in ,

Corona noodwet moeten we niet willen! Torenhoge boetes, gevangenisstraf, inbreuk huisrecht en parlement buitenspel gezet

52e7d1404c51ae14f1dc8460962a3f7f1d37d8f85254784b71277bd2914c 640 waanzin

???????? ???????????? ????????????????

Er ligt een wetsvoorstel klaar waarin per 1 juli de corona-maatregelen worden vastgelegd. Straffen voor de belangrijkste overtredingen variëren van € 435 of 1 maand gevangenisstraf tot € 4.350 of 2 maanden gevangenisstraf. Ook is inbreuk op uw huisrecht mogelijk. Wilt u hier iets tegen doen, zie dan onderaan dit bericht.

????????????????

Terwijl onze aandacht uitging naar andere zaken, zoals de anti-racisme demonstraties, Zwarte Piet en de weer toegestane vakantieplannen, heeft het kabinet een wetsvoorstel voorbereid om de corona-maatregelen wettelijk vast te leggen (https://bit.ly/nw-wetsvoorstel). Deze maatregelen en de handhaving daarvan zijn tot nu toe gebaseerd op noodverordeningen.

In dit bericht heb ik de belangrijkste punten op een rijtje gezet. De geraadpleegde bronnen zijn via links in de tekst toegankelijk.

???????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ?????????????

Het nieuwe wetsvoorstel voorziet in verregaande mogelijkheden om in te grijpen in uw en mijn vrijheid en beperkt onze grondrechten.

???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????*. Een hand of knuffel van een familielid dat niet bij u in huis woont wordt volgens de wet strafbaar. Een wandeling met een goede vriend of vriendin moet verplicht op anderhalve meter afstand. Uw favoriete groepssport is tot nader orde afgeschaft, tenzij u anderhalve meter afstand kunt houden, en hand in hand lopen met uw niet-inwonende partner levert op z’n minst een flinke boete op. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

???????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????? ????????????: ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????????????. De toelichting van de wet is daar niet duidelijk in. Enerzijds geeft ze aan dat terughoudendheid geboden is, anderzijds worden duidelijke voorbeelden genoemd waarin gehandhaafd mag worden, zoals ‘coronafeestjes’ en pokertoernooien.

Als de toelichting zo onduidelijk is kunnen we alleen maar kijken naar wat letterlijk in de wet staat en dat is dat inbreuk op uw huisrecht wettelijk gerechtvaardigd is en dat u bestraft kan worden met een boete van € 4.350 of twee maanden gevangenis- of taakstraf.

Vallen verjaardagsfeestjes met de familie hier straks ook onder? Etentjes met vrienden? Een barbecue met de buren in uw tuin? De overheid is vrij om deze lijst naar hartelust uit te breiden en aan te passen en goedkeuring vooraf van het parlement is daarbij niet nodig.

* Het wetsvoorstel spreekt van een door het ministerie aan te passen ‘veilige afstand’

????????????????????????????????

De straffen variëren van € 435 of 1 maand gevangenis- of taakstraf tot € 4.350 of 2 maanden gevangenis- of taakstraf. Een korte samenvatting van de hoofdpunten:

(max.) € ???????????? (???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????) ???????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? —> overtreden van de afstandsregel (nu 1,5 meter) buiten de woning, samenkomen in groepsverband met een door het ministerie vaste stellen aantal, aanwezig zijn op een publieke plaats die niet voor publiek geopend mag zijn, deelnemen aan een evenement dat niet mag worden gehouden

(max.) € ????.???????????? (???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????) ???????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? —> het niet treffen van voorzieningen (waaronder de afstandsregel) in een besloten plaats (waaronder een woning, zie boven), overtreden van hygiënemaatregelen buiten de woning, overtreden van regels voor de uitoefening van beroepen, openstellen van een publieke plaats die niet open mag zijn, houden van een evenement dat niet gehouden mag worden etc.

Het wetsvoorstel vermeldt “Aangezien voor alle strafbare feiten hechtenis mogelijk is, kan ook een taakstraf worden opgelegd”.

Mocht het u ontgaan zijn; de huidige noodverordeningen bieden ook de mogelijkheid tot boetes van deze hoogte. (https://bit.ly/nw-sdu) Zie voor de hoogte van de boetes ook https://bit.ly/nw-boetes

???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????

???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????. Maar liefst 16 keer wordt de term “bij ministeriële regeling” gebruikt. Bijvoorbeeld: “Het is verboden een bij ministeriële regeling aangewezen evenement te houden of te laten plaatsvinden”.

Met andere woorden: de overheid is vrij om te bepalen welke evenementen wel en niet doorgaan. Dat geldt ook voor o.a. de opening of sluiting van publieke plaatsen, zorginstellingen, openbaar vervoer en scholen. Ook de te houden afstand, hygiëneregels en andere maatregelen kunnen door het ministerie naderhand worden aangepast.

???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????? ????????????????????: pas nadat de regeling in werking is getreden, gaat deze naar de Eerste en Tweede Kamer.

De Nederlandse Orde van Advocaten zegt hierover: “Of en in welke mate dan democratische controle op dit proces kan en zal plaatsvinden is onduidelijk en behoeft volgende de commissie uitdrukkelijk aandacht. “

???????????? ?????????????

Ja, in principe wel. De Nederlandse overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (artikel 22 van de  Grondwet, https://bit.ly/nw-grondrechten). Om hieraan te kunnen voldoen is de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) in het leven geroepen en werkt Nederland samen met de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO). Binnen de Wpg wordt het  het virus als ernstig geclassificeerd (Categorie A, (https://bit.ly/nw-classificatie)), in lijn met de status die de WGO eraan geeft (pandemie). Daardoor mogen snel vergaande maatregelen worden genomen. (https://bit.ly/nw-crm)

Ook grondwettelijk is dit vastgelegd: er mag van bepaalde grondrechten afgeweken worden indien daar een wettelijke basis voor is. Zo staat in artikel 10 van de grondwet : “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” In artikel 12 staat: “Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.”

De zinnen “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen” en “alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald” maken het mogelijk om van deze grondrechten af te wijken. In dit geval stelt de noodwet dat deze beperkingen op grond van de volksgezondheid (Wpg) noodzakelijk kunnen zijn.

Hiermee is de hele constructie wettelijk dicht getimmerd; er is geen spijker tussen te krijgen.

???????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????? “????????????????????????????” ?????????????????????????

De nieuwe wet gaat volgens het voorstel een jaar duren met kans op verlenging, feitelijk dus voor onbepaalde tijd.

???????????? ???????????? ???????? ???????? ?????????????????????????????????????????????

De Raad van State dient nog een advies uit te brengen, waarna het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld (https://bit.ly/nw-wet-stappenhttps://bit.ly/nw-rvs).

Wanneer de kamers goedkeuring verlenen en de benodigde handtekeningen gezet worden, zou de wet snel in kunnen gaan. De voorkeur van het kabinet is 1 juli aanstaande. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag; er is veel weerstand om deze wet in zo’n korte termijn te behandelen en zo snel in te laten gaan.

???????????????????????? & ???????????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????

Hoogleraar Wim Voermans is bezorgd: “De minister zet de klok 150 jaar terug. Als Kamerleden hier voor stemmen, geven ze een blanco volmacht af aan de ministers.”(https://bit.ly/nw-voermans)

Ombudsman Reinier van Zutphen stelt dat de wet inbreuk doet op de grondrechten van Nederlanders. “De gevolgen van deze wet zijn voor burgers, volwassen of kind, verstrekkend”.

Hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga stelt: “Een goede nieuwe noodverordening moet in ieder geval concreet zijn: als besmettingsscenario A gebeurt, gaan we vrijheid B beperken. Ministers mogen geen carte blanche krijgen.”
(https://bit.ly/nw-vk-ophef)

De Nederlandse Orde van Advocaten staat ook kritisch tegenover het wetsvoorstel. Het voorstel maakt het volgens haar mogelijk om “te veel en te vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te zijn in een democratische samenleving”. Volgens de Orde bieden noodverordeningen genoeg ruimte en is een nieuwe wet niet nodig. (https://bit.ly/nw-adviesnova)

En ook het College voor de Rechten van de Mens bracht een advies uit: https://bit.ly/nw-mronline

Deze adviezen zijn waardevol maar niet bindend tijdens het goedkeuringsproces.

????????????????????????????????????????????

Het wetsvoorstel brengt een hoop vragen met zich mee. Het indienen ervan komt op een moment dat de cijfers van het RIVM er positief uit zien: het aantal ziekenhuisopnamen en corona-sterfgevallen is de laatste weken drastisch afgenomen en gaat gestaag richting de nul-lijn. Zie het rapport “Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 5 juni 2020“: https://bit.ly/nw-rivm-rapport.

Natuurlijk is het dan in het algemeen belang om te zorgen dat cijfers niet weer drastisch stijgen. Maar daar zijn ook andere, minder verregaande mogelijkheden voor, die onze vrijheid, grondrechten en menselijke waarden niet aantasten.

Ik vraag mij af:

Waarom juist op dit moment nog vele regels, straffen en uitgebreide bevoegdheden voor de overheid in de wet?
Waarom een 1,5 meter regel in de wet, ook voor buiten? (https://bit.ly/nw-buitenhttps://bit.ly/nw-smartexit)
Waarom de hoge boetes?
Waarom de mogelijkheid tot gevangenis- en taakstraffen?
Waarom nu alsnog de mogelijkheid tot inbreuk op ons huisrecht?

Men zou verwachten dat er nu juist ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? gaan gelden dan aan het begin van de crisis, maar niets is minder waar.

Verder zou de wet in het belang van de volksgezondheid zijn. Als dat werkelijk zo is:

Hoe kan het dan dat de nieuwe regels onomstotelijk grote negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid?  (https://bit.ly/
nw-artsen, https://bit.ly/nw-contact-levensbehoeftehttps://bit.ly/nw-eenzaamheid)
Waarom wordt dan toegestaan dat de wet enorme economische en sociale schade veroorzaakt, die ook grote
gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid heeft? (https://bit.ly/nw-cbshttps://bit.ly/nw-schade-smartexithttps://bit.ly/nw-irahttps://bit.ly/nw-voedselbanken)
Waarom wordt dan niet (ook) ingezet op het verbeteren van onze weerstand en wordt het advies van 1600 zorgprofessional niet serieus genomen? (https://bit.ly/nw-leefstijlhttps://bit.ly/nw-zelfzorg)

Ik heb altijd geleerd dat de middelen het doel moeten heiligen. Wanneer ik kijk naar de cijfers van het RIVM en het beoogde doel van de wet dan zie ik geen duidelijke reden om deze verregaande, vrijheidsbeperkende middelen in te zetten en begrijp ik de kritische houding van de adviserende partijen (zie boven).

Ik vind het ook onbegrijpelijk dat deze wet ???????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????? van woensdag 5 juni. Daar werd vooral gesproken over “het grote pakket versoepelingen”, zoals Rutte het noemt, en niet over deze noodwet.

???????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????? Í???? ?????????????????

Wat mij betreft zou iedereen op de hoogte moeten zijn van de gevolgen van dit wetsvoorstel. We kunnen dan gezamenlijk actie ondernemen om te voorkomen dat dit voorstel goedkeuring krijgt. Gelukkig hebben de krant (https://bit.ly/nw-vksw) en het journaal het onderwerp opgepakt, maar ???????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????????????.

Na het (niet bindende) advies van de Raad van State kunnen alleen de Eerste en Tweede Kamer de wet nog stoppen.
We kunnen daarbij helpen door van ons te laten horen:

✅ Teken de belangrijkste petities: https://bit.ly/nw-smartexithttps://bit.ly/nw-petitie en https://bit.ly/nw-petitie-vw
✅ Sluit u aan bij de Facebook-groepen “NEE tegen 1,5 meter”: https://bit.ly/nw-fb-nee en Viruswaanzin.nlhttps://bit.ly/nw-fbvw
✅ Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen of schrijf er zelf een stuk over
✅ Informeer uw vrienden en buren

Lees verder bij de bron: Xandernieuws

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
55e7d1414a5ab10ff3d8992cc52036761d39c3e45658734d732d73dc94 640 oorlog

China, India, Noord-Korea, Zuid-Korea, Israël en Turkije zijn allemaal op weg naar oorlog

104175274 296601878143121 5752349585222433569 n

“Dat je in een vliegtuig veilig bent voor virussen is gewoon 1 vette leugen”