in , , , , , ,

Deze nieuwe systemen zijn de nachtmerrie van de Deep State

new system update 1119128840 scr

Drie wereldwijde systemen zijn definitief stopgezet. Het bancaire systeem is vervangen door een nieuw systeem. De transparantie van het nieuwe systeem is een nachtmerrie voor de Deep State en kinderhandelaren.

Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 7 november 2019 door Thomas Williams. Sommige tekstonderdelen zijn een samenvatting in mijn eigen woorden, andere delen zijn een (zo goed als) letterlijke weergave of citaten (tussen aanhalingstekens), op basis van de radio-uitzending. Luister voor de exacte formulering naar de audio. Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Amerika stapt definitief uit het Akkoord van Parijs

62:15 Deze week is Amerika het proces begonnen om uit het Klimaatakkoord te stappen. Ze hebben de VN op de hoogte gebracht van hun intentie om eruit te stappen, aangezien andere landen hun teleurstelling hebben uitgesproken over deze keuze. Dit is het begin van een proces dat in totaal een jaar zal duren om volledig uit het Akkoord van Parijs te stappen.

Dit ‘akkoord’ werd eerder een ‘verdrag’ genoemd, toen de VN nog soeverein was. Alleen soevereine organisaties mogen een verdrag opstellen. Toen de VN na allerlei overtredingen hun soevereiniteit verloor, veranderde het ‘verdrag’ naar een ‘akkoord’.

Thomas: “Dit akkoord heeft helemaal niets met klimaatverandering te maken. Nul. Het heeft alles te maken met de VN die samen met hun elite achterban alle grondstoffen van alle landen stelen. Zogenaamd om hiermee voor klimaatverandering te betalen. Maar in werkelijkheid om te zorgen dat deze elite de controle houdt over de rijkdom en de planeet.”

“De VN is nu een criminele en failliete organisatie. Die huurlingen inhuurt om wereldwijd landen te bedreigen, die het lef hebben om zichzelf en hun eigen land vooruit te helpen.” Dat geldt ook voor de IMF. Crimineel en failliet.

De IMF is de Trust 169 biljoen dollar verschuldigd. Ook zij maken gebruik van huurlingen om landen te bedreigen en onder druk te zetten om een IMF-lening af te sluiten. De IMF heeft samen met de Wereldbank en de VN een criminele operatie geleid, om landen decennialang leeg te roven, de rijkdom te stelen, hun mensen te vermoorden en velen anderen te bedreigen.

De politieke leiders die dit akkoord ondertekend hebben, deden dit onder bedreiging, aldus Thomas. Allemaal. Met name ten behoeve van crimineel Barack Obama, voormalige leider van de Illuminati (Pindar) en leider van de Muslim Brotherhood.

Een nieuw bancair systeem

58:00 Afgelopen zondag belde de Federal Reserve naar Kim. Ze vroegen haar om alle oude systemen terug te plaatsen. Dat geeft aan dat ze niet veel belangstelling hebben om eerlijk spel te spelen. Het wereldwijde systeem in Bern in Zwitserland, in beheer van de Rothschilds, lag er ook uit. Dat systeem beheert alle geldtransfers.

De volgende dag besloten de banken om het systeem volledig te herstellen, terug naar de versie voor het jaar 1998. “Dat wat betreft progressie.” In 1998 is de CIA van het EP40-systeem overgegaan naar het BRAVO-systeem, hetgeen onderdeel is van Echelon. Dit was het systeem dat door de NSA, CIA en Israëlische ambassades gebruikt werd. In 1998 heeft Bill Clinton eveneens zijn handtekening gezet onder een overeenkomst om alle grondstoffen over te hevelen aan de Trust.

Ze startten aldus het oude KTT-systeem op: Key Tested Telex. Dit om maar te voorkomen dat ze het nieuwe VTN-systeem zouden moeten gebruiken, het nieuwe systeem geïnstalleerd door het Trust-team. Het KTT-systeem is in de jaren ’30 ontwikkeld en werd in de jaren ’90 opgeheven. Hieruit blijkt hoe ver men bereid is te gaan om de illusie dat men nog steeds de controle heeft, hoog te houden.

68:00 De trust lanceerde eveneens een nieuwe software voor het bankieren dat wereldwijd geïmplementeerd wordt. Het nieuwe systeem heet: Key Integrated Monetary System, oftewel K.I.M.S.

De Federal Reserve heeft het nieuwe systeem gebruikt. Ze hebben bij de Trust kenbaar gemaakt dat ze volledig met hen willen samenwerken. Er zijn vanuit de Trust voorwaarden aan verbonden. Hetzelfde geldt voor een deel van de CIA en een groter deel van het Pentagon, die ook willen samenwerken.

Zwendel met geboorteaktes en aandelen

72:30 ANNA, staat voor Association of National Numbering Agencies en is het systeem waarin de geboorteaktes waren ondergebracht, die nu zijn ondergebracht in de Trust. Het hoofdkantoor van Anna ligt in België. Men had als doel om aan alle verzekeringen en aandelen in de wereld een nummer toe te kennen. Het Engelse woord voor aandeel is stock. Stock betekent ook vee. Dat is ook hoe de Cabal mensen noemt.

De organisatie registreerde iedereen als een persoon en elk verdrag als een (financieel) instrument. Anna verkocht tot 2007 alle instrumenten aan de Trust. Alle verzekeringen en aandelen. In 2007 stopte de Trust om deze derivaten en obligaten te kopen, wat gevolgd werd door de marktcrash in 2008.

De Illuminati namen via de geboorteaktes en vele andere zaken de controle over de wereldhandel. Dit zorgde er uiteindelijk ook voor dat de Trust de volledige controle in handen kreeg. Grote corporaties hadden in het systeem grote privileges, inclusief leningen van de Wereldbank, waarvoor ze geen tarieven hoefden te betalen. Deze werden betaald door de landen. Dat is waarom Trump de tarieven wilde aanpakken. Hiermee hadden grote corporaties een enorme voorsprong op andere bedrijven. Het was onderdeel van het non-compete-plan (geen concurrentie-plan) om in samenwerking met de VN, IMF en Wereldbank middels de grote corporaties een wereldwijde controle te verkrijgen. Het plan stamt uit 1976. Op die manier was de hele wereld een werknemer van het systeem. Thomas deelt mee dat daar afgelopen week een stokje voor is gestoken.

Alle corporaties, zoals Bayer, Boeing, Lockheed Martin, etc. zijn allemaal ondergebracht in de Trust. Het XN-systeem was een tak van het ANNA-systeem. Dit beheerde wereldwijd alle belastingen. Alle registraties en aangiftes waren instrumenten, zoals derivaten en obligaties in het systeem. Beide systemen waren in België gevestigd en beiden zijn vernietigd.

Dat is ook waarom het hoofdkwartier van de NAVO in België gevestigd is. NAVO is het leger om de rijkdom van de wereld te bewaken. Niet alleen de systemen, maar ook het land, de grondstoffen en vele andere zaken die ermee te maken hadden.

De misleiding van de OPPT: One Peoples Public Trust

Degene die voorheen een UCC-1 bij de Treasury hadden ingediend (om daarmee de waarde van hun geboorte-akte uit te laten betalen – red.) zijn destijds misleid, volgens Thomas. Dat is de reden dat sommige personen, zoals Heather Jarraf, naar de gevangenis moesten.

Dat was niet de wijze om soevereiniteit te verkrijgen. Thomas zal in de radioshow From Russia With Love deel 8c en deel 9 dieper ingaan op bovenstaande onderwerpen en het Verdrag van Versailles.

81:10 Het monetaire systeem was gevestigd in Bern, Zwitserland.* Ze beheerden via hun systeem, met hardware en software, wie er toegang had tot wat en hadden zo volledige controle over geldstromen. Toen ze het nieuwe VTN-systeem weigerden, ging hun systeem down en kon het VTN-systeem (bij de banken? – red.) opstarten.

Zo zijn de drie belangrijkste controlesystemen, die boven de Federal Reserve stonden, allemaal definitief stilgelegd.

*) Opmerking van THI-lezer: BIS Bank for International Settlements is iets anders dan het Monetaire Controle Systeem in Bern. Het systeem in Bern controleerde als het ware het BIS-systeem. BIS is een centrale bankafwikkelings-instelling, Bern controleerde het operating system en software van alle banken wereldwijd.

Het KIM-systeem is de nachtmerrie van de Deep State

83:00 Het nieuwe het KIM-systeem (KIM’S) is veel transparanter dan het oude systeem. Het geeft overheden de kans om zelf hun valuta en geld voor projecten te beheren. Het heeft het OS (operating system) van het gehele bancaire systeem vervangen, inclusief van alle banken.

Het bevat analytische software waarmee valuta gerevalueerd kan worden, gebaseerd op hogere lonen en de creatie van nieuwe banen. Dit om manipulatie van valuta te monitoren en tegen te gaan. Dit alles betekent het einde van de IMF, Wereldbank en VN.

85:40 Het KIM-systeem kan kruisverwijzingen maken met het inlichtingenapparaat, bijvoorbeeld om erachter te komen welke partij bekende kinderhandelaren betalen. Het gaat ook de monetaire verspilling tegen om een einde te maken aan de dubbele (en in sommige gevallen driedubbele) agentschappen, die allemaal dezelfde zaken en of elkaar, monitoren.

Het einde van de heerschappij door corporaties en bankiers

86:20 Thomas hoopt dat ze met dit nieuwe systeem spoedig de fondsen (voor de projecten) kunnen overmaken. Dit betekent het einde van een regeerperiode van de corporaties en de bankiers.

96:10 Thomas: “De knechten die het (oude – red.) systeem steunden hebben nu de kans om weg te lopen. Zonder jullie steun hebben ze niets. In werkelijkheid hebben ze niets meer. (…) Deze mensen hebben alles: de mensen, de geboorte-aktes, grondstoffen en aandelen. Allemaal naar de vorige Trustee overgeheveld. Alles. Land, gebouwen, grondstoffen en mineralen. En wat de nieuwe Trustee en Trust gaan doen is het teruggeven.”

Slechts 1 op de 65 Amerikanen kijkt naar drie grootste mainstream media-kanalen

6:00 Dalende kijkcijfers voor de mainstream media. Drie grote netwerken Fox, MSNBC en CNN hebben samen 5,75 miljoen kijkers op een bevolking van 330 miljoen Amerikanen. Ondertussen worden de kijk- en luistercijfers van de (ongewenste) alternatieve media enorm gemanipuleerd en omlaag geschroefd. Spreaker.com (het kanaal dat Thomas’ THI-show uitzendt) gaf aan dat er tijdens de laatste drie THI-shows slechts 0, 58 en 56 luisteraars waren.

Alternatieve media met CIA-projectnamen

Het is opvallend dat Kerry Cassidy alle reacties op haar Youtube-kanaal, die naar de Trust verwijzen, heeft laten verwijderen. Thomas vindt het opmerkelijk dat een aantal alternatieve mediakanalen namen hebben gekozen van CIA-projecten, zoals Project Camelot (Kerry Cassidy), Project Avalon (Bill Ryan) en Abel Danger (Field McConnell). Volgens hem is Field McConnell onderdeel van een factiegroep. Hij is onlangs gearresteerd.

E*: Field McConnell was actief in the stichting Children’s Crusade en was volgens eigen zeggen onderdeel van het Pentagon’s Task Force tegen pedofilie en kinderhandel. Hij is recentelijk gearresteerd in opdracht van Kim Picazio uit Broward County. Volgens advocaat Kirk Pendergrass (die ook Timothy Holmseth vertegenwoordigt) schendt Picazio de grondwet, door misbruik te maken van de familierechtbank, om degene die haar betrokkenheid bij kinderhandel onthullen onrechtmatig op te sluiten.

Kim Picazio’s advocatenkantoor is gevestigd in Fort Lauderdale Broward County. Dat is ‘toevallig’ ook waar GA Telesis is gevestigd, het bedrijf dat een rol speelde in het MH370/MH17-drama. Hetzelfde Broward County is een bolwerk van kinderhandel en elite pedonetwerken, als ook een epicentrum voor de Deep State. McConnell’s arrestatie riekt wat mij betreft naar smerige Deep State spelletjes. Het zal blijken of dit alles een kwestie is van de slang die zijn eigen staart opeet, of McConnell een oprechte voorvechter is die zich inzet tegen kinderhandel.

Wel vertelt een maatschappelijk werker in een recente video van Tank dat Field McConnell in een omvangrijke misbruikzaak helemaal geen actie had ondernomen om de kinderen te beschermen. Omdat ik verder geen inzicht heb in de intel die Thomas heeft, kan ik slechts afgaan op hetgeen ik zelf weet. Ik deel nu echter zijn conclusie niet dat een pleidooi door Anna von Reitz bewijst dat Field McConnell niet deugt. Anna von Reitz heeft recentelijk ook een excuusbrief aan Kevin Annett geschreven. Misschien heeft ze wel het licht gezien, of is van kamp veranderd, of ze speelt een ander spelletje. De tijd zal het leren hoe het werkelijk allemaal in elkaar zit.

Beveiligingsbedrijven zoeken psychopaten

11:00 G4S is de grootste private beveiligingsfirma ter wereld. Deze huurlingen zijn een veel gebruikt alternatief voor gewapende overheidsbewaking. Thomas beschrijft een voorbeeld van een gewelddadige politieagent, die vanwege ongeoorloofd geweld ontslagen was en binnen vier maanden bij G4S een baan kreeg. Daar maakte hij zich schuldig aan aanranding, bespionering en geweldsdelicten. Dit is een voorbeeld dat dergelijke private beveiligingsbedrijven mensen aannemen op basis van een profiel wat je zou kunnen kenschetsen als psychopathisch.

Gevaccineerde kinderen vaker misbruikt

38:00 Een onderzoek wijst uit dat baby’s en kinderen die onderworpen zijn aan het giftige vaccinatieprogramma, een grote risico lopen om misbruik te worden.

Seksuele labels opgedrongen aan kinderen

43:00 In het Verenigd Koninkrijk is een directielid van een school geschorst omdat ze zich kritisch uitsprak over een LGBT(PQ)-lesprogramma. Het directielid had er bezwaar tegen dat kinderen vanuit deze labels seksuele voorlichting zouden krijgen en zouden meedoen aan de LGBT-Pride Day. Volgens Thomas heeft het allemaal niets met voorlichting te maken, maar is het een programma van social engineering.

LGBTPQ staat voor: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Pedoseksueel en Queer of Questioning.

E*: Los van het feit dat de promotie van pedoseksualiteit op zichzelf al verwerpelijk is, hoort deze al helemaal niet thuis op een school.

De samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op Patreon, dan de publicatie op de blog.

> Link naar radio-uitzending waar je ook de MP3 kunt downloaden

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in de VS. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het World Trust-team, dat de World Trust beheert.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Geschreven door Ella Ster

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
e837b80b21fd003ecd0b470de7444e90fe76e7d61eb6114392f6c1 640 revolutie

Nu gaan ook automobilisten demonstreren op Malieveld tegen 100 km per uur

radio masts 4125410 1920 702x336

China begint nu al aan ontwikkeling 6G-netwerk