in , ,

Corona – Noodwet eist mondkapjes voor ‘onbepaalde tijd’

De regering bepaalt als alleenheerser wanneer een einde aan de - komt. Hoe kon dit gebeuren, en is er een helder doel?

In tegenstelling tot wat minister Hugo de Jonge beweert lijkt de niet bedoeld om de maatregelen tegen bestrijding van het Corona-virus een betere juridische basis te geven dan aan de hand van plaatselijke noodverordeningen.

Hoe kan het anders dan dat afgelopen tijd vanuit de landelijke vergaande maatregelen zonder enige rem genomen konden worden?

Minister De Jonge wil dat de Eerste Kamer snel instemt met de Corona-wet, zodat het gelegitimeerd is om structureel met enkel wettelijke schijnweerstand grondrechten in te perken.

Zodra de Corona-wet van kracht wordt komt er namelijk een zevende afdwingbare basisregel bij, ongeacht het risiconiveau waarin Corona zich bevindt: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Deze basisregel druist volledig in tegen het grondrecht artikel 11 uit de Nederlandse Grondwet“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”.

Er is dan nog weinig schroom om grondrechten te schenden, zolang enige geloofs- of levensovertuiging maar buiten schot blijft.

De 7 basisregels blijven voor onbepaalde tijd van kracht. Want de Corona-wet kan onbeperkt verlengd worden, evenals is in de ‘routekaart Corona-maatregelen’ nergens een ondergrens opgenomen waarbij bepaalde basisregels kunnen komen te vervallen.

Iedereen vanaf 13 jaar moet dus, zodra de Corona-wet van kracht wordt, in publieke binnenruimtes ten allen tijden een mondkapje dragen. De signaalwaarden voor …..

Lees verder bij de bron: Veren Of Lood


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Help mee JDreport.com online te houden

Check de JDreport app in de Google PlayStore

Rapporteren

Één reactie

Laat een reactie achter

Iedereen vindt er iets van, jij ook?

Verkiezingsretoriek? Mogelijk minder belasting voor spaarders met alleen spaargeld

Coronatotaalfaal: Handleiding Rijksoverheid om mondkapjes te maken bevat foutieve omgerekende afmetingen