Categorie: Columns

Bijstand wordt steeds meer allochtonenuitkering

De massale instroom van asielzoekers en hun nagereisde familieleden in de bijstand versterkt het beeld van de bijstand als een allochtonen-uitkering. Niet-westerse allochtonen vormen ruim een tiende van de Nederlandse bevolking, maar de bijstand...

Close