in ,

Leesvoer: Was Hitler een Rothschild?

8424786196 f3eb821cd5 hitler

Het is alweer een tijd geleden dat ik en de lezers een stukje geschiedenisles hebben gehad dus even ter opfrissing duiken we in Hitler en daarbij pakken we links en recht nog wat andere mee. Het is onderhand overduidelijk dat de hele heersende kliek, de Elite, familie van elkaar is.

Gaan we spitten in hun afkomst komen we steeds hetzelfde verhaal tegen. Hun opa’s komen uit het oostelijk gedeelte van Duitsland en de gebieden daarom heen. Proberen we verder te graven in hun afkomst, loopt het spoor dood bij de opa’s.

De vraag is dus, was de hele 2e Wereldoorlog een opzetje van de Elite om de jonge socialistische staat de Sovjet Unie omver te werpen en was de moord op de 6(?) miljoen Joden gedurende dezelfde oorlog bedoeld om de geesten rijp te maken de staat Israël te stichten om van daaruit het Midden Oosten te veroveren?

Ik denk dat het antwoord een volmondig JA is. Hun doel is immers duidelijk, ze verbloemen het niet eens, De Elite moet heersen over de hele aarde, de Nieuwe Wereld Orde (NWO).

hit

De beruchte foto van de dode Hitler zoals de Russen hem gevonden zouden hebben.
de Russen hebben echter een andere lezing. Hitler zou na zijn zelfmoord verbrand zijn en
alleen een stuk kaakbeen zou de verbranding hebben doorstaan.

Gaan we terug naar Hitler. Wat was zijn afkomst. Onderzoeker S.J. (Sjoerd) de Boer schrijft in zijn boek ‘De Hitler Mythes’:

”Op 30 april 1945, rond half vier ‘s middags, pleegde Adolf Hitler (1889 – 1945) zelfmoord in de Führerbunker in Berlijn. Zijn lichaam werd verbrand. Maar werden de resten ooit gevonden?”.

Nu uit uitgelekte Britse dossiers is gebleken dat Hitler met een Britse (de vijand toch??) onderzeeër naar Agentinie (denk aan .princes’ Maxima) in veiligheid is gebracht, is het zeker dat het verbrande lichaam van Hitler niet Hitler zelf was en bedoeld om de Russen en de wereld op een dwaalspoor te brengen.

Over Hitler’s afkomst schrijft Sjoerd de Boer:

”Hitler zelf deed zijn uiterste best om zijn verleden op te poetsen, deels te verzwijgen of zelfs helemaal uit te wissen. Hoewel er veel materiaal (en zelfs een complete Oostenrijkse regio) verdween, kon ook hij niet voorkomen dat al tijdens de opkomst van de nazipartij allerlei verhalen en geruchten over hem de ronde deden”.

En wat blijkt nu, de opa van Hitler (ook al net als de anderen van de Asjkenazi-familie een valse naam) bleek een Jood te zijn (althans, een Asjenazi nep-jood). Als we alle wilde verhalen lezen, zoals Adolf zou een zoon zijn van een  door een rijke jood genaamd Frankenberger en een verkracht dienstmeisje zijn, of zijn naam zou Schicklgruber zijn of Nepook of Hiedler, het is allemaal onbelangrijk, omdat al de echte wegen leiden naar de werkelijke afkomst van Hitler, namelijk de Elite. En net als bij de anderen, loopt het spoor naar zijn vroege voorouders dood.

Maar de Familie kent verschillende takken. Door al dat geheimzinnig gedoe is het bijna onmogelijk om terug te gaan naar de basis, de oer-tak van de familie.

De bekende namen van de familie, de tak die het geld moet beheren, zijn de Rothschild en Rockefeller familetak. Verder zijn er familieleden die de media moeten beheersen en alle vitale taken van het kapitalisme. De oudste taak naast het beheren van het geld (goud), is de functie van koning(in), Keizer, Paus enz. Nog steeds zijn bijv. de Oranjes en de Windsors rechtstreekse afstammelingen van de oerstam.

Alle taken die de macht over de regeringen en het volk heeft, worden onder hen verdeeld. We hebben het hier natuurlijk wel over de heersers die aan de vele touwtjes trekken die de kapitalistische wereld beheersen. Loopjongetjes als Rutten zijn uiteraard geen familie, maar zijn gewoon omgekochte …. (nee, niet schelden Gerritje)

Was Hitler (dus, familie van) een Rothschild?

We laten David Icke aan het woord:
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm

De officiële geschiedenis is slechts een sluier om de waarheid te verbergen van wat er werkelijk is gebeurd. Wanneer de sluier wordt opgetild, zien we opnieuw dat niet alleen de officiële versie niet waar is, maar dat het vaak 100% fout is.

rothschild
Neem de Rothschilds, de bloedlijn die vroeger bekend stond onder
andere namen, als de Bauers , een van de meest beruchte zwarte occulte
bloedlijnen van de Middeleeuwen in Duitsland.

Het werd bekend als Rothschild (rood schild of rotes-schild in het Duits) in de 18 e eeuw, toen een financiële dynastie werd opgericht in Frankfurt door Mayer Amschel Rothschild in samenwerking met het Illuminati Huis van Hessen en anderen.

Ze namen hun naam van het rode schild of hexagram / Davidster aan de voorkant van hun huis in Frankfurt.

De ster van David of het zegel van Salomo is een oud esoterisch symbool en werd pas in verband gebracht met het Joodse volk nadat de Rothschilds het zelf hadden aangenomen. Het heeft absoluut geen verband met ” David ” of ” Solomon “, zoals Joodse historische bronnen bevestigen.

Nu beweerd David Icke nog iets anders, iets wat ik onmogelijk als waar aan kan nemen: De Rothschilds behoren tot de top-Illuminati-bloedlijnen op de planeet en zijn vormveranderende reptielenWat ik wel geloof, en dat baseer ik op de overleveringen, die ook in het ‘Oude Iestament’ te vinden zijn, dat hoogontwikkelde buitenaardsen in de oudheid de aarde bezocht hebben. Niet onwaarschijnlijk, en ook dat baseer ik op de overleveringen, is dat deze buitenaardsen nakomelingen op Aarde hebben gezet en achtergelaten. Dit zou het kunnen zijn wat Icke voor reptielen aanziet.

Helaas wordt Icke door zijn bewering ook niet serieus genomen op zijn goed onderbouwde meningen.

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm.

Hetzelfde geldt voor  Robin de Ruiter in zijn artikel : Hitler en de Illuminatie.
https://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/index.htm

De grote oorlog was dan ook een totale oorlog van de kapitalisten (de Illuminatie oftewel de Asjkenazi [nep]joden) tegen de jonge Sovjet staat, gevoerd door het tot in de puntjes getrainde Duitse leger met behulp van huurlingen en vrijwilligers van over de hele wereld. Dat de oorlog georganiseerd en gefinancierd werd door het grootkapitaal, wordt bewezen in het onderstaande artikel van Robin de Ruitet.

HITLER EN DE BUSH FAMILIE:

Niet alleen de Bush familie, maar ook machtige families zoals de Astors, de Morgans, de Rockefellers, de Rothschilds, de Warburgs, de Onassis en de DuPonts zorgden er voor dat Hitler uiteindelijk de macht kon grijpen.

In zijn boek Wie regeert de wereld schrijft Des Griffin: Uit gedetailleerde uitspraken voor het Kilgore Committee of the US Senate (1945), Hearing about Elimination of German Resources for War (Het blootleggen van de financiële bronnen waarmee het Derde Rijk gefinancierd werd) blijkt, dat, wanneer de Nazi’s in 1933 aan de macht kwamen, dezen vaststelden dat Duitsland sinds 1918 industrieel en economisch enorme vooruitgang geboekt had in de voorbereidingen van een oorlog. De gigantische bedragen aan Amerikaans kapitaal, die onder het Dawes-plan vanaf 1924 naar Duitsland gevloeid waren, hadden de basis gelegd waarop Hitler zijn oorlogsmachinerie kon opbouwen. De Rijkskanselarij onder de regering Brüning ontdekte in april 1932 dat Hitler, via ogenschijnlijk onopvallende bankrekeningen bij de Bayerische Vereinsbank, aanzienlijke bijdragen uit het buitenland ontving.

Het is belangrijk te vermelden dat Hitler door de Duitse ondernemers en werkgeversorganisaties in de industrie voor slechts een zeer klein deel gefinancierd werd. Deze gelden waren deels premies ter voorkoming van terreur, deels verzekeringsgelden, waarmee de ondernemers de gunst van Hitler probeerden te kopen. Overigens kwam de financiële hulp tot 1932 niet ten gunste van Hitler en zijn getrouwen, maar van de Duitse Nationale Volkspartei (DNVP) en de Duitse Nationale Partij (DNP).

De Duitse schrijver en historicus Walter Görlitz laat zien dat Hitler tot 1928 in ieder geval geen geld van de Duitse staalindustrie gekregen heeft. Wel zou hij geld ontvangen hebben van de hoogste financiële instantie in Frankrijk; die hoogste instantie bestond in die tijd echter maar uit een man, namelijk baron Rothschild.

Otto Rudolf Braun vertelt in zijn boek Hinter den Kulissen des Dritten Reiches (1987) het volgende: Hitler werd veel minder door de Duitse industriëlen geholpen dan algemeen verondersteld werd en wordt; buitenlandse geldschieters echter ondersteunden hem op veel grotere schaal dan meestal toegegeven wordt.

Allen en Foster Dulles werden tijdens een geheime missie naar Hitler gestuurd, om hem te bevestigen dat de elite zijn opmars naar de macht financieel ondersteunen zou. Adolf Hitler en de gebroeders Dulles ontmoetten elkaar in Keulen in het huis van baron Von Schröder. John Foster Dulles was een van de mannen die de sancties van het Verdrag van Versailles tegen Duitsland uitwerkten. Deze sancties hadden geleid tot de economische chaos waarin Duitsland zich na de Eerste Wereldoorlog bevond. Wanneer Hitler werkelijk degene was zoals men denkt, zou hij nooit met die mensen samengewerkt hebben, die voor het lijden van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk waren. Dat zou niet te begrijpen zijn en daarom dient men de werkelijke achtergrond van deze gebeurtenissen te kennen.

Onderzoeker en auteur Gerhard Müller bevestigt in zijn boek Hinter den Kulissen des Weltgeschehens dat Warburg in totaal honderdachtentwintig miljoen mark naar Hitler overboekte. Hitler kreeg eerst vijftien miljoen dollar, dat wil zeggen zestig miljoen mark van Warburg. Die transactie vond plaats in Amsterdam. Later kreeg Hitler nog eens een vette toelage van tien miljoen dollar. Het laatste bedrag van zeven miljoen dollar liet Warburg naar de Rhenania in Düsseldorf boeken, die daarop het geld aan Goebbels uitbetaalden.

Het huis Rothschild voerde hoogstpersoonlijk de controle over de Bank of England. Ook deze bank heeft Hitler ondersteund! Zodra Hitler zijn opmars in Europa begon, overhandigde deze bank hem zes miljoen pond, in de vorm van Tsjechoslowaakse tegoeden in Londen, nadat hij dat land bezet had.

Alfred Rosenberg, vriend en vertrouweling van Hitler, werd tot tweemaal toe, in 1931 en 1933, geconfronteerd met betalingen van de Rothschilds door middel van de top van Royal Dutch Shell in de persoon van Sir Henry Deterding. Royal Dutch Shell was – en is – van de Rothschilds en was nauw betrokken bij de oprichting van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Dit bedrijf steunde deze partij rijkelijk. Uit betrouwbare bronnen in Engeland blijkt dat Sir Henry Deterding het Project Hitler met een groot geldbedrag door de eerste kritische fase hielp.

Royal Dutch Shell stond toen onder leiding van Peter Montefiore Samuel en Sir Robert Waley Cohen. Zij financierden Adolf Hiler tot 1933 met ongeveer vijftig miljoen Duitse mark. De Rothschilds schaarden zich daarmee op de tweede plaats in de lijst van sponsoren van Hitler, direct achter de Warburgs.

In de Neue Zürcher Zeitung van 20 oktober 1998 herinnert de joodse historicus Herbert Reginbogin zich wie destijds betrokken was bij de roof van het joodse goud en kostbaarheden en andere antisemitische misdaden. Reginbogin wees onder meer op het feit dat de belangrijkste bank voor Duitse ondernemingen destijds de Amerikaanse Chase National Bank in New York was. Volgens de historicus financierde de Chase Bank van de Rockefellers samen met de Henry Schröder Bank de Duitse oorlogsuitrusting en de Duitse inlichtingendiensten in Noord- en Zuid-Amerika. De Chase Bank in Parijs deed gedurende de hele Tweede Wereldoorlog zaken met de Duitse bezettingsmacht en met de Gestapo. De Amerikaanse directeuren van de bank werden na de oorlog aangeklaagd voor het gerecht. Het kwam volgens Reginbogin echter nooit tot een veroordeling.

Hitlers levensstijl getuigt ervan dat hij donaties lang niet altijd in de partijkas stortte. Volgens zijn belastingopgaven had Hitler in de jaren twintig enorme schulden. Professor Hale die een studie maakte van Hitlers financiën, ontdekte dat er zich in 1929 een wonder voltrokken had: Hitler had geen schulden meer! Hij kocht zelfs een gebouw met drie verdiepingen dat als nationaal hoofdkwartier werd ingericht. Daarnaast kocht hij een villa in de duurste buurt van München en kreeg in datzelfde jaar een auto met chauffeur.

In zijn dagboek schrijft de Amerikaanse ambassadeur William E. Dodd (1934): Op dit moment hebben meer dan honderd Amerikaanse ondernemingen dochterbedrijven of samenwerkingsovereenkomsten in Duitsland. DuPont heeft drie partners in Duitsland die zich richten op de wapenindustrie. De belangrijkste vennoot is de IG-Farben Company. Standard Oil Company (New Yorkse dochteronderneming in handen van de Rockefellers) heeft in december 1933 twee miljoen dollar hierheen gestuurd en ontvangt jaarlijks vijfhonderdduizend dollar, om de Duitsers behulpzaam te zijn bij het vervaardigen van vervangende brandstoffen voor oorlogsdoeleinden.

Standard Oil kan evenwel zijn winsten niet opstrijken, tenzij ze dat in de vorm van goederen doen. Daarvan maken ze echter weinig gebruik. Ze berichten het moederbedrijf weliswaar over hun winsten, maar de feitelijke omschrijvingen bleven onvermeld. De directeur van de International Harvester Company vertelde mij dat hun omzet met 33% per jaar gestegen was (ik denk door de wapenindustrie), maar dat ze de winsten niet uit het bedrijf haalden.

Zelfs onze vliegtuigmensen hebben een geheime overeenkomst met Krupp. General Motors en Ford behalen hier met hun dochterondernemingen grote winsten, maar nemen die niet op. Ik benoem deze feiten omdat ze de zaken erg gecompliceerd maken en de kans op een oorlog doen toenemen.

De kredieten aan het IG-Farben-Chemiekartell hielpen Adolf Hitler in het zadel. Zonder buitenlands kapitaal was er helemaal geen IG-Farben- Chemiekartell geweest, was ook Hitler niet aan de macht gekomen en zou er geen Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Het kartel kon uitsluitend ontstaan door de kredieten die Wallstreet verleende!

Het IG-Farben-Chemiekartell werd door de heersende machtselite gecontroleerd en viel onder de nationaalsocialistische gedachtecontrole, welke door Dr. Joseph Mengele en andere wetenschappers voor het medische Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlijn en later in Auschwitz doorgevoerd werd. Het militair-industriële complex, dat ontstond door de samenwerking tussen de industrie-elite en de latere oorlogsnatie, deed IG-Farben nog op veel grotere schaal dan andere bedrijven deelnemen aan de misdaden van het naziregime!

r

Het machtigste verbond werd gesloten tussen IG-Farben-Chemiekartell en Rockefellers Standard Oil uit New Jersey. Deze overeenkomst behelsde een krediet van dertig miljoen dollar van de Rockefellers. Paul Warburg, zijn broer Max Warburg en andere sleutelfiguren uit de kring van de Rockefellers waren lid van de Raad van Toezicht van het Amerikaanse deel van IG-Farben-Kartell in de Verenigde Staten. Standard Oil en de Chase Bank, die beide onder toezicht van de Rockefellers stonden, deden omvangrijke investeringen in Duitsland. Standard Oil werkte samen met de IG-Farben, die het Zyclon-B voor de gaskamers van de nazi’s vervaardigden, en exploiteerde een rubberfabriek, waarin dwangarbeiders uit Auschwitz moesten werken.

Na veel intensief onderzoek blijkt keer op keer dat nog lang niet alles ontdekt is. Een belangrijk bewijs voor de planmatige constructie van de Tweede Wereldoorlog en van de samenzwering die achter deze gruweldaad steekt, is een exportverdrag. Franklin D. Roosevelt tekende dit exportverdrag direct na het bombardement van Pearl Harbour. Bij dit verdrag ging het om het zogeheten Trading With The Enemy Act (Handel met de vijand). Dit verdrag legaliseerde alle export – ook naar de vijand. Alleen een handtekening van de beheerder van de schatkist was daarvoor nog nodig. Hans Morgenthau was destijds beheerder van de schatkist en werkte in opdracht van de samenzwering. Natuurlijk gaf hij de leidende illuminati toestemming om handel te drijven met de vijand!

Een bijzondere onthulling vond de oplettende lezer aan het eind van de Jaren 90 in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deze krant, die door iedereen toch beschouwd wordt als zijnde volledig politiek onafhankelijk, berichtte in 1999 onder de kop Olie voor de Führer, dat Standard Oil van de Rockefellers tot 1942 Hitlers opmars naar het oosten nog van brandstof (olie) had voorzien, en dat geen pantservoertuig in dienst van de overwinning zonder die brandstof nog een meter vooruit gekomen was. Met medeweten van het Witte Huis werden enorme hoeveelheden olie via Spaanse havens aan Duitsland geleverd.

Duitsland werd ook bewapend door de familie DuPont! Leden van deze familie stonden in de jaren twintig bekend als fanatieke aanhangers van Hitler. Zij stichtte in Amerika de American Liberty League, een organisatie van nazi’s die de jodenhaat propageerde. De DuPonts ondersteunden tevens het IG-Farben-Kartell op het gebied van wapenfabricage . General Motors stond onder toezicht van de DuPonts. Door General Motors investeerde men aanzienlijk in General Aniline & Film, de Amerikaanse dochteronderneming van IG-Farben. De DuPonts ondersteunden ook de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei met enorme financiële bijdragen. Uit dankbaarheid zag Göring af van de nationalisering van de General Motors-fabriek in Duitsland. Voordat de oorlog uitbrak was deze fabriek de grootste producent van pantservoertuigen en ander rijdend oorlogsmateriaal . General Motors speelde de belangrijkste rol als leverancier van militaire vrachtwagens, waarmee de Duitse troepen zich door Europa verplaatsten.

De J.P. Morgan-Group sympathiseerde met het Opel-concern, dat voor de productie van pantservoertuigen verantwoordelijk was . Bovendien leverde deze onderneming informatie omtrent automatische piloten, vliegtuiginstrumenten en vliegtuig- en dieselmotoren. Men zou nog vele andere voorbeelden kunnen geven.

De internationale concerns zijn onlosmakelijk verbonden met de misdaden die gepleegd werden door grensoverschrijdende staten. De afgelopen jaren zijn steeds meer bewijzen boven tafel gekomen van de activiteiten van multinationals tijdens het naziregime. Shell bouwde bijvoorbeeld overal door heel Duitsland tankstations aan de door Hitler aangelegde autobanen. Ook bedrijven als Coca Cola en IBM behoren tot dat scala van internationale bedrijven.

9780316857697 uk

In zijn boek IBM and the Holocaust  The Strategic Alliance Between Nazi Germany and Americas Most Powerful Corporation toont de joodse auteur Edwin Black aan dat ook IBM zich middels een hele rij dochterondernemingen, bijvoorbeeld de Duitse dochter Hollerith-Maschinen-Gesellschaft (DEHOMAG), meer met de nazi’s van doen heeft gehad dan tot dusverre bekend was. Zo zouden de Nazi’s met behulp van de IBM-Hollerith-Maschine (een van de eerste ponskaartsorteerders en telmachine voor automatische gegevensverwerking) in staat geweest zijn om de joodse bevolking in het hele rijk te identificeren.

De bevolkingsregistratie van de nazi’s en de controle in de concentratiekampen zou evenzo met IBM-machines hebben plaatsgevonden. De auteur, Edwin Black, vergeet nog te vermelden dat, hoewel grondlegger en meerjarig directeur van IBM Thomas J. Watson het bedrijf leidde, het toch vooral de Rothschilds en de Rockefellers waren die op de achtergrond de volledige controle over dit concern hadden en nog steeds hebben!

De Hollandse krant Getrouw, een uitgave van de Internationale Raad van Christelijke Kerken (ICCC), maakte in 1994 bekend dat de PR-mede-werker van de familie Rockefeller, Yvy Lee, ook als propagandist voor het Derde Rijk werd ingezet. In diezelfde uitgave wordt meegedeeld dat het kantoor van de Rockefeller-stichting in Parijs in de dertiger jaren als Brain Trust voor wetenschappelijke ontwikkelingen van het Derde Rijk diende.

bush

Er wordt vaak beweerd dat de familie Bush haar fortuin in de oliebusiness verdiend heeft. Een groot deel van het familievermogen werd echter met behulp van Adolf Hitler tot stand gebracht. Tussen beide partijen waren niet alleen financiële banden, maar bestonden ook diepgaande, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. De grootvader van president George W. Bush vergrootte het familievermogen niet alleen door zaken te doen met nazi-Duitsland, maar ook door direct te profiteren van de dwangarbeid in Auschwitz!

Vanaf de jaren twintig tot in de jaren veertig – dat wil zeggen tot na het begin van de Tweede Wereldoorlog – was Prescott Bush directielid van Brown Brothers Harriman Holding Company en voorzitter van een van de belangrijkste financiële instituten aan Wall Street, de Union Banking Corporation (UBC). Samen met zijn schoonvader George Herbert Walker en de Warburgs controleerde Bush de Hamburg-Amerika Scheepvaartlijn, die ook deel uitmaakte van de Harriman Holding Company en waarvan de nazi’s zich bedienden om hun agenten van en naar Noord-Amerika te brengen.

Een tweede tak van deze Harriman-groep, Harriman International Co., maakte in 1933 een afspraak met Hitler om de Duitse export op de markt van de Verenigde Staten te coördineren. Ondertussen wikkelde UBC diverse bankzaken buiten Duitsland af voor Fritz Thyssen, de Duitse industriemagnaat die de nazibeweging vanaf 1923 tot aan de machtsovername financierde. Onderzoek in 1945 bracht aan het licht dat de door Prescott Bush geleide bank in verbinding stond met het Duitse staalconcern, dat onder leiding stond van Thyssen en Flick, een van de aangeklaagden voor het Neurenberg-tribunaal. Dit gigantische staalconcern produceerde de helft van alle staal en een derde van alle springstoffen, evenals grote hoeveelheden ander strategisch materiaal dat door de Duitse oorlogsmachine tijdens de oorlogsjaren gebruikt werd.

De Silezisch-Amerikaanse Corporatie (SAC), die onder leiding stond van Prescott Bush en zijn schoonvader George Walker, bezaten een staalfabriek in Polen, vlakbij Auschwitz. In de fabriek werden kampbewoners als dwangarbeiders ingezet.

Tot degenen die de relaties tussen de familie Bush en de nazi’s onderzocht hebben, behoort John Loftus, voormalig officier van justitie bij de afdeling Oorlogsmisdaden op het Amerikaanse ministerie van Justitie. Loftus is betrokken bij het Florida Holocaust Museum in Sankt Petersburg (VS). Loftus beweert dat de familie Bush 1,5 miljoen dollar voor haar aandeel in de UBC kreeg, toen deze bank uiteindelijk in 1951 opgeheven werd. Daar komt de rijkdom van de familie Bush vandaan. Het geld komt uit het Derde Rijk, verklaarde Loftus in een toespraak. Hij stelt vast dat dit geld – in die tijd een aanzienlijk bedrag – direct afkomstig was uit de slavenarbeid die de slachtoffers van Auschwitz moesten verrichten.

In een interview met journalist Toby Rogers verklaart de voormalige officier van justitie: Het is al erg genoeg dat de familie Bush Thyssen hielp om in de Jaren 20 de opkomst van Hitler mede te financieren, maar de vijand ten tijde van oorlog te helpen is puur verraad. De bank van de familie Bush hielp de Thyssens het nazistaal te produceren, waarmee geallieerde soldaten gedood werden. Hoe erg de financiering van de oorlogsmachinerie van de nazi’s ook mag zijn, de hulp en de ondersteuning van de holocaust is een nog ergere misdaad.

In de kolenmijnen van Thyssen werden joodse slaven ingezet, alsof het wegwerpchemicaliën waren. De Thyssens hebben zes miljoen doden op hun geweten, en wat betreft de handlangersrol welke de familie Bush daarin gespeeld heeft, daarover zijn nog zeer veel strafrechtelijke en historische vragen te stellen.

51MyXQdDmhL. SX326 BO1252C204252C203252C200

Zoals Dr. Anthony C. Sutton in Wall Street and the Rise of Hitler laat zien, laat de bijdrage van het Amerikaanse kapitalisme aan de oorlogsvoorbereidingen van Duitsland zich uitsluitend beschrijven als fenomenaal. Deze bijdrage was beslissend voor de militaire voorbereidingen in dat land. Het is overduidelijk dat niet een invloedrijke sector uit de Amerikaanse economie zich iets van de aard van het nazisme aantrok, maar dit, waar mogelijk, juist verder hielp ontwikkelen.

Dat alles gebeurde in het volle besef dat aan het eind van die weg een oorlog onvermijdelijk zou zijn, een oorlog waarin Europa en Amerika uiteindelijk betrokken zouden worden. Zich hier op onwetendheid te beroepen, valt niet met de feiten te rijmen. De zeer zorgvuldig gedocumenteerde bewijzen dat Amerikaanse bank- en industrieondernemingen zeer nauw betrokken waren bij de opmars van Hitler in het Derde Rijk, zijn publiek toegankelijk! Ze zijn te vinden in de protocollen en berichten over officiële verhoren, die door verschillende Senaat- en Congrescomités tussen 1928 en 1946 gepubliceerd zijn.

Tot de belangrijkste behoren: House Subcommittee to Investigate Nazi Propaganda uit 1934, de berichten over kartels, uitgegeven door het House Temporary National Economic Committee uit 1941 als ook de Senate Subcommittee on War Mobilization uit het jaar 1946.

Het bewijs van steun uit het westen aan Adolf Hitler werd na de oorlog door de geallieerde tribunalen, die de misdaden van de nationaalsocialisten onderzochten, eenvoudig gecensureerd!

Veel historici begrijpen niet waarom Hitler in 1940 de oversteek naar Engeland heeft tegengehouden. Hij weigerde Engeland binnen te vallen. Datzelfde geldt voor de oorlog tegen Rusland. Waarom heeft hij zijn strijdmachten tegen Rusland ingezet? Voor Hitler betekende dit het begin van het einde! Iedereen wist van tevoren dat dit een verloren strijd was!

Vandaag de dag zal het in geen mens opkomen dat Hitler de opdracht kreeg om een wereldoorlog te beginnen en deze te verliezen. Pas wie begrijpt dat de werkelijk machtigen in het Derde Rijk – dus degenen achter de nationaalsocialisten – een machtselite vormden, die zal ooit achter het geheim áchter het geheim weten te komen.

Anderen zullen altijd blijven worstelen met de vraag hoe de lijnen in de top nu werkelijk liepen. Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde! Het waren diezelfde individuen, die hem in eerste instantie aan de macht hielpen.

Robin de Ruiter
(Ook de auteur van het boek de 13 Satanische Bloedlijnen)
13

http://www.weerwoord.nl/weerwoord/viewtopic.php?t=10168&sid=96945c80b7786dbc50856291737a3bec

Nee, Hitler heft nog Jaren verder geleefd in Argentinië. Daar zijn ook ooggetuigenverklaringen van.

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood Adolf Hitler

Pleegde Adolf Hitler wel echt zelfmoord op 30 april 1945? Dat is de vraag die voormalig CIA-agent Bob Baer en Tim Kennedy van de Amerikaanse speciale eenheden zich stellen nadat ze maar liefst 14.000 vrijgegeven geheime documenten doornamen. Die houden de mogelijkheid open dat de geschiedenis wel eens helemaal anders gelopen kan zijn dan gedacht.

https://youtu.be/XPZecYezhoY

Documentary Hitler’s Escape to Argentina

https://www.youtube.com/channel/UCme0u9xMMcMlMinwifSeBFA

Documentary Channel Macedonia

In een documentaire die History Channel vandaag uitzendt, is te zien hoe de speurders in de documenten ontdekken dat de Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen.

Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten zelfmoord pleegde. Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.

1Een schaalmodel van de bunker waar Hitler zelfmoord gepleegd zou hebben

Het mag geen verrassing zijn dat Hitler net Argentinië koos voor zijn vlucht. Het land was een van de belangrijkste havens waar Nazi’s heen vluchtten toen de Duitsers de oorlog verloren hadden. Met tienduizenden trokken ze erheen. Volgens Bob Bear had Hitler plannen om in Zuid-Amerika een Vierde Rijk te beginnen. Er bestaat voorlopig wel geen enkel geloofwaardig getuigenis van iemand die hem daar nog in levenden lijve gezien heeft.

Mysterie

De twee mannen wijzen in de documentaire verder op het mysterie rond het belangrijkste bewijs voor de zelfmoord van Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun: hun lichamen. Geschiedkundigen nemen aan dat het enige wat van het lichaam van Hitler over bleef, een stuk van zijn onderste kaakbeen is. En dat is in het bezit van het Kremlin in Rusland.

Volgens het Russische leger zouden de lichamen van Hitler en Braun na hun dood in lakens gewikkeld zijn en in de tuin van de bunker verbrand. In mei 1945 groef een forensisch team van de Russen de resten op. Een deel van de schedel van Hitler zou weg zijn geweest als gevolg van het dodelijke schot waarmee hij zichzelf ombracht. De kaak kwam echter, wat men beweerde, overeen met zijn gebitsgegevens volgens zijn gevangen genomen tandartsassistenten.

Begraven

Zonder dat iemand er iets van wist, zou het lichaam van Hitler daarop begraven zijn in Maagdenburg, in het vroegere Oost-Duitsland. Daar zou het gebleven zijn tot na de dood van Stalin in 1953. Uiteindelijk werd het in 1970 opgegraven door de Russische geheime dienst KGB en verbrand. De as werd in een rivier gestrooid. Het enige wat bewaard bleef was het bewuste fragment van de onderkaak.

(Opm. Tsjeetje, zo ziet u maar weer hoe Stalin overal de schuld van krijgt. Het laatste  artikeltje moeten we kritisch benaderen want hier wordt nogal met de waarheid gesjoemeld. Zelfs de officiële lezingen zijn in strijd met elkaar. Overigens, de woorden ‘wat men beweerde’, zijn van mij en niet van de schrijver) 

Uitsluitsel

“En dat is ook het enige wat echt uitsluitsel kan geven over Hitlers dood”, aldus Bear. “Maar Rusland heeft het nog altijd niet vrijgegeven voor forensisch onderzoek. Het doet een beetje denken aan het mysterie rond de lijkwade van Turijn, waarvan geloofd werd dat die een afdruk bevatte van het lichaam van Jezus. Pas als we de onderkaak kunnen onderzoeken, zullen we zeker zijn of ze echt van Hitler is.”

Lees verder bij de bron: Gerrit Herders Blog


PS: Gerrit mocht je dit lezen enig zins aangepast en recht gezet, ik kan op geen enkele manier je terug vinden om toestemming te vragen. Ik heb netjes link erbij naar je website en zou je mij willen contacten? Alles is te vinden op de site zoals e-mail en social.

2cde9235 08c4 4a29 ae87 2e72e2859349

Bovenstaande kwam ik laatst ergens tegen, het lijk op Angela Merkel en Adolf Hitler. Ik heb flink ingezoomd maar kon niet iets ontdekken… of het is een goede fake?

Photo by Antony Zacharias cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
belasting 1540931233

Eerste stap is gezet, digitaks komt eraan: Belasting voor techreuzen

pechtold doe altijd aangifte1 1

Haha, oeps! Pechtold wordt alsnog vader: abortus van Anne Lok blijkt mislukt