in , , ,

Als CBS uitspraken doet over de vermogens- en inkomensverdeling is er in feite sprake van nepnieuws

Het viel me gisteren al op dat ik 2 dingen voorbij zag komen die niet met elkaar strookten. Aan de ene kant zegt CPB daalt maar de hulporganisaties zeggen iets totaal anders, juist een stijging.

Ik ging op zoek en kwam onderstaande tegen, lees mee…

Inkomensongelijkheid is een gevoelig thema, en de juiste feiten over het debat vinden is dan ook erg belangrijk. Onderzoeker Alman Metten laat zien dat de huidige manier om inkomensongelijkheid te meten verkeerd is.

Zolang renteuitgaven niet in het inkomen worden opgenomen, en waardestijgingen van bezit niet als inkomen worden beschouwd, zal dit blijven leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid.

Keuzes in de definitie

Als alle bronnen van inkomen worden meegerekend, dan blijkt de inkomensongelijkheid in veel groter te zijn dan tot nu toe werd aangenomen, en is het inkomen veel sterker met bezit verbonden. Dit resulteert in een inkomenspyramide die uit drie betrekkelijk homogene groepen bestaat. De wijze waarop inkomen uit bezit is verwerkt onttrok dit tot nu toe aan de waarneming.

Twee gemaakte keuzes zijn daarvoor verantwoordelijk. Inkomen dat gebruikt wordt om rente mee te betalen wordt niet als inkomen beschouwd. Het werkelijke inkomen wordt dus met de rentebetalingen verminderd. Rente wordt klaarblijkelijk niet uit inkomen betaald…

Doordat schuld en rentebetalingen geheel contra-intuïtief toenemen met het inkomen[1], worden hierdoor de hoogste inkomens het sterkst verlaagd, en wordt zo de inkomensongelijkheid kunstmatig gereduceerd. Vervolgens wordt inkomen uit waardetoename van bezit niet als inkomen beschouwd. Verkoopwinst op bezit van aandelen of onroerend goed, dat blijkens onderzoek (Jordà, Knoll, Kuvshinov, Schularick en Taylor, 2017) de belangrijkste bron van inkomen uit bezit is, speelt dus geen rol in de inkomensvergelijking.

Het bezit van deze financiële waarden is echter omvangrijk én extreem geconcentreerd: 2% van de huishoudens bezit de helft van alle financiële waarden[2], de onderste helft van de huishoudens bezit daarentegen slechts 2% (zie Metten, 2016). Een belangrijke bron van inkomen voor de 10 procent rijkste huishoudens, die driekwart van alle financiële waarden bezitten (Idem), wordt dus ook van de inkomensvergelijking uitgesloten.

De werkelijke van inkomens is dus veel groter dan de officiële cijfers weergeven.

Lees alles hierover verder, met veel meer cijfers bij de bron: Me Judice

 

Terecht dat de auteur forse kanttekeningen plaats bij de door de media klakkeloos herkauwde CBS cijfers.

(a) Indirecte beleggingsopbrengsten: het effect daarvan valt redelijk eenvoudig te schatten aan de hand van het rendement van de . In 2017 waren de directe beleggingsopbrengsten € 24,4 mld. en de indirecte opbrengsten € 49,6 mld. De ratio is dus ongeveer 1:2. CBS neemt alleen directe opbrengsten mee. Het rendement op pensioen is overigen geen inkomen van de werknemers want het komt als zodanig niet in de statistiek tot uitdrukking, in de AIQ speelt dit bedrag ook geen rol.

(b) Inkomen uit aanmerkelijk belang vermogen en ondernemingsvermogen is volstrekt fiscaal gedreven en het CBS kalkt die cijfers jaarlijks klakkeloos over. Als er meer dividend wordt uitgekeerd door een box 2 douceurtje passen ze ten einde raad de cijfers aan, anders slaan hun cijfers helemaal nergens op.

(c) Inkomen uit overig onroerend goed wordt door het CBS ook na revisie 2015 veel te laag voorgesteld

(d) Dat geldt ook voor de eigen woning. De CBS bijtelling na revisie 2015 is nog lager dan de betaalde hypotheekrente. Voor 2014 (laatste jaar beschikbaar) hebben we het over een inkomen eigen woning oud van € 13 mld, na revisie € 30 mld. (zo goed waren dus die cijfers voor 2014 dus) De hypotheekrente na revisie bleef gelijk en bedroeg € 32 mld., zodat de “Bijtelling” netto € -2 mld. bedroeg en dat op € 1.031 mld. WOZ-waarde.

(e) Het rendement op het pensioenvermogen voor 2017 bedroeg ca € 80 mld. , € 52 mld. voor de deelnemers en € 28 mld. voor de staat (35%). Cumulatief zijn die bedragen voor de periode 2006-2017 respectievelijk € 495 mld. voor de deelnemers en € 267 mld. voor de staat. In CBS inkomensstatistieken vindt u hiervan nauwelijks iets terug. In de boekhouding van de overheid ook niet overigens. Aangezien 73% van de pensioenpremie door 30% van de inkomens werd afgetrokken, geeft dit ook de verdeling van dat rendement redelijk weer, ook werd 41% van de tegen het hoogste box 2 tarief afgerekend.

(f) Inkomen uit kapitaalverzekeringen (ca € 135 mld.) en lijfrentenpolissen (€ 147 mld.) komen net als dat vermogen zelf niet in de statistieken voor.

Het totale inkomen uit vermogen 2014 bedroeg voor revisie € – 4,4 mld.(!) en na revisie € 21,2 mld. op € 1.043 mld. vermogen huishoudens. Elke keer dat het CBS weer eens uitspraken doet over de vermogens- en inkomensverdeling is er dus in feite sprake van fake news.


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Handig dat EPD! Geen inzage medisch dossier door faillissement EPD-leverancier

WeekendDocu: Switch, een duidelijke en objectieve documentaire over de energietransitie