in , ,

En dit is de 20ste keer: Rekenkamer keurt verantwoording EU-uitgaves weer af

12186849983 60332b0d1f euro europa1

Een ezel stoot zich in ‘t gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen. Driemaal is scheepsrechts, etc. Maar de EU heeft het voor elkaar gekregen om de verantwoording van uitgaves al 20 jaar achter elkaar te laten afkeuren.

Helaas heeft de Europese Rekenkamer voor de 20e keer op rij geen positief rechtmatigheidsoordeel kunnen vellen over de eu-uitgaven.

Dit jaar wordt zelfs voor 7 miljard euro aan fouten geconstateerd! En geen enkele eurocraat maakt zich zorgen over deze 20ste afkeuring. De fouten en de afkeuringenworden gewoon genegeerd, als altijd. De EU is immers heilig en kritiek op het financieel beleid is godslastering. Ook dit jaar zal het Europarlement gewoon weer akkoord gaan met de verantwoording.

We kijken wat meer in-depth naar de afkeuring van de Rekenkamer, en het is weer schokkend.

De Europese Commissie trekt zijn handen af van zijn eigen verantwoording

Een blik op de conclusies van de analyse van de Rekenkamer over de EU-uitgaves van 2013, zoals deze een paar dagen geleden werd vrijgegeven. Wat blijkt? De Europese Commissie distantieert zichzelf al direct van hun eigen verantwoording van het door hen bestede geld:

[Het verslag is] net als in voorgaande jaren niet ondertekend door de leden van de Europese Commissie. Hierdoor wordt door de Europese Commissie niet expliciet de bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoering van het beleid. Al met al is de rechtmatigheid van de Europese financiën, de positieve ontwikkelingen ten spijt … niet verbeterd.

De Europese Commissie is zich dusdanig van doordrongen van het eigen falen op het toezicht van hun financiën, dat ze weigert haar eigen handtekening eronder te zetten.

Voor zeven miljard aan fouten geconstateerd

De Europese Rekenkamer meldt in haar jaarverslag over 2013 dat het meest waarschijnlijke foutenpercentage voor de gehele begroting van de Europese Commissie 4,7% bedraagt … Vertaald naar de totale uitgaven in 2013 van bijna € 148,5 miljard betekent dit dat er voor een bedrag van bijna € 7 miljard materiële fouten zijn geconstateerd.

Daar gaat 7 miljard van je belastinggeld dus. U betaalt belastinggeld aan de EU, de EU keert dat uit in subsidies voor de lidstaten, en slechts drie (3!) geven een verantwoording wat ze er daadwerkelijk mee gedaan hebben. Alle drie betreffen niet onverwacht uiteraard Noordelijke lidstaten…

De verantwoording die eu-lidstaten afleggen over de besteding van het eu-geld dat zij vanuit Brussel hebben ontvangen, is het afgelopen jaar niet verbeterd. Slechts drie eulidstaten – Denemarken, Zweden en Nederland – hebben hierover in 2013 op vrijwillige basis een nationale verklaring opgesteld.

Dus die foutpercentage betreft vermoedelijk nog slechts dat waar ze zicht op hebben, en dat is slechts op de 3 braafste-jongetjes lidstaten. Die foutmarge is in de praktijk dus heel veel hoger.

Het bleef onduidelijk of de subsidies überhaupt iets opbrachten

En waar het überhaupt duidelijk is hoe het geld is besteedt, is ook nog eens niet duidelijk of het de samenleving e/o economie ook daadwerkelijk wat heeft opgeleverd:

Er is gebleken dat er weliswaar inzicht bestaat in de prestaties (output) die in de eu-lidstaten worden geleverd met eu-gelden, maar dat er nog altijd weinig bekend is over de daarmee bereikte effecten (outcome). Ook zijn de annual summaries geen openbare documenten waar elke eu-burger kennis van kan nemen.

En de verantwoording van de drie lidstaten, zoals die van Nederland, is expliciet niet toegankelijk en inzichtelijk voor de burger. Het blijft uiteraard geheim voor u en mij, terwijl ons geld hier verkwist wordt.

En dat is nu dus 20…

En zoals het mooie nieuwe Engelstalige gezegd gaat: ‘… and not a single f*ck was given.’ Want geen enkele EU-werknemer lijkt er zich ook nog maar iets van aan te trekken. Met 20 jaar lang afgekeurde jaarverslagen, je zou zeggen dat er ondertussen wel eens een verbetering te zien zou moeten zijn… toch?

Al met al is de rechtmatigheid van de Europese financiën, de positieve ontwikkelingen ten spijt, in 2013 niet verbeterd.

Als de burger twintig jaar lang zou frauderen met zijn belastingaangifte, zou hij in de gevangenis hebben gezeten. De Europese Commissie echter, krijgt als beloning voor slecht gedrag gewoon elk jaar meer van uw geld. En zo blijft de totalitaire, bureaucratische en ongewenste Federale overheid groeien en groeien, terwijl hun activiteiten elk jaar weer grondig afgekeurd worden door hen die er verstand van hebben, de rekenkamers.

En gewoon ongezien goed blijven keuren!

Hoewel het Europees Parlement sinds 1998 elk jaar decharge heeft verleend aan de Europese Commissie voor de manier waarop zij het geld dat op de Europese begroting stond, heeft uitgegeven, heeft de Europese Rekenkamer nog nooit een positief oordeel gegeven over de rechtmatigheid van de uitgaven van de Europese Commissie.

Terwijl de (lidstaten en) rekenkamers de EU-uitgave verantwoording continue blijven afkeuren, en de Europese Commissie zijn eigen handtekening er zelfs niet onder durft te zetten, blijft het Europees Parlement de boel dus gewoon goedkeuren. Tja, het Europarlement is weer goed volgzaam, uw belangen worden daar duidelijk niet behartigd.

Ze geven ook een overzicht waar het geld dan naartoe gaat, met alle respect voor de betrokkenen, voornamelijk toch onzin dingen waar we echt geen EU voor nodig hebben. Landbouwsubsidies is uiteraard weer de grootste subsidiepost, u herinnert zich uiteraard direct de EU-subsidies voor digitale koeien uit computerspelen. De ongebruikte vliegvelden en verlaten snelwegen lachen je weer toe als je gaat uitzoeken hoe de 148 miljard daadwerkelijk wordt besteedt.

Voor de projecten waar Nederland daadwerkelijk geld voor krijgt, zoals beschreven, daar hadden we duidelijk geen EU voor nodig. Dat zou zo 9 miljard besparen, want op de verantwoording staat zo al 8,7 miljard aan administratieve (EU-overhead) kosten! Acht miljard en 700 miljoen euro per jaar dus, aan administratieve overhead.

Zie trouwens ook de vorige editie uit 2014, toen de Nederlandse rekenkamer uiteraard ook gehakt maakte van de financiële jaarstukken. De EU Rekenkamer is ook geen fan van de stukken uiteraard. U kunt de 2015 editie (over 2013 dus) van het EU-trendrapport zelf bekijken, alhier.

Hoe meer je erover leert, hoe fouter het blijkt. Als men zo slecht omgaat met ons geld, waarom geven we het ze dan nog? Het bestaan van de EU is een schande op zichzelf geworden. Pro-Europa, dus tegen de EU!

Lees verder via Lang Leve Europa!.

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6517132137 02e3c94e70 eu press

EU als klein broertje van VS: Waarom Brussel soms net Washington lijkt

4294592373 3dde07850c Belastingdienst e14229667579341

Nog nooit zoveel klachten(stijging van 59%) over Belastingdienst/Toeslagen