in , , ,

Europese Unie zet weer een nieuwe stap om democratie af te schaffen

Op democratische wijze aangenomen wetten moeten in de toekomst kunnen worden ingetrokken door een eenvoudig besluit van de Europese Commissie. Brussel wil zich dit recht toeëigenen door middel van de zogeheten notificatierichtlijn. Onder het voorwendsel van Europese integratie moet de verder worden vernietigd.

Het voorstel voor deze richtlijn bevindt zich momenteel in het wetgevingsproces tussen de Raad van de en het Europees nepparlement, en het maakt deel uit van een pakket maatregelen waarmee de Europese Commissie de lidstaten wil “aansporen” (lees: “dwingen”) om de regelgeving op de dienstenmarkten te verlagen.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing op vakmanschap – een belangrijke regeling voor het waarborgen van de kwaliteit van ambachtelijke beroepen. Wij zien de dienstenmarkten als pilot voor Brussel om te bekijken hoe zij verder haar greep op de lidstaten kan vergroten.

Het voorbeeld over minder regels voor bepaalde beroepsgroepen klinkt gunstig, maar waar we ook mee geconfronteerd worden is het feit dat de niet-democratisch gekozen (zo u wilt: dictatoriale) Europese Commissie ook méér controle wil om na te gaan of de door de lidstaten vastgestelde voorschriften in strijd zijn met de EU-wetgeving inzake vrije markten.

Tot dusverre kunnen verordeningen die het EU-recht schenden in een inbreukprocedure worden onderzocht door een beroep bij het Europees Hof van Justitie in te stellen. In de toekomst wil de Europese Commissie dergelijke voorschriften door een eenvoudige beslissing zelfstandig en naar eigen inzicht kunnen nemen.

Een dergelijk beslissingsrecht houdt in dat de Europese Commissie eenvoudig de nationale wetten van de parlementen van de lidstaten buitenspel kan zetten.

Dat het hier niet om een proefballonnetje gaat van Jean-Claude Druncker moge blijken uit het feit dat dit onderwerp bijvoorbeeld al in de gemeenteraad van Gouda is behandeld (motie hier). De tekst:

Googlen op “notificatierichtlijn” laat al gauw zien dat dat in veel gemeenten speelt.

Het positionpaper van de VNG, waarover in de motie gesproken wordt, is hier te vinden (PDF). Het VNG-standpunt is hier te vinden. Of lees de vragen die de over dit onderwerp gesteld heeft in de link hier.

Het wordt hoog tijd dat het de fascistische EU onmogelijk gemaakt wordt om (stapje voor stapje) de wetgevende bevoegdheid van de parlementen van de lidstaten te schenden en om de scheiding der machten te handhaven. Er mag geen alleenrecht aan de Europese Commissie worden toegekend om te beslissen over wetten die door de parlementen van de lidstaten zijn aangenomen.

De bestaande procedure volstaat (nog) om overeenstemming met EU-verdragen te waarborgen. In deze context moet het ook in de toekomst mogelijk zijn om hoge kwaliteitsnormen te stellen voor diensten door middel van democratische procedures.
Maar ja….. EU en democratie: het blijken steeds weer twee onverenigbare begrippen.

Lees verder bij de bron: Stop de Bankiers


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Eurofiel Guy Verhofstadt vangt bot: Facebook verwijdert het Hongarije filmpje niet

Deutsche Bank: Een kolossale zeepbel die op het punt staat uiteen te spatten