in

Gevangen Europa en de weg naar oorlog

Schermafbeelding 2014 07 20 om 17.17.34

Deel 1 – De valkuil waar Europa ingevallen is. We zien dat het gehele Euro-gebied haar soevereiniteit – na val van de Muur en het instorten van de Sovjetunie – totaal verloren heeft.

 

 

 

 

 

 

Deel 2 – Het politieke-, economische-, en strategische spel waardoor het continent Europa in deze valkuil terecht gekomen is. Alsmede de belangen die daarin de hoofdrol hebben gespeeld en de herhaal-patronen die aan een wereldoorlog vooraf zijn gegaan.

 

Deel 3 – De aanloop naar een eventuele Derde Wereldoorlog. Het is het rangschikking van de feiten die we eigenlijk allemaal al hadden kunnen weten. Nu is het de kunst om de puzzelstukken juist in elkaar te leggen nu we het spel doorzien hebben.

 

Deel 4 – De rol van de religie om een komend conflict te laten escaleren tot een wereldbrand

 

Epiloog – Conclusies van de delen 1, 2, 3 en 4 enige suggesties.

https://youtu.be/kChgxiNJLPs

 

Deel 5 – De rol van de Bilderbergconferentie op het Euro-Aziatische continent

 

– Een documentaire van voor het moment dat geweld losbarstte. Ze vormt een zeer interessante terugblik die nog steeds actueel is.

 

De winnaars van de Oekraïne crisis – Het is de grote olieconcerns een doorn in het oog dat de EU zoveel gas uit importeert

 

Een nadere kijk op Vladimir Poetin – Sommigen haten hem, anderen willen Mark Rutte voor hem inruilen. In deze video wordt onderzocht of we deze Poetin een beetje kunnen begrijpen.

 

Sahra Wagenknecht zegt Angela de waarheid – Ze verteld haar een boodschap die zovelen onder ons ook aan Mark Rutte zouden willen overbrengen.

 

 

En hier nog wat leesvoer:

De ontwikkelingen genoemd op de pagina [Agenda Bilderbergconferentie] en [Oorlogsmotieven USA] op zich… Zijn die voldoende om het op een wereldbrand te laten aankomen? Of om het daarop aan te sturen ? Ze zijn zeker van grote betekenis in de besluitvorming. Maar aan beide wereldoorlogen die onze geschiedenis kent ging het verschijnsel vooraf dat Anglo-Amerika een negatieve handelsbalans had, en stikte in de schulden.

Iets wat thans – heden ten dagen – weer actueel is. Ons financieel-economische systeem zal zeker vastlopen, en waarom dat zo is laat ik U [HIER] zien.

Er volgt dan “De Big Reset” waar mensen als Willem Middelkoop het over hebben en met hem zovelen anderen die de financiële wereld als eigenbroekzak kennen.

Op het moment van de Big Reset ligt de US $ plat, ze gaat onderuit. Onderuit t.o.v. wat dan… ? Onderuit t.o.v. een munt die wel met goud onderbouwd is.

Dat zal inhouden dat landen met veel delfstoffen en olie in de grond zich niet meer door die US $ laten betalen maar door hardere munten. De macht van de USA is dan gebroken. Het kan niet anders dan dat de wereld op haar grondvesten zal trillen.

Thans zien we al dat er landen zijn “die het lijk al zien drijven”. Onder andere is daarom de Shanghai Coörperation Organisation (SCO) en BRICS opgezet.

 1. Weer een economisch motief
 2. Dubbele bodem van ontwikkelingshulp
 3. Opkomende macht China
 4. De Chinese Yuan (CNY)
 5. Omsingeling China
 6. Het Chinese antwoord
 7. China heeft nog een troef
 8. Tactiek

Nuttige vraag op een site als deze, maar het blijft koffiedik kijken. Zeker als we het moeten hebben over de vraag van “Wanneer ?”

1. Weer een economisch motief

Zoals we op de pagina Oorlogsmotieven kunnen zien blijft de wereldvrede bewaard tot het moment dat één van de economische grootmachten een eigen koers gaat varen.

Immers; ook de Eerste- en de Tweede wereldoorlog waren conflicten die om economische redenen werden gevoerd. Ze hadden niets te maken met medelijden voor welke bevolkingsgroep dan ook. De term “bevrijden van de Duitsers en de Jappen” kwam pas in ons spraakgebruik voor toen bleek hoe misdadig deze regimes waren.

2. Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

Onze beleggingen voor “Opkomende markten” , “Opkomend Azië” enz. zijn gelden die in de regel geïnvesteerd worden in bedrijven die door het Westen aldaar opgezet worden. Westerse beleggingsmaatschappijen, Multinationals blijven eigenaar en de bewoners aldaar mogen daar werken onder slechte omstandigheden. Ook Europa gaat langzaam maar zeker bij die landen horen. De winsten komen via ingewikkelde kanalen weer bij Anglo Amerika terug. Zo ging het ook met de toeristen-industrie in de landen langs de Middellandse Zee en vrijwel alle ontwikkelingslanden.

3. Opkomende macht China

Maar die constructie is in China geen eeuwig leven beschoren. China is inventief genoeg om een eigen industrie op te zetten met eigen kapitaal. Gegarandeerd dat de Westerse bedrijven straks het veld kunnen gaan ruimen in China, of op andere voorwaarden mogen blijven. Juist dat is het moment dat “de vette winsten” niet meer naar het Westen vloeien, maar in China blijven. De lopende rekening van Anglo Amerika in de knel komt. Het is een land dat in staat is om een economische grootmacht te worden EN op den duur niet zoveel belang meer hecht aan een open wereldmarkt omdat de USA de schulden toch niet aflost. EN een tweede wereldvaluta kan vormen die de US $ voorbij streeft in betrouwbaarheid EN in staat is met betere producten op de markt te komen waarbij alle octrooien en patenten van het Westen worden omzeild EN in staat is met betrouwbare eigen beleggingsproducten op de markt te komen. Ook de westerse farmaceutische industrie mag het ergste vrezen.

4. De Chinese Yuan (CNY)

Thans China koopt al het “oude” goud op. Deels als grondstof voor hun industrie, maar merendeel voor de onderbouwing van hun eigen munt de Yuan (CNY). Ook heeft China veel goud gekocht van het FED. (mogelijk weten we nu waar het “in bewaring genomen” Europese goud gebleven is. Ja “in bewaring genomen” Want in een oorlog met Rusland zouden de Russen het weleens kunnen stelen….. ach…). China stevent rechtstreeks af op de positie van een economische wereldmacht en zal zich op enig moment beslist niet langer door de USA de les laten lezen, in tegendeel zelfs.

Er komt een moment dat de Chinese Yuan (CNY) eveneens een wereldmunt zal gaan worden. De oliesjeiks zich dan liever met die munt laten betalen. De koppeling met de Dollar zal worden verbroken. Dat is het kritieke moment, zeker als we ons realiseren dat ook W.O. 1 en W.O. 2 economische conflicten waren. En wat betreft die oliesjeiks… Hoe is het met Saddam Hoessein  en Gaddafi gegaan ? Die pakte toch ook geen US $ meer aan voor zijn olie………

5. Omsingeling China

Schermafbeelding-2014-01-09-om-16.33.04

6. Het Chinese antwoord

Natuurlijk heeft China dit gevaar reeds ingezien en heeft ze er inmiddels voor gezorgd dat het land niet in een gevaarlijk isolement kan terecht komen zoals dat gebeurde met voor W.O. 1

In 2001 werd de Shanghai Samenwerking Organisatie (SCO of SCO) opgezet. Thans bestaande uit:

[ezcol_1half]Lidstaten

China

Oezbekistan

Kazachstan

Kirgizië

Rusland

Tadzjikistan

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]Kandidaat leden

India

Pakistan (wisselt met gemak van bondgenoot)

Iran (heeft groot belang bij lidmaatschap)

Mongolië[/ezcol_1half_end]

 

Veel van die “Verweggistan- landen” maar overtuig U zelf van de strategische liggingen daarvan. Te samen vertegenwoordigt de SCO ruim de helft van de wereldbevolking !!

De uitbreidingen kunnen voorlopig het gevaar van een WO3 beperken. Zeker als Iran onder de atoom-parapluu van China en Rusland mag schuilen of zelf een atoomwapen verwerft.

7. China heeft nog een troef

BRICS-bank
Midden juli 2014 werden de handtekeningen gezet voor BRICS. Deze organisatie is een regelrechte concurrent van het en de Wereldbank.

Ze is opgericht om de alles overheersende rol van de USA in te dammen. Dit kan uitgelegd worden als een regelrechte uitdaging van de USA met haar NWO-doctrine en vrijwel alle andere oorlogsmotieven. Volgens de berekeningen van de deskundigen van Investeringsbank Goldman Sachs zouden deze landen gezamenlijk rond het jaar 2050 de economie van “Het Westen” voorbij kunnen streven. De instelling Goldman Sachs zelve vind ik schimmig, zeker in het licht van de crisis rond Griekenland waar juist zij verantwoordelijk voor zijn. Maar dat neemt niet weg dat hun rekenmeesters mogelijk een juiste prognose hebben neergelegd. Waarschijnlijk bedoeld als waarschuwing naar hun US-collega-concurrenten en het IMF en de Wereldbank.

[ezcol_1half]Lidstaten

Rusland

India

China

Zuid Afrika

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]“Next Eleven” Kandidaat leden

Bangladesh

Nigeria

Egypte

Pakistan

Filepijnen

Indonesië

Vietnam

Iran

Zuid Korea

Mexico

[/ezcol_1half_end]

Opvallend is dat Zuid Afrika – met haar goud-, platina-, en diamantmijnen de kant van BRICS gekozen heeft. Haar strategische ligging + haar grondstoffenvoorraden zijn van groot belang.

Er komt een tijd dat de USA of Anglo-Amerika de concurrentie van BRICS + SCO niet langer meer aankan. Al in 1854 viel de USA om juist die reden Japan aan. Ja, toen al…… (Manifest Destiny)

In dat kader past het Soennitisch – Sjiitische conflict in de Arabische wereld de USA heel goed, evenals het Israëlisch – Palestijnse conflict, en hoeven ze alleen de dominostenen de juiste kant op te laten vallen. En wel zodanig dat China niet meer afzijdig kan blijven. Dat Israël daarmee de zwaarste risico's loopt en mogelijk opgeofferd wordt is ingecalculeerd.  Als Uncle Sam had tijdens WO 2 eveneens  weinig medelijden met onze Joodse medeburgers.

De Europese NATO-partners mogen op dat moment soldaten leveren die als kanonnenvlees worden opgeofferd “voor het goede doel”.

Dat doel is van China  het zelfde filiaalbedrijf van de USA te maken als Duitsland thans is.

Resumerend: Als we de oorlogsmotieven van de USA projecteren op China; In hoeverre zal China een oorlogsdoel vormen voor de USA ?
Kapitalisme
Economisch systeem

China is nog steeds communistisch en het ziet er niet naar uit dat de Communistische Partij aldaar de macht uit handen zal geven. Naast het Communisme laat men een vrij handel-systeem toe. De 2 systemen kunnen naar elkaar toegroeien en een nieuw concept vormen die China meer kracht geeft. USA gaat voor het zgn Neo-liberale Kapitalisme, en Bush gaf aan dat dit “isme” met oorlogsgeweld verkocht mag worden.
NWO

De Nieuwe Wereld Orde

Omdat de SCO op dit moment nog in een ontwikkelingsfase zit heeft men hulp in alle vormen van het Westen nodig. Maar toch zal er een moment komen dat de SCO in dit opzicht haar eigen broek kan ophouden. Die ontwikkeling gaat daar heel hard. Kritiek gaat het moment worden als de SCO haar grenzen wat minder open zet voor onze producten. Dat is een oorlogsargument, zo blijkt uit de geschiedenis. Daarnaast zal de rol van China in de VN wat dominanter gaan worden. En wat voor de USA nog erger is, is dat de Chinese Yuan een concurrent van de $ zal worden.

 

Manifest-Destiny
Manifest Destiny

Na het veroveren van het Wilde Westen en delen van Mexico werd deze drift omgezet in het veroveren van de wereldmarkt en de jacht op invloedsgebieden. In de toekomst zullen , zaai- en pootgoed voor onze gewassen, drinkwater naast grondstoffen schaarser worden. Invloedsgebieden worden daarbij belangrijker. Er zijn nu al veel signalen die er op wijzen dat China in dit opzicht niet slaapt en ook “op jacht is”.

 

Moroe-doctrine-2
Monroe Doctrine

Kort door de bocht houdt de doctrine in dat men het niet moet wagen om waar dan ook op het Amerikaanse continent landen moet inpalmen om daar invloed te gaan uitoefenen. De investeringen van China in Zuid Amerika schijnen er niet om te liegen. Van de Chinese investeringen hebben de bewoners aldaar meer profijt omdat de winsten ervan in het land zelf blijven. Daarmee win je aan invloed. Voor de USA is dat een gedegen oorlogsgrond.

 

Schermafbeelding-2014-04-22-om-19.40.28
De Bushdoctrine

Kort na de op 9/11 (Twin Towers) hield de toenmalige president Bush een speech waarin de nieuwe toon gezet werd, t.w.:

 1. 1.Vrijbaan voor het “neo-Liberaal kapitalisme” (dwz roofbouw-economie)
 2. 2.Bij enige verdenking van het bezit van massavernietigingswapens kan men op een militair bezoek van USA e/o NATO rekenen.
 3. 3. USA /NATO duld geen concurrentie wat betreft de slagkracht van enig leger of bondgenootschap.
 4. 4.De NATO bondgenoten van de USA moeten zoveel mogelijk het vuile werk doen voordat de US zelve gaat meevechten.

8. Tactiek
Schermafbeelding-2014-07-20-om-17.17.34

 1. Men neme een hakblok wat eigendom is van de Coalitie van de USA. Geef je daar een klap op met het hakmes dan heeft men een legitieme reden om terug te slaan… oorlog dus.
 2. Op dat hakblok wordt een “offerstaat” gelegd, het lokaas wat het proces op gang moet brengen. In dit geval is dat Israël. Een staat die de pers toch al tegen zich heeft. Net zoals Servië in de aanloop naar WO I en de 2de Republiek vóór WO 2.
 3. In dit voorbeeld is het Iran die de eerste klap mag uitdelen… en dus de agressor is.
 4. De Coalitie van de USA wordt wakker en gaan dit conflict aangrijpen om het Soennitisch – Sjiitisch verschil van inzicht eens met elkaar uit te vechten.
 5. China en Rusland laten tegen zo'n coalitie Iran niet in de kou staan en mengen zich in de strijd.
 6. Wanneer de USA coalitie uitgeput is stapt Amerika zelve in de oorlog nadat zij haar coalitie-genoten voorwaarden heeft gesteld waar ze wel “JA” op moeten zeggen. De wereldoorlog is dan een feit en de USA kan zich later wederom “Bevrijder” noemen…. Als die oorlog gewonnen wordt. Maar daar ziet het niet naar uit. Verliezen of een oneindige slijtageslag met miljarden doden ligt meer voor de hand.

De zelfde methode werd voor WO 1 en WO 2 ook toegepast.

Voorbeeld 1: klik [ hier ]

Voorbeeld 2: klik [ hier ] en zeer zeker [ hier ]

Het doel is om van China een filiaalbedrijf te maken naar Duits model (zie Gevangen Europa) . Als voorbereiding wordt China nu al in de media afgeschilderd als een schurkenstaat waar mensenrechten vertrapt worden en als een gevaar voor de wereldvrede met agressieve bedoelingen. Anglo-Amerika wil onder geen beding als agressor de geschiedenis in gaan.

 

[pdf-embedder url=”https://jdreport.com/wp-content/uploads/2015/02/wo3-Gevangen-Europa.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”https://jdreport.com/wp-content/uploads/2015/08/wo3-Derde-WO.compressed.pdf”]

 

Bron: Handelsoorlog

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Medicijnen duurder door het TTIP handelsverdrag

foei jogbhan

Ebola-crisis misbruikt om land van Liberiaanse dorpelingen in te pikken