in , , , , ,

Zorgdossiervredebreuk: Tweede Kamer wil zorgverzekeraars inzage geven in medische dossiers

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zorgverzekeraars inzage geven in medische dossiers om fraude op te sporen. Dat bleek tijdens het debat op 8 september over dit onderwerp. SP en D66 zijn tegen. VVD, , CDA en PVV zijn voor het plan van minister Schippers (VVD). De overige partijen waren niet aanwezig bij het debat. De definitieve stemming wordt waarschijnlijk de komende week gehouden.

De SP noemt het niet proportioneel dat voor een fraude van slechts 0,015%, het medisch beroepsgeheim voor alle Nederlanders wordt afgeschaft. De SP ziet meer in het vereenvoudigen van het declaratieproces om fraude te voorkomen. Ook D66 vindt het niet proportioneel en stelt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn om fraude op te sporen. Volgens D66 doet het telkens hetzelfde. “Er is een probleem. Laten we meer data van burgers verzamelen. Terwijl dat zelden effectief is.”

De VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voorstander. De VVD vindt dat fraude altijd aangepakt moet worden. PvdA en CDA maakten zich wel zorgen of de waarborgen voor privacy voldoende stevig zijn, maar steunen de algemene lijn van het wetsvoorstel. De PVV ziet liever dat patiënten vooraf ‘om medewerking’ worden gevraagd voordat in medische dossiers wordt gekeken, maar heeft het idee dat hier geen meerderheid voor is.

Daarom diende de partij een voorstel in om patiënten verplicht achteraf te informeren dat er inzage in het medisch dossier door zorgverzekeraars heeft plaatsgevonden. Minister Schippers gaf aan akkoord te kunnen gaan met dat voorstel. Ook wil de minister bekijken of het mogelijk is de patiënt al vooraf te informeren dat zijn of haar medische gegevens ingezien gaan worden, op voorwaarde dat dit het opsporingsonderzoek niet belemmert.

De minister denkt met dit voorstel zorgfraude te kunnen bestrijden. In 2015 is er voor 11 miljoen euro aan fraude geconstateerd. Dat is 0,015% van het zorgbudget. De fraude die door patiënten is gepleegd bedraagt daarvan 1,4 miljoen euro. De overige 9,6 miljoen fraude wordt door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd.

Privacy Barometer schreef in de aanloop naar het debat een brief (persbericht) over dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel

Minister Schippers stuurde op 8 juli 2014 een wetsvoorstel (toelichting) naar de Tweede Kamer waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers. Met dit wetsvoorstel wil de minister de verzekeraars beter in staat stellen om te controleren of ingediende declaraties kloppen.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat “een zorgaanbieder [..] persoonsgegevens en diagnose-informatie moet verstrekken aan de ziektekostenverzekeraar”. Volgens de toelichting gaat  het om diagnose-informatie of“andere informatie die tot een diagnose kan leiden”. Tot hoever de inzage in het medisch dossier gaat en welke drempels er gelden voordat zorgverzekeraars toegang krijgen, is nog niet precies duidelijk. De NZa moet daar later nadere regels voor maken.

Schippers vindt dat zorgverzekeraars op dit moment onvoldoende controles uitvoeren om fraude te bestrijden. Volgens de verzekeraars komt dat onder andere omdat ze te weinig juridische mogelijkheden hebben om fraude aan te pakken.

Wetswijziging volgens onderzoek ‘niet logisch

In een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, uitgevoerd in opdracht van minister Schippers om haar over fraudebestrijding te adviseren, concluderen deskundigen juist dat een wetswijziging niet nodig is om fraude op te sporen. Er zijn voldoende mogelijkheden om met het huidige medisch beroepsgeheim fraude aan te pakken. Maar omdat de regels van het beroepsgeheim door de jaren heen mede door verschillende uitspraken van de rechter tot stand zijn gekomen, is het voor zorgverleners in de praktijk niet goed duidelijk wat wel of niet mag. De onderzoekers adviseren de minister daarom met opleidingen meer aandacht aan de praktische invulling van het beroepsgeheim te besteden en eventueel met richtlijnen te komen. Een wetswijziging vinden ze niet nodig en ook niet logisch.

Tweede Kamer bleek eerder zeer kritisch

In oktober 2013 bleek de Tweede Kamer in meerderheid al zeer kritisch over het plan van minister Schippers om het medisch beroepsgeheim in verband met fraude-onderzoek in te perken. Alleen de VVD stond achter de eigen minister. De andere partijen begrijpen niet waarom de minister zonder duidelijke reden afwijkt van het advies van haar eigen onderzoekers.

De SP, PVV en het CDA volgen het advies van de onderzoekers en pleiten voor de ingeslagen weg van zelfregulering door de sector zelf. Een wetswijziging vinden zij te ver gaan. De PvdA snapt niet waarom Schippers een wetswijziging nodig vindt als iedereen in het veld zegt dat slechts de opleidingen verbeterd moeten worden. Het CDA vindt dat de minister duidelijker naar alternatieven moet kijken. D66 benadrukt het belang van de privacy en het recht op toegankelijke gezondheidszorg. De ChristenUnie stelt duidelijk dat het beroepsgeheim niet aangepast hoeft te worden.

Daarnaast vindt de SP het vreemd dat de minister zich op het medisch beroepsgeheim en patiënten richt, terwijl de fraude door zorgverleners vele malen groter is. Op vragen van de PVV over de hoogte van het fraude-bedrag dat de minister denkt op te sporen, geeft de minister geen antwoord. “In welke mate fraude hiermee kan worden teruggedrongen is lastig te duiden.” Ook op de vraag hoeveel fraude tot nu toe door de opsporingsdiensten is opgespoord, geeft ze geen antwoord.

Openbaar ministerie

In maart 2011 concludeerde (PDF) het Openbaar Ministerie (OM) dat onduidelijkheden bij de zorgverlener rond het medisch beroepsgeheim een heel groot probleem was om fraude op te sporen. Het OM vond dat er betere protocollen en richtlijnen moesten komen om zorgverleners duidelijkheid te geven wat wel en wat niet mag. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek was om de wettelijke regels rond het medisch beroepsgeheim te evalueren. Dat is nu met het onderzoek van de Erasmus Universiteit gebeurd.

Beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is er om de zorg toegankelijk te maken. Mensen kunnen in vertrouwen hun problemen voorleggen, zonder dat ze bang hoeven zijn dat deze veelal intieme informatie ergens anders terecht komt. Mensen met psychische problemen of met bijvoorbeeld een geslachtsziekte zoeken tijdig hulp waarmee niet alleen hun eigen gezondheid is gediend, maar ook de gezondheid van de samenleving als geheel.

Het beroepsgeheim is niet absoluut. Het mag onder andere doorbroken worden bij een groot maatschappelijk belang of als er een meldplicht is, bijvoorbeeld bij bepaalde infectieziekten of kindermishandeling.

Lees verder via de Bron: Privacy Barometer

Wie is hier nu de fraudeur?

 


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eby
4 jaren geleden

Drogreden om uw zakken leeg te kloppen. U bent in dit verrdienmodel van Friedman een economisch doel. Hier heb je het criminele Echtpaar Schippers -Spijkers weer – het zionisten stel- die elke wet aan hun laars lappen. En de kamer trapt daarin. Is in strijd met de Wet Big en- Wbp. en strijdig met art 8 EVRM

Jim
4 jaren geleden

In de omgeving van hun huis in Baarn ruikt het altijd,
Lijkt wel op de geur van de “Amorphophallus titanum”

0io
4 jaren geleden

even een stukje wettekst en uw recht.
Het medisch dossier is van de eigenaar de zorgverlener
De inhoud van dit medisch dossier is van u -de burger
U kunt de inhoud laten wijzigen – aanvullen of verwijderen, – ja zelfs laten vernietigen.
-.
-Je moet deze dame niet haar zin geven. Ze gebruikt inmiddels het OM om via dit orgaan uw gegevens commercieel te gebruiken -en te verkopen.
Wat schrijft de Wbp. Wet.Bescherming Persoonsgevens.
……………………………………………………………………………………………….
Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 6 Rechten van de betrokkene

Artikel 36

1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
,
2 De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
.
3 De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
.
4 Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op grond van dit artikel.
.
5 Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op bij de wet ingestelde openbare registers, indien in die wet een bijzondere procedure voor de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens is opgenomen.

Nick
Antwoord aan  0io
4 jaren geleden

Zorg dat je alle info uit je medisch dossier binnnen harkt -en geef daarna opdracht je dossier te vernietigen. De streken van deze minister zijn dezelfde als 75 jaar eerder. Weest niet bang gewoon doen – want ze zijn nog veel van plan met de burger

Hans
4 jaren geleden

Over de scheiding der machten gesproken,

Dit wijf gebruikt het openbaar ministerie om zorgwetten aan te passen -en op deze manier de burgers nog verder uit te kleden. En bij de rechtbank worden burgers het moeras in gestuurd. Een beetje onderzoek doen en je ziet “dit” resultaat

Sem
4 jaren geleden

Zorgverzekeraars moeten helemaal; niet – zelfs niet hulp van de politiek.
Als er vermoedens bestaan van onjuistheden -dient dit altijd [getoetst te worden] via de enige onafhankelijke instantie nl. een rechterlijke instantie. Alle andere mogelijkheden zijn onwettig

Werken tot je dood – Editie Aegon, pensioenleeftijd moet op korte termijn naar 70 jaar

Bingo, COA maakt €23 miljoen winst op asielzoekers