in ,

Corona noodwet moeten we niet willen! Torenhoge boetes, gevangenisstraf, inbreuk huisrecht en parlement buitenspel gezet

𝗜𝗡 𝗛𝗘𝗧 𝗞𝗢𝗥𝗧

Er ligt een wetsvoorstel klaar waarin per 1 juli de corona-maatregelen worden vastgelegd. Straffen voor de belangrijkste overtredingen variëren van € 435 of 1 maand gevangenisstraf tot € 4.350 of 2 maanden gevangenisstraf. Ook is inbreuk op uw huisrecht mogelijk. Wilt u hier iets tegen doen, zie dan onderaan dit bericht.

𝗠𝗘𝗘𝗥

Terwijl onze aandacht uitging naar andere zaken, zoals de anti-racisme demonstraties, Zwarte Piet en de weer toegestane vakantieplannen, heeft het een wetsvoorstel voorbereid om de corona-maatregelen wettelijk vast te leggen (https://bit.ly/nw-wetsvoorstel). Deze maatregelen en de handhaving daarvan zijn tot nu toe gebaseerd op noodverordeningen.

In dit bericht heb ik de belangrijkste punten op een rijtje gezet. De geraadpleegde bronnen zijn via links in de tekst toegankelijk.

𝗪𝗔𝗧 𝗕𝗘𝗧𝗘𝗞𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗪𝗘𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗢𝗡𝗦?

Het nieuwe wetsvoorstel voorziet in verregaande mogelijkheden om in te grijpen in uw en mijn vrijheid en beperkt onze grondrechten.

𝗗𝗲 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝘃𝗲 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗳𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗼𝗽 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗼𝗴𝗲 𝗯𝗼𝗲𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝘀𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳*. Een hand of knuffel van een familielid dat niet bij u in huis woont wordt volgens de wet strafbaar. Een wandeling met een goede vriend of vriendin moet verplicht op anderhalve meter afstand. Uw favoriete groepssport is tot nader orde afgeschaft, tenzij u anderhalve meter afstand kunt houden, en hand in hand lopen met uw niet-inwonende partner levert op z’n minst een flinke boete op. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

𝗠𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗮𝗿 𝗯𝗹𝗶𝗷𝗳𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗯𝗶𝗷: 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘇𝗶𝗲𝘁 𝗼𝗼𝗸 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘁𝗼𝘁 𝗶𝗻𝗯𝗿𝗲𝘂𝗸 𝗼𝗽 𝘂𝘄 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁. De toelichting van de wet is daar niet duidelijk in. Enerzijds geeft ze aan dat terughoudendheid geboden is, anderzijds worden duidelijke voorbeelden genoemd waarin gehandhaafd mag worden, zoals ‘coronafeestjes’ en pokertoernooien.

Als de toelichting zo onduidelijk is kunnen we alleen maar kijken naar wat letterlijk in de wet staat en dat is dat inbreuk op uw huisrecht wettelijk gerechtvaardigd is en dat u bestraft kan worden met een boete van € 4.350 of twee maanden - of taakstraf.

Vallen verjaardagsfeestjes met de familie hier straks ook onder? Etentjes met vrienden? Een barbecue met de buren in uw tuin? De overheid is vrij om deze lijst naar hartelust uit te breiden en aan te passen en goedkeuring vooraf van het parlement is daarbij niet nodig.

* Het wetsvoorstel spreekt van een door het ministerie aan te passen ‘veilige afstand’

𝗦𝗧𝗥𝗔𝗙𝗙𝗘𝗡

De straffen variëren van € 435 of 1 maand gevangenis- of taakstraf tot € 4.350 of 2 maanden gevangenis- of taakstraf. Een korte samenvatting van de hoofdpunten:

(max.) € 𝟰𝟯𝟱 (𝗯𝗼𝗲𝘁𝗲 𝟭𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲) 𝗼𝗳 𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝘀 —> overtreden van de afstandsregel (nu 1,5 meter) buiten de woning, samenkomen in groepsverband met een door het ministerie vaste stellen aantal, aanwezig zijn op een publieke plaats die niet voor publiek geopend mag zijn, deelnemen aan een evenement dat niet mag worden gehouden

(max.) € 𝟰.𝟯𝟱𝟬 (𝗯𝗼𝗲𝘁𝗲 𝟮𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲) 𝗼𝗳 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝘀 —> het niet treffen van voorzieningen (waaronder de afstandsregel) in een besloten plaats (waaronder een woning, zie boven), overtreden van hygiënemaatregelen buiten de woning, overtreden van regels voor de uitoefening van beroepen, openstellen van een publieke plaats die niet open mag zijn, houden van een evenement dat niet gehouden mag worden etc.

Het wetsvoorstel vermeldt “Aangezien voor alle strafbare feiten hechtenis mogelijk is, kan ook een taakstraf worden opgelegd”.

Mocht het u ontgaan zijn; de huidige noodverordeningen bieden ook de mogelijkheid tot boetes van deze hoogte. (https://bit.ly/nw-sdu) Zie voor de hoogte van de boetes ook https://bit.ly/nw-boetes

𝗚𝗥𝗢𝗧𝗘 𝗕𝗘𝗩𝗢𝗘𝗚𝗗𝗛𝗘𝗗𝗘𝗡 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗛𝗘𝗧 𝗞𝗔𝗕𝗜𝗡𝗘𝗧

𝗛𝗲𝘁 𝘄𝗲𝘁𝘀𝘃𝗼𝗼𝗿𝘀𝘁𝗲𝗹 𝗹𝗮𝗮𝘁 𝘃𝗲𝗲𝗹 𝗿𝘂𝗶𝗺𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝗸𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 𝗼𝗺 𝗻𝗮𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗲 𝘃𝘂𝗹𝗹𝗲𝗻. Maar liefst 16 keer wordt de term “bij ministeriële regeling” gebruikt. Bijvoorbeeld: “Het is verboden een bij ministeriële regeling aangewezen evenement te houden of te laten plaatsvinden”.

Met andere woorden: de overheid is vrij om te bepalen welke evenementen wel en niet doorgaan. Dat geldt ook voor o.a. de opening of sluiting van publieke plaatsen, zorginstellingen, openbaar vervoer en scholen. Ook de te houden afstand, hygiëneregels en andere maatregelen kunnen door het ministerie naderhand worden aangepast.

𝗚𝗼𝗲𝗱𝗸𝗲𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿𝗮𝗳 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗮𝗿𝗯𝗶𝗷 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴: pas nadat de regeling in werking is getreden, gaat deze naar de Eerste en Tweede Kamer.

De Nederlandse Orde van Advocaten zegt hierover: “Of en in welke mate dan democratische controle op dit proces kan en zal plaatsvinden is onduidelijk en behoeft volgende de commissie uitdrukkelijk aandacht. “

𝗠𝗔𝗚 𝗗𝗜𝗧?

Ja, in principe wel. De Nederlandse overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (artikel 22 van de  Grondwet, https://bit.ly/nw-grondrechten). Om hieraan te kunnen voldoen is de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) in het leven geroepen en werkt samen met de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO). Binnen de Wpg wordt het  het virus als ernstig geclassificeerd (Categorie A, (https://bit.ly/nw-classificatie)), in lijn met de status die de WGO eraan geeft (pandemie). Daardoor mogen snel vergaande maatregelen worden genomen. (https://bit.ly/nw-crm)

Ook grondwettelijk is dit vastgelegd: er mag van bepaalde grondrechten afgeweken worden indien daar een wettelijke basis voor is. Zo staat in artikel 10 van de grondwet : “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” In artikel 12 staat: “Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.”

De zinnen “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen” en “alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald” maken het mogelijk om van deze grondrechten af te wijken. In dit geval stelt de noodwet dat deze beperkingen op grond van de volksgezondheid (Wpg) noodzakelijk kunnen zijn.

Hiermee is de hele constructie wettelijk dicht getimmerd; er is geen spijker tussen te krijgen.

𝗛𝗢𝗘 𝗟𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗟𝗜𝗝𝗙𝗧 𝗗𝗘 “𝗡𝗢𝗢𝗗𝗪𝗘𝗧” 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗘𝗙?

De nieuwe wet gaat volgens het voorstel een jaar duren met kans op verlenging, feitelijk dus voor onbepaalde tijd.

𝗛𝗢𝗘 𝗩𝗘𝗥 𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗢𝗘𝗗𝗞𝗘𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚?

De Raad van State dient nog een advies uit te brengen, waarna het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld (https://bit.ly/nw-wet-stappenhttps://bit.ly/nw-rvs).

Wanneer de kamers goedkeuring verlenen en de benodigde handtekeningen gezet worden, zou de wet snel in kunnen gaan. De voorkeur van het kabinet is 1 juli aanstaande. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag; er is veel weerstand om deze wet in zo’n korte termijn te behandelen en zo snel in te laten gaan.

𝗔𝗗𝗩𝗜𝗘𝗦 & 𝗞𝗥𝗜𝗧𝗜𝗘𝗞 𝗢𝗣 𝗛𝗘𝗧 𝗩𝗢𝗢𝗥𝗦𝗧𝗘𝗟

Hoogleraar Wim Voermans is bezorgd: “De minister zet de klok 150 jaar terug. Als Kamerleden hier voor stemmen, geven ze een blanco volmacht af aan de ministers.”(https://bit.ly/nw-voermans)

Ombudsman Reinier van Zutphen stelt dat de wet inbreuk doet op de grondrechten van Nederlanders. “De gevolgen van deze wet zijn voor burgers, volwassen of kind, verstrekkend”.

Hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga stelt: “Een goede nieuwe noodverordening moet in ieder geval concreet zijn: als besmettingsscenario A gebeurt, gaan we vrijheid B beperken. Ministers mogen geen carte blanche krijgen.”
(https://bit.ly/nw-vk-ophef)

De Nederlandse Orde van Advocaten staat ook kritisch tegenover het wetsvoorstel. Het voorstel maakt het volgens haar mogelijk om “te veel en te vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te zijn in een democratische ”. Volgens de Orde bieden noodverordeningen genoeg ruimte en is een nieuwe wet niet nodig. (https://bit.ly/nw-adviesnova)

En ook het College voor de bracht een advies uit: https://bit.ly/nw-mronline

Deze adviezen zijn waardevol maar niet bindend tijdens het goedkeuringsproces.

𝗩𝗥𝗔𝗔𝗚𝗧𝗘𝗞𝗘𝗡𝗦

Het wetsvoorstel brengt een hoop vragen met zich mee. Het indienen ervan komt op een moment dat de cijfers van het er positief uit zien: het aantal ziekenhuisopnamen en corona-sterfgevallen is de laatste weken drastisch afgenomen en gaat gestaag richting de nul-lijn. Zie het rapport “Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 5 juni 2020“: https://bit.ly/nw-rivm-rapport.

Natuurlijk is het dan in het algemeen belang om te zorgen dat cijfers niet weer drastisch stijgen. Maar daar zijn ook andere, minder verregaande mogelijkheden voor, die onze vrijheid, grondrechten en menselijke waarden niet aantasten.

Ik vraag mij af:

Waarom juist op dit moment nog vele regels, straffen en uitgebreide bevoegdheden voor de overheid in de wet?
Waarom een 1,5 meter regel in de wet, ook voor buiten? (https://bit.ly/nw-buitenhttps://bit.ly/nw-smartexit)
Waarom de hoge boetes?
Waarom de mogelijkheid tot gevangenis- en taakstraffen?
Waarom nu alsnog de mogelijkheid tot inbreuk op ons huisrecht?

Men zou verwachten dat er nu juist 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘇𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝘀 gaan gelden dan aan het begin van de crisis, maar niets is minder waar.

Verder zou de wet in het belang van de volksgezondheid zijn. Als dat werkelijk zo is:

Hoe kan het dan dat de nieuwe regels onomstotelijk grote negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid?  (https://bit.ly/
nw-artsen, https://bit.ly/nw-contact-levensbehoeftehttps://bit.ly/nw-eenzaamheid)
Waarom wordt dan toegestaan dat de wet enorme economische en sociale schade veroorzaakt, die ook grote
gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid heeft? (https://bit.ly/nw-cbshttps://bit.ly/nw-schade-smartexithttps://bit.ly/nw-irahttps://bit.ly/nw-voedselbanken)
Waarom wordt dan niet (ook) ingezet op het verbeteren van onze weerstand en wordt het advies van 1600 zorgprofessional niet serieus genomen? (https://bit.ly/nw-leefstijlhttps://bit.ly/nw-zelfzorg)

Ik heb altijd geleerd dat de middelen het doel moeten heiligen. Wanneer ik kijk naar de cijfers van het RIVM en het beoogde doel van de wet dan zie ik geen duidelijke reden om deze verregaande, vrijheidsbeperkende middelen in te zetten en begrijp ik de kritische houding van de adviserende partijen (zie boven).

Ik vind het ook onbegrijpelijk dat deze wet 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗶𝘀 𝗯𝗲𝘀𝗽𝗿𝗼𝗸𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲 van woensdag 5 juni. Daar werd vooral gesproken over “het grote pakket versoepelingen”, zoals het noemt, en niet over deze noodwet.

𝗩𝗜𝗝𝗙 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗧𝗪𝗔𝗔𝗟𝗙 𝗘𝗡 𝗪𝗔𝗧 𝗞𝗔𝗡 Í𝗞 𝗗𝗢𝗘𝗡?

Wat mij betreft zou iedereen op de hoogte moeten zijn van de gevolgen van dit wetsvoorstel. We kunnen dan gezamenlijk actie ondernemen om te voorkomen dat dit voorstel goedkeuring krijgt. Gelukkig hebben de krant (https://bit.ly/nw-vksw) en het journaal het onderwerp opgepakt, maar 𝗵𝗲𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗱𝘀 𝘃𝗶𝗷𝗳 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝘄𝗮𝗮𝗹𝗳.

Na het (niet bindende) advies van de Raad van State kunnen alleen de Eerste en Tweede Kamer de wet nog stoppen.
We kunnen daarbij helpen door van ons te laten horen:

✅ Teken de belangrijkste petities: https://bit.ly/nw-smartexithttps://bit.ly/nw-petitie en https://bit.ly/nw-petitie-vw
✅ Sluit u aan bij de -groepen “NEE tegen 1,5 meter”: https://bit.ly/nw-fb-nee en Viruswaanzin.nlhttps://bit.ly/nw-fbvw
✅ Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen of schrijf er zelf een stuk over
✅ Informeer uw vrienden en buren

Lees verder bij de bron: Xandernieuws


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Help mee JDreport.com online te houden

Check de JDreport app in de Google PlayStore

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ster
4 maanden geleden

Ik heb allang getekend en doorgestuurd naar anderen. Maar mooi dat dit artikel hier nog te zien is, je weet maar nooit voor mensen die nog niet getekend hebben. Ik heb ook aan mijn oude moeder verteld, zij begrijpt het maar half en ze heeft geen internet. Het zij zo. Maar een ‘anderhalve meter samenleving’ vind ze schandalig. Kijk naar andere landen ook Europese dat er hele andere richtlijnen worden gehanteerd, bv. een 1 meter tussen de mensen, zei ze..- ik geloof in Oostenrijk, maar zeker ben ik niet.

Wilma
4 maanden geleden

We gaan richting een totalitaire dictatuur waarin 1 persoon kan beslissen over ons leven en onze vrijheid. Ze maken slaven en gevangenen in eigen huis van ons. Als dit gedrocht aangenomen wordt dat breekt de pleuris uit, want de bevolking laat zich niet gevangennemen door hun “personeel” ( de “volksvertegenwoordiging”) alleen om hun machtswellust te voeden.

NL verraden van binnen uit .....
4 maanden geleden

Dit soort zaken bevestigt wat de conspiracy denkers al jaren hebben geroepen. Het gaat helemaal verkeerd met Nederland en met de wereld. Waar we hier mee te maken hebben is een Cabal of Kliek van de elite die wereldwijd regeringen in haar greep heeft. De alliantie onder Trump is bezig die Cabal op te ruimen maar die Cabal weet niet van opgeven omdat zij weten dat zij hun acties duur gaan betalen.
Als je zoekt op internet lees je dat diverse regeringsleiders (Merkel) al zijn opgepakt. En het wachten is dat ook Macron en Rutte naar Gitmo worden overgebracht.

Daarmee zeg ik niet dat iedereen stil moet zitten en wachten … deze Rutte regering moet weg !!!!

China, India, Noord-Korea, Zuid-Korea, Israël en Turkije zijn allemaal op weg naar oorlog

“Dat je in een vliegtuig veilig bent voor virussen is gewoon 1 vette leugen”