Het wordt pas serieus als er economisch sterke personen bij staan

Marco
2 jaren geleden

De burger moet weten –
De rechter ‘niet’ de kant van de burger kiest.
De rechter is er ‘voor’ de staat.
De rechter er om de staat te ‘beschermen’
De rechter wordt uiteindelijk ‘betaald’ door de staat.
,
Bij de rechtbank – 1+1 = 2. Maar bij de rechter 4 of 5 etc

Ontsnappingsroute nieuwe ontslagwet: werknemer zónder vergoeding op straat

Mogelijk gemaakt door staats van Rijn: Onacceptabel dat jeugdzorg experimenteert met kinderen