in , , , ,

Griezelige activiteiten door ongekozen globalisten: EU en VN sluiten partnerschapsverdrag voor stimuleren van migratie en militarisering

globalisering 1545221087
geralt / Pixabay

In de categorie “Griezelige activiteiten door ongekozen globalisten” het volgende: de EU en VN zijn strategisch partner geworden en gaan samen acteren.

De EU heeft formele (dictatoriale) macht maar slechts een beperkt leger, en de VN heeft een eigen leger maar geen formele macht. Een EU-VN is de ideale entiteit voor ongekozen globalisten bij het doorvoeren van anti-democratische activiteiten waarin jij geen inspraak gaat krijgen. En kennelijk kan de EU daar zelfstandig over besluiten, of heb ik een inspraak-moment gemist ergens?

Let op ‘het bevorderen van multilateralisme’ – geen regering of parlement hoeft in te stemmen en geen inspraak van jou meer benodigd. En het is de ‘regel gebaseerde orde’ gebaseerd op ‘ontwikkelen van gemeenschappelijke richtlijnen’, dus ook de lokale wetgevingen gaan volledig overboord bij de nieuwe ‘regel gebaseerde orde‘. De VN regels en verdragen (zoals het Klimaatpact, het Migratiepact en het Vluchtelingenpact) zijn kennelijk het hier te hanteren geldende rechtssysteem geworden. Stapje voor stapje, zoals Jean-Claude Juncker graag zegt, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.

EU en VN leger

Afbeelding overgenomen van de VN.
Klik op de afbeelding voor de bron.

Het persbericht benoemt ook specifiek EU-VN-inzet op de door de EU zeer gewenste intensieve samenwerking met de Afrikaanse Unie. Lees hier: Het stimuleren van migratie van Afrikanen naar Europa en Nederland (we hebben capaciteit voor 8 miljoen immigranten), en het transferen van onze welvaart naar Afrika! Men noemt het hier reeds het UN-EU-AU partnerschap. Dit strookt ook precies met de onlangs getekende verdragen ter stimulering van migratie van Afrika naar de EU. Ze houden hun intenties echt niet geheim, beste lezer.

Begrijp goed dat de EU-VN er niet is voor de bevolkingen. De EU-VN is er voor het doorvoeren van globalisatie namens het grootbedrijf, waarbij en waardoor bevolkingen juist volledig machteloos staan. Dus, wanneer twee grote, dictatoriale globalisten gaan fuseren moet je je direct afvragen: Wat kan hier mis gaan? Het antwoord is: Een boel!

De EU-bedrijfslobby hoopt kennelijk dat het VN Grootbedrijf de vele gestoorde plannetjes gaat beschermen die de EU wil uitvoeren, beschermen tegen, uhm, jou inspraak vermoedelijk. Inspraak die onlangs de VVD ook ongedaan probeerde te maken met hun poging tot een staatsgreepje over de rug van de Brexit, spoiler alert: mislukt.

Zo geeft de EU-VN in hun persbericht al aan hun gezamenlijke macht te gaan gebruiken om hun ‘regels’ op te gaan dringen lokaal in lidstaten om preventief ‘conflicten’ op te lossen. Kennelijk komen de VN Blauwe Helmen de aanstaande populistische opstand (zoals de gele hesjes) in Europa onderdrukken in samenwerking met het EU leger? Ze schrijven namelijk precies dat: gezamenlijke capaciteitsopbouw voor crisismanagement, conflictresoluties en vredesoperaties.

Zie trouwens ook weer het benoemen van ‘genderperspectieven’. Kennelijk gaat de EU-VN die regels ook hardhandig opleggen? Waarom moeten genderperspectieven (dat is: identiteitspolitiek) worden benoemd in een EU-VN partnerschapsverdrag?

We gaan in Europa naar een zeer zorgwekkende toekomst, waar de EU-VN samen kennelijk met harde hand gaan huishouden in Europa gebaseerd op VN-regelgeving. En tegelijkertijd economische migranten (gelukszoekers) uit Afrika komen opdringen. Inclusief uiteraard het opleggen, beschermen en uitbreiden van hun geloofsovertuigingen. De status en rechten van dat geloof is bij de EU-VN uiteraard reeds onaantastbaar gebleken. En de NederlandseFranse en Canadese identiteit mag uiteraard weg. Geen inspraak en wet meer voor nodig, de EU-VN kan dit alles nu zelfstandig. En ondertussen bereidt de VN ook de introductie van zijn eigen munteenheid voor, ter vervanging van de euro?

De EU-VN houdt hun voorgenomen plan niet geheim, publiceert wat het doet, volgens onderstaand (zie afbeelding) beschreven aanpak. De EU-bedrijfslobby heeft in september naar voren gebracht intensief te werken met het VN Grootbedrijf aan een nieuwe regelgebaseerde orde, waarin de open brug naar Afrika centraal staat. Ze wachten nu de reactie van de bevolkingen af voor de volgende stap. Je mag hier nu dus op reageren, of niet uiteraard, dan accepteer je het. Onder de afbeelding het persbericht vertaald.

Juncker2 e1433752556799 1

En dan nu, tijd voor een flinke loonsverhoging.

Via: Amazing Polly.


Versterking van het strategisch partnerschap tussen de EU en de VN inzake vredesoperaties en crisisbeheer: prioriteiten 2019-2021
25 september 2018

Gezamenlijke persverklaring

In het licht van de mondiaal toenemende niveaus van gewelddadige conflicten hebben wij – de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) – een nieuwe reeks toekomstgerichte prioriteiten vastgesteld voor samenwerking bij vredesoperaties en crisisbeheer in 2019-2021. Deze prioriteiten maken deel uit van het bredere EU – VN – partnerschap, waar we samen blijven werken aan de bevordering van multilateralisme en een op regels gebaseerde orde als de meest effectieve manier om dringende mondiale uitdagingen het hoofd te bieden.

De Europese Unie steunt ten volle het Actieplan voor vredeshandhavingsinitiatief van de Verenigde Naties (A4P) en de verklaring van gedeelde toezeggingen over VN-vredeshandhavingsoperaties, met bijzondere nadruk op het belang van partnerschappen. De VN en de EU delen een verbintenis om ons strategisch partnerschap te versterken, maar ook om de coördinatie met andere regionale en internationale organisaties te verbeteren om effectiever te kunnen optreden en om de impact op het terrein te waarborgen.

Acht prioritaire gebieden zijn geïdentificeerd. Deze prioriteiten weerspiegelen onze respectieve toegevoegde waarden en sterke punten, voortbouwend op de resultaten van onze reeds lang bestaande samenwerking op het gebied van vredeshandhaving en civiel en militair crisisbeheer en streven naar complementariteit en meer synergieën tussen VN- en EU-missies en -operaties. Belangrijke sectoroverschrijdende aspecten zijn onder meer mensenrechten en fundamentele vrijheden, het waarborgen van naleving van het internationaal humanitair recht en het uitvoeren van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid.

Deze prioriteiten zijn ook bedoeld om een ​​nauwere dialoog met de EU-lidstaten te bevorderen op basis van onze vaste belofte om politieke oplossingen te bereiken en andere strategische partnerschappen van de EU aan te vullen, zoals conflictpreventie, terrorismebestrijding en gemeenschappelijke acties op het gebied van de preventie van gruweldaden en de verantwoordelijkheid om te beschermen.

De VN en de EU hebben de volgende prioriteiten geïdentificeerd:

1) Een samenwerkingsplatform tussen de EU en de EU op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid tot stand brengen om de samenhang en integratie van genderperspectieven in onze samenwerking te verbeteren.

2) Versterken van de samenwerking tussen missies en operaties ter plaatse met het oog op meer wederkerigheid bij het delen van activa, samenhang en continuïteit.

3) Beoordeel hoe complementair het best kan worden gehandeld tijdens de planning en uitvoering van transities van missies en operaties, rekening houdend met de ontwikkeling van gemeenschappelijke richtlijnen.

4) Verdere ondersteuning van de bijdragen van de EU-lidstaten en steun aan vredesoperaties van de VN en het actieplan voor vredeshandhaving (A4P) van de secretaris-generaal van de VN.

5) Ter ondersteuning van conflictpreventie en politieke processen en oplossingen instrumenten identificeren, mobiliseren en gebruiken – bemiddeling, vroegtijdige waarschuwing en hervorming van de veiligheidssector (SSR) – en politieke berichten en strategische communicatie coördineren in reactie op vroege signalen van conflicten, indien relevant.

6) Intensivering van de samenwerking op het gebied van politiewerk, de rechtsstaat en SSR, met inbegrip van de structuren voor justitie en penitentiaire inrichtingen; en evalueer de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van snelle reactie van burgers.

7) Om de samenwerking met en ondersteuning van door Afrika geleide vredesoperaties te verbeteren, samen met de Afrikaanse Unie (AU) verkennen, mogelijke initiatieven om de trilaterale samenwerking te verdiepen – UN-EU-AU – over vredesoperaties, conflictpreventie en crisisbeheer, evenals zoals over regionale strategieën.

8) Inspanningen om de uitvoering van vredesoperaties ter plaatse te verbeteren, zullen worden voortgezet door middel van versterkte samenwerking op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw, inclusief oefeningen. Door onze samenwerking op deze acht prioritaire gebieden te concentreren, kunnen we het strategische partnerschap tussen de EU en de VN voor vredesoperaties en crisisbeheersing blijven versterken als reactie op steeds complexere oorzaken van crises en onderling samenhangende uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid.

Lees verder bij de bron: Lang Leve Europa!

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
soros index

De Financial Times heeft George Soros verkozen tot persoon van het jaar 2018

earthquake 1545227729

Komt er een zware Kerst aardbeving?