in ,

Wie betaalt de Coronarekening? De zorgpremie staat al bovenaan!

zorgpremie

Verplicht verzekerd voor zorgkosten

Het zal niemand verbazen dat we de komende tijd worden geconfronteerd met een waslijst van schademeldingen. Niet de materiële schade van een verwoestende orkaan, maar van een pandemie die enorme schade heeft veroorzaakt aan onze samenleving.

Hoewel moeilijk vergelijkbaar zal de economische pandemieschade veel groter zijn dan de materiële schade van 10 stormen en orkanen samen geteld. Wat de verschillende soorten schade gemeen hebben is dat we ons kunnen verzekeren voor zowel stormschade als voor gezondheidsklachten. Omgeslagen over één individu zou de schade van een natuurramp, net zo goed als de kosten van een langdurige verpleging in een ziekenhuis, onbetaalbaar zijn voor de modale burger.

Onze moderne samenleving staat bekend als een ontwikkelde, maar ook ingewikkelde verzorgingsstaat. We hebben de zaakjes aardig geregeld en we kunnen ons verzekeren voor allerlei onzekerheden. We betalen behoorlijke bedragen aan premies voor de vele noodzakelijke verzekeringen. De zorgverzekering is zelfs verplicht.

Zorgverzekeringspremie en zorgtoeslag

Voor veel mensen zijn de maandelijkse premiebedragen voor verzekeringen de grootste hap uit het maandelijks budget. Naast de woonlasten, zoals huur of hypotheekrente, energierekening, gemeentelijke heffingen enzovoort is het bedrag aan de verschillende verzekeringspremies enorm. We willen niet voor verrassingen komen te staan.

De auto, opstal- en inboedelverzekering, allrisk, uitvaart, ongevallen, en de dure zorgverzekering. Afhankelijk van de soort dekking lopen de premies voor basis- en aanvullende zorgverzekering uiteen van een goeie 100 euro voor studenten tot soms 200 euro per verzekerde senior. Praten we nog niet over het eigen risico. Vooral bejaarde mensen en chronisch zieken zijn elk jaar hun eigen risico ad € 385 kwijt aan hun maandelijkse medicamenten en/of behandelingen.

Kortom, de zwakkeren in de samenleving betalen de hoofdprijs. Verzekerden met een inkomen tot modaal komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vorm van zorgtoeslag. Deze is inkomensafhankelijk. Voor 2020 mag het inkomen niet hoger zijn dan 30.481 euro per jaar. Deze inkomensgrens geldt voor mensen zonder toeslagpartner. Heb je een partner, dan ligt de toeslaggrens op 38.945 euro per jaar.

Doorgeslagen nivellering

Mensen met een inkomen iets boven modaal missen allerlei tegemoetkomingen, een punt voor een maatschappelijke discussie. In onze Nederlandse samenleving is de nivellering naar mijn mening erg ver doorgeslagen. Nivellering is één van de redenen dat de middenklasse is uitgehold en de scheefgroei tussen de massa en de (super)rijken heeft vergroot.

De inkomens- en vermogensongelijkheid is in deze tijd wel zeer extreem. En wordt nog extremer nu de Coronarekening wordt opgemaakt.

Om alvast een ferme tik uit te delen is nu uitgelekt dat de zorgverzekeringspremie wel erg veel omhoog gaat. Er zijn onderhandelingen gaande tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars om de 2 miljard misgelopen inkomsten, door uitgestelde zorgverlening, en de 3 miljard extra Coronakosten te compenseren. Daarbij wordt ook gekeken of het Rijk wil bijdragen. In principe worden de zorgkosten altijd afgewenteld op de verzekerden. Dat wordt nog een dingetje, want uit de gelekte berekeningen blijkt het volgde sommetje.

Zorgpremie: 250 euro omhoog!

Een premieverhoging van ongeveer € 150,00 per zorgpolis, verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Plus een verhoging van de procentuele zvw-bijdrage via de loonheffing van ongeveer € 100,00. Opgeteld is dat € 250,00 per persoon per jaar. Nooit eerder zijn er dit soort bedragen genoemd bij voorstellen tot premieverhoging. Het is gebruikelijk om bij dit soort onderhandelingen vroegtijdig bedragen te laten lekken. De samenleving kan zich dan al mopperend voorbereiden, waardoor ook de politieke druk vanuit de oppositie op het kabinet vergroot kan worden. Er is in deze coronacrisis al zoveel met miljarden gesmeten, nou ja geleend op de kapitaalmarkt dus, waardoor die 5 miljard tekort in de zorg ook makkelijk kan worden geleend. Of niet dan?

Volgende generatie betaalt de rekening

Nou ja, ik benoem alvast een mogelijkheid. Het is helaas een keihard gegeven dat er behalve in de zorg ook in andere sectoren grote tekorten zijn te verwachten. Vooral als straks de tijdelijke noodsteun voor zelfstandige ondernemers en bedrijven per 1 juli en per 1 september wordt beëindigd. Vanwege de lage rente worden tekorten erg makkelijk afgedekt met staatsleningen.

Diverse NL-staatsleningen hebben zelfs een negatieve rente. Dus, Wopke Hoekstra, ga meer lenen, de pensioenfondsen betalen de (rente)rekening. Aflossen doen we later wel. Zij het met een veel lager BBP. In een recessie, of misschien economische depressie, zal de rente- en aflossingsverplichting met de snel aanzwellende schuldenberg zwaarder dan ooit drukken op het nationaal inkomen. Ach ja, ik begon mijn column met de tekst, “wie betaalt de rekening.” Gelukkig hebben we de jongere generatie nog.

Lees verder bij de bron: Columns van Gerrit Welbergen

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
57e9d24a4d55ae14f1dc8460962a3f7f1d37d8f852547848732772dc904c 640 getallen

De “Corona” getallenchaos

3836251365 c33977b2ae vaccinate1

Pasgeborenen worden gescheiden van ouders voor COVID-19-tests en vaccinatie als Bill zijn zin krijgt