in ,

Rutte III wil enorm bewapeningsprogramma

Onder de titel “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” presenteerde de regering eind maart een programma dat binnen zes jaar moet leiden tot een verdubbeling van het budget voor . Deze plannen vormen een enorm bewapeningsprogramma dat gepaard gaat met het aanjagen van een nieuwe Koude Oorlog.

(Door het Amsterdams Vredesinitiatief, oorspronkelijk verschenen bij grenzeloos)

Investeren in slagkracht is enorme bewapening

De van 2018, het nu lopende jaar, bedraagt 9,2 miljard euro. Dat is iets meer dan 1% van het Bruto Binnenlandse Product (BBP). Er wordt toegewerkt naar een besteding van 2% BBP voor Defensie in 2024. Elk jaar in die periode komt er structureel 1,5 miljard bij. Voor 2020 zijn nu al nieuwe plannen beloofd om te kunnen besluiten tot verdere bewapening. Dat betekent dat er in 2024 18 miljard euro voor Defensie zal worden begroot.

Aanleiding Rusland

Het aangevoerde motief voor deze ongekende militarisering is Rusland. Dit bewapeningsprogramma is een dwingende wens van de Amerikaanse regering, die zelf veel te veel aan bewapening uitgeeft en wil dat Europese -landen meer aan de NAVO gaan betalen. Wij moeten die hoge Amerikaanse wapenuitgaven niet als norm overnemen.

De officiële formule om deze plannen te rechtvaardigen is de “verslechterde veiligheidssituatie”. en zijn NAVO-bondgenoten zijn al sinds 2001 permanent in oorlog in tal van landen in de wereld, met militaire interventies die in veel gevallen de veiligheid in die landen niet blijken te helpen. Dat leidt wereldwijd tot veel haat tegen ‘het Westen’ en tot veel vluchtelingen en ontheemden.

Nu is de oplopende spanning met Rusland over , Georgië en de Oostzeestaten aanleiding tot nieuwe bewapening. In plaats van dialoog zoekt men de confrontatie. Er zijn weinig redenen om het voor de Russische regering op te nemen vanwege het autoritaire bestuur dat weinig ruimte laat voor oppositie. De kansen voor een Moskou’s Vredesinitiatief zijn vooralsnog gering, maar er zijn zeker geen redenen om een Koude Oorlog te beginnen en miljarden extra uit te geven aan marine, landmacht, luchtmacht en digitale oorlogvoering. Er zijn redenen genoeg om oude ontwapeningsvoorstellen serieus te nemen en bewapening en oorlogsretoriek achterwege te laten.

Het algemene gevaar van terrorisme speelt slechts een beetje door deze plannen heen. Daarvoor is ook geen enorme bewapeningspolitiek nodig; alleen specifieke maatregelen en die bestaan al. 

Kernwapentaak

In andere beleidstukken meldt de regering dat Nederland de kernwapentaak die nu nog bij de F-16 hoort, wil overdragen aan de JSF (ook F-35 genoemd) die in 2023 in Nederland moet worden gestationeerd. Dit is in strijd met een Kamermeerderheid uit 2013 en in strijd met het VN-verdrag voor het afschaffen van kernwapens. Daarover geen woord in de plannen. Bovendien stelt de regering dat het in 2017 door de VN overeengekomen verdrag ongunstig is voor het kernwapenbeleid van de NAVO. Het Amsterdams Vredesinitiatief keurt deze afwimpeling van het internationale verdrag voor een kernwapenverbod af en wil dat Nederland het verdrag tekent, afziet van modernisering van de kernwapens van de F-16 en afziet van een kernwapentaak voor de JSF. Voor de JSF worden in de Defensieplannen extra’s gepresenteerd zoals middellange- en langeafstandsraketten. 

Alternatief

De regeringsplannen zijn voor het Amsterdams Vredesinitiatief aanleiding om een totaal andere koers te bepleiten voor een veiligheidspolitiek van Nederland. We menen dat de grootste onveiligheid in de wereld en in Europa wordt veroorzaakt door klimaatverandering, de macht van de wapenindustrie; permanente oorlog in vele landen die leidt tot de vlucht van miljoenen mensen en een achteruitgang van de democratische kwaliteit van het leven in vele landen. Voor het gevaar van terrorisme zijn al passende maatregelen genomen. Daarvoor is deze grootschalige bewapeningspolitiek niet nodig.

De veiligheid in Europa en de rest van de wereld moet door overleg, ontspanning en (kern)ontwapening worden gewaarborgd.

De verhoogde uitgaven voor de Nederlandse oorlogsmachinerie heeft negatieve gevolgen voor andere sectoren in ons land. Deze miljarden kunnen niet worden besteed aan de noodzakelijke sociale en duurzaamheidplannen. Om slechts een paar voorbeelden te noemen, niet aan de achterstand in salarissen in het onderwijs; de algemene verslechtering van sectoren in de ; de enorme kosten van de overgang naar een duurzame energievoorziening; en goede en betaalbare woningen.

Lees ook eens verder bij de bron: globalinfo.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anna Lyse
2 jaren geleden

Het is de hoogste tijd om Rutte CS terug te fluiten. Deze man stelt zich blind op achter de USA die zoals velen nu wel bekend is hopeloos van het goede pad zijn geraakt door allerlei interne grepen naar de macht door belangengroepen (banken en multinationals) en fanatieke geheime genootschappen. Het is zelfs nog maar de vraag of de USA deze gigantische interne puinhoop zelf nog wel overwint. En zo dat al het geval is dan in ieder geval met heel veel schade.
De USA is vrijwel onafgebroken in oorlog sinds WWII en dat met aanbrengen van een giga schade die de diverse landen hebben opgelopen. Alleen het compenseren van de aangedane materiële schade loopt in de triljoenen dollars. Het aantal slachtoffers in die landen loopt in de vele miljoenen. Het zogenaamde terrorisme is door de USA zelf opgezet …. Iedereen weet dan, maar Rutte CS vindt dat prima. Ik kan hem dan ook niet anders zien als aanhanger van de Nieuwe Wereld Orde.
Ik schaam mij diep voor de regering van dit land ….

Haksteeg Anton
2 jaren geleden

Het is de hoogste tijd dat Defensie een veel beter budget krijgt. Door die mislukte Colijn moesten de verdedigers bij de Grebbeberg het opnemen tegen good bewapende moffen met de nieuwste wapens, met …. een kanon uit 1890 en nauweljks voldoende munitie (lijkt op de situatie van heden is het niet?) het is dus niet de tijd om Rutte terug te fluiten dat is stompzinnig hij moet juist nu beginnen. en ook weer de dienstplicht invoeren was goed voor de karakter opbouw wat een aantal lui thuis niet kreeg net zo als nu

Machiavelli
Antwoord aan  Haksteeg Anton
2 jaren geleden

De VS is het overzicht & Regie “op ale fronten al lang kwijt.
.
De Chaos -die door de zionist is veroorzaakt -in die rotzooi gedijd de VS prima.
.
De VS is feitelijk geen geregelde Staat meer.
.
De VS is sinds 9/11 verworden tot een stel moderne piraten ‘die her en der landen binnen valt
.
De Staatshoofden verwijderd -landen van hun grondstoffen beroofd -en die landen intern compleet leegrooft. Dir landen in armoede achterlaat.
.
Allemaal onder de noemer “Wij brengen u op onze manier de Democratie” -wij dicteren en geven de rest van de Wereld een enorm grote bek – zoals ons dit uitkomt,
,
160 miljoen fundamentalistische ‘VS Christenen’ in dit ontspoorde land de VS bepalen het beleid – door middel van constante oorlogen,

Machiavelli
2 jaren geleden

Amerika gaat compleet stuk aan zijn eigen over bewapening – en trekt Europa er in mee. Het Westen gaat op precies dezelfde manier ten onder -als de USSR in 1990. China neemt uiteindelijk de macht over

Sh
2 jaren geleden

Vergas deze Rat

Haksteeg Anton
Antwoord aan  Sh
2 jaren geleden

“mensen”(??) die zonder foto en hun eigen naam reageren hebben veelal ook een onjuiste mening zoals bovenstaand het geval is. Nederland heeft praktisch geen defensie meer en in zes jaar dan regeren de moslims al lang en breed en zijn al heel wat Christenen en ongelovigen een kopje kleiner gemaakt omdat we geen goed leger hebben die dat tuig kan vernietigen. En de USA die hebben eindelijk een echte Presdent en niet meer die onbetrouwbare leugenaar die iran gemaakt heeft tot wat het nu is dank zij de moslim obama die nog steeds denkt dat hij eigenlijk de president is de idioot

Sh
Antwoord aan  Haksteeg Anton
2 jaren geleden

Als de VS 9/11 niet had gebruikt voor een hoger economisch doel- haden we nu ook geen last van een andere cultuur gehad.
,
Het ging 80 jr. geleden ook al een keer fout.
Diezelfde wapenleveranciers moet je niet nogmaals die kans geven

George Soros heeft een derde van Europees Parlement in handen

Meld Misdaad Anoniem verkoopt binnengekomen tips